Témata
Vydání #11
Listopad 2002Téma měsíce

Převody, ložiska, spojky a hydraulické prvky

Maziva, technické oleje a kapaliny

Články

Servis

Zlatá medaile MSV a IMT 2002

17. září 2002 byly v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti slavnostně vyhlášeny výsledky soutěží o nejlepší exponáty 44. mezinárodního strojírenského veletrhu MSV a 3. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT Brno 2002.

Kompaktní postgraduální studium pro průmyslové manažery

V kooperaci s domácími a zahraničními partnery z průmyslu a konzultačních firem nabízí Ústav řízení a ekonomiky podniku ČVUT FSI spolu se společností Festo zajímavý kurz, ve kterém si účastníci mohou procvičit použití prakticky orientovaných manažerských metod a doplnit své znalosti z oboru průmyslové automatizace a informačních technologií.

Ekonomika

Firemní strategie

Technika

Česko-anglický technický slovník

Inovace

Vliv vybraných parametrů procesu na řezné síly při HSC

Pro hodnocení a optimalizaci řezného procesu z hlediska výkonnostního, kvalitativního a ekonomického je nezbytná znalost velikosti, směru a smyslu řezných sil a jejich změna se změnou parametrů procesu. Řezné síly jsou důležitým ukazatelem průběhu řezání, napomáhají porozumět obráběcím procesům a jednotlivým dějům při nich.

Laser mění strukturu pokovovaných materiálů

Rozvoj elektroniky se stavbou celých elektronických a mikroelektronických systémů spojuje v oboru mechatroniky mnohdy i tak zdánlivě odlišné směry, jakými jsou mikroelektronika a mikromechanika.

Management

Investiční pobídky

Investiční pobídky představují nezbytný a efektivní nástroj ke zvýšení přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic do ČR.

Obnova firemní důvěry

Říkává se, že lidé prominou vedoucím manažerům chybu, ale neodpustí jim, když se ji pokoušejí zastírat. Tato stará moudrost platí dvojnásob v dnešní době, kdy se leckdo snaží strhující tempo vývoje moderního průmyslu zneužít a vědomě klame své okolí, akcionáře, zaměstnance, investory, partnery a nakonec i sám sebe.

Trendy

Speciální kluzná ložiska

Kluzná ložiska jsou v řadě aplikací nepostradatelná anebo se výrazně podílejí na zjednodušení konstrukce. V některých případech je uvedených výhod dosaženo použitím speciálních materiálů či integrací dalších funkcí do ložiska. Nejznámějším z výrobců takovýchto ložisek je firma Glacier Garlock Bearings, jejímž vlastníkem je EnPro, součást skupiny Goodrich. V ČR působí její zastoupení Glacier Garlock Kluzná ložiska

Planetové převodovky pro pohon mobilních strojů a zařízení

Mobilní pracovní stroje představují širokou skupinu zařízení, nacházejících své uplatnění ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, přepravě a manipulaci apod. Jedná se především o bagry, silniční válce, kombajny, modulární transportéry, jeřáby, komunální stroje atd. Pro pohon těchto strojů jsou využívány vedle hydromotorů také planetové převodovky, které pohánějí pojezdy, otočné svršky (jeřábů, bagrů), bubny navijáků.

Kotoučové brzdy průmyslové

Bubnové a pásové brzdy lze ve většině případů nahradit brzdami kotoučovými, jejichž celkové pořizovací a provozní náklady jsou nižší. Kompaktní kotoučové brzdy stavebnicového systému přenášejí vyšší měrné kinetické energie při vysoké obvodové rychlosti. Vyznačují se i menším průměrem brzdového kotouče, a tedy nižším momentem setrvačnosti. Kotoučové brzdy lze jednoduše instalovat a snadná je i údržba (výměna destiček, seřizování).

Centrálne mazacie systémy - nové cesty v mazaní

Vďaka mazacím systémom je možné zaručiť dobré mazacie podmienky v zariadení a tým znížiť poruchovosť v dôsledku havárií ložísk. Tieto systémy zároveň umožňia znížiť zataženie životného prostredia olejovými produktami.

Přednosti a rizika grafitu jako separační kapaliny

Přírodní grafit je díky svým specifickým vlastnostem daným jeho hexagonální strukturou předurčen pro celou řadu průmyslových aplikací. Krystalická struktura mřížky se slabými mezivrstvovými van der Walsovými silami dává přírodnímu grafitu mimo jiné výborné mazací schopnosti. Tyto vlastnosti jsou spolu s vysokou tepelnou stabilitou přírodního grafitu využívány při výrobě speciálních maziv určených pro vysoké teploty a tlaky. V těchto extrémních podmínkách je využíváno schopnosti grafitu mazat i "za sucha", tzn. i po odpaření nosiče.

Vysoce deemulgační olej pro mazaní kluzných vedení

Obráběcí stroje ve zvýšené míře používají chladicí kapaliny s vysokým obsahem vody, které mohou být aplikovány za vysokých tlaků a průtoků. Tyto podmínky vytvářejí vysoce agresivní prostředí pro maziva kluzných vedení, způsobují jejich vymývání z mazaných míst, a následně vznikají problémy s čistotou.

Od obrábění přes převody po suché mazání

Vysoká schopnost absorpce tlaku, nízký koeficient tření, zvyšování odolnosti proti opotřebení, afinita k materiálu a stálost vůči stárnutí jsou mezi vlastnostmi, jimiž se mohou pochlubit vysoce výkonná maziva firmy Molyduval.

Lineární technologie a příslušenství

Přímočará valivá vedení tvoří základ lineární technologie. Jedním z jejich výrobců je společnost W. Schneeberger AG, jejíž výrobní sortiment má modulový charakter a nabízí řešení v různých odvětvích strojírenství, především v kovo- a dřevoobráběcích strojích a ve výrobě přístrojů. Schneeberger vyrábí přímočará valivá vedení s klecemi, kompaktní profilová lineární vedení Monorail včetně miniaturních Minirail dle DIN 645, odměřovací systémy AMS integrované do vedení, polohovací stolové systémy a minerální odlitky Rhenocast

Vysokotlaké chlazení pro obrábění

V současné době většina předních výrobců obráběcích strojů nabízí vysokotlaké chlazení, buď jako pevně zabudovanou část stroje nebo připojitelné rozšíření. Vysokotlaký chladicí systém, připravený pro zajištění vhodného tlaku chladicí kapaliny až 340 barů (5000 PSI), s názvem ChipBlaster může být připojen na 90 % nových obráběcích strojů.

Uhlíkové povlaky ložisek

Uhlíkové povlaky podobné diamantu se vyznačují vysokou tvrdostí a nízkým třením, čímž přispívají k nižšímu opotřebení a k prodloužení trvanlivosti ložisek

Posuzování spolehlivosti valivých ložisek

Ložiska patří mezi nejdůležitější části většiny strojů. V naprosté většině jsou kladeny přísné nároky na jejich únosnost a spolehlivost. Proto je samozřejmé, že se valivá ložiska stala během let předmětem rozsáhlých výzkumů i v koncernu ZKL. Pomocí nových konstrukčních a výpočtových programů se neustále optimalizuje vnitřní konstrukce ložisek. Nové technologie zase zlepšují jakost materiálu a jeho odolnost proti únavovému a mechanickému poškození.

Nové kompaktní AC servopohony

Po zavedení nové bezvůlové planetové převodovky HPG do výrobního programu nabízí firma Harmonic Drive také kompletní servopohony na bázi těchto planetových převodovek

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI ŘEZNÝCH KAPALIN

Cílem obráběcích operací je hospodárná výroba obrobků s bezvadným povrchem. Na chladicí a mazací kapaliny, které se při obrábění používají, je kladeno mnoho úkolů. Hlavními úkoly jsou mazání, chlazení a vyplachování. Kromě toho přistupují vedlejší úkoly, např. antikorozní ochrana, zdravotní nezávadnost, vyloučení nebezpečných složek atd.

Doběhové a dostředivé brzdy pro bezpečný pohon

Tradiční český výrobce pohonné techniky z Přerova představil na 44. MSVB kompletní řadu elektromagneticky řazených kotoučových doběhových brzd typ EBD a současně prezentoval novinku - mechanicky řazenou dostředivou brzdu typu MBD

Nová maziva pro široké použití

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost Molydal CZ kolekci průmyslových maziv pro nejširší použití vyráběné francouzskou firmou Molydal S. A. Paleta produktů zahrnuje několik oblastí - plastická maziva, montážní pasty, maziva na řetězy, prostředky na údržbu, maziva pro zpracování kovů a plastů a další speciální výrobky. Dnes vám chceme představit první dvě jmenované skupiny - plastická maziva a montážní pasty.

Vliv čistoty na kvalitu i ostatní vlastnosti obráběcích kapalin

Kde můžeme rychle odhalit rezervy při používání obráběcích kapalin ve výrobě?

Poznatky v oblasti hydrostatických ložisek

Hydrostatická ložiska jsou plně zatížitelná i při nulových otáčkách, což je zajištěno externím zdrojem tlakového média. Nosná síla ložiska nezávisí na viskozitě maziva ani na kluzné rychlosti ?.

Modulární balicí stroje se servopohonem v provedení vačka

Významným pomocníkem při stavbě strojů modulární koncepce mohou být servoměniče Lenze vybavené funkcí elektronická vačka, umožňující náhradu mechanického vačkového řízení stroje. Změna nastavení při přechodu na nový výrobek tak může proběhnout ve velmi krátkém čase

Průmyslová technická maziva

Kromě tradičních lepidel a tmelů dodává v posledních letech firma Henkel ČR, s. r. o., skupina Loctite, také více než 20 druhů speciálních maziv a výrobků pro povrchové úpravy. Výrobky jsou dodávány převážně v menším balení, tj. 0,5- nebo 1litrových plechovkách či ve 400ml kartuších a sprejích.

Rídicí systém pro 1,5 osy

Řídicí systém MP940 představuje jeden z tzv. aplikačních modulů, dodávaný firmou Yaskawa jako doplněk servopohonů řady Sigma II. Modul představuje velmi univerzální nástroj pro návrh řídicích systémů, kde je vyžadováno komplikovanější řízení pohybu

Výroba

Měříte správně strukturu povrchu?

Závěrečná část našeho dvoudílného seriálu o měření struktury povrchu se zabývá způsoby stanovení základní a mezní vlnové délky, které slouží k rozlišení nerovností, jež charakterizují vyhodnocovaný profil

Prášková metalurgie a její využití

Prášková metalurgie se využívá především k výrobě předmětů s takovými fyzikálními a technologickými vlastnostmi, které nelze získat klasickými výrobními způsoby

IMTS 2002 v Chicagu - rok poté

Jestliže oficiální zpráva ze strojírenského veletrhu IMTS 2002, konaného v Chicagu letos ve dnech 4. až 11. září, tedy rok po událostech z 11. září 2001 v New Yorku, hovoří o jeho perfektním načasování, skutečnost je poněkud jiná.

Produktivní závitování z Japonska

Na předloňském strojírenském veletrhu v Brně se u nás poprvé představila firma Yamawa, zabývající se výrobou závitníků. Zastoupení našla v pražské firmě Grumant, s. r. o., která má u nás rozsáhlou síť prodejců prostřednictvím společnosti CKP. Yamawa patří mezi japonské výrobce s dlouhou tradicí. Společnost, kterou založil roku 1923 v Tokiu pan Joikiči Watanabe, expanduje od konce osmdesátých do celého světa. V roce 1998 vývoz dosáhl 30 % podíl z celkového obratu a stále roste.

Trubky se zvýšenou pevností a kvalitou povrchu

Finský výrobce ocelí Rautaruukki uvedl na trh novou řadu vysokopevnostních trubek se speciálními povlaky. Čím vyšší je pevnost ocelových trubek, tím větší je také výkonnost a zatížitelnost strojů a zařízení, které jsou z nich vyrobeny. Otevřely se tím některé nové cesty ve výrobě konstrukcí z trubkových profilů.

Horizontální obráběcí centrum

Dne 24. září 2002 v technickém centru Mori Seiki u Stuttgartu proběhla prezentace nového horizontálního centra NH5000

Zvyšování spolehlivosti součástí superfinišováním

Mikroobrábění superfinišováním umožňuje dosáhnout optimální kvality povrchu, přesnějších rozměrů a vyšší funkčnosti výrobku.

Zkušenosti s procesem akreditace a certifikace ve výzkumné organizaci

Ve velkých podnicích zabývajících se výrobou a poskytováním služeb v různých odvětvích průmyslu je již několik let běžné, že vlastní certifikát osvědčující splnění podmínek norem ISO řady 9000 pro systém jakosti. Důležitost a nezbytnost učinění tohoto kroku ještě vzroste po vstupu České republiky do Evropské unie, a to i v oblastech, kterých se dosud systém jakosti prakticky nedotkl

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit