Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Seznam článků

Anotace
Rumunsko - nevyužitá obchodní adresa
Československo patřilo k předním obchodním partnerům Rumunska. Ještě v roce ...

Anotace
CAD/CAM podle uživatele
Například pro hrubování 3D tvarů, zvláště dutin forem a zápustek, se dnes ...

Anotace
Měřit vše měřitelné, neměřitelné učinit měřitelným
Od roku 1980 u nás platí nová mezinárodní měřicí soustava jednotek SI. ...

Anotace
Mikrotechnologie v Hannoveru
Smyslem této akce bylo ukázat možnosti laserových technologií pro vznik ...

Anotace
Nové typy povlaků umí zázraky
Povlakové materiály Ormocer (název je akronymem z ORganically MOdified CERamics) ...

Anotace
Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex
Jemné tryskání (sweeping) - cílem tohoto druhu tryskání je čištění a ...

Anotace
Povrchová úprava moderními materiály
Vhodně zvolenou povrchovou úpravou lze docílit požadovaných vlastností, jako ...

Anotace
Technologie Sponge-Jet
Technologie výroby abraziva je patentována firmou Sponge-Jet.Není bez ...

Anotace
Hrubovací soustružení nástroji s VBD
Tyto nástroje zaručují vysoký řezný výkon za specifických podmínek ...

Anotace
CD, který šetří čas i peníze
Na jednom disku CD-ROM obdržíte praktický souhrn informací, které využívá ...

Anotace
Boom v rozvoji průmyslových trysek
Vývoj jednoho z tradičních světových producentů rozstřikovacích trysek, firmy ...

Anotace
Obalové materiály s vypařovacími inhibitory koroze
Běžné obalové materiály neposkytují výrobkům dostatečnou protikorozní ...

Anotace
Veletrh Finet 2001 zahajuje
Česká společnost pro povrchové úpravyČeská společnost pro povrchové úpravy ...

Anotace
Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex
Pod pojmem Duplex se rozumí žárové zinkování plus organický nátěr. Oba ...

Anotace
Ochrana kovů proti korozi
Český termín "tunelování" se v novém významu objevil v devadesátých letech ...

Anotace
Technologie žárového nástřiku v leteckém průmyslu
Rozvoj technologií žárového nástřiku a zvýšené požadavky na konstrukci a ...

Anotace
Automatická detekce povrchových vad pásu
V současnosti je nejrozšířenějším způsobem kontroly průběžné sledování ...

Anotace
Certifikace pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany
Způsobilost pracovníků v tomto oboru je kvalifikována a certifikována podle ...

Anotace
Volba materiálů a konstrukční uspořádání z hlediska korozního inženýrs
Poškození technologických zařízení nebo strojů vlivem koroze může mít řadu ...

Anotace
Nová technologie pro nanášení práškových plastů
Série ručních zařízení Easy obsahuje tři typy zařízení: Easy-B (s ...

Anotace
Předúprava železa a oceli před práškovým lakováním
Dosud nejznámějšími konverzními postupy předúpravy železných a ocelových ...

Anotace
Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů
Podobně se i firma Linde Technoplyn, a. s., kromě dodávek technických a ...

Anotace
Progresivní způsob míchání kapalin
V současné době se používá míchání pomocí tlakového vzduchu, mechanickým ...

Anotace
European Coatings Show 2001 s novým profilem
V roce 1999 přibral do výstavních oborů lepidla a v letošním roce se stal i ...

Anotace
Mezinárodní strojírenský veletrh 2001
V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili ...

Anotace
Povrchové úpravy a nová legislativa v ochraně životního prostředí
Každý z řady typů povrchových úprav může více či méně zatěžovat ...

Anotace
Úprava kovového odpadu se značkou ŽĎAS
V posledních letech byl v akciové společnosti ŽĎAS vyráběný sortiment ...

Anotace
Keramická těsnění ze Šumperka
Mateřská společnost CeramTec AG působí v rámci koncernu Dynamit Nobel a má ...

Anotace
Alkalické černění
Výsledkem černění je vytvoření tzv. konverzní vrstvy. V první fázi ...

Anotace
Měření tlouštěk vrstev niklu v praxi
V současné době je v oblasti měření tlouštěk vrstev zřetelné rozdělení ...

Sledujte nás na sociálních sítích: