Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Digitální řešení pro přesná broušení
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Výrobní haly skupiny United Grinding se stále více digitalizují s cílem odstranit neplánované prostoje strojů a optimálně využít zdroje až k dosažení tzv. smart factory. Studer, Schaudt a Mikrosa řeší problém společně s United Grinding Group AG (UGG). Konkrétně jde o tři produkty: výrobní monitoring, vzdálenou správu a servisní monitoring.

Napřed novinky

Než se však podíváme na jednotlivé produkty, které využívá skupina United Grinding ke zvýšení konkurenceschopnosti a k větší propojenosti výrobních systémů, shrneme obchodní výsledky společností Studer, Schaudt a Mikrosa za loňský rok a představíme poslední novinky.

„V roce 2017 se nám jasně podařilo překonat plán,“ pochvaluje si obchodní výsledky Jens Bleher. Podle jeho slov byl začátek roku úspěšný, povedly se také jarní strojírenské veletrhy a pozitivní trend pokračoval až do konce roku. Již v červnu získala společnost Studer více objednávek, než bylo plánováno. Zvýšení poptávky lze zřejmě přisuzovat mimo jiné vyšumění skandálu vznětových motorů v automobilovém průmyslu, kde byla zaznamenána značná investiční aktivita. Distribuce objednávek, které společnost Studer obdržela v geografických regionech, ukazuje, že západní Evropa je i nadále největším trhem. Podnikání v Německu bylo znatelně zvýšeno. Severní Amerika si udržovala svou pozici. Čína zaznamenala největší skok díky rychlému vývoji trhu v loňském roce. Zde společnost Studer získala několik významných projektů v automobilovém průmyslu. Vývoj ve zbytku Asie byl zdrženlivý. Neméně úspěšný to byl rok také pro společnosti Schaudt a Mikrosa v porovnání se slabším rokem 2016. Padesát procent objednávek přišlo z Německa a dvacet pět z Číny. Další potenciál lze vidět ve zbytku Evropy a USA.
 


Vše pod kontrolou s monitorováním výroby United Grinding

 

Péče o zákazníky

S rekordním prodejem si oddělení péče o zákazníky upevňuje již nyní silnou pozici. Hlavními cíli je zvyšování efektivity provozu a dodržování časových harmonogramů údržby, které podle UGG tvoří základ pro další rozšiřování podnikání. Péče o zákazníky splnila v loňském roce svou roli důležitého pilíře vedle prodeje strojů. S více než dvěma sty zaměstnanců v celosvětové péči o zákazníky byla divize dále posílena a rozšířena. „Velkou měrou investujeme do výcviku a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců,“ říká Sandro Bottazzo, CSO společnosti Studer.

Na tiskové konferenci byly zdůrazněny dvě hlavní služby oddělení péče o zákazníky: údržba systémů a oddělení generálních oprav. Speciálně přizpůsobená údržba každého stroje Studer je služba, kterou využívá více než 1 500 zákazníků ročně. Oddělení generálních oprav a rekonstrukcí každoročně opraví více než pět set sestav a více než třicet strojů.

Bleher a Bottazzo také vysvětlili, že pro společnost Studer jakožto moderního zaměstnavatele hrají vedoucí roli zaměstnanci a v příštích měsících budou vytvářeny a prováděny projekty týkající se právě jich. Cílem je najít a udržet si kvalifikované zaměstnance a stát se stále lepšími a lepšími.

Jasný důraz na výrobu

Pro zachování neustálého zlepšování nejen služeb a strojů byly stanoveny tři priority pro rok 2018: pevná základna, nejvyšší přesnost a efektivita.

Pevné základy podle společnosti Studer, Schaudt a Mikrosa pomáhá utvářet mladá technická generace. Deset procent zaměstnanců dnes tvoří učni. Duální vzdělávací systém ve Švýcarsku a Německu je garantem pozitivního vývoje společností a skutečně také ekonomiky.

Přesné brusky vyžadují přesné součásti. To je důvod, proč tito výrobci brusek na kulato rozšiřují své strojní parky o nové stroje na zpracování kovů uvedením do provozu velkého pětiosého frézovacího centra; další dvě pětiosá centra s integrovanou funkcí soustružení jsou plánována na rok 2018. Jedná se o jednu z největších investic v této oblasti. V celku pak bude celá sestava tvořit ideální předpoklad pro digitalizaci výroby podle standardu 4.0. Další investice do měřicích přístrojů jen potvrzují nároky na nejvyšší přesnost.

Efektivita je prosazována v celé řadě projektů, například i při vývoji nové univerzální brusky od společnosti Studer. Mnoho projektů se realizuje také v rámci iniciativy Industry 4.0. Příkladem bychom mohli jmenovat digitální pokyny pro montáž, které budou spuštěny jako aplikace na tabletu již v tomto roce. Montáž se stává bezpapírovou. Současně je zajištěno, že procesy a naměřené hodnoty jsou zcela dokumentovány a že v případě servisu jsou data rychle dostupná.

Technologie jako zdroje

„Ve Švýcarsku nemáme ani ropu ani zlato ... ale máme nejpřesnější brusicí stroje na světě,“ říká Daniel Huber, technický ředitel Studer, Schaudt a Mikrosa. Zdroje, které jsou využívány pro jejich výrobu, zahrnují software, digitalizaci, senzory a chladicí kapaliny.

Vývoj agilního softwaru

Jde o inteligentní vývojovou metodu, která poskytuje užitečné výsledky každých třicet dní. Úspěch je založen na úzké spolupráci týmu a navazuje na dobře definovaný postup. Jedná se o metodický přístup, který by neměl být používán pouze v oblasti vývoje softwaru, ale v letošním roce bude také zaveden v divizi elektromechaniky.

Digitalizace

Úspěšně byla zavedena norma OPC-UA. Díky bezpečnému spojení se stroji mohou být výrobní informace snadno přenášeny do externích systémů. Uživatel může snadno přistupovat k velkému výběru signálů, integrovat je do své aplikace a on sám je vždy jediným vlastníkem důvěrných údajů.

Snímače

Inteligentní snímače poskytují včas informace o možném selhání součástek ve stroji. Jsou tedy důležitým krokem ve směru předvídatelné údržby. Speciálně vyvinuté snímače umožňují spolehlivý přístup brusného kotouče k orovnávači i obrobku. Analýza dat z výrobního procesu představuje výzvu již mnoho let. Studer tuto výzvu akceptoval a vyvinul senzor s názvem Studer Sensitron 4.0, který umožňuje rozpoznání kontaktu brusného kotouče s obrobkem či orovnávačem. První stupeň této technologie se již používá na S11 i na nové univerzální brusce.

Chladicí kapaliny

Spolu se společností IRPD, která působí v oblasti technologie 3D tiskové techniky, Studer vyvíjí trysky chladicí kapaliny s laminárními průtokovými charakteristikami. To umožňuje přesné nasměrování chladicí kapaliny do mezery broušení, čímž se dosáhne optimálního chladicího účinku v požadovaném místě. Výrazně se tím zlepšuje kvalita i časy zpracování.

Již na začátku článku bylo uvedeno, že také společnost Studer bere vážně čtvrtou průmyslovou revoluci a nejen ve svých výrobních provozech postupně zavádí jednotlivé prvky digitálních řešení.

Výrobní monitoring

24hodinová spolehlivá monitorovací služba poskytuje přehled o celém strojním parku. Provozní časy, neproduktivní časy a prostoje jsou k dispozici v reálné době. Tyto údaje umožňují optimalizovat výrobu z hlediska využití a dostupnosti a podporují tak výrobní manažery, plánovače i výrobní personál. „V současné době často chybí vhodný nástroj k vizualizaci využití stroje. Výrobní monitoring poskytuje právě tuto transparentnost,“ vysvětluje Daniel Renfer, projektový manažer společnosti Studer. Tento praktický nástroj lze zobrazit na různých rozhraních, například v aplikaci nebo ve webovém prohlížeči. Další výhodou je to, že zákazník může na monitoru podle svých potřeb konfigurovat strojový park. Lze obdržet detailní informace o jednotlivých strojích až po přehled o celém závodě.

Vzdálená správa

Rychlá podpora je pro zákazníky zásadní. To je důvod, proč UGG nabízí vzdálenou správu, která umožňuje rychlý a kvalifikovaný servis během provozu stroje. Po stisknutí tlačítka se otevře protokol, který je odeslán v několika krocích k výrobci. Vyplnění všech údajů pomáhá odborníkům poskytnout rychlý přehled o servisním případu. Je samozřejmé, že všechny protokoly a servisní případy jsou zaznamenány. Přímý přístup do stroje je možný pouze v případě, že jej zákazník výslovně povolí. Pokud je toto spojení povoleno, servisní oddělení může komunikovat, vyměňovat data nebo se přímo propojit s řízením stroje. Díky vzdálené správě získá uživatel rychlou, strukturovanou a nekomplikovanou podporu.


Vzdálená správa nabízí výzvu odborníkům v oblasti servisu: efektivně a maximálně bezpečně.

 

Servisní monitoring

Až donedávna bylo pro uživatele časově náročné seznámit se s návodem k obsluze a nezbytnými opatřeními údržby. Dnes se to dělá pohodlně prostřednictvím servisního monitoringu. Tento nástroj zobrazuje kroky preventivní údržby všech připojených strojů v jednoduchém schématu. To však není všechno; provozovatelé strojů obdrží podrobné informace o potřebných nástrojích a náhradních dílech, včetně pokynů jejich údržby. Výsledkem je strukturované plánování údržby, a to celého strojového parku. Údržbu lze tedy naplánovat a provádět v celém závodě.


Servisní monitoring podle provozní příručky ví, kdy je doporučená údržba, a spolehlivě a včas uživatele upozorní.

 

Bezpečnost IT

Mnoho výhod propojených výrobních systémů vyvolává otázku bezpečnosti. Pomocí řešení United Grinding Remote se lze rychle a bezpečně online připojit ke stroji nebo k celému závodu, protože se každé spojení provádí přímo a výhradně mezi uživatelem a United Grinding, každé spojení má časový limit, výměna probíhá pouze z iniciativy uživatele a v každém případě vždy na přesně definovaných strojích. Připojení a šifrování splňují bezpečnostní standard, který je vyšší než u mnoha připojení elektronického bankovnictví. Software dálkového servisu je navíc certifikován společností TÜV. V pravidelných intervalech se kontroluje ověřování, řízení přístupu, šifrování dopravy a kontrola toku dat. Identifikace každého uživatele je uskutečněna prostřednictvím osobního uživatelského jména a hesla. Blokování účtu probíhá po definovaném počtu neúspěšných pokusů.

„S rozvojem řešení UGG Digital Solutions jsme učinili velký krok vpřed v oblasti inteligentních továren, vytvořili jsme nové výhody pro zákazníky a slibné obchodní příležitosti,“ říká Daniel Renfer s přesvědčením.

Nový stroj bude představen na GrindTecu

Pravidlem výročního setkání ve společnosti Studer je také vždy představení novinek pro letošní rok. Z výše popsaného je jednoznačné, že se vývojáři celý rok nezastavili a že výrobní stroje Studer, Schaudt a Mikrosa jsou zase o něco inteligentnější, což uživatelům jistě usnadní práci a zvýší jejich konkurenceschopnost. Ale přece jen všichni zúčastnění čekali „větší“ novinku. A právem. Neboť Studer opravdu vyvinul a letos na trh přináší novou brusku. Z důvodu marketingové strategie ji však představí až v polovině března na veletrhu GrindTec v německém Augsburgu. Zájemci jsou srdečně zváni na slavnostní odhalení 14. 3. 2018 v poledne v sedmé hale augsburského výstaviště.
 


Studer rozšiřuje své portfolio produktů o nové stroje. Poprvé budou představeny na GrindTecu 14. 3. 2018 v německém Augsburgu.


Eva Buzková, Thun
Foto: Studer

eva.buzkova@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace
Renovace a údržba
Metrologie/ kontrola jakosti
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: