Témata
Zdroj: Automa CZ

Automatizace průmyslové výroby je jedním z nejvýraznějších trendů současnosti. O tomto tématu jsme měli příležitost hovořit s jedním z nejpovolanějších. Pan Slavoj Musílek je jednatelem české společnosti Automa CZ a zároveň členem představenstva skupiny Central European Automation Holding (CEAH), která sdružuje firmy Automa CZ, Antra ID a Auware Engineering.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

MM: Jak byste našim čtenářům představil firmu Automa CZ a skupinu CEAH?

S. Musílek: Společnost Automa CZ je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů v oblasti průmyslové automatizace na českém trhu. Primárně se zabývá vývojem, návrhem a realizací jednoúčelových strojů, montážních linek a robotických stanic. Zároveň nabízíme na špičkové úrovni i související služby, jako je servis a zaškolení. Automa CZ byla založena v roce 1991, takže letos budeme slavit 32 let. Za tu dobu vyrobila tisíce strojů pro mezinárodní i lokální zákazníky. A mimo jiné se můžeme pyšnit i tím, že většina zákazníků s námi spolupracuje i několik desítek let. Což jen dokladuje to, že naše služby a řešení jsou opravdu na mimořádné úrovni. Automa CZ je součástí Central European Automation Holdingu od roku 2019. Tento projekt je unikátní na sebe navazující uskupení firem z oblasti průmyslové automatizace. Každá z těchto firem je lídrem na trhu ve své specializaci. Na trhu momentálně není společnost, která by byla schopna nabídnout řešení a služby v celém spektru průmyslové automatizace, a to na takové úrovni, s takovými zkušenostmi a znalostmi, jako právě mají firmy v našem holdingu. Naším cílem je být nejsilnějším hráčem na trzích střední a východní Evropy. Holding budujeme z jednotlivých firem tak, abychom se takovým dodavatelem stali a dokázali zákazníkům poskytnout kompletní řešení a služby pro automatizaci výroby a související intralogistiku. Každá z firem ve skupině je primárně zaměřená na nějakou oblast automatizace. Automa CZ navrhuje a vyrábí stroje, výrobní a montážní linky a robotické stanice, maďarská firma Auware Engineering se zabývá službami s přidanou hodnotou, hlavně programováním strojů a linek a kybernetickou bezpečností ve výrobě. Zaměřením další maďarské firmy Antra ID Kft. jsou řešení a služby v oblasti automatizace intralogistiky. Skupinu chceme rozšířit tak, abychom měli základní kameny pro každou oblast automatizace, aby se jednotlivé firmy mohly ve svých řešeních doplňovat a vzájemně si pomáhat, a to jak z pohledu kapacit, tak z hlediska svého zaměření, zkušeností a know-how. S jejich využitím můžeme svůj záběr rozšířit do dalších oblastí průmyslu a získávat nové zákazníky.

Potenciál trhu v automatizaci, robotizaci a digitalizaci je větší, než je kapacita všech firem, které na tomto trhu působí. Limity našeho rozvoje jsou jen v našich rukou a konkurence je pro nás nezajímavý pojem,“ říká Slavoj Musílek, člen představenstva skupiny Central European Automation Holding a jednatel české společnosti Automa CZ.
(Foto: I. Heisler)

MM: Holding sídlící v Praze tedy momentálně sdružuje jednu českou a dvě maďarské firmy. Nepřináší vám mezinárodní složení skupiny nějaké problémy?

S. Musílek: Naopak, mezinárodní strukturu považujeme jednoznačně za výhodu, a je to také náš cíl. Chceme být silným regionálním hráčem, a tak to, že klíčové týmy našich firem sídlí v různých zemích, je pro nás unikátní výhodou. I dále se chceme rozšiřovat tímto způsobem a do holdingu zahrnout například firmy ze Slovenska, Polska a dalších zemí.

MM: Můžete nám stručně popsat průběh typické zakázky firmy Automa CZ a jak probíhá její realizace?

S. Musílek: Nejprve dáme se zákazníkem hlavy dohromady a společně si vyjasníme, jaký je cíl projektu – jaký problém potřebuje zákazník řešit, co chce vyrábět a jaká jsou specifika výrobního procesu. Poté, co je toto vyjasněno, začíná diskuze o tom, jak by řešení mělo vypadat. Vzniká návrh řešení (stroje, stanice, linky) z pohledu koncepce a konstrukce. I v této fázi úzce spolupracujeme, nabízená řešení zákazník připomínkuje a my je předěláváme a vylepšujeme. Když dojdeme ke konečné podobě, kterou zákazník schválí, zahájíme výrobu. I v průběhu výroby a montáže komunikujeme se zákazníkem. Probíhají přejímací testy, stroj odvezeme k zákazníkovi a zprovozníme jej. Pak přichází etapa navazujících služeb a běží životní cyklus stroje – například je po pár letech třeba změnit výrobní program a stroj upravit nebo postavit úplně nový. Partnerství se zákazníkem je zpravidla dlouhodobé – velmi dobře se známe a máme mezi sebou vybudovaný vztah založený na vzájemné důvěře. S některými zákazníky už takto spolupracujeme 20 a více let. Podobnými fázemi v principu prochází i realizace projektů ostatních našich firem, byť třeba řeší problémy z jiné oblasti automatizace.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: V jakých oborech působí většina vašich zákazníků? A jsou to spíše malé a střední, nebo větší firmy?

S. Musílek: Historicky byly tahouny oboru automatizace velké výrobní firmy, a to především automobilky a výrobci dodávající díly pro oblast automotive. Proto i u nás tyto firmy tvoří největší skupinu zákazníků. Kromě celého spektra dodavatelů pro automobilový průmysl jsou našimi zákazníky také výrobci elektroniky, firmy z potravinářského nebo plastikářského průmyslu. Co se týče velikosti, dlouhodobě spolupracujeme nejen s velkými nadnárodními korporacemi, jakými jsou například firmy Continental, Audi, Bosch nebo Witte, ale také s dlouhou řadou lokálních firem malé a střední velikosti.

MM: Realizujete projekty spíše v rámci republiky, nebo častěji v zahraničí?

S. Musílek: Primárním trhem pro firmu Automa CZ je Česká republika, stejně jako pro naše maďarské firmy je to v tuto chvíli Maďarsko. Na lokální trhy se však neomezujeme, naše stroje pracují po celé Evropě od Irska přes Španělsko, Francii a Polsko až po Litvu a Lotyšsko, ale i v zámoří, například v Mexiku. A třeba firma Auware Engineering díky svým specifickým znalostem realizuje velké projekty v Německu.

MM: Vidíte nějaké rozdíly v přístupu k automatizaci mezi regiony, průmyslovými odvětvími nebo firmami různých velikostí?

S. Musílek: Velkou podobnost vidíme mezi trhem a firmami v Česku a na Slovensku, a tyto trhy jsou velmi podobné těm na západ od našich hranic. Hodně se teď do automatizace investuje také v Polsku a v Maďarsku je trh trochu složitější. A například v Rumunsku automatizace zažívá velký boom. Odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi tu jsou, a jsou dány hlavně odlišnou strukturou průmyslu. Obecně však lze říci, že vlny inovací v průmyslu začínají v Německu a Velké Británii, a pak se od západu k východu šíří celou Evropou. Takto postupuje i současná vlna automatizace. Dnes jsme v situaci, kdy i ve východní Evropě začínají do automatizace, robotizace a digitalizace masivně investovat i malé a střední firmy. Na západ od nás už tomu tak je řadu let.

Lidi práce ve firmě baví a rozumějí tomu, co dělají. Spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
(Zdroj: Automa CZ)

MM: K automatizaci výroby asi nikdo nepřistupuje jen proto, aby „šel s dobou“, musí se to v nějakém ohledu vyplatit. Jaké hlavní motivy vedou vaše zákazníky k realizaci automatizačních projektů?

S. Musílek: Firmy dnes do automatizace investují proto, že musí. Je to jediná možnost, jak jako výrobci mohou na konkurenčním trhu přežít. Automatizace jim pomáhá zvyšovat produktivitu a efektivitu výroby, udržet konzistentní kvalitu, vyrovnávat se s nedostatkem pracovní síly a zajistit potřebnou flexibilitu výroby. Hlavně v době pandemie se ukázalo, jak je důležitá schopnost rychle reagovat na prudké výkyvy jak na straně odbytu, tak na straně dodávek materiálu či dostupnosti pracovní síly. Stále častější jsou rovněž změny výrobního programu. Kdo si potřebnou flexibilitu nezajistí, ten v konkurenčním prostředí skončí, protože jej nahradí někdo, kdo se dokáže lépe přizpůsobit.

MM: Když dnes firmy investují do automatizace, s jakou návratností mohou počítat?

S. Musílek: Doba návratnosti je samozřejmě různá, vždy záleží na tom, co vyrábíte a jakou problematiku automatizací řešíte. Navíc investice do automatizace nikdy není jednorázová, spíše jde o nekonečný proces. Investice do robotické stanice se obvykle vrátí za půl roku nebo rok, i když někdy to může trvat třeba déle než dva roky. Časté změny výrobního programu jsou také důvodem pro to, aby se k návrhu výrobních technologií přistupovalo s ohledem na maximální flexibilitu.

Reklama

Na návratnost investic má významný vliv i to, zda a jak se využívají data z výroby, například pro optimalizaci procesů a pro prediktivní údržbu, která může zvýšit produktivitu a efektivitu výroby. Digitalizace monitoringu výroby a zpracování dat pomáhá minimalizovat drahé odstávky strojů, prodloužit životnost zařízení atd. Z toho plynou další úspory, které návratnost investice do automatizace zkracují.

MM: Co považujete za největší devízu vaší firmy, za svoji výhodu oproti konkurenci?

S. Musílek: Za nejdůležitější výhodu našich firem, a to se týká nejen Automy CZ, ale všech tří firem v holdingu, považuji naprosto špičkovou zkušenost a odbornost. A tu zákazníci poznají. Každý z nich velmi rychle odhalí, jestli ten, s kým jednají, věci rozumí, nebo nerozumí.

Druhá věc je přístup k zákazníkům. My chápeme vztah se zákazníkem vždycky jako partnerství – vždy spolu řešíme společný problém.

Další klíčovou devízou je to, že vždy dodáme to, co slíbíme. Zákazník je u nás vždy na prvním místě, a co s ním dohodneme, to splníme, i když nás to třeba bolí. Pro naše partnery je důležité, že se na nás mohou spolehnout. Na tom totiž závisí jejich úspěch, to, že oni budou moci vyrábět a dodávat svým zákazníkům. Bereme to tak, že jsme s naším partnerem na jedné lodi, a jde nám o dlouhodobý partnerský vztah.

Zmínil bych ještě výhodu přímé komunikace zákazníků s našimi vývojáři a konstruktéry. U nás může zákazník kontaktovat přímo člověka, který mu dokáže velmi rychle pomoci. Kromě toho naši partneři oceňují i to, že problémy řešíme hned. Navíc jsou v našich firmách party lidí, kteří vědí, co dělají, a baví je to. A to je na výsledku práce znát a zákazníci to oceňují.

Nezanedbatelnou výhodou je i finanční síla vlastníka holdingu, jímž je investiční fond Oriens Investment Management. Silné finanční zázemí a vzájemná spolupráce firem v holdingu nám umožňuje realizovat i náročné projekty, na které by jedna firma sama nestačila finančně, kapacitně nebo odborností.

MM: Kolik lidí ve vaší firmě pracuje? Máte dostatek kvalifikovaných zaměstnanců? A jak je motivujete, aby firmu neopouštěli?

S. Musílek: Společnost Automa CZ má v současné době 65 kmenových zaměstnanců a v případě potřeby spolupracujeme s externisty a využíváme i další firmy, u nichž si objednáváme specifické práce na konkrétních projektech. Hlavní motivací pro naše kolegy je pestrá a zajímavá práce, která nás baví. Každý projekt je v něčem unikátní a někam nás posouvá, práce u nás není rutina, ale dobrodružství, byť to občas vyžaduje mnoho přesčasů a práce navíc. Koho toto nebaví a raději by trávil osm hodin každý den při stejné práci ve velkosériové výrobě, tak pravděpodobně mu náš styl práce nebude sedět. Najít kvalitní lidi je obtížné a ani odborné školství podle mě nenabízí dostatečně připravené absolventy. Musíme hledat lidi, kteří mají chuť dělat stále nové věci a učit se, a tyto lidi si vychovat. Když už k nám nastoupí někdo, kdo zapadne do naší firemní kultury, zpravidla s námi zůstává. Fungujeme jako parta, řada zaměstnanců v Automě pracuje déle než 15 let, někteří dokonce už od založení firmy.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit