Témata
Zdroj: Intemac Solutions

Jak inovovat výrobu? Každý krok se počítá

České firmy musejí digitalizovat, automatizovat a robotizovat svou výrobu. Často si toho jsou vědomy a zajímají se o možnosti nových technologií. Nyní pro svou digitální transformaci hledají partnery, sbírají zkušenosti a postupně s ní začínají. Centrum Intemac se proto pro ně snaží vytvořit vhodné podmínky a nabídnout skutečnou podporu při zavádění inovací a investování do nových technologií.

Na otázky, za jakým účelem centrum Intemac vzniklo a co potenciálním klientům nabízí, odpovídá ředitel společnosti Radomír Zbožínek.

L. Životská: Jak lze v několika větách charakterizoval centrum Intemac?

R. Zbožínek: Centrum Intemac je výzkumné a inovační centrum zaměřené na pokročilé výrobní technologie a digitalizaci výroby. Věnujeme se osvětě, výzkumu a vývoji. Poskytujeme poradenskou podporu firmám a pomáháme zavádět moderní technologie do výroby.

Vývoj zaměřujeme zejména na zvyšování užitných vlastností výrobních strojů a autonomní výrobní jednotky. Osvětu a poradenství tematicky cílíme na digitalizaci výroby a moderní výrobní technologie. Abych vše shrnul, tak naše služby jsou určeny především pro výrobce strojírenské výrobní techniky, technologické firmy a také výrobní firmy.

L. Životská: Podobných center je v České republice více. Čím se centrum Intemac odlišuje?

R. Zbožínek: Nabízíme především komplexní celek výzkumně vývojových činností a konzultační podpory. Vzhledem k rozsahu našich aktivit a jejich provázanosti považuji centrum Intemac za svého druhu unikátní místo. K dispozici máme také infrastrukturu, která poskytuje prostory a laboratoře pro testování a demonstraci pracovišť (testbed) zaměřených na flexibilní výrobní systémy.

Výrobní buňka 4.0: flexibilní výrobní systém, kterýpropojuje obráběcí stroj s robotem manipulujícím s polotovary a výslednými obrobky mezi dopravníkem, upínacím systémem ve stroji a paletami. (Zdroj: Intemac Solutions)

Na začátku tohoto roku jsme také uspěli v národním kole výzvy na vznik Evropských center pro digitální inovace. Jako konsorcium v čele s centrem Intemac jsme se umístili mezi úspěšnými projekty. Jedná se o jasný signál, že naše práce i v rámci DIH-Digimat (Digital Innovation Hub) má opravdu smysl a že se nám daří velmi efektivně podporovat malé a střední firmy v oblasti digitální transformace. V této souvislosti bychom rádi více rozvinuli oblast flexibilních výrobních systémů a současně sdíleli zkušenosti (a příležitosti) napříč celou Evropou.

L. Životská: Proč centrum Intemac vzniklo?

R. Zbožínek: Jihomoravský kraj má bohatou průmyslovou tradici. Působí zde mnoho významných technologických a průmyslových firem, špičkových univerzitních pracovišť i pestré spektrum malých a středních výrobních firem. Uvědomujeme si velmi dobře tento historicky daný potenciál a svojí činností na něj navazujeme. Od roku 2013 je naším hlavním cílem inspirovat a efektivně podporovat firmy v jejich technickém rozvoji. Pomáháme jim udržet si silnou pozici na trhu a posouváme je dále. V současné době také představujeme důležitý uzel pro vývoj a digitální inovace, který pečuje o rozvoj partnerských vztahů v rámci Jihomoravského kraje. Na rozvoji této spolupracující platformy neustále pracujeme.

Radomír Zbožínek

Průmysl 4.0 a digitalizace je velkou příležitostí pro české strojírenství. Cílem by měla být výroba s možností flexibility, která maximálně usnadní zhotovování individualizovaných produktů.“ (Zdroj: Intemac Solutions)

L. Životská: Jaké jsou hmatatelné výsledky inovačních projektů spojených s digitalizací v centru Intemac?

R. Zbožínek: Momentálně rozšiřujeme naši hlavní laboratoř o další prostory, které nabídnou odpovídající zázemí pro vybudování dalších testovacích a demonstračních výrobních pracovišť (testbedů). Bude zde možné pracovat ve větším měřítku při zapojení více výrobních buněk, které spolu budou moci komunikovat a kooperovat. Navazujeme tímto na náš úspěšný projekt Výrobní buňka 4.0, který byl zaměřen na flexibilní automatizovanou výrobu. Cílem bylo společně s našimi partnery ukázat možné využití technologií, které jsou přímo spjaty s konceptem Průmysl 4.0 a chytrými továrnami. Současně jsme chtěli prokázat, že se jedná o technologie dostupné i pro běžné výrobní firmy a jejich stávající strojní vybavení. V roce 2019 jsme v centru na tyto naše aktivity navázali společným vývojovým projektem se společností Tajmac-ZPS. Naším hlavním záměrem bylo zařazení Výrobní buňky 4.0 do reálné výroby, což vnímám jako velký posun kupředu. Je zde k dispozici již hotový flexibilní výrobní systém. Propojili jsme obráběcí stroj s robotem, který manipuluje s polotovary a výslednými obrobky mezi dopravníkem, upínacím systémem ve stroji a paletami.

Centrum obsahuje několik testovacích a demonstračních výrobních pracovišť (testbedů). (Zdroj: Intemac Solutions)

A proč tento celý projekt vznikl? Reagujeme především na současnou potřebu flexibilní výroby. A jdeme vstříc požadavkům na masovou customizaci průmyslu. Chceme takto docílit vysoké flexibility výroby při snižování výrobních dávek až na velikost 1 – batch size one.

L. Životská: S čím se nejčastěji na poli digitalizace výrobních firem potýkáte?

R. Zbožínek: Řekl bych, že poměrně častá je u zástupců firem jistá opatrnost při rozhodování o dalších inovacích a digitalizaci. Je zde patrná snaha neudělat chybu. Často s výrobními firmami řešíme možnosti jejich digitální transformace a to, kde vlastně s tímto vším začít. Zásadní zde je, nebát se. Každý krok se počítá a představuje posun kupředu. Současně je ale potřeba důsledně sledovat to, co firma skutečně potřebuje a co jí v budoucnu přinese potřebný užitek.

Realizace inovačních projektů reaguje především na současnou potřebu flexibilní výroby. A jde vstříc požadavkům na masovou customizaci průmyslu. (Zdroj: Intemac Solutions)

L. Životská: Jak je Česká republika připravena na Průmysl 4.0?

R. Zbožínek: V současné situaci se domnívám, že české firmy musejí digitalizovat, automatizovat a robotizovat svou výrobu. Firmy si toho jsou velmi dobře vědomy a zajímají se o možnosti nových technologií. Hledají (nejen inovační) partnery, sbírají zkušenosti a postupně začínají digitalizovat svou výrobu. Avšak myslím si, že jsme pořád na začátku. A co je nyní klíčové, to je vytvoření vhodných podmínek pro skutečnou podporu inovací a investování do nových technologií.

L. Životská: Kde vidíte české strojírenství za 10 let?

R. Zbožínek: Průmysl 4.0 a digitalizace je velkou příležitostí pro české strojírenství. Cílem by měla být výroba s možností flexibility, která maximálně usnadní zhotovování individualizovaných produktů. Výroba by měla být propojená se schopností sdílet výrobní kapacity, a to i na mezinárodní úrovni. Za 10 let určitě tyto parametry a vlastnosti u českých firem najdeme. Českému strojírenství přeji, aby takových firem bylo co nejvíce. Rovněž se domnívám, že budoucí strojírenství v České republice bude velmi atraktivní pro novou generaci techniků.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit