Témata

I ten největší dodán v celku

Vývoj a výroba plastových dílů a celků především pro automobilový průmysl – to je hlavní výrobní směr společnosti ATEK z Moravské Třebové. Tentokrát se nepodíváme do lisovny, ale pozvání jsme přijali při příležitosti dodání nového frézovacího centra Hermle C 62 U do jejich nástrojárny. Na dodání nového stroje by nebylo nic tak nevídaného, kdyby se nejednalo o centrum s rozměry 6,2 m x 3,53 m a výškou přes 4 metry, které bylo na místo dopraveno smontované v celku.

V automobilech bude ještě více plastových dílů. Zatímco ekologicky smýšlející lidé se snaží poslední dobou spíše spotřebu plastů v běžném životě redukovat, prognózy automobilek naopak říkají, že objem plastů v automobilech se bude zvyšovat (ovšem nelze tvrdit, že by byly neekologické – termoplasty je možné dobře recyklovat). V roce 2020 by měly plasty tvořit až čtvrtinu celkové hmotnosti automobilu. A právě dodávka plastových dílů pro automobilový průmysl je hlavním zaměřením společnosti ATEK z Moravské Třebové. Zvyšující se objem výroby tohoto výrobce dokazuje tvrzení uvedené výše. Jako přímá úměra ke zvyšující se poptávce i objemu výroby se také rozrůstá strojový park vlastní nástrojárny, která již od roku 2016 napomáhá společnosti ATEK k vyšší konkurenceschopnosti a nezávislosti na externích dodavatelích. Díky novému frézovacímu centru Hermle C 62 U mohou dnes obrábět díly forem do hmotnosti až 2 500 kg. Jen málokdo si však umí představit, jak se takto velký stroj dostane od výrobce až na své místo v nástrojárně.

V zářijovém vydání MM Průmyslového spektra pan Zieger ze společnosti Zenit cituje jednatele společnosti ATEK Miroslava Kolíska, který tvrdí, že úspěch společnosti ATEK spočívá v tom, že od začátku vsadila na silné partnery (www.mmspektrum.com/180922). Z tohoto důvodu lisovna obsahuje 31 vstřikovacích lisů jediné značky Engle s uzavírací silou od 50 tun do 3 200 tun. Velká část forem je vyráběna ve vlastní nástrojárně, která disponuje elektroerozivními technologiemi od společnosti Sodic a přesné obrábění forem je prováděno na strojích Hermle nástroji dodávanými společností Somatec. Při hodnotě jedné formy až půl milionu eur není prostor ke kompromisům.

Nový přírůstek do rodiny Hermle

Ke třem stávajícím pětiosým frézovacím centrům Hermle letos v září přibyl nejmladší, zato největší člen rodiny: pětiosé frézovací centrum C 62 U. Měla jsem tu možnost být přímo u dodávky tohoto velkého stroje a musím přiznat, že mě dříve ani nenapadlo, kolik práce a koordinačních a logistických kroků je potřeba zvládnout při tak zdánlivě banální operaci, jako je dodávka stroje na jeho místo v nástrojárně. Centrum o hmotnosti 30 tun a výšce 4,10 m bylo totiž vyexpedováno z německého Gosheimu a dodáno do Moravské Třebové smontované v kuse (!). To již vyžaduje speciální nákladní vůz pro nadměrný náklad, který se po státních komunikacích může pohybovat pouze v nočních hodinách a za doprovodu policie. Transport strojů Hermle zajišťuje dlouholetý partner společnost H&W Spedition GmbH a ustavení stroje na místo pak další ze spřátelených firem VLM s. r. o.

Když už tedy centrum zvládlo bez újmy přes osm set kilometrů dlouhou cestu (a smekám před řidičem, který po cestě musel čelit mnoha zúžením vozovky a jiným omezením), zbývá pomocí jeřábu (v tomto případě byly dva) stroj z nákladního vozu sundat a dostat jej skrz vrata haly nástrojárny dovnitř. Na první pohled bych asi tvrdila, že vraty nástrojárny ATEK nikdy nemůže projít, avšak opak byl posléze dokázán. Na doprovodných fotografiích je zřetelné, že stroj prošel vraty opravdu na milimetry a potřeba byla každá volná ruka (zatlačit stroj skrz vrata přispěchala pomoci také Barbara Hermann, která společně s technickým zástupcem Pavlem Němečkem dodávku stroje Hermle dozorovala). Uvnitř nástrojárny byl pohyb stroje na místo určení zprostředkován pomocí portálového jeřábu nástrojárny a transportních vozíků. Také uvnitř nástrojárny bylo potřeba opatrně prokličkovat okolo stávajících technologií. Posledním krokem umístění stroje je jeho usazení na čtyři speciální stavěcí klíny. V německém jazyce se nazývají maschinenschuhe (laický překlad boty stroje).

Tímto instalace stroje ještě nekončí, ale lze říci, že nejtěžší část je již hotova. Ke stroji je v dalším kroku potřeba doinstalovat celou řadu příslušenství, které putovalo z Německa na samostatném kamionu, a nakonec stroj ještě tzv. oživit (uvést do provozu). To zabezpečil servisní technik ze společnosti Hermle. Vedoucí nástrojárny Petr Kolísek na závěr se spokojeným úsměvem děkuje všem zapojeným za dobře odvedenou práci. „To, že byl stroj doručen ve smontovaném stavu, značně urychlí jeho zapojení do výrobního programu,“ pochvaluje si.

Touto dobou je již nové pětiosé centrum Hermle C 62 U v provozu a pomáhá při výrobě forem o hmotnosti až deset tun (vyrábějí se po částech) pro díly jednoho nejmenovaného světového výrobce automobilů. Přeji společnosti ATEK, ať nové centrum Hermle dobře slouží. O správnosti výběru tohoto partnera není pochyb.

Vydání #11
Kód článku: 181123
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit