Témata
Reklama

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 7. díl: Vzdělávání jako benefit

Poslední měsíce prověřily naši připravenost na změny a schopnost adaptovat se na novou situaci. Některým se to podařilo lépe a ostatní měli možnost přesněji identifikovat rozvojové potřeby, jak osobní, tak firemní. Často dnes slýcháme, že díky situaci si lidé uvědomili, že to, co se naučili ve škole, opravdu nestačí a proč tenkrát na tom školení nedávali lepší pozor. Přála bych si, aby toto zjištění nemuselo přijít v době, která je pro všechny náročná. Poskytované vzdělávání a rozvoj, které našim zaměstnancům nabízíme, je benefit nikoliv nutné zlo. Dnes máme příležitost toto nastavení mysli změnit.

Tento článek je součástí seriálu:
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců
Díly
Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group. „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“

Již několik let velké nadnárodní společnosti razí ve vzdělávání a osobním rozvoji systém 70–20–10, přičemž sedmdesát procent poskytovaného vzdělávání by mělo být formou samostudia, dvacet procent pod supervizí, což je někdy také uváděno jako on-job training, a pouze deset procent zabírá řízený rozvoj, většinou ve skupinách na dané téma. Idea je to krásná, ale dosud narážela na několik velmi obtížně překonatelných aspektů. Jak motivovat zaměstnance k samostudiu a jak toto samostudium řídit a kontrolovat? Kdo se postará o supervizi, když firma nemá dost mentorů a její experti nemají čas ani znalosti o předávání zkušeností ostatním? Deset procent rozvoje se stalo stěžejní částí, velmi často s nemalým rozpočtem, který byl investován do externího vzdělávání. Od externistů se pak čekaly zázraky na počkání – za pár dní. Vzdělávání je díky tomu často vnímáno jako neefektivní, nadbytečné a ze strany zaměstnanců jako časově obtěžující.

Ovšem existuje nemalé množství studií a v praxi prověřujících závěrů, které průběžně potvrzují, že osobní rozvoj napomáhá k uvědomělosti vlastních možností, rozvíjí lepší zacílení, napomáhá soustředit se a pracovat efektivně, podporuje naši vnitřní motivaci, rozvíjí naši odolnost a podporuje tvorbu dlouhodobých vztahů. V měsících, kdy někteří zaměstnanci pracovali z domova nebo takzvaně na střídající se party, se vytvořil prostor, kdy začali přemýšlet o svých možnostech a sami hledali způsoby samostudia, protože tím získali potřebné odpovědi. Začali sdílet vlastní zkušenosti a naslouchat zkušenostem jiných. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, chceme se na příští podobné období podvědomě lépe připravit. Rozvoj a vzdělávání je přesně ten benefit, který můžeme firmám a lidem dát, navíc tím zvyšujeme nejen osobní, ale především firemní odolnost.

Reklama
Reklama
Reklama
„Stále více aktuální a tím i diskutovaný nástup generace Z znamená, že se pomalu vytrácejí zkušenosti a zažité praktiky starší generace a často dochází ke změnám.“ Obchodní ředitelka společnosti Up Česká republika Petra Prchlíková (vlevo). Vpravo na obrázku je Magdaléna Prunerová, individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednatelka MgC Group. (Zdroj: MgC Group)

Příklad z praxe

Společnost Up Česká republika je poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů, její prioritou je podpora vzdělávání. Zeptala jsem se obchodní ředitelky Petry Prchlíkové:

Jaké zkušenosti a jaké zprávy z trhu dostáváte od svých klientů ohledně firemního vzdělávání?

Firemní vzdělávání je stále častější potřebou pro všechny naše klienty, bez ohledu na jejich obor. Je pozitivní, že zaměstnanci vnímají vzdělávání jako motivaci a možnost rozvíjet se nejen po stránce profesní, ale i osobní. Zaměstnavatelé tak volají po tématech, která rezonují s osobními potřebami jednotlivců. Tím dosahují vyšší efektivity při využití daného tématu a následné další vzdělávání samotných zaměstnanců v rámci samostudia. Vyplatí se tak, když zadání témat si mohou volit přímo zaměstnanci a koordinace témat vychází od manažerů jednotlivých týmů. Leadeři znají mnohem více své týmy a jejich potřeby. Tím se však nechci dotknout vlivu HR. Personalisté dodávají inspiraci a hrají důležitou podpůrnou roli.

Co trápí v poslední době výrobní společnosti v oblasti vzdělávání?

Stále více aktuální a tím i diskutovaný nástup generace Z znamená, že se pomalu vytrácejí zkušenosti a zažité praktiky starší generace a často dochází ke změnám, které nemusejí vždy znamenat pokrok. Najít rozumnou cestu využití nových technologií a ponechat to nejlepší z praktického hlediska je téma, které většinou firmy samy neumějí řešit. Dobře cíleným vzděláním lze elegantně tyto spory vyřešit. Proto je dobré jít cestou vzdělání pomocí externích dodavatelů, kteří mohou aplikovat své zkušenosti z podobných situací v jiných firmách. Celé je to nakonec o komunikaci, potřebách motivace a stylech řízení.

Největším úskalím je samostudium. Připravujete nějaký program, který vaše klienty v této oblasti podpoří?

Samostudium je hodně aktuální téma a jsem velmi ráda, když od našich klientů slyším, že jejich zaměstnanci sami vzdělání vyhledávají. Primárním cílem je našim klientům poskytovat řešení na míru. A protože digitalizace benefitů umožňuje zaměřit se přímo na konkrétní potřeby HR oddělení i na požadavky jednotlivých zaměstnanců, připravujeme na konec roku 2020 novinku, která umožní vybrat si v rámci samostudia svoje téma. Projekt bude odborně řízen zkušenými konzultanty a zajistí komunikaci přímo přes benefitní účet. Slibujeme si od nového projektu více přímé komunikace s našimi klienty a jejich zaměstnanci. Zatím bych ale nerada prozrazovala více.

Něco navíc…
Na téma „Vzdělávání jako benefit“ plánujeme odborný workshop s konkrétními návody. Více informací naleznete po načtení přiloženého QR kódu.

Magdaléna Prunerová

MgC Group

Reklama
Související články
10. díl: Co je produktivita a kde plýtváme lidským potenciálem

Poslední díl seriálu Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, který pro MM Průmyslové spektrum celý loňský rok připravovali odborníci na celoživotní vzdělávání z MgC Group, vysvětluje pojem produktivita a plýtvání lidským potenciálem očima Lubomíra Trejbala ze společnosti Preciosa - Lustry. Nechť je pro vás i tento poslední díl inspirací.

9. díl: Redesign vzdělávacích procesů

Loňský rok přinesl mnoho změn napříč všemi lidskými obory. V předposledním dílu seriálu Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců se společnost MgC Group zamýšlí nad tzv. redesignem vzdělávacích procesů v podnicích. Podrobnější návod naleznete níže.

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců 8. díl: Energie společnosti = Energie každého jednotlivého zaměstnance

Vysoký výkon společnosti je úměrný tomu, kolik mají její zaměstnanci energie. Chodí alespoň někteří do práce s nadšením? Pouští se do nových věcí? Nebo si odevzdaně odsedí svých 8,5 hodiny? Dobrý energy management zaručí zaměstnance, kteří se soustředí, odolávají stresu a pracují s větší vášní po delší dobu. Jak pomoci jednotlivcům i týmům pracovat s energií jsme se zeptali zakladatelek společnosti Wellbeing - Umění žít Stanky Hederové a Jarmily Brixové.

Související články
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 6. díl: Jak na retrospektivu

Při zavádění agilních metod se potkáme také s retrospektivou. Vracíme se do minulosti, abychom ovlivnili přítomnost. To děláme běžně, pomáhají nám data a KPI, měříme, pak můžeme řídit a zlepšovat. A tak stále dokola, jakýsi chladný kalkul, bez kterého to ovšem nejde. Dlouhá léta jsme takto pracovali a bylo to správně. Jak podle standardů, příruček, tak podle vlastního rozumu. Lidé byli obecně bráni jako samozřejmost, součást zdrojů, které jsou k dispozici. To ale nestačí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 5. díl: Zaměstnávání lidí s pracovním omezením

Mohou lidé se zdravotním postižením dosahovat stejných nebo podobných pracovních výsledků jako ti bez omezení?

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 4. díl: Kde začíná firemní kultura

Firemní kultura je něco jako vzduch, který se ve firmě dýchá. Základní otázky typu - Dýchá se mi zde dobře? Jsem spokojený? Jsem rád, že zde pracuji? Jsem hrdý na to, co a kde dělám? - jsou součástí bytí každého zaměstnance. Nebo by tomu tak mělo být. Je to o atmosféře, která ve firmě panuje.

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 3. díl - Práce se změnou. Proč dává smysl měnit stávající stav?

Změna je pro někoho naděje, impulz či pocit očekávání. Pro druhé strach, nejistota a komplikace. Jak vnímáme změny, jsou pro nás důležité nebo jsou důležité pro společnost? Jak komunikovat, zavést a kontrolovat změnu a dává vůbec smysl nějaké změny zavádět? To jsou otázky, na které se tentokrát v rámci našeho seriálu pokusíme odpovědět z pohledu vzdělávání zaměstnanců.

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 2. díl: Řídit nebo vést - komunikace v týmech

O správném nastavení manažera z pohledu řízení se vedou dlouholeté spory. Je opravdu rozdíl ve slovech řídit a vést? Je pro zaměstnance důležité vědět, zda je řízen nebo veden a jak pozná rozdíl? Klíčem k úspěchu je efektivní komunikace, a pokud se podíváme ještě dál, mluvíme o efektivní komunikace v týmech. V druhém dílu seriálu Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců na to půjdeme trochu od lesa a dáme prostor i inspirujícímu přístupu z praxe.

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 1. díl: Agilita - strašák nebo nutnost

Každý zaměstnavatel si přeje mít kreativní, aktivní, tvořivé a přínosné zaměstnance. Jak je ale motivovat k takovýmto přístupům může být oříšek pro začínající manažery ale i etablované podnikatele. Ve spolupráci s odborníky na celoživotní vzdělávání z MgC Group přinášíme desetidílný seriál, který si klade za cíl představovat současné výzvy a sdílet zkušenosti z firem, kde se o rozvoj zaměstnanců pokusili. Nechť je vám seriál inspirací, podporou a průvodcem.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Technologie, roboti a profese budoucnosti

Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu dávají v nejrůznějších oborech, včetně výroby, vzniknout zcela novým profesím.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 4: (Anti)diskriminační potenciál

V předchozích dílech našeho seriálu věnovaného výsledkům projektu Maturita efektivní a sociálně spravedlivá jsme ukázali, jak velký problém na základních i středních školách představuje hodnocení žáků, konkrétně známkování v nejdůležitějších předmětech, včetně matematiky. Aniž bychom mohli prokázat otevřenou diskriminaci ze strany učitelů, resp. učitelek, výsledky jasně ukazují, že při stejných specifických intelektových předpokladech, tj. verbální a numerické inteligenci, dostávají chlapci z příslušného předmětu (čeština, matematika) výrazně horší známky než dívky. Bez ohledu na to, o jakou diskriminaci se jedná (skrytá, otevřená, vědomá, nevědomá), jde o jev, který má velký vliv na vzdělanostní aspirace a studijní plány.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit