Témata
Dveře otevřené laserům

Dveře otevřené laserům

Dne 5. března 2024 jsme navštívili technologické centrum společnosti Yamazaki Mazak Česká republika v Jažlovicích u Říčan, abychom se zúčastnili dne otevřených dveří, tentokrát tematicky zaměřeného na laserové technologie. Tuto akci firma Mazak uspořádala společně s firmou Cloos Praha, sídlící v nedaleké obci Nupaky, a s firmami ProTech SpT a Remmert.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Program dne zahájil dopolední blok prezentací zástupců pořádajících firem. Nejprve obchodní ředitel české pobočky společnosti Yamazaki Mazak Jiří Mýtina stručně představil tuto japonskou rodinnou firmu, jež je od svého založení v roce 1919 stále v rukou rodiny zakladatele a dnes má výrobní závody na třech kontinentech.

Návštěvníky akce přivítal branch manager společnosti Yamazaki Mazak pro Českou a Slovenskou republiku Petr Šimáček. (Foto: I. Heisler)

Laserové stroje Mazak

Následovala prezentace portfolia strojů pro řezání laserovým paprskem značky Mazak v podání Petra Halma, který má na starosti prodej těchto výrobků. V přehledu zmínil 2D řezací stroje Super Turbo-X Fiber, Optiplex Ez a Optiplex Neo a 3D laserové stroje FT-150 Fiber, FG-220 Fiber a FG-400 Neo a jejich základní charakteristiky. 

Hlavním exponátem byl 6kW laserový řezací stroj Optiplex 3015 Neo. Práci tohoto stroje návštěvníkům předvedl obchodní zástupce Petr Halm. (Foto: I. Heisler)

Všechny v současnosti vyráběné modely jsou vybaveny vláknovými zdroji, liší se jejich výkonem (od 2 kW až po 20 kW) a také velikostí pracovního stolu, v případě 3D laserů maximálním průměrem řezaného profilu a jeho možnou délkou. 2D i 3D lasery společnosti Mazak mají základ litinové lože, 2D stroje jsou koncipovány jako portálové, 3D lasery mohou být vybaveny kromě laserové řezací hlavy také vře­tenovou jednotkou.

Robotická svařovací pracoviště jsou hlavním produktem společnosti Cloos. (Foto: I. Heisler)
Reklama
Reklama
Reklama

Petr Halm pak blíže představil stroj Optiplex 3015 Neo v konfiguraci se zdrojem o výkonu 6 kW; stroj je v provozu v hale technologického centra. Přiblížil také použitou technologii tvarování laserového paprsku se změnou jeho průměru a na příkladech z praxe vysvětlil její výhody při použití v různých aplikacích. Na závěr zmínil rovněž nový řídicí systém Mazatrol Smooth LX.

Produktový manažer Petr Halm představil aktuální portfolio laserových řezacích strojů značky Mazak. (Foto: I. Heisler)

Softwarová podpora plánování výroby

Druhou prezentaci dne přednesl Karel Černý z nymburské společnosti ProTech SpT, jež se zabývá zpracováním plechu. Věnoval se efektivitě výroby a představil několik softwarových nástrojů podporujících její plánování. Program Express Estimator firmě pomáhá automatizovat sestavování nabídek, a to prostřednictvím předpřipravených kalkulací pro mnoho plechařských a obráběcích operací. Systém JetCam pak usnadňuje plánování výroby a programování strojů: provádí např. automatický rozklad dílů a optimalizuje pořadí jejich výroby. Program ZoomFAB v reálném čase sleduje ziskovost práce různých strojů, sbírá výrobní data a průběžně je analyzuje. Na základě této analýzy lze výrobu aktivně řídit.

Miroslav Trávníček ze společnosti Cloos Praha se ve své prezentaci věnoval portfoliu produktů firmy a vybraným svařovacím procesům. (Foto: I. Heisler)

Inovativní procesy svařování a trendy v robotizaci

Miroslav Trávníček ze společnosti Cloos Praha poté stručně představil nadnárodní firmu Cloos, která od roku 1919 vyrábí svařovací techniku a dnes má 50 poboček v zemích celého světa. Firma vyrábí ucelenou škálu komponent svařovacích pracovišť včetně robotů, polohovadel, externích os a dalších periferií. Portfolio firmy zahrnuje svařovací systémy od těch malých a jednoduchých přes svařovací buňky a kompaktní systémy až po robotizovaná pracoviště a automatizované svařovací linky. Pan Trávníček ukázal příklady různých kategorií těchto zařízení, představil aktuální trendy v oblasti manipulačních systémů. Další část své prezentace věnoval vybraným svařovacím procesům, vhodným pro různé úlohy.

Karel Černý z nymburské firmy ProTech SpT představil několik softwarových nástrojů podporujících efektivní plánování výroby. (Foto: I. Heisler)
Reklama

Modulární automatizační linky

Následně vystoupil Marian Chachalák ze společnosti Remmert s prezentací automatizačních řešení pro laserové stroje. Tato zařízení zakládají polotovary do strojů, odebírají výrobky a automaticky je třídí, zahrnují skladové věže a využívají také autonomní vozíky. Kromě modularity je výhodou automatických manipulačních systémů značky Remmert jejich univerzálnost – lze je připojit ke strojům různých značek.

Marian Chachalák ze společnosti Remmert představil automatizační řešení pro laserové stroje. (Foto: I. Heisler)

Ukázky práce strojů

Po sérii prezentací akce pokračovala ukázkami práce strojů umístěných v hale technologického centra. Aplikační inženýr společnosti Mazak Michal Kluiber představil frézovací centra Variaxis, Integrex, HCN a VCN, hybridní obráběcí a svařovací stroj FSW, soustruhy a řídicí systémy Mazatrol Smooth. Obchodní zástupce Petr Halm pak popsal hlavní konstrukční prvky vystaveného laserového řezacího stroje Optiplex 3015 Neo a předvedl jej v činnosti.

Aplikační inženýr společnosti Mazak Michal Kluiber návštěvníkům představil obráběcí stroje vystavené v hale technologického centra. (Foto: I. Heisler)

Cesta za automatizovaným svařováním

Odpoledne se účastníci přesunuli z Jažlovic do závodu společnosti Cloos Praha v Nupakách. Zde na vlastní oči viděli produkty této firmy, vyrábějící svařovací pracoviště, zhlédli ukázky práce svařovacích robotů a také offline programování robotů pomocí programu RoboPlan s využitím 3D modelu robotického svařovacího pracoviště.

Související články
Svátek novinek v oboru obrábění

Ve svém technologickém centru v Jažlovicích u středočeských Říčan uspořádala společnost Mazak na začátku letošního února tradiční dny otevřených dveří. Během dvou dnů prošlo branou firmy více než 120 návštěvníků, aby načerpali informace o aktuální nabídce firmy a zhlédli živé ukázky práce vystavených obráběcích strojů tohoto japonského výrobce. Akce jsme se zúčastnili i my.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Obrábění laserem pro všechna odvětví

Od doby, kdy byl objeven a vyroben první laser roku 1960, se uplatnění laserů rozšířilo téměř do všech oborů lidské činnosti. Dnes se s lasery setkáváme téměř všude ? ve zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a logicky i ve strojírenství. Velice často se lasery uplatňují v procesech zpracování a obrábění materiálů jako výrobní nástroje. Oblibu si získaly díky svým schopnostem rychlého procesu obrábění, minimální hlučnosti, vysoké flexibilitě, minimálnímu tepelnému ovlivnění okolního materiálu a dalším.

Vize pokročilé výroby na EMO 2023

Po čtyřech letech se na hannoverské výstaviště vrátil přední světový veletrh výrobních technologií EMO a s ním i společnost Yamazaki Mazak, aby na svém výstavním stánku představila celkovou vizi moderního obrábění, a to prostřednictvím 19 strojů a 12 integrovaných automatizačních řešení. Koncepce stánku zahrnovala technologie obráběcích strojů i laserů, živé ukázky obrábění, pokročilá softwarová řešení a nejnovější vývoj v řídicím softwaru. Redakce našeho časopisu opět dostala pozvání k prohlídce expozice a následnému společenskému setkání za účasti nejvyšších představitelů společnosti Yamazaki Mazak Corporation.

Made in England

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Mouka pro dvě miliardy lidí

Dovolíme si dát vám hádanku – co mají společného čokoláda, cereálie, housky a pivo? Hned však odpovíme: to vše a mnoho dalšího bylo vyrobeno díky produktům společnosti Bühler CZ se sídlem v Žamberku. Zde se vyrábějí (nejen) vysoce sofistikované komponenty do strojů na výrobu potravin, například do třídiček zrn nebo obřích mlýnů. Místní vskutku neuvěřitelný strojový park obsahuje především nejmodernější obráběcí stroje značky Mazak. V dubnu 2020 zde bylo spuštěno i nejnovější obráběcí centrum HCN-8800 se systémem Palletech, které firmě zajistilo nebývalou míru automatizace a umožnilo plnění přání zákazníků v rekordním čase i kvalitě.

Na zemi i ve vesmíru

Tisíce metrů čtverečních, bezmála 200 zaměstnanců a roční obrat 250 milionů Kč. Tak v kostce vypadají čísla výhradně české, soukromé společnosti Startech. Její výrobní haly a další prostory najdeme ve dvou obcích poblíž Brna – v Říčanech a Rosicích. Společnost se mimo jiné zabývá přesným obráběním prakticky všech myslitelných materiálů pomocí nejmodernějších CNC technologií. To logicky znamená, že v rámci zdejšího – vskutku úctyhodného – strojního parku hrají hlavní roli stroje značky Mazak.

Technologický seminář s důrazem na upínání obrobků

V Technologickém centru společnosti Yamazaki Mazak v Jažlovicích se pravidelně pořádají odborné semináře často ve spolupráci s některým z průmyslových partnerů. Centrum je vybaveno špičkovými obráběcími stroji Mazak, které v druhé polovině ledna byly osazeny upínací a uchopovací technikou společnosti Schunk. Odborný seminář navštívily desítky zájemců .

Dny automatizace

Další z řady technologických seminářů uspořádala ve svém sídle v polovině dubna ve spolupráci s partnery společnost Mazak, tentokrát na téma automatizace se zaměřením na robotizaci, paletizaci, inteligentní výrobu a další řešení zvyšující efektivitu a produktivitu. Na cyklus dopoledních přednášek po obědě navázaly ukázky strojů v předváděcí hale v Jažlovicích u Prahy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit