Témata
Reklama

Vlastní zkušenost je nejlepší argument

Člověk je od přírody tvor nedůvěřivý – má-li být přesvědčen, potřebuje slyšet pádné argumenty, kterým neuvěří, dokud je na vlastní oči neuvidí. Společnost Hermle prezentuje sedm argumentů, jimiž představuje přednosti obráběcích center špičkové kvality. V průběhu partnerských dnů ve společnosti Atek v Moravské Třebové současným a zejména stávajícím zákazníkům předvedli zástupci společnosti Hermle oněch sedm argumentů včetně demonstrace v podobě praktické ukázky trochoidního obrábění na pětiosém obráběcím centru Hermle C 42 U. K ukázce obrábění byly využity řezné nástroje Fraisa, jež na český a slovenský trh dodává partnerská společnost Semaco tools and software.

Slunného červnového dne se ve společnosti Atek v Moravské Třebové sešlo na třicet strojařů, kteří ke svému řemeslu už používají či zvažují využívat pětiosá obráběcí centra Hermle. Ne náhodou se setkání konalo ve společnosti Atek. Výrobce plastových a pryžových dílů zejména pro automobilový průmysl finální produkt nejen vyvíjí, ale vyrábí také vstřikovací nástroje (formy) a kontrolní i montážní přípravky. A právě nástrojárna společnosti Atek je vybavena výhradně obráběcími centry Hermle, které se na výrobě a opravách vstřikovacích forem již třetím rokem úspěšně podílejí.

Na třicet účastníků přijalo pozvání na partnerský den pořádaný společností Hermle ve spolupráci s firmou Semaco tools and software do Moravské Třebové. Partnerský den hostila společnost Atek.
Reklama
Reklama
Reklama

Seznámení účastníků s partnerskými firmami

První část partnerského setkání byla věnována prezentacím zúčastněných firem. Společnost Atek v úvodní přednášce představil obchodní manažer Evžen Pandula. Ryze česká společnost byla založena roku 2004 a dnes zaměstnává zhruba pět set zaměstnanců s ročním obratem 30 milionů eur (rok 2019). Výroba plastových a pryžových dílů je realizována na třiatřiceti vstřikovacích lisech Engel s lisovací silou od 50 do 3 200 tun. Společnost neustále investuje nemalé částky do rozvoje firmy. Moderní systém centrálního rozvodu materiálů je napojen na sedm materiálových sil a sušičku. Montážní linka byla opatřena laserem, který svařuje díly do sestav. Poloautomatický sklad obsahuje 8 500 paletových pozic. Důležitou investicí byla v roce 2014 až 2016 stavba vlastní nástrojárny. Od té doby do ní postupně přibývají moderní výrobní stroje a zařízení. Mezi nimi obráběcí centra Hermle. Instalace posledního pětiosého obráběcího centra Hermle C 62 U a zároveň největšího stroje v nástrojárně se uskutečnila na podzim loňského roku (čtěte v MM 11/2018/181123). I přesto nástrojárna stále disponuje volnou kapacitou, která bude podle prognóz představitelů společnosti Atek dříve či později doplněna o další stroje.

Sedm argumentů, proč právě Hermle, společně prezentovali Barbara Hermann a Pavel Němeček.

Německá preciznost pro českého výrobce

Prezentaci sedmi argumentů, proč právě Hermle, již tradičně moderovala Barbara Hermann spolu s Pavlem Němečkem, obchodním zástupcem Hermle pro region Čechy a Vysočina. Technickou oporou jim v průběhu prezentace byl také technolog Hermle Pavel Vojtěšek. Asi by se minulo účinkem opět na stránkách MM Průmyslového spektra oněch sedm argumentů opakovat, přesto si dovolím zdůraznit některé z předností obráběcích center Hermle. Vysokou přesnost a spolehlivost pětiosých center zabezpečuje modifikovaná portálová konstrukce stroje, jež se vyznačuje tepelně symetrickou konstrukcí lože, rámu z jediného kusu a pracovního stolu, který je v rámu uložen pomocí planetové převodovky. Dalšími přednostmi jsou absolutní odměřování na všech osách, které odbourává nutnost najíždění referencí stroje po jeho zapnutí, výroba vlastních vřeten, která jsou pro větší bezpečnost vybavena ochrannými pouzdry, nebo systém WDS, jenž zabezpečuje prediktivní údržbu stroje. Všechna centra lze variabilně podle možností a požadavků uživatele doplnit o příslušnou automatizaci. Díky přítomnosti osmi servisních techniků v České republice je reakční doba v případě servisního zásahu do 48 hodin. Velmi přínosný a úctyhodný je také přístup a odpovědnost společnosti k regionu i k výchově vlastních techniků, jež se odehrává v mateřském závodě v německém Gosheimu. Výše zmíněné přednosti jsou jen zrnky písku v celé poušti pozitiv špičkových strojů Hermle i výrobce samotného. Více podrobností nejen o obráběcích centrech Hermle je k nalezení na stránkách našeho časopisu nebo je zájemcům poskytnou zástupci společnosti.

Společnost Semaco tools and software účastníkům představil jednatel Petr Kovařík.
Praktickou ukázku odborným komentářem doplnil technolog společnosti Hermle Pavel Vojtěšek.

Nástroj nestačí, důležité je využít jeho potenciál

Posledním ze tří partnerů, který se podílel na workshopu ve společnosti Atek, byla společnost Semaco tools and software, dodavatel řezných nástrojů a softwarů pro řízení CNC strojů. Prezentace této společnosti se ujal jednatel Petr Kovařík. Hned úvodem upozornil, že hlavní činností společnosti není pouze prodej výše zmíněných komodit, ale zejména šíření znalostí opírajících se o třiadvacet let zkušeností. Řezné nástroje a softwary pro řízení CNC strojů jsou dnes vyvíjeny se snahou co nejvíce uživateli zefektivnit výrobní procesy a dopomoci mu tak k vyšší konkurenceschopnosti. Nedokáže-li uživatel tento potenciál nástrojů či pořízeného softwaru využít, pak byla jen málo platná investice, kterou uskutečnil. S rostoucím nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců se tento fakt ještě umocňuje. Firma Semaco proto nabízí také řadu odborných seminářů a školení buď ve vlastních školicích prostorách v sídle společnosti v Jeseníku, či na přání přímo u klienta. K příležitosti tohoto workshopu zapůjčila řezné nástroje od švýcarského výrobce Fraisa. Nástroje Fraisa byly využity k praktické ukázce trochoidního obrábění dílu z nástrojové oceli (1.2312) na pětiosém obráběcím centru Hermle C 42, které vedoucí nástrojárny Petr Kolísek (bratr jednatele společnosti Atek Miroslava Kolíska) v době konání partnerského dne na chvíli uvolnil.

Pro zájemce o nástroje a katalog Fraisa odborný výklad poskytl obchodní zástupce společnosti Semaco tools and software Jiří Švejkar (vpravo).

Ukázka obrábění s nástroji švýcarské kvality

Účastníci se zájmem pozorovali ukázku obrábění, jež demonstrovala možnosti obráběcích center Hermle i nástrojů Fraisa. První polovina praktické části byla zaměřena především na velmi produktivní a efektivní obrábění nástroji MFC (Multi Functional Cutting). Operace hrubování, předšlichtování a šlichtování byly provedeny jedním nástrojem bez nutnosti předvrtání otvoru díky strategii zanoření po spirále a po rampě pod velmi vysokým úhlem zanoření, a to až 32°. Tento nástroj je vyráběn ve třech délkových provedeních až do 5,2x D, v rozsahu průměrů od 4 mm do 20 mm. A to jak pro obrábění 2D, tak i 3D ploch. Použitelnost těchto nástrojů je ve velmi široké škále obráběných materiálů, kdy je možné v kombinaci se všemi dostupnými strategiemi obrábění zrealizovat až 132 aplikačních řešení za podpory on-line nástrojů výrobce Fraisa – ToolExpert, ToolExpert MFC, ToolExpert ArCut X apod. Bez ohledu na typ stroje, jeho tuhost, dynamiku, vřeteno atd. Konkrétně byl účastníkům předveden nástroj MB-NVDS/8221300 s vnitřním chlazením a děleným ostřím, s průměrem 6 mm v délkovém provedení 5,2x D a řeznou částí nástroje 32 mm při operaci hrubování, předšlichtování a šlichtování při Ap 32 mm a nástroj MB-RNVDS/P8207453 s průměrem 10 mm a rohovým rádiusem 1,5 při operaci 3D hrubování a 3D předšlichtování jedním nástrojem.

Součástí workshopu byla také praktická ukázka trochoidního obrábění na obráběcím centru Hermle C 42 nástroji Fraisa, které na český a slovenský trh dodává firma Semaco tools and software. Do kamery se dívá obchodní zástupce společnosti Hermle Martin Skukálek.
Obráběný díl z nástrojové oceli byl vyroben pěti různými nástroji.Druhá polovina praktické části byla zaměřena na novinku firmy Fraisa v oblasti dokončování a superdokončování obráběných ploch nástroji ArCut X v porovnání se stávajícími nástroji dostupnými na trhu, a to toroidních a kopírovacích fréz, kdy je možné těmito nástroji docílit zkrácení výrobních časů u dokončovacích operací až o 90 % při dodržení vynikajících jakostí povrchů opracování ploch. Použité nástroje nesou označení: Toro-X/X710044 s průměrem 10 mm, s rohovým rádiusem 0,2, ArCut X/P8530220 s průměrem 4 mm, s rohovým rádiusem r1 = 2 / r2 = 750 / r3 = 3 a Sphero-XR4/X7450450 o průměru nástroje 10 mm a s rohovým rádiusem r5.

Aby se diváci nemuseli tlačit či střídat u dveří centra, byla do pracovního prostoru stroje namontována kamera. Celou ukázku tak bylo možné zhlédnout na simultánním videozáznamu na velké ploché obrazovce v perfektním rozlišení. Jednotlivé obráběcí operace navíc doprovázel technolog společnosti Hermle Pavel Vojtěšek odborným výkladem. Použitím mikrofonu jej všichni dobře slyšeli, i přes to, že zbytek strojů v nástrojárně dále plnil výrobní plány. Odborný výklad k nástrojům Fraisa podal Jiří Švejkar, obchodní zástupce společnosti Semaco tools and software. K nahlédnutí byl také objemný katalog nástrojů Fraisa, který obsahuje mnoho řezných parametrů a dalších užitečných informací pro uživatele. Podle slov Petra Kovaříka v současné době neexistuje lépe propracovaný katalog řezných nástrojů.

Nástroje švýcarského výrobce Fraisa pro praktickou ukázku

Na vlastní oči viděli a uvěřili

Debata nad praktickou ukázkou se v uvolněné atmosféře přesunula k občerstvení v podobě grilovaných specialit ve znamení letních dnů. Po dotazu na hodnocení workshopu se mi dostalo kladných odpovědí. Účastníci hodnotili nabyté informace jako přínosné a kladně hodnotili také organizaci workshopu, za kterou patří díky nejen zástupcům společnosti Atek, Hermle a Semco, ale také Ing. Alexandře Moravcové ze společnosti AM Event, která se postarala o plynulý chod akce a pohodlí účastníků.

Eva Buzková, Moravská Třebová

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
I ten největší dodán v celku

Vývoj a výroba plastových dílů a celků především pro automobilový průmysl – to je hlavní výrobní směr společnosti ATEK z Moravské Třebové. Tentokrát se nepodíváme do lisovny, ale pozvání jsme přijali při příležitosti dodání nového frézovacího centra Hermle C 62 U do jejich nástrojárny. Na dodání nového stroje by nebylo nic tak nevídaného, kdyby se nejednalo o centrum s rozměry 6,2 m x 3,53 m a výškou přes 4 metry, které bylo na místo dopraveno smontované v celku.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Kompozity jako výzva pro obrábění 21. století

Kompozity jako materiály nepostradatelné v leteckém průmyslu a nastupující v konstrukci automobilů díky svým vlastnostem a extrémním požadavkům na stroje a nástroje představují velkou výzvu pro zpracování a obrábění. Možná řešení představí ve dnech 16. až 20. září 2014 mezinárodní veletrh strojírenských technologií AMB ve Stuttgartu. Zajímavé názory vystavovatelů přinášejí následující řádky.

Výrobou strojů krok za krokem

V prvním květnovém týdnu uspořádala společnost Hermle ve svém sídle tradiční čtyřdenní open house. Akce přilákala do malebného německého městečka Gosheim zákazníky z celého světa. Česká a slovenská kancelář Hermle zorganizovala pro více než šedesátku svých klientů návštěvu spojenou s prohlídkou výroby, praktickými ukázkami obrábění, partnerskou výstavou a následnou panelovou diskuzí.

Porodnice dokonalých strojů

Gosheim. Malebné horské městečko v srdci německého regionu Bádensko-Württembersko. Na jeho okraji dominuje komplex moderních, technologicky dokonale vybavených budov strojírenské společnosti Hermle. Dnes zde panuje ještě čilejší ruch než obvykle, protože v prostorách firmy, jako již tradičně v dubnu, právě probíhá každoroční akce „Open House“.

Studenti a obrábění v pěti osách

Přijíždíte-li na návštěvu Technické univerzity v Liberci, konkrétně její Strojní fakulty, zmocní se vás pocit cesty časem. Míjíte budovy, které vznikly někdy v polovině minulého století, a posléze ty, které už pamatují jen letopočty začínající dvojkou. Nakonec vejdete do dveří, které se, jak se zdá, otvírají do 21. století. Cesta časem však nekončí. V laboratoři CNC strojů zdejší Katedry výrobních systémů a automatizace totiž od 30. ledna můžete vidět stroj, který jako by vystoupil z výpravné sci-fi: obráběcí centrum Hermle C 250 U.

S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Ty stroje zvládnou všechno

Velká část forem do vstřikolisů v ČR je určena na výrobu plastových dílů do automobilů. Nástrojárny, jež takové formy vyrábějí, pak jsou často pod velikým tlakem automobilek kvůli šibeničním dodacím lhůtám a likvidačním cenám. Společnost Formy Tachov má však naprosto odlišnou strategii výroby i zákazníky. Soustředí se totiž hlavně na výrobu forem pro přepravní obaly a logistiku. Menší část obratu pak tvoří repase, modifikace a havarijní opravy forem jiných výrobců. Firma proto disponuje velkým strojovým parkem, kde mají své „hnízdo“ také stroje Hermle. Téměř veškeré dokončovací obrábění se provádí právě na nich.

Flexibilta v obrábění plastů

Rakouská společnost faigle Industrieplast se původně zabývala obchodováním s technickými polotovary, a rozvíjela si tak znalosti materiálového inženýrství. Technologii jejich opracování nikoliv. To se změnilo, když zákazníci začali požadovat zpracování a kompletní díly. Firma nyní na zakázku frézuje ozubená kola, sady těsnění, pouzdra výhybek nebo celé konstrukční celky.

Automatizace již od jednoho kusu

Tvarové frézování je jedním z posledních a nejnáročnějších procesních kroků při výrobě vstřikovacích forem a nástrojů. Výrobce forem a nástrojů Werkzeugbau Siegfried Hofmann spoléhá na výrobní buňku se čtyřmi frézovacími stroji typu C 42 U včetně čisticího a měřicího systému, připojeného pomocí robota.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit