Témata
Reklama

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 5. díl: Zaměstnávání lidí s pracovním omezením

Mohou lidé se zdravotním postižením dosahovat stejných nebo podobných pracovních výsledků jako ti bez omezení?

Tento článek je součástí seriálu:
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců
Díly
Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group. „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“

Když se řekne lidé s hendikepem, chráněná dílna a podobně, mnohým z nás se vybaví keramické výrobky, pletené košíky nebo malované hrnečky. Jiní si řeknou, že je dobře, že lidé mají alespoň nějakou možnost vyrovnat se s obtížemi, které před ně život postavil. Pokud máme takové jedince blízko sebe nebo jsme jedním z nich, pak budeme mít ještě další postoj, další potřebu – a to mít smysl života, být užitečný, mít svoji důstojnost. Chráněná dílna ale může vypadat i jinak, přičemž podstatnou roli hraje přístup, snaha se vzdělávat a zkoušet nové.

Reklama
Reklama
Leoš Jiřele, předseda výrobního družstva Solea CZ.

„Základem našeho života je to, jak se k lidem chováme a co pro ně děláme. Naším mottem je vracet lidi do života.“

Příklad z praxe

Jak chráněná dílna funguje ve výrobách, kde je obrovský tlak na produktivitu, kvalitu, přesnost, včasnost dodávek apod., jsem se zeptal předsedy výrobního družstva Solea CZ Leoše Jiřeleho.

Leoši, jde vůbec dohromady tvrdý výrobní byznys a lidé se zdravotním hendikepem?

Ano, jde to, i dlouhodobě. Jsme toho důkazem, na trhu jsme 20 let, 80 % našich zakázek je pro oblast automotive. Máme vlastní vstřikovnu plastů, nástrojárnu, provozujeme lisovnu kovů, strojní i ruční montáže. Zaměstnáváme kolem 140 lidí, z toho je 75 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Jak jste toho dosáhli?

Někde na začátku je rodinná zkušenost osoby se zdravotním omezením a snahou o normální život. Kolem roku 2008 jsme společně s mými kolegy začali firmu posouvat více k tomu, čemu se dnes říká „svobodná a stále učící se organizace“. Vedle ekonomických ukazatelů má pro nás stejnou váhu to, jak jsou u nás lidé spokojeni a co pro ně všechno umíme udělat.

Základem našeho života je to, jak se k lidem chováme a co pro ně děláme. Naším mottem je vracet lidi do života. Ne každý, kdo prodělal nějaké vážné onemocnění, které mu omezilo a mnohdy zcela převrátilo život, má příležitost pracovat. Nebo se s omezením již narodil a nedaří se mu v pracovním světě uspět. Snažíme se být firmou, která dává těmto lidem důstojnou možnost být zase aktivní, produktivní, více samostatní, uspokojení a ve výsledku i hrdí na sebe a na to, co dělají.

Většina kolegů je za práci u nás ráda. Je to pro ně velká příležitost dokázat sami sobě a také okolí, že jsou užiteční. A pracovní život se mnohdy pozitivně promítá i do jejich zdravotní kondice. Fungujeme nejen na pracovní bázi, ale i na sociální a společenské. Pořádáme hodně společných firemních aktivit, zapojujeme lidi také do zcela jiných, zdánlivě nesouvisejících, oblastí, jako jsou například zdravé potraviny. Jen přístup, vztahy, značná míra svobody a autonomie k ekonomickým výsledkům pochopitelně nestačí.

Snažíme se dlouhodobě pracovat na zefektivňování procesů, vzdělávání, praktických řešení i udržení dosažené změny. Existují hranice, přes něž se kvůli fyzickému nebo jinému omezení nedostanete, ale na konkrétních příkladech se ukazuje, že někteří lidé s hendikepem dokážou dosahovat stejných, ne-li lepších výsledků než pracovník bez omezení – především díky svému přístupu.

Zavedli jsme pravidelné aktivity na zlepšování, jaké jsou v automobilovém průmyslu běžné. Součástí řešitelských týmů jsou kromě externích odborníků lidé napříč firmou. Pořádáme společné workshopy, hodně pracujeme s principy retrospektivy. Mapujeme procesy a hledáme každý moment, kdy se něco neděje úplně dobře, nebo by se mohlo dělat lépe (jednodušeji, efektivněji), a to za přímé účasti jednotlivých pracovníků. Pokud je možnost změny doložena fakty, podána věcně a lidsky, tak většinou nebývá problém ji přijmout.

Realita je, že nic není dokonalé. Občas se setkáváme také s postoji, kdy se někomu nechce nebo reaguje frází: „Ale já jsem to tak dělal vždycky.“ Tady je potřeba především dávat příklady, že to jde, že má smysl to zkusit i jinak.

Vždy lidem opakuji, že nejde o to dělat více za cenu většího nasazení, jde o to udělat více při stejném nasazení a mnohdy i při další úspoře času, námahy a nákladů. Najednou zjistíme, že děláme mnoho zbytečných úkonů a činností.
Nesnažíme se jenom naplnit KPI. Nejpodstatnější je, aby důvodům, opatřením a výsledkům rozuměli lidé, ztotožnili se s nimi a předávali je dál.

Zmínil jsem autonomii. Lidé u nás v týmech spolurozhodují o podstatných věcech – od obchodních plánů, způsobu rozdělení měsíčních podílů ze zisku týmu až po personální záležitosti. Zvyšujeme takto odpovědnost a angažovanost lidí. Máme jednoduchou strukturu, vedle které pracuje tzv. D9 (tým složený z vedoucích a strategických kolegů). Důležité je i každoměsíční celofiremní setkání, kde jsou diskutovány různé oblasti v čele s ekonomickými výsledky včetně detailního rozkladu zisku/ztrát do jednotlivých týmů.

Při náběhu nových projektů se snažíme od počátku řešit věci co nejefektivněji, a to i v případech, kdy od klienta přebíráme některé části jeho výrob (tzn. i jím nastavené procesy). Pro získání projektu je samozřejmě důležitá cena a úroveň procesů. Ale máme velkou radost z toho, že od nových zákazníků zaznívá, že nám zakázky dávají i proto, jaký mají pocit z firmy a našich lidí.

Děkuji, Leoši, za sdílení tvých zkušeností.

Další zamyšlení nad tímto tématem naleznete na blogu MgC Group.

Magdaléna Prunerová

https://mgcgroup.cz/

https://www.solea.cz/

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit