Témata
Reklama

Včera, dnes a zítra – rodinné firmy

03. 11. 2021

Hospodářství České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli nejrůznějších oblastí podnikání, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost svého oboru. Dalším z nich je Mgr. Jan Pavelka, LL.M., předseda Asociace rodinných firem.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Patří podle vás klasické české rodinné firmy, bez ohledu na své zaměření, mezi oblasti, které byly dopadem anticovidových opatření v ČR postiženy nejvíce, nebo mezi ty, jichž se krize (zatím) fatálně nedotkla?

J. Pavelka: České rodinné firmy se s dopadem covidu a souvisejících vládních opatření vypořádaly velice dobře, i když samotný dopad jednotlivých opatření na jednotlivé firmy byl a je samozřejmě závislý na konkrétní oblasti podnikání, některé firmy byly zasaženy více a jiné méně či téměř vůbec. Velkou výhodu současných českých rodinných firem oproti konkurenci však vnímáme v obrovském osobním nasazení majitelů a jejich rodin při zachování a rozvoji chodu firmy v krizových podmínkách. Schopnost pružně reagovat na neustále měnící se situaci a ochota osobně přijmout přiměřenou míru rizika dávala právě českým rodinným firmám sílu a schopnost krizi nejenom překonat, ale využít ji i jako odrazový můstek pro další rozvoj.

„Oproti velkým nadnárodním společnostem je schopnost pružně a rychle přenastavit firmu jistě výhodou. Oproti tomu však rodinné firmy v současnosti musí bojovat s vysokou mírou byrokracie, ještě navýšené o ‚papírování‘ v souvislosti s covidem,“ říká Jan Pavelka. (Zdroj: archiv J. Pavelky)

MM: Které oblasti či skupiny byznysu v ČR obecně byly podle vašeho názoru covidem postiženy více a které méně?

J. Pavelka: V první vlně bylo samozřejmě veškeré podnikání přímo postižené lockdownem, ať už se jednalo o maloobchod, služby, či kulturu. Pozitivně vnímáme, že i v těchto velmi postižených segmentech došlo k velice rychlému přizpůsobení, a to např. přechodem na distanční služby či akcelerací přechodu do online prostředí, což společně s některými vládními programy, jako byl např. antivirus, pomohlo udržet mnoho firem při životě. Druhotné dopady však pozorujeme stále. Faktory, kterými mám na mysli narůstající ceny vstupů, narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců a s tím související nejistotu při plánování, a nedostatek klíčových surovin a komponent, jsou po roce a půl vnímány ze strany nejen rodinných firem jako zásadní rizika, na která je třeba se připravit.

Reklama
Reklama

MM: Ve všech oblastech průmyslu i mimo něj bylo podle mých informací ještě donedávna problémem najít kvalifikované pracovníky. Změnila se podle vás nějak tato situace v poslední době? A pokud ano, k lepšímu, nebo k horšímu, a co je důvodem?

J. Pavelka:  Tento problém je zcela zásadní a existoval již před covidem. Pandemie pak situaci prohloubila, když načas téměř zcela zabránila přístupu zahraničních pracovníků na český pracovní trh. Pokud jde o české rodinné firmy, ty si velice dobře uvědomují klíčovou roli zaměstnanců a věnují tomuto tématu velké množství času a energie. Již několik let se mluví o tzv. Průmyslu 4.0, tedy velmi zjednodušeně o průmyslu, jehož základem jsou chytré technologie, automatizace a digitalizace. V tomto kontextu pak v rámci asociace diskutujeme koncept tzv. Zaměstnance 4.0, komplexního pojetí motivace zaměstnanců, jejich odměňování, vzdělávání a podpory spojené se správným nastavením související pracovně právní a daňové agendy.

MM: Jak vidíte budoucnost českých rodinných firem? Nejsou pružnější než například nadnárodní korporáty, nebo mají proti nim naopak nevýhodu?

J. Pavelka: Oproti velkým nadnárodním společnostem je schopnost pružně a rychle přenastavit firmu jistě výhodou. Oproti tomu však rodinné firmy v současnosti musí bojovat s vysokou mírou byrokracie, ještě navýšené o „papírování“ v souvislosti s covidem, nebo třeba složitějším přístupem k bankovnímu financování či obecně nižšímu kapitálu, kdy se samozřejmě nemohou v horších časech spolehnout na bohatou zahraniční matku. V současnosti navíc mnoho rodinných firem připravuje či již realizuje předání firmy nástupcům, ať již potomkům, či profesionálnímu managementu.

Reklama

MM: Myslíte, že tyto firmy patří mezi ty, které potřebují státní podporu? A pokud ano, dělá stát, co může / co by měl? Jak to je u nás ve srovnání se zahraničím?

J. Pavelka: Rodinné firmy je třeba z našeho pohledu maximálně podporovat, neboť jsou silným a tradičním pilířem naší ekonomiky. Velký prostor pro tuto podporu vidíme např. ve zjednodušení již zmíněné byrokracie či v oblasti daňové. V posledních letech se v tomto ohledu podařilo formou zákona prosadit definici rodinného podnikání, na kterou je možno do budoucna navázat další podporu této formy podnikání a pomoct rodinným firmám v oblastech, kde mohou tuto podporu co nejlépe využít.

Jan Pavelka je zakládajícím partnerem společnosti Pavelka, advokátní kancelář, s více než 15letou právní praxí.

Dlouhodobě se zaměřuje především na problematiku korporátního práva se zaměřením na přeměny a prodeje společností, finanční právo a mezinárodní daňové plánování. Podílel se na řadě komplexních restrukturalizací významných lokálních i mezinárodních holdingových uskupení.

Vedle fúzí a akvizic, práva obchodních společností, právního poradenství v rámci transakcí s výrazným daňovým aspektem a evropského práva se specializuje i na poskytování komplexních poradenských služeb pro privátní klientelu a rodinné firmy. Jeho oblíbenou disciplínou je pak oblast mezigeneračního předávání majetku a architektury svěřenských fondů.

Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit