Témata
Zdroj: MEC

Digitální management pro energie

Moravskoslezské energetické centrum bezesporu patří k organizacím pro naši zemi velmi důležitým. Zejména to platí nyní, kdy energie jsou snad nejskloňovanějším tématem vůbec. Ředitelem této organizace je Ing. Rostislav Rožnovský, jeden z vítězů soutěže Manažer roku 2021.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Když jste se na podzim loňského roku dozvěděl, že jste byl oceněn jako vítěz kategorie Manažer digitálního věku v soutěži Manažer roku 2021, překvapilo vás to?

R. Rožnovský: Překvapilo. Mě totiž překvapila, a samozřejmě mile potěšila, už skutečnost, že mě do této soutěže nominovali mí nadřízení.

MM: Co bylo podle vás hlavním důvodem tohoto ocenění, respektive proč právě v této kategorii?

R. Rožnovský: Tohle je pro mě velmi těžká otázka, protože bojovat o umístění s uznávanými manažery velkých soukromých společností je z pozice ředitele krajské příspěvkové organizace těžké obecně. Ale možná tento fakt ve spojení se zavedením IT technologií do našich činností v oblasti energetiky (digitálně řešený energetický management pro cca 1 300 budov, dálkové odečty energií, využívání softwarových nástrojů pro analýzy a následnou modelaci energetických řešení atd.) mohly být důvodem k získání tohoto ocenění.

V českém průmyslu působí mnoho chytrých, schopných a dobrých lidí, takže věřím, že byť bude budoucnost energetiky českého průmyslu více decentralizovaná a soběstačná, tak český průmysl přežije a bude stále hybnou silou české ekonomiky,“ říká Rostislav Rožnovský. (Zdroj: MEC)

MM: Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější vlastnosti dobrého manažera?

R. Rožnovský: Respekt k ostatním, jít dobrým příkladem a kvalifikace v oboru.

MM: Můžete našim čtenářům v krátkosti přiblížit svoji profesní dráhu?

R. Rožnovský: Po studiu na vysoké škole – Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava – jsem pracoval v různých odvětvích. Vedl jsem pobočku zdravotní pojišťovny, byl jsem ředitelem hypermarketu Kaufland a Tesco, nicméně velká část mé profesní kariéry a posledních 17 let jsou spojeny s energetikou. Nejdříve v pozici ředitele firemních zákazníků pro oblast Moravy ve společnosti ČEZ Prodej, později jsem pracoval i v zahraničí na několika manažerských pozicích jak v Bulharsku, tak i v Rumunsku. Od roku 2015 se plně věnuji organizaci Moravskoslezské energetické centrum, souběžně nějakou dobu i Krajské energetické agentuře.

Reklama
Reklama

MM: Dnes jste ředitelem Moravskoslezského energetického centra. Co je hlavním úkolem této organizace?

R. Rožnovský: Hlavní činností naší organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu, čisté mobility a dalších služeb zejména pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Již delší dobu nás zaměstnávají také projekty, díky kterým začínáme poskytovat své služby mimo hranice příspěvkových organizací. Od roku 2021 jsme partnerem v integrovaném projektu Life Coala, což je regionální projekt spolufinancovaný z prostředků EU. V únoru tohoto roku jsme podali žádost do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace s projektem Centrum veřejných energetiků (CVE), který je jedním ze 13 strategických projektů Moravskoslezského kraje, jenž má za cíl bezplatně poskytovat energetické poradenství za účelem vysvětlení odborné tematiky, doporučení osvědčených postupů, nasměrování, sdílení znalostí, vysvětlení moderních trendů, sdílení dobré praxe, poskytování aktuálních informací týkajících se financování případných projektů ad.

Moravskoslezské energetické centrum má dlouhodobě období, kdy zdejší lidé doslova neví, kam dřív skočit. (Zdroj: MEC)

MM: Jak ze své pozice vidíte současnou dobu, potažmo budoucnost energií ve spojení s firmami?

R. Rožnovský: Pro firmy, a zejména průmysl byla energetická krize velmi těžká. Mnoho subjektů krizi neustálo a mnoho z nich přežilo jen za cenu velkých ztrát. Na druhou stranu se v období krize ukázalo, že zavedením a následnou kontrolou energetických opatření lze ušetřit nemalé finanční prostředky. Je to krok správným směrem, neboť se domnívám, že i cena energií v této dekádě bude vyšší, než na kterou jsme bývali zvyklí v minulých obdobích před krizí.

Důležité je, že se nám podařilo přežít zimu bez výpadku dodávky energií a daří se snižovat závislost na ruském plynu. V současné době nejen firmy řeší možnost většího využití energií z obnovitelných zdrojů a snaží se být energeticky soběstačné, určitý potenciál také spatřuji například v zapojování firem do komunitní energetiky, což vidím jako správný krok.

Reklama

MM: Co plánujete vy osobně a také MEC pro nejbližší i vzdálenější budoucnost?

R. Rožnovský: Na MEC máme dlouhodobě období, že nevíme, kam dřív skočit. V příspěvkových organizacích pracujeme na energetických úsporách a zároveň pomáháme připravovat větší projekty (fotovoltaika, výměny zdrojů vytápění apod.) Podílíme se na zpracování strategických dokumentů, jsme partnery v projektech zaměřených na využívání malých modulárních reaktorů, využívání potenciálu geotermálních zdrojů, fotovoltaiky atd.

Pokud uspějeme s projektem CVE, rozšíříme své služby napříč celým krajem a věřím, že díky zavedení systematické a dlouhodobé spolupráce s obcemi pomůžeme zajistit transformaci Moravskoslezského kraje.

MM: A jak obecně vidíte budoucnost českého průmyslu?

R. Rožnovský: Že průmysl už nikdy nebude jako dřív, je zřejmé. Průmysl je pod neustálým tlakem být ekologicky šetrnější, energeticky úspornější, což v případě dnešních cen energií a v kombinaci s inflací není vůbec lehký úkol. Ale jsem optimista a vím, že v českém průmyslu působí mnoho chytrých, schopných a dobrých lidí, takže věřím, že byť bude budoucnost energetiky českého průmyslu více decentralizovaná a soběstačná, tak český průmysl přežije a bude stále hybnou silou české ekonomiky.

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Matematiku považuji za základ všeho

O problémech s výukou matematiky na českých základních a středních školách, o českých vysokoškolácích, kteří mají vynikající výsledky v oblasti informatiky, kybernetiky, robotiky a umělé inteligence, ale také o budoucnosti energetických zdrojů, jsme diskutovali s rektorem Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit