Témata

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 7. díl: Vzdělávání jako benefit

Poslední měsíce prověřily naši připravenost na změny a schopnost adaptovat se na novou situaci. Některým se to podařilo lépe a ostatní měli možnost přesněji identifikovat rozvojové potřeby, jak osobní, tak firemní. Často dnes slýcháme, že díky situaci si lidé uvědomili, že to, co se naučili ve škole, opravdu nestačí a proč tenkrát na tom školení nedávali lepší pozor. Přála bych si, aby toto zjištění nemuselo přijít v době, která je pro všechny náročná. Poskytované vzdělávání a rozvoj, které našim zaměstnancům nabízíme, je benefit nikoliv nutné zlo. Dnes máme příležitost toto nastavení mysli změnit.

Tento článek je součástí seriálu:
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců
Díly
Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group. „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“

Již několik let velké nadnárodní společnosti razí ve vzdělávání a osobním rozvoji systém 70–20–10, přičemž sedmdesát procent poskytovaného vzdělávání by mělo být formou samostudia, dvacet procent pod supervizí, což je někdy také uváděno jako on-job training, a pouze deset procent zabírá řízený rozvoj, většinou ve skupinách na dané téma. Idea je to krásná, ale dosud narážela na několik velmi obtížně překonatelných aspektů. Jak motivovat zaměstnance k samostudiu a jak toto samostudium řídit a kontrolovat? Kdo se postará o supervizi, když firma nemá dost mentorů a její experti nemají čas ani znalosti o předávání zkušeností ostatním? Deset procent rozvoje se stalo stěžejní částí, velmi často s nemalým rozpočtem, který byl investován do externího vzdělávání. Od externistů se pak čekaly zázraky na počkání – za pár dní. Vzdělávání je díky tomu často vnímáno jako neefektivní, nadbytečné a ze strany zaměstnanců jako časově obtěžující.

Ovšem existuje nemalé množství studií a v praxi prověřujících závěrů, které průběžně potvrzují, že osobní rozvoj napomáhá k uvědomělosti vlastních možností, rozvíjí lepší zacílení, napomáhá soustředit se a pracovat efektivně, podporuje naši vnitřní motivaci, rozvíjí naši odolnost a podporuje tvorbu dlouhodobých vztahů. V měsících, kdy někteří zaměstnanci pracovali z domova nebo takzvaně na střídající se party, se vytvořil prostor, kdy začali přemýšlet o svých možnostech a sami hledali způsoby samostudia, protože tím získali potřebné odpovědi. Začali sdílet vlastní zkušenosti a naslouchat zkušenostem jiných. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, chceme se na příští podobné období podvědomě lépe připravit. Rozvoj a vzdělávání je přesně ten benefit, který můžeme firmám a lidem dát, navíc tím zvyšujeme nejen osobní, ale především firemní odolnost.

„Stále více aktuální a tím i diskutovaný nástup generace Z znamená, že se pomalu vytrácejí zkušenosti a zažité praktiky starší generace a často dochází ke změnám.“ Obchodní ředitelka společnosti Up Česká republika Petra Prchlíková (vlevo). Vpravo na obrázku je Magdaléna Prunerová, individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednatelka MgC Group. (Zdroj: MgC Group)

Příklad z praxe

Společnost Up Česká republika je poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů, její prioritou je podpora vzdělávání. Zeptala jsem se obchodní ředitelky Petry Prchlíkové:

Jaké zkušenosti a jaké zprávy z trhu dostáváte od svých klientů ohledně firemního vzdělávání?

Firemní vzdělávání je stále častější potřebou pro všechny naše klienty, bez ohledu na jejich obor. Je pozitivní, že zaměstnanci vnímají vzdělávání jako motivaci a možnost rozvíjet se nejen po stránce profesní, ale i osobní. Zaměstnavatelé tak volají po tématech, která rezonují s osobními potřebami jednotlivců. Tím dosahují vyšší efektivity při využití daného tématu a následné další vzdělávání samotných zaměstnanců v rámci samostudia. Vyplatí se tak, když zadání témat si mohou volit přímo zaměstnanci a koordinace témat vychází od manažerů jednotlivých týmů. Leadeři znají mnohem více své týmy a jejich potřeby. Tím se však nechci dotknout vlivu HR. Personalisté dodávají inspiraci a hrají důležitou podpůrnou roli.

Co trápí v poslední době výrobní společnosti v oblasti vzdělávání?

Stále více aktuální a tím i diskutovaný nástup generace Z znamená, že se pomalu vytrácejí zkušenosti a zažité praktiky starší generace a často dochází ke změnám, které nemusejí vždy znamenat pokrok. Najít rozumnou cestu využití nových technologií a ponechat to nejlepší z praktického hlediska je téma, které většinou firmy samy neumějí řešit. Dobře cíleným vzděláním lze elegantně tyto spory vyřešit. Proto je dobré jít cestou vzdělání pomocí externích dodavatelů, kteří mohou aplikovat své zkušenosti z podobných situací v jiných firmách. Celé je to nakonec o komunikaci, potřebách motivace a stylech řízení.

Největším úskalím je samostudium. Připravujete nějaký program, který vaše klienty v této oblasti podpoří?

Samostudium je hodně aktuální téma a jsem velmi ráda, když od našich klientů slyším, že jejich zaměstnanci sami vzdělání vyhledávají. Primárním cílem je našim klientům poskytovat řešení na míru. A protože digitalizace benefitů umožňuje zaměřit se přímo na konkrétní potřeby HR oddělení i na požadavky jednotlivých zaměstnanců, připravujeme na konec roku 2020 novinku, která umožní vybrat si v rámci samostudia svoje téma. Projekt bude odborně řízen zkušenými konzultanty a zajistí komunikaci přímo přes benefitní účet. Slibujeme si od nového projektu více přímé komunikace s našimi klienty a jejich zaměstnanci. Zatím bych ale nerada prozrazovala více.

Něco navíc…
Na téma „Vzdělávání jako benefit“ plánujeme odborný workshop s konkrétními návody. Více informací naleznete po načtení přiloženého QR kódu.

Magdaléna Prunerová

MgC Group

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit