Témata
Zdroj: Automa CZ

U nás ve Strakonicích si rádi hrajeme s automatizací. Ve firmě Automa CZ navrhujeme a vyrábíme jednoúčelové stroje, výrobní linky a robotizovaná pracoviště. Děláme to už déle než 30 let a baví nás to čím dál víc. Vytvářet komplexní řešení automatizace výroby je náročná práce, máte-li splnit všechny funkční, výkonnostní, bezpečnostní i ekonomické požadavky budoucího uživatele. O to větší radost máme, když se to povede.

Reklama

Komerční prezentace

Radost z úspěšně realizovaných projektů sdílíme se svými zákazníky, kteří se k nám po dobrých zkušenostech rádi vracejí. Jedním z našich dlouholetých zákazníků je společnost Schneider Electric, která vyrábí elektrická zařízení pro zákazníky z celého světa. A právě pro tuto firmu jsme letos dokončili projekt, který spočíval v návrhu a realizaci nové výrobní linky.

Firma Schneider Electric se rozhodla přesunout výrobu požárních ústředen a jejich příslušenství z jiné země do svého závodu Lexel v lotyšské Rize. Při té příležitosti bylo třeba opustit původní, starou koncepci výroby s nezávislými ostrovními výrobními buňkami a vytvořit novou výrobní linku, jež by odpovídala současným standardům společnosti. A to byl přesně úkol pro nás.

Nová montážní linka, kterou jsme pro firmu Schneider Electric navrhli a postavili, je plně automatizovaná. (Zdroj: Automa CZ)

Jedna linka pro stovky výrobků

Když své výrobky prodáváte do celého světa, je to úspěch. Ale v případě výroby elektrických zařízení to má háček. V každé zemi totiž platí jiné technické specifikace pro elektrorozvody a příslušné normy, a proto musíte produkty pružně obměňovat podle toho, pro kterou zemi jsou určeny. Z výroby velkých sérií se tak mnohdy stává výroba malosériová, a v některých případech i kusová.

Chcete-li při takto variabilní produkci udržet nejen vysokou kvalitu, ale také efektivitu výroby, musíte mít výrobu tak vybavenou a uspořádanou, abyste mohli snadno a rychle provádět všechny potřebné změny. Naštěstí existují nástroje, které vám pomohou tento úkol splnit. Tajemství úspěchu je v chytré automatizaci, a to je naše parketa. Navíc si zakládáme na vysoké kvalitě produktů, jež musí splňovat nejen představy zákazníka, ale také všechny místní normy a legislativní požadavky. Tuto zásadu máme společnou jak s našimi zákazníky, tak s partnery, jejichž komponenty při vývoji a výrobě automatizačních řešení využíváme.

Součástí projektu bylo programování řídicího systému linky a její integrace do informačního systému výroby. (Zdroj: Automa CZ)

V rámci projektu, který jsme nazvali Kaji, jsme navrhli a postavili variabilní montážní linku na výrobu 420 variant požárních ústředen a jejich příslušenství. Největší výzvou byla rozmanitost ručních pracovních listů a integrace do nadřazeného výrobního informačního systému (MES) pro více než 400 variant vyráběných panelů.

Hlavními skupinami produktů jsou ústředny požární signalizace, jednotky kontroly přístupu a příslušenství. Pestrý produktový mix zahrnuje jak díly, jichž se vyrobí jen jeden kus za rok, tak vysokokapacitní výrobu několika tisíc dílů ročně.

Reklama

Kompletní montáž, včetně testování a balení

Linka zajišťuje kompletní výrobu: předtiskové a předmontážní procesní kroky, montáž, testování a balení. S celkovou délkou přibližně 20 m jde o nejrozsáhlejší montážní linku v závodě Lexel. V zásadě se jedná o dvě podobné montážní linky pracující samostatně a nezávisle pro dvě hlavní produktové řady, požární ústředny a příslušenství.

Do nové výrobní linky bylo nutno integrovat dva funkční testery přenesené z předchozího závodu, a navíc jeden nový průmyslový vysokopotenciální tester. Také integrace těchto tří testerů do linky byla úkolem našich vývojářů a techniků, dalším úkolem bylo společně s týmem Schneider Electric vytvořit systém PMS.

Náš tým novou linku nejen navrhl, ale také postavil a zprovoznil. (Zdroj: Automa CZ)

Složitost projektu a časová tíseň

Znáte to: Úhlavním nepřítelem každého projektu je čas. Vzhledem k tomu, že kompletní výroba byla do Lotyšska přesouvána z jiné země, a také kvůli rozmanité skladbě produktů a nové industrializaci neustále hrozilo nedodržení termínů. Díky novému průmyslovému designu linky a vysoké efektivitě však zákazník mohl včas zahájit výrobu v potřebném objemu.

Toto video krátce představuje jeden z automatizačních projektů, které jsme v nedávné době úspěšně realizovali. (Zdroj: Automa CZ)

A co na to náš zákazník?

Byl to velký projekt, který jsme řešili společně s firmou Automa CZ. Potřebovali jsme postavit montážní a testovací linku pro 420 komerčních referencí,“ říká Monika Lorenz, projektová manažerka závodu Schneider Electric Lexel.

Monika na závěr shrnuje hodnocení úspěšné spolupráce: „Během celého projektu probíhala velmi úzká a aktivní spolupráce mezi firmou Automa CZ a týmem Schneider Electric. Na spolupráci s firmou Automa CZ oceňujeme především rychlý a flexibilní přístup, aktivní komunikaci a výbornou znalost problematiky průmyslové automatizace. Díky tomuto projektu a této spolupráci dokážeme bez problémů zajistit požadovanou výrobu a variabilitu, a především dodržet závazky vůči našim zákazníkům.

Související články
Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Související články
Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Naše práce je zábava a dobrodružství

Automatizace průmyslové výroby je jedním z nejvýraznějších trendů současnosti. O tomto tématu jsme měli příležitost hovořit s jedním z nejpovolanějších. Pan Slavoj Musílek je jednatelem české společnosti Automa CZ a zároveň členem představenstva skupiny Central European Automation Holding (CEAH), která sdružuje firmy Automa CZ, Antra ID a Auware Engineering.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Pro ergonomickou obsluhu strojů

Optimální ergonomie je na pracovišti nezbytná. Stroje nejenže musejí splňovat bezpečnostní požadavky, ale musejí také být navrženy tak, aby jejich obsluha byla co nejsnadnější a bez námahy. Ovládací panely na strojích proto musejí být flexibilní a snadno polohovatelné prostřednictvím systémů nosných ramen.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Siemens na MSV představí digitální řešení pro celý životní cyklus stroje

Společnost Siemens ČR se již po 60. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018. Představí komplexní řešení pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý životní cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis. Pod heslem „Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ prezentuje jedinečný, 15x zmenšený model horizontální vyvrtávačky HCW 4S od Škoda Machine Tool a jeho digitální dvojče. Siemens ukáže také přínos aditivní výroby a ve veletržní premiéře uvede platformu pro internet věcí MindSphere.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit