Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Hydraulika v Podkrkonoší
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Hydraulika v Podkrkonoší

Jsou to už více než tři roky, kdy jsme naposledy navštívili největšího tuzemského výrobce typizovaných hydraulických prvků a agregátů - akciovou společnost Hytos. Od té doby uplynulo mnoho vody, která s sebou přinesla i určitý díl změn. Proto jsme se k firmě, sídlící na úpatí Krkonoš, vypravili znova a požádali o rozhovor generálního ředitele a předsedu představenstva ing. Františka Veselého

MM: Pane řediteli, výroba hydrauliky má u vás dlouholetou tradici...

František Veselý: Ano, máte pravdu. Ve druhé polovině padesátých let byla ve Vrchlabí založena vývojová skupina, která se významně podílela na rozvoji hydrauliky nejen v TOSu, ale značně ovlivňovala vývoj oboru v tehdejším Československu. Pracovali zde vynikající odborníci, jako například ing. Dráždil, prof. Prokeš, prof. Kopáček, ing. Velebil, ing. Bergmann a další. Během několika let vznikla ucelená řada hydraulických komponentů od regulačních čerpadel až po servopohony. Převážná část produkce byla určena pro domácí výrobce obráběcích a tvářecích strojů, vznikaly však již zajímavé aplikace v oblasti stavebních strojů, například Stavostroj, robotů a jiných. V roce 1968 zahájilo činnost oddělení zakázkové hydrauliky, jež se soustředilo na zákaznické aplikace hydraulických komponentů a projektování agregátů. Dnes bychom tuto činnost nazvali inženýringem.
Po roce 1989 byla firma TOS Hydraulika Vrchlabí postavena před otázku, jak se vyrovná s nově vzniklou situací. V té době padlo - z dnešního pohledu velmi šťastné - rozhodnutí získat podíly na náročných trzích EU. Byl poněkud zúžen sortiment, ukončila se výroba čerpadel, hydromotorů a servoventilů. Tím se uvolnily síly pro vývoj nové generace hydraulických komponentů a agregátů, které měly předpoklad konkurenceschopnosti na světových trzích.
V říjnu 1992 byl završen proces privatizace a založena následnická společnost Hytos. V polovině roku 1993 převedl tehdejší hlavní akcionář FAG svůj podíl na společnosti FSP, dnes sídlící ve Švýcarsku, a rakouskou firmu Ulbrich.
Oba akcionáři budovali v průběhu 90. let světovou obchodní síť, jež byla spolu se zajímavým výrobním programem základem kontinuálního růstu. Obrat vzrostl od roku 1993 téměř šestinásobně.

MM: Tím jsme se dostali k současnosti. Jaký je tedy hlavní výrobní sortiment?

František Veselý: Hytos vyrábí hydraulické řídicí prvky ve světlostech Js4, Js6 a Js10. Jsou v zásadě určeny pro dvě aplikační oblasti. Jednou z nich je tzv. průmyslová hydraulika používaná v obráběcích strojích, lisech, zvedacích zařízeních a jiných převážně stacionárních zařízeních. Ze zajímavých aplikací bych rád uvedl agregát s řízením upínacího tlaku karuselových soustruhů.
Druhou, na významu stále nabývající oblastí jsou mobilní aplikace. Hytos se profiloval jako specialista na řízení převodovek traktorů a spolupracoval na unikátních vývojích převodovek s větveným výkonem. V roce 2002 byla po náročném vývoji zahájena výroba řídicích ventilů pro aktivní pérování osobních automobilů. Podařilo se nám vyvinout elektromagnetické rozváděče a proporcionální tlakový ventil s vysokými dynamickými vlastnostmi. Vývoj byl podporován programem Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu výzkumu a vývoje.
Na trhu se stále více prosazují kompletní řešení řídicích obvodů, ať již ve formě bloků nebo agregátů a přibývá speciálních zákaznických řešení. Snažíme se je realizovat pomocí sériově vyráběných "katalogových" komponentů, a tak udržet příznivé náklady. Posilujeme konstrukční kapacity právě pro vývoj zákaznických řešení.
Rostoucí vliv a uplatnění elektroniky se projevuje v požadavcích na řídicí hydraulické prvky. Proto jsme do sortimentu zavedli proporcionální ventily, máme k dispozici elektronické analogové i digitální řídicí jednotky. Vývoj v tomto směru pokračuje, chystáme řadu proporcionálních tlakových ventilů.

MM: Kvalitní hydraulické prvky ze své podstaty vyžadují vysokou přesnost výroby...

František Veselý: Samozřejmě. Zcela běžně vyrábíme funkční průměry šoupátek a těles rozváděčů v toleranci 2 tisíciny milimetru a s válcovitostí pod 3 tisíciny milimetru. Máme však výrobky, kde jsou nároky na přesnost ještě vyšší. Velmi náročným úkolem je tuto vysokou přesnost spolehlivě dodržovat i v sériové výrobě, vždyť takových funkčních dvojic jsme vyrobili v minulém roce několik set tisíc. Abychom těmto požadavkům vyhověli, je nezbytné zajistit spolehlivé procesy a mít k dispozici odpovídající měřicí techniku.
Proto používáme jen ty nejlepší obráběcí stroje, které jsou na trhu k dispozici, přičemž se nelze omezit pouze na dokončovací operace, jako je honování nebo broušení. Kvalita a vysoká přesnost výroby musí být garantována již od prvních operací.
V letech 2001 a 2002 jsme instalovali více než 10 špičkových strojů z tuzemska i zahraničí. Mezi nimi jsou tři CNC brusky, honovačka, dvě obráběcí centra a několik CNC soustruhů. Velká pozornost je rovněž věnována pro hydrauliku tolik důležitému odjehlování. Instalovali jsme automatickou linku pro termické odjehlování. Princip této metody spočívá v tom, že komora s obrobky je naplněna výbušnou plynovou směsí, která se zapálí. Obrobky jsou tímto způsobem spolehlivě "obrobeny" i ve složitých vnitřních dutinách.
Pro zajištění přesnosti a jakosti výrobků máme vlastní metrologickou laboratoř. Klíčové součásti pro automobilový průmysl jsou sledovány způsobem SPC (Statistic Process Control), rozptyl jednotlivých rozměrů je ukládán a pravidelně vyhodnocován. U těchto součástí dosahujeme velmi příznivých hodnot.
Jedním z důležitých kvalitativních faktorů při výrobě a hlavně montáži je čistota. Snažíme se jejímu zlepšování věnovat trvalou pozornost. Zavedli jsme speciální pracoviště pro konečné mytí, pravidelně je sledována čistota montážních pracovišť, rovněž čistota oleje ve zkušebních stavech je monitorována.
Vysoká kvalita výroby je trvalým předmětem řídicí práce na všech stupních. Hytos je certifikován podle ISO 9901 a podle QS 9000.

MM: Říká se, že investice do zaměstnanců má největší návratnost. Jaká péče je věnována zvyšování kvalifikace?

František Veselý: Mimořádná, protože kvalifikace spolupracovníků je opravdu naším kapitálem. Snažíme se ji zvyšovat na všech úrovních. Zahájili jsme spolupráci s vysokými školami, zejména s VŠB v Ostravě a TU v Liberci. Přední odborníci přednášejí v naší společnosti a zadáváme a podporujeme diplomové a doktorské práce. Jsme nuceni zvýšit i jazykové znalosti, protože při 77% exportu se do komunikací se zahraničními zákazníky zapojuje stále více spolupracovníků. Myslím, že přes existující komplexní vzdělávací program, je zde nejvíce co zlepšovat. Technika a poznání jde velmi rychle kupředu a nelze zaostat.

MM: Jaké má Hytos plány do příštího období?

František Veselý: Sledujeme několik cílů. Chceme nadále zachovat vysoký podíl na domácím trhu. Budeme proto rozvíjet spolupráci s výrobci obráběcích strojů, i v tuzemsku chceme posílit naši pozici v mobilních aplikacích. Stranou nezůstanou ani další aplikace vytvořené ze stavebnice našich agregátů.
Rádi bychom upevnili naše pozice na evropských trzích. Předpoklady byly vytvořeny založením a vybudováním prodejních organizací FSP a Ulbrich a jsme zastoupeni prakticky ve všech průmyslově významných státech.
Před námi stojí úkol soustředit se na určité aplikační oblasti, a tak koncentrovat vývojové kapacity. Dnes to jsou již obvody pro řízení převodovek a pomocných funkcí traktorů, zvedací technika - např. pojízdné nůžkové plošiny, nakládací rampy a podobná zařízení, obvody pro silniční válce a aktivní pérování silničních vozidel. K tomu je nutné mít hluboké znalosti o funkci daného zařízení nebo stroje, protože zákazníci požadují stále komplexnější služby včetně projekce a poradenství.
Abychom v nynější konkurenci obstáli, musíme kromě bezchybné kvality, dobré ceny nabídnout i vysokou technickou úroveň návrhů. Proto spolupracujeme velmi těsně s vysokými školami na řešení některých vývojových úkolů a zavádíme používání progresivních výpočetních metod včetně fyzikálně-matematických simulací.

MM: Děkujeme vám za rozhovor.

Za MM Průmyslové spektrum rozmlouvali Karel Svoboda a Roman Dvořák.
Generální ředitel a předseda představenstva Hytos, a. s., ing. František Veselý:
"Za největší úspěch naší činnosti v roce 2002 považuji to, že se nám podařilo eliminovat posílení kurzu koruny. Díky zvýšení efektivity výroby jsme nebyli nuceni zvýšit ceny, a dokonce ani zvýšit vývoz. Na racionalizačních programech se podíleli všichni zaměstnanci firmy. Touto cestou jim děkuji."

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: