Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Strojírenství v Lipsku v nejlepší formě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Strojírenství v Lipsku v nejlepší formě

Strojírenské veletrhy Intec a Z 2019 se konají o měsíc dříve, než tomu bylo v loňském roce, a to již 5. až 8. února 2019. A očekávání od příštího ročníku jsou opravdu velká. Zhruba 1 300 vystavovatelů bude na moderním výstavišti v Lipsku prezentovat široké spektrum své nabídky a Česko bude mít i v roce 2019 jednu z největších vystavovatel-ských účastí.

„Stav přihlášek na veletrhy Intec a Z 2019 je vynikající. Díky tomu jsme si jisti, že naše dvoji-ce veletrhů dále posílí svoji pozici mezi významnými evropskými průmyslovými veletrhy,“ říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger Messe (Lipské veletrhy), a dále doplňuje: „Na návštěvníky čeká široká paleta zahrnující vše okolo kovozpracování a subdodavatelského průmyslu.“ V rámci příštího ročníku veletrhů Intec a Z bude zhruba 1 300 vystavovatelů prezentovat inovativní produktové novinky, vyladěnou techniku a komplexní služby.

Tržní potenciál veletrhu Intec využijí i v roce 2019 přední výrobci obráběcích strojů, renomované firmy v oblasti výroby přesných nástrojů a firmy specializované na řešení automatizace výroby z celé Evropy. Současně je však veletrh Intec atraktivní z hlediska získávání zakázek i pro malé a středně velké firmy. V halách Intecu tak pro rok 2019 zbývá už jen několik málo volných míst pro stánky.

S velkým očekáváním jsou spojeny také přípravy veletrhu Z, kde budou subdodavatelé z celé Evropy demonstrovat svoji výkonnost a inovační sílu jako partneři finálních výrobců a systémových dodavatelů. Významně budou opět zastoupeni výrobci dílů a součástek z kovů, umělých hmot i netradičních nových materiálů. Další důležitou součást vystavovatelského portfolia pak představí firmy nabízející technologické průmyslové služby.


Moderní haly lipského výstaviště budou od 5. do 8. února hostit veletrhy Intec a Z.

Veletrhy v silném průmyslovém regionu

Na nadcházejícím ročníku veletrhu Intec jsou velmi dobře zastoupena velká centra němec-kého strojírenství jako Baden-Württemberg, Bavorsko, Nordrhein-Westfalen a Sasko. Také v mezinárodním měřítku toho má Intec hodně co nabídnout: nejvýraznější zastoupení mají firmy z Itálie, Rakouska a Švýcarska, pozadu nezůstává ani Česká republika, kde velké prezentace budou mít například firmy Bomar či 4ISP. Veletrh Zuliefermesse pak představí vystavovatele ze všech německých průmyslových regionů a z celé Evropy.

Tato dvojice lipských veletrhů může i v příštím roce stavět na pevné základně v rámci svého domovského regionu: jenom ze Saska je na příštím ročníku očekáváno na 300 podniků a institucí. V takovéto šíři záběru nejsou saské strojírenství a subdodavatelská sféra přítomny na žádné jiné veletržní akci.

Významná role Česka

Už jen díky geografické poloze má Česko pro oba veletrhy ze strany vystavovatelů i ná-vštěvníků velký význam. I v roce 2019 bude naše republika prezentována v rámci oficiální účasti organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná, čehož tradičně využívají zejména subdodavatelé působící v oblasti automobilového průmyslu a také slévárny – Svaz sléváren ČR je navíc odborným garantem oficiální účasti. Za účelem pod-pory mezinárodní spolupráce jsou na programu veletrhů také různá kooperační fóra, kdy účast firem z České republiky má na veletrzích Intec a Z již dlouhou tradici. Na 7. únor 2019 je naplánováno „Setkání zemí 4.0 – Sasko-Polsko-Česko-Rumunsko“, které bude pořádáno organizací Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). Formát akce zahrnuje krátké tematické přednášky a prostor pro business-speed-dating.


I v roce 2019 bude Česká republika prezentována v rámci oficiální účasti organizo-vané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná.

Témata budoucnosti na programu dne

Doprovodný program veletrhů je plně ve znamení praktické využitelnosti a informací přesahujících branži strojírenství. Pro rok 2019 je nově koncipována zvláštní přehlídka „Aditivně + Hybridně – nové výrobní technologie v praxi“, která na atraktivních exponátech ukazuje, jak se díky kombinaci klasických výrobních postupů a nových technologií dají překonávat obvyklé limity výrobních procesů. Součástí přehlídky je i expertní fórum, které během čtyř veletržních dní nabídne náhled na aktuální stav techniky a představí příklady řešení, která se již osvědčila v praxi.

Moderní průmysl se vyvíjí směrem k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby a pak také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli v tomto získává senzorika. V rámci zvláštní přehlídky „Senzorika – na cestě k inteligentnímu výrobku. Řešení, trendy, potenciál“ budou detailně zkoumány nejen uživatelské přínosy, ale také konkrétní výzvy s tím spojené.

Sedmého února se bude v rámci veletrhů Intec a Z poprvé konat odborné fórum „new mobility“. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky renomovaných expertů ze sféry průmyslu a politiky – mimo jiné na příklady best practice a konkrétních strategií postupu. Fórum pořádané společností Leipziger Messe ve spolupráci s organizací ACOD (Auto-motive Cluster Ostdeutschland) bude zahrnovat také pódiovou diskuzi. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe, k tomu dodává: „Odborné fórum nabízí platformu pro sledování a diskuze k výzvám a příležitostem pro strojírenství a subdodavatelský průmysl, které s sebou přinášejí nové koncepce pohonů dopravních prostředků. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v dané oblasti je pro nás důležité se tomuto tématu v rámci našich veletrhů věnovat.“

Lipské veletrhy

Ing. Pavel Pelikán

 info@lipskeveletrhy.cz

 www.lipskeveletrhy.cz

 

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: