Témata
Reklama

Světová show v oblasti obrábění kovů

EMO je jedna z největších průmyslových obchodních výstav na světě. Letos zde bude vystavovat více než 2 000 společností z 41 zemí a očekává se, že tuto největší světovou show věnovanou obrábění kovů přijde navštívit na 150 000 návštěvníků. Firma Iscar na svém stánku představí nástrojovou řadu „Inteligentní obrábění“, z níž předvede ty nejdůležitější nástroje. Standardní nástroje Iscar Industry 4.0 pomáhají zákazníkům přizpůsobit se požadavkům vysokorychlostního obrábění a dosahovat vysokých posuvů, jakož i využívat metodu minimálnímu množství mazání (MQL) i další moderní strategie obrábění.

Společnost Iscar nadále rozšiřuje svůj stávající sortiment výrobků, které stanovily již mnoho měřítek v odvětví světového kovoprůmyslu. V dnešní ekonomice s limitovanými zdroji a náročnými požadavky projektů potřebují výrobci větší podporu od dodavatelských partnerů. Nové nástroje se proto zaměřují na dosažení zvýšené produktivity, například prostřednictvím inteligentních zamykacích mechanismů, které přispívají k dosažení stabilnějšího obráběcího procesu. Společnost Iscar rovněž reagovala na nejnovější požadavky trhu, které pramení ze všudypřítomného trendu směřujícího k vysokorychlostnímu obrábění a z požadavků soustružnicko-frézovacích center, celou řadou vylepšení jak v samotné konstrukci nástrojů, tak v geometrii destiček. To vše cíleně vede k menším prostojům strojů a ke zvýšení produktivity výroby.

Novinky pro EMO 2017

Následující text uvádí stručný přehled některých produktů, které budou vystaveny na veletrhu EMO 2017:

Dove-IQ Turn – inovativní lůžko vyměnitelné destičky s rybinou kombinované s upínacím mechanismem páky zajišťuje velmi pevné a tuhé uchycení břitové destičky pro těžké operace soustružení.

Whisperline – antivibrační nástroje pro soustružení a zapichování od společnosti Iscar jsou vybaveny novými mechanismy, které snižují vibrace, zlepšují kvalitu povrchu a zvyšují životnost nástroje.

Dove-IQ Grip – tato řada nástrojů má jedinečný upínací mechanismus břitové destičky, který je určen pro aplikace hlubokého zapichování s absolutně bezproblémovým odchodem třísky.

Penta-IQ Grip – tato pozoruhodná konstrukce malých pěticípých hvězd s pěti řeznými hranami je určena pro ještě hlubší a přesnější zapichování a upichování.

Reklama
Reklama
Reklama
Penta-IQ Grip – destičky s pěti řeznými hranami pro zapichování a upichování•

Heli-IQ-Mill 390 – frézovací destičky se třemi břity a pokročilou geometrií břitu přinášejí snížení řezných sil a nižší potřebu výkonu stroje. Jedná se o ekonomičtější variantu oproti dvoubřitým destičkám.

Heli-IQ-Mill 390 – frézovací destičky se třemi břity s pokročilou geometrií

Mill4Feed – nová řada nástrojů FeedMill, které nesou čtvercové jednostranné destičky se čtyřmi řeznými hranami, je určena ke snížení řezných sil při použití na strojích s nízkým výkonem nebo při obrábění s větším vyložením vřetena.
• Dove-IQ Mill – frézovací destičky s jedinečným designem a osmi řeznými hranami umožňují široký rozsah rovinného frézování, 45° frézování, hrubovací i dokončovací operace v široké škále materiálů.

FlashTurn – široká škála malých ISOTurn destiček malých rozměrů, které poskytují ekonomickou výhodu v oblasti nákladů na řezný břit. Jsou k dispozici v široké škále geometrií, rohových rádiusů, utvařečů a nejmodernějších jakostí karbidů.

• Deca IQ Thread – jedinečná geometrie závitovací destičky o průměru 16 mm s pěti oboustrannými rohy, které zajišťují 10 řezných břitů. Nová geometrie poskytuje nejhospodárnější cenu za břit ve srovnání s tříbřitými destičkami.

Deca IQ Thread – nová geometrie závitovací destičky

• Do-Grip Jet Line – proud chladicí kapaliny nástrojů JHP (vysokotlakých) je přesně směrován mezi čelní plochu břitu a odvíjející se třísky. To vede k vynikající tvorbě a odchodu třísky a výraznému prodloužení životnosti nástroje.

• Cham-IQ-Drill 700 – vyznačuje se jedinečným designem samosvorného upnutí vrtací hlavice v ocelovém lůžku tělesa vrtáku, což eliminuje potřebu jakéhokoliv upínacího příslušenství. Extrémně přesná poloha břitu a tuhost upnutí poskytují vysokou kvalitu geometrie otvoru.

• SumoCham IQ – rozšířené možnosti vrtací hlavice SumoCham s revoluční geometrií, která se vyznačuje konkávním tvarem řezné hrany. Tím se podstatně zvyšuje samostředicí schopnost vrtáku, takže ani pro hluboké vrtání není potřeba zhotovovat pilotní otvor.

• SumoGun – aplikace geometrie destiček SumoCham pro hluboké vrtání o průměru 10 až 25,9 mm (celková délka až 800 mm). Také dělový vrták SumoGun umožňuje výměnu vrtací hlavy uvnitř stroje. Pro indexování hlavy není třeba odstraňovat vrták.

• Tang-Grip IQ – jednoduché zapichovací a upichovací destičky s bezkonkurenční metodou upínání. Vlastní držák či planžeta je konstruována tak, že upínací čelist destičky není v kolizi s odcházející třískou. Třísky volně odcházejí z místa řezu a životnost držáku se výrazně prodlužuje.

SwissCut Innoval – modernizovaná řada SwissCut s novými destičkami, které jsou vybaveny inovativním otvorem ve tvaru oválu. Nový způsob upínání používá speciální šroub, který je přístupný a ovládaný z obou stran nástroje. Zároveň není třeba šroub úplně vytočit ze závitu při výměně destičky, čímž se zabrání riziku jeho ztráty v prostoru stroje.

• MillShred P290 – ideální řešení pro obrábění vysokých bočních ploch. Destičky s děleným ostřím zabraňují chvění a umožňují optimální obrábění velkého při vysokém množství odebraného materiálů.

• Helido 690 Line – nová řada nástrojů pro 90° frézování. H690 je opatřena trojúhelníkovou oboustrannou destičkou se šesti řeznými břity ve šroubovici. Axiální sklon břitu přináší klidný chod nástroje, zvýšenou životnost nástroje a velmi stabilní výkon.

• SpinJet – zrychlovací vřetena HSM (20K, 30K, 40K) využívající k pohonu vlastní systém chladicí kapaliny stroje. Dosahují 20, 30 a 40 tisíc otáček a jsou určeny pro nástroje malých průměrů.

Do-Grip Jet Line – destičky pro vysokotlaké chlazení

Nástroje pro novou generaci obráběcích center

Iscar se snaží nejen úzce spolupracovat se zákazníky a rozvíjet nové technologie, které odpovídají nově vznikajícím potřebám, ale také maximalizovat hodnotu investic do moderních strojů zvýšením využití zařízení a optimalizací výkonu. Nástroje i destičky Iscar jsou vhodné pro novou generaci obráběcích center, umožňují vysoký posuv a rychlost pro vysoce produktivní obráběcí operace i inteligentní sdílení dat. Tyto nástroje jsou součástí závazku společnosti Iscar k trvajícímu úspěchu svých zákazníků a stále důležitějším standardům oblasti Industry 4.0.

Expozici nástrojů firmy Iscar můžete navštívit na veletrhu EMO Hannover 2017 na stánku E36 v hale číslo 4.

Iscar
umístění na EMO: hala 4, stánek E36

Horvath@iscar.cz

www.iscar.cz

Reklama
Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Inovace řezných materiálů

Ve stavebním průmyslu začíná každá stavba domu zhotovením základové desky. Následná stabilita a spolehlivost celé stavby pak závisí na tom, jak pevné základy jsou. Ve strojním průmyslu je při konstrukci řezných nástrojů základem řezný materiál.

Nástroje pro obrábění v leteckém průmyslu

Letecký průmysl nejenže patří k největším odběratelům obráběcích nástrojů, ale především výrazně ovlivňuje jejich vývoj. Při obrábění dílů letadel se všichni výrobci snaží o maximální možnou efektivitu výroby, cílí na maximální provozní bezpečnost letadel a snižování potencionálních nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Související články
Systém inteligentního obrábění v Průmyslu 4.0

Společnost Iscar přijala v rámci modernizace koncepci inteligentního obrábění (IQ) pomocí mnoha logických zlepšení v oblasti vývoje svých nástrojů. Výsledkem je řada nástrojových řešení Logiq, která předpovídá a splňuje potřeby zákazníků. Logiq představuje inteligentní logický postup v sérii strategických kroků k implementaci standardů Industry 4.0 a zároveň zajišťuje kontinuitu a stabilitu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pokročilé výdejní systémy pro zvýšení produktivity na pracovištích

Průmyslové využití pokročilých skladovacích a výdejních systémů ve výrobním průmyslu se traduje již více než 20 roků. Zatímco zpočátku si tento systém přisvojoval především průmysl v USA, dnes je seriózně využíván v počtech desítek tisíc kusů po celém světě a toto množství díky benefitům nových systémů neustále roste.

Závity přesně a spolehlivě

Pokračující technický vývoj obráběcích strojů a jejich řídicích systémů měl v celosvětovém měřítku velký vliv také na způsob výroby závitů. Schopnost pohybu nástroje v kruhové interpolaci přináší mimo jiné možnost výroby závitů frézováním. Tento způsob přináší velké výhody a v mnoha případech činí operace výroby závitů nejen mnohem přesnější, ale i bezpečnější s ohledem na nebezpečí zalomení závitníku a poškození obrobku.

Výkonné, přesné a spolehlivé vrtání

Globální svět obrábění kovů požaduje od výrobců nástroje, které jsou stále výkonnější, přesnější, s dlouhou životností a jsou schopny poskytovat uživatelům parametry splňující ty nejpřísnější normy.

Inovativní proces jako reakce na požadavky uživatelů řezných nástrojů

Ti, kterým se poštěstilo navštívit výrobní závod Iscar Ltd. v Izraeli, měli možnost vidět nad budovou napsané, jak firma hodnotí sama sebe: „Jsme firma, kde inovace nikdy nekončí“. Při detailnějším sledování jejích produktů nelze jinak než souhlasit. Podívejme se postupně na některé produktové řady, jak se jejich charakter skutečně neustále vyvíjí. Díl druhý je zaměřen na vysokoposuvové frézy.

Inovace upichovacích a zapichovacích nástrojů nekončí

Ti, kdo měli možnost navštívit výrobní závod Iscar Ltd. v Izraeli, jistě si povšimli hesla napsaného nad budovou, jímž firma hodnotí sama sebe: „Jsme firma, kde inovace nikdy nekončí“. Podívejme se tedy postupně na některé produktové řady, jejichž charakter se skutečně neustále vyvíjí.

Novinky z veletrhu přicházejí do praxe

Na trh přichází další zajímavý produkt z vývojové dílny firmy Iscar – unikátní kompaktní modul adaptéru pro zvýšení otáček vřetena až do oblasti high speed, který je určen pro malé průměry frézovacích nástrojů. Druhá novinka je z oblasti obrábění miniaturních dílů a je určena pro aplikace soustružení.

Nástroje a břitové destičky pro vyšší produktivitu

Od doby první myšlenky a realizace vyměnitelné řezné destičky z karbidu wolframu v roce 1927 vykonalo mnoho společností na poli řezných nástrojů obrovský kus výzkumné a kreativní práce pro jejich zdokonalení, zejména v oblasti geometrie břitu a tvarů utvařečů. Samozřejmě i vývoj samotných substrátů řezných materiálů jde ruku v ruce s tímto vývojem. A tak dnešní karbidy pracují za výrazně vyšších řezných podmínek než v době svého prvního použití k účelu obrábění a poradí si se širokou škálou obráběných materiálů.

Pozornost se upíná ke speciálním nástrojům

Při výběru vhodného řezného nástroje pro konkrétní aplikaci je často obtížné rozhodnout, zda je vhodnější použít standardní, nebo speciální nástroj. Výběr správného řezného nástroje je ovlivněn mnoha faktory, jako je např. charakter obchodní situace, výrobní program, typ výroby a někdy i osobní preference. Standardní řezné nástroje z produkce zavedených výrobců se vyznačují vysokou univerzálností a je možno je použít pro obrábění dílů nejrůznějších tvarů a nejrůznější konstrukce.

Partnerství na Borech

Do průmyslového areálu na plzeňských Borských polích se za účelem reportáže vracím po necelém půl roce. Tentokráte společně se zástupci společnosti Iscar, jejíž technologie pomáhají zdejší progresivní mladé firmě KTD Technologies v jejím růstu a díky prolínání profesních a osobních vztahů tak vzniká mezi oběma subjekty pevné partnerství.

Obrábění otvorů

Když na přelomu minulého století poprvé uvedla společnost Iscar svou nástrojovou řadu Multi-Master na trh, mělo to významný dopad na svět řezných nástrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit