Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, jako největší zaměstnavatelský svaz, zastupuje v tripartitě firmy spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Za zaměstnance komunikují odbory, reprezentované Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů.

„Díky naší pozici v tripartitě můžeme projednávat s vládou nové zákony. Otevíráme témata, která podniky potřebují v sociálním dialogu řešit,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je spolu s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou místopředsedou tripartity. Sociální dialog znamená soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, což jsou právě zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dialog pomáhá sladit jejich zájmy, tím vytváří dobré pracovní podmínky, hospodářskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost.
Jenže právě letošní koronavirová krize tripartitní jednání sociálních partnerů v České republice výrazně ovlivnila, na nějaký čas je dokonce přímo zastavila. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák proto na říjnovém Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR vyzval předsedu vlády Andreje Babiše, aby obnovil sociální dialog a svolal jednání tripartity. Sociální dialog je totiž klíčovou součástí byznysu a hraje nezastupitelnou roli i v současné situaci ovlivněné koronavirovou krizí. Premiér tuto výzvu vyslyšel, a v polovině října se tak zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády po více než čtvrt roce znovu sešli na společném jednání.


„Je teď nesmírně důležité, aby sociální dialog znovu neustal. Pro fungování byznysu a ekonomiky je totiž klíčový, což se ukazuje i v této složité době. Pro tripartitu je důležité, jak dopadne státní rozpočet 2020. Jak bude nastaven rozpočet 2021 nebo Národní plán obnovy, který má pomoci naší ekonomice opět růst,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.
(Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Zabýváme se Průmyslem 4.0, digitalizací či stavebním zákonem

Svaz průmyslu a dopravy projednává na tripartitě s vládou a odbory témata, která spadají pod celou řadu resortů – například pod ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy ministerstvo školství nebo ministerstvo zemědělství. Vládě a odborům Svaz průmyslu a dopravy pravidelně předkládá expertní názor v celé řadě oblastí. I díky sociálnímu dialogu Svaz v posledních měsících například prosazoval zavedení kurzarbeitu. S vládou řešil i odpuštění daní nebo nastavení dalších programů státní podpory postiženým firmám a živnostníkům.

Svaz například zdůrazňuje, jak jsou pro českou ekonomiku důležité inovace a vzdělání, což potvrdila i současná koronavirová krize. Dlouhodobě podporuje navýšení prostředků pro výzkum a investice do infrastruktury, zabývá se podporou elektromobility či prosazuje zjednodušení stavebních povolení. Zároveň vysvětluje význam Průmyslu 4.0, do kterého spadá digitalizace a začleňování nových procesů do výroby.

Své argumenty získává ze zkušeností svých členů a od vlastních odborníků. Ve vyjednáváních se Svaz vždy zasazuje o to, aby tripartitou projednávané a přijímané materiály, ať už legislativní, nebo nelegislativní povahy, vytvářely do budoucna co nejlepší podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a byznysu v České republice.
Témata, která se na tripartitě probírají, ale nekončí samotným jednáním. Svaz pravidelně sleduje a komentuje veškerou legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu v České republice. „Jsme oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a můžeme působit na rozhodnutí politiků. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. Ročně odborníci Svazu takto okomentují a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek souvisejících s podnikáním v České republice.

Svaz průmyslu a dopravy hájí zájmy zaměstnavatelů jak na národní, tak i na mezinárodní a regionální úrovni. Při jednání evropských a mezinárodních institucí prosazuje zájmy svých členů a podílí se na formulování pozic podnikatelů v celosvětovém měřítku. Zaměstnavatele pak zastupuje i na krajských tripartitách po celém Česku, kde řeší především nastavení podmínek pro zabezpečení fungování firem a rozvoje byznysu v daném regionu. Přímo v krajích firmy nejčastěji řeší problematiku zaměstnanosti, školství, dopravní obslužnost, zdravotnictví a také rozpočet nebo úspory kraje.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Strukturální fondy EU
Legislativa, nařízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: