Témata
Zdroj: archiv redakce

Záchrana ekonomiky očima krizových manažerů

Restrukturalizační a krizoví manažeři sdružení v České asociaci interim managementu na základě dlouhodobých obsáhlých diskusí o vývoji české ekonomiky a svých zkušeností z firem shromáždili náměty na ozdravení české ekonomiky a posílení konkurenceschopnosti České republiky. Za stěžejní považují stanovení priorit ve smyslu státního zájmu a využívání zásad krizového řízení, které soustředí veškeré úsilí i peníze na stanovené cíle bez ohledu na politické či lobbystické zájmy. Své závěry předali členům vlády i dalším institucím a profesním organizacím.

Jana Dronská

Specializuje se na public relations a komunikaci. Působí jako mediální zástupce a poradce pro několik průmyslových firem. Má zkušenosti i ve státním sektoru. Po dlouholeté práci ve zpravodajství České televize se v roce 2013 rozhodla pro vlastní podnikání. Působila mj. jako tisková mluvčí ocelářského podniku ArcelorMittal Ostrava, státního podniku Diamo nebo ministra průmyslu a obchodu. Své poradenství nabízí v oborech: energetický průmysl a energetika, hornictví, dobývání a primární zpracování nerostných surovin, hutnictví a slévárenství, odpady a cirkulární ekonomika, státní a veřejná správa, stavebnictví a reality, strojírenství.
Je certifikovanou interim manažerkou.

Reklama

Předávat zkušenosti a pomáhat národnímu hospodářství patří mezi priority České asociace interim managementu, která funguje už 13 let a má zastoupení po celé zemi. Výsledkem práce jejích členů je návrat „nemocných“ firem zpět do podnikatelského života, záchrana know-how i pracovních míst, tedy záchrana hodnot, ale i rozvoj firem a podnikatelského prostředí.

Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu: „Cítíme, jako většina podnikatelské sféry, že vývoj českého hospodářství nemá příznivý trend a vedení státu se i přes snahu nedaří najít, efektivně komunikovat, a hlavně aplikovat potřebná opatření. Nechceme, aby se Česká republika stala nedůvěryhodnou zemí s nekonkurenceschopným průmyslem a slabou ekonomikou. Máme zkušenosti z restrukturalizací a záchrany celé řady firem napříč různými obory, proto věříme, že naše závěry nabízejí jiný úhel pohledu a mohou přispět k řešení aktuálních problémů.
(Zdroj: archiv. P. Karáska)

Podle krizových a restrukturalizačních manažerů ozdravení a záchranu české ekonomiky už není možné zajistit obvyklými postupy. Vyžaduje to specifický přístup a také určité zkušenosti, které se využívají v krizovém řízení při záchranách či revitalizacích podniků. V poradních orgánech vlády však zkušenost z oblasti krizového řízení a restrukturalizací není zastoupena, a to se projevuje jako podstatný nedostatek zejména v podobě chybějícího specifického metodicko-procesního pohledu. V současné situaci je potřeba hledat řešení, která jsou založena na pragmatismu, primární logice docílení žádoucího stavu, a někdy i na hraně formálních postupů, v řadě případů musí být i vyjednány výjimečné postupy. Nemůže se brát ohled na politické zájmy či zájmy nějaké úzké skupiny lidí, je třeba velmi rychle zvládnout problémy v prospěch celé společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama

Na základě diskuzí v posledních měsících, námětů a zkušeností členů České asociace interim managementu vznikl materiál nazvaný Záchrana české ekonomiky očima krizových manažerů. Zdůrazňuje, že základem ozdravení a záchrany ekonomiky by měly být tři body:

– stanovení a odsouhlasení priorit, tedy státního zájmu, a efektivního postupu i s využitím zásad krizového řízení;

–  posílení ekonomiky a průmyslu jako klíčového odvětví ekonomiky ČR generujícího přidanou hodnotu a potřebné finanční zdroje;

–  úspory, zamezení plýtvání či zbytečného maření energie a zdrojů, a stabilizace rozpočtu.

Doprovodným opatřením pak musí být zefektivnění komunikace a soustředění se na prosazování a hájení státních zájmů a priorit. Základním nástrojem by mělo být stejně jako při práci krizových manažerů podřízení všeho ve prospěch dosahování cílů a kladení důrazu na dotahování výsledků, včetně osobní odpovědnosti, dále na potřebný nadhled, neustálou komunikaci a dostatek sebereflexe.

Podle České asociace interim managementu chybí naší zemi hlavně jasná dlouhodobá strategie a uplatňování zásad krizového řízení.

Cílem asociace nebyly disputace, zda a kolik konkrétně ušetřit, zda zvýšit některou z daní a ani kritika vlády. Asociace není spojená s žádným konkrétním oborem podnikání ani se nezabývá lobbingem, je nezávislá a nepolitická. Snahou bylo hledat komplexní model postupu pro dosažení viditelného a měřitelného cíle.


Plnou verzi dokumentu Záchrana české ekonomiky očima krizových manažerů najdete zde.

Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 9. Majitelé středně velkých firem

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou, šestá nákupu a logistice, sedmá ekonomice a osmá se zaměřila na personalistiku. Dnes budeme diskutovat o tématu podnikání ve středně velké firmě.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 7: Ekonomika a controlling

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou a šestá část nákupu a logistice. Dnes se zaměříme na oblast ekonomiky.

Promluvy Štefana Kassaye: Protiřečení na denním pořádku

Kolem nás, u nás, všude, kde existuje život, se každou vteřinu odehrávají miliony událostí, které zasahují jednotlivce, komunity, státy. Rostou nepokoje, protesty a skandování, pouliční bitvy, rebelie. Systémy budované člověkem v sílící zlovůli a vlivem ničivých výroků se řadu let dostávají do úpadku. Jsme svědky válečných konfliktů, nových a nových hrozících válek.

Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Príhovor Štefana Kassaya: O rok o krok vpred?

Ešte stále prichádzajú do môjho počítača desiatky novoročných želaní, mnohé v tradičnom rúchu, na Novoročnej pohľadnici, s peknými, majstrovsky zvládnutými grafikami. Omeškané novoročné želania človeka vedú k zamysleniu. Sú z úprimného srdca, alebo sú odosielateľom naprogramované v pamäti počítačov? Dnes sa už všetko automatizuje.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Kristova léta

Ke svému závěru se nachýlil rok, ve kterém stále rezonovaly všechny krize, které si Evropa nashromáždila za předchozí období. Některé státy se jejich důsledky popraly celkem se ctí, jako například Polsko, další se vrátily do předcovidové úrovně a bohužel Česká republika jako jediná stále lapá po dechu. Proč? Co je důvodem?

MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit