Témata
Zdroj: MgC Group

9. díl: Redesign vzdělávacích procesů

Loňský rok přinesl mnoho změn napříč všemi lidskými obory. V předposledním dílu seriálu Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců se společnost MgC Group zamýšlí nad tzv. redesignem vzdělávacích procesů v podnicích. Podrobnější návod naleznete níže.

Tento článek je součástí seriálu:
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců
Díly
Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group. „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“

Rok 2020 byl s ohledem na vzdělávání našich zaměstnanců spíše stagnující, pokusy o rychlý přechod do online řešení ne vždy zafungovaly. Digitální transformaci, která by v běžných letech trvala dva roky, jsme zvládli v mnoha oborech za dva měsíce. Nicméně priority byly často jiné než rozvíjení schopností našich zaměstnanců, přenastavení fungování týmů, nastavení spolupráce mezi týmy, které se nesmějí potkat na pracovišti, nastavení sledování výkonnosti, a často dokonce zabezpečení fungování společnosti na trhu. Naučili jsme se reagovat rychle na nastalou situaci, analyzovat dostupné informace, rozhodovat se a převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost. Nyní je čas se krátce zastavit a přenastavit i vzdělávací procesy. Situace nám totiž ve své nahotě ukázala, kde máme mezery a co je v nestandardním pracovním prostředí nefunkční.

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednatelka MgC Group: „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“ (Zdroj: MgC Group)

Dnes již tradiční přístup k rozvoji zaměstnanců ve smyslu skupinových školení, e-learningu, koučinku aj. není možné zcela využít a jenom čekat už nelze. Jak tedy na vzdělávání jinak? Cestou je redesign vzdělávacích procesů respektující následující parametry: potřeby společnosti, individualizaci, kulturu společnosti, technické možnosti a „gramotnost“ uživatelů, dostupné formáty a v neposlední řadě metodiku vzdělávání dospělých.

Redesign vzdělávacích procesů nám pomůže nejen analyzovat stávající potřeby, připravenost a možnosti, které jsou v každé společnosti jiné, ale především identifikuje vnitřní potenciál pro tak dlouho akcentovanou potřebu knowledgesharing neboli sdílení zkušeností a znalostí v rámci firmy. Doporučujeme následující postup:

1) zpracovat seznam všech školení, která se dosud v rámci společnosti pořádala, a to od zákonných přes odborná i rozvojová v oblasti měkkých dovedností;

2) s manažery jednotlivých oddělení tento seznam verifikovat, případně doplnit o školení, která jsou potřebná do budoucna, a odebrat školení, která nejsou aktuální;

3) vedle seznamu školení je potřeba analyzovat metody a formáty, které se dosud využívaly, a potvrdit si jejich funkčnost. Krásným příkladem je například školení BOZP – dosud prezenční dvouhodinové skupinové setkávání v pravidelných cyklech v roce. V systému odškrtnuto, často neefektivní, ať už z pohledu času, či především z pohledu ukotvení znalostí. Nicméně školení nemůžeme zrušit, a to nejen kvůli zákonu, ale především kvůli zodpovědnosti za bezpečí našich spolupracovníků. Školení je tedy potřebné, ale formát nefunkční a metodika diskutabilní;

4) nejtěžší částí je analyzovat kulturní zvyklosti a připravenost našich zaměstnanců a spolupracovníků změnit zažité postupy. V této části doporučujeme sérii efektivních workshopů na sladění strategie, potřeb, kultury, k tomu odpovídající formáty a metody vzdělávání;

5) redesign je prací především specialistů na learning & development, kteří se orientují v nabízených možnostech na trhu a dokážou přijít s návrhem respektujícím již zmíněné parametry;

6) než náš nový proces implementujeme napříč společností, doporučuji pilotní ověření. Vyberte jedno oddělení, které je dostatečně velké, funguje ve společnosti jako lakmusový papírek atmosféry a je schopné dát konstruktivní zpětnou vazbu;

7) pokud se pilot povede, motivace ostatních se zvýší, pilotní oddělení vám pomůže vnitřním marketingem změnu podpořit. Pokud se pilot nepovede, máte prostor na úpravy a nezasáhli jste svým přístupem celou společnost.

Vzdělávání zaměstnanců je v dnešní době důležitější, než na první pohled vnímáme (viz 7. díl tohoto seriálu). Mimo všechny již zmíněné dopady je třeba ještě poukázat na důležitý psychosociální aspekt. Díky otevřeným formátům a jinému mentálnímu nastavení účastníků vzdělávání je možné již v zárodku identifikovat pokles energie, motivace, koncentrace a jiných indikátorů vedoucích až k syndromu vyhoření. Dobře nastavený proces vzdělávání vám poskytne tolik potřebnou zpětnou vazbu o potřebách, náladě i připravenosti vašich zaměstnanců.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit