Témata
Zdroj: Intemac Solutions

Jak inovovat výrobu? Každý krok se počítá

České firmy musejí digitalizovat, automatizovat a robotizovat svou výrobu. Často si toho jsou vědomy a zajímají se o možnosti nových technologií. Nyní pro svou digitální transformaci hledají partnery, sbírají zkušenosti a postupně s ní začínají. Centrum Intemac se proto pro ně snaží vytvořit vhodné podmínky a nabídnout skutečnou podporu při zavádění inovací a investování do nových technologií.

Reklama

Na otázky, za jakým účelem centrum Intemac vzniklo a co potenciálním klientům nabízí, odpovídá ředitel společnosti Radomír Zbožínek.

L. Životská: Jak lze v několika větách charakterizoval centrum Intemac?

R. Zbožínek: Centrum Intemac je výzkumné a inovační centrum zaměřené na pokročilé výrobní technologie a digitalizaci výroby. Věnujeme se osvětě, výzkumu a vývoji. Poskytujeme poradenskou podporu firmám a pomáháme zavádět moderní technologie do výroby.

Vývoj zaměřujeme zejména na zvyšování užitných vlastností výrobních strojů a autonomní výrobní jednotky. Osvětu a poradenství tematicky cílíme na digitalizaci výroby a moderní výrobní technologie. Abych vše shrnul, tak naše služby jsou určeny především pro výrobce strojírenské výrobní techniky, technologické firmy a také výrobní firmy.

Reklama
Reklama

L. Životská: Podobných center je v České republice více. Čím se centrum Intemac odlišuje?

R. Zbožínek: Nabízíme především komplexní celek výzkumně vývojových činností a konzultační podpory. Vzhledem k rozsahu našich aktivit a jejich provázanosti považuji centrum Intemac za svého druhu unikátní místo. K dispozici máme také infrastrukturu, která poskytuje prostory a laboratoře pro testování a demonstraci pracovišť (testbed) zaměřených na flexibilní výrobní systémy.

Výrobní buňka 4.0: flexibilní výrobní systém, kterýpropojuje obráběcí stroj s robotem manipulujícím s polotovary a výslednými obrobky mezi dopravníkem, upínacím systémem ve stroji a paletami. (Zdroj: Intemac Solutions)

Na začátku tohoto roku jsme také uspěli v národním kole výzvy na vznik Evropských center pro digitální inovace. Jako konsorcium v čele s centrem Intemac jsme se umístili mezi úspěšnými projekty. Jedná se o jasný signál, že naše práce i v rámci DIH-Digimat (Digital Innovation Hub) má opravdu smysl a že se nám daří velmi efektivně podporovat malé a střední firmy v oblasti digitální transformace. V této souvislosti bychom rádi více rozvinuli oblast flexibilních výrobních systémů a současně sdíleli zkušenosti (a příležitosti) napříč celou Evropou.

L. Životská: Proč centrum Intemac vzniklo?

R. Zbožínek: Jihomoravský kraj má bohatou průmyslovou tradici. Působí zde mnoho významných technologických a průmyslových firem, špičkových univerzitních pracovišť i pestré spektrum malých a středních výrobních firem. Uvědomujeme si velmi dobře tento historicky daný potenciál a svojí činností na něj navazujeme. Od roku 2013 je naším hlavním cílem inspirovat a efektivně podporovat firmy v jejich technickém rozvoji. Pomáháme jim udržet si silnou pozici na trhu a posouváme je dále. V současné době také představujeme důležitý uzel pro vývoj a digitální inovace, který pečuje o rozvoj partnerských vztahů v rámci Jihomoravského kraje. Na rozvoji této spolupracující platformy neustále pracujeme.

Radomír Zbožínek

Průmysl 4.0 a digitalizace je velkou příležitostí pro české strojírenství. Cílem by měla být výroba s možností flexibility, která maximálně usnadní zhotovování individualizovaných produktů.“ (Zdroj: Intemac Solutions)

L. Životská: Jaké jsou hmatatelné výsledky inovačních projektů spojených s digitalizací v centru Intemac?

R. Zbožínek: Momentálně rozšiřujeme naši hlavní laboratoř o další prostory, které nabídnou odpovídající zázemí pro vybudování dalších testovacích a demonstračních výrobních pracovišť (testbedů). Bude zde možné pracovat ve větším měřítku při zapojení více výrobních buněk, které spolu budou moci komunikovat a kooperovat. Navazujeme tímto na náš úspěšný projekt Výrobní buňka 4.0, který byl zaměřen na flexibilní automatizovanou výrobu. Cílem bylo společně s našimi partnery ukázat možné využití technologií, které jsou přímo spjaty s konceptem Průmysl 4.0 a chytrými továrnami. Současně jsme chtěli prokázat, že se jedná o technologie dostupné i pro běžné výrobní firmy a jejich stávající strojní vybavení. V roce 2019 jsme v centru na tyto naše aktivity navázali společným vývojovým projektem se společností Tajmac-ZPS. Naším hlavním záměrem bylo zařazení Výrobní buňky 4.0 do reálné výroby, což vnímám jako velký posun kupředu. Je zde k dispozici již hotový flexibilní výrobní systém. Propojili jsme obráběcí stroj s robotem, který manipuluje s polotovary a výslednými obrobky mezi dopravníkem, upínacím systémem ve stroji a paletami.

Centrum obsahuje několik testovacích a demonstračních výrobních pracovišť (testbedů). (Zdroj: Intemac Solutions)

A proč tento celý projekt vznikl? Reagujeme především na současnou potřebu flexibilní výroby. A jdeme vstříc požadavkům na masovou customizaci průmyslu. Chceme takto docílit vysoké flexibility výroby při snižování výrobních dávek až na velikost 1 – batch size one.

L. Životská: S čím se nejčastěji na poli digitalizace výrobních firem potýkáte?

R. Zbožínek: Řekl bych, že poměrně častá je u zástupců firem jistá opatrnost při rozhodování o dalších inovacích a digitalizaci. Je zde patrná snaha neudělat chybu. Často s výrobními firmami řešíme možnosti jejich digitální transformace a to, kde vlastně s tímto vším začít. Zásadní zde je, nebát se. Každý krok se počítá a představuje posun kupředu. Současně je ale potřeba důsledně sledovat to, co firma skutečně potřebuje a co jí v budoucnu přinese potřebný užitek.

Realizace inovačních projektů reaguje především na současnou potřebu flexibilní výroby. A jde vstříc požadavkům na masovou customizaci průmyslu. (Zdroj: Intemac Solutions)

L. Životská: Jak je Česká republika připravena na Průmysl 4.0?

R. Zbožínek: V současné situaci se domnívám, že české firmy musejí digitalizovat, automatizovat a robotizovat svou výrobu. Firmy si toho jsou velmi dobře vědomy a zajímají se o možnosti nových technologií. Hledají (nejen inovační) partnery, sbírají zkušenosti a postupně začínají digitalizovat svou výrobu. Avšak myslím si, že jsme pořád na začátku. A co je nyní klíčové, to je vytvoření vhodných podmínek pro skutečnou podporu inovací a investování do nových technologií.

L. Životská: Kde vidíte české strojírenství za 10 let?

R. Zbožínek: Průmysl 4.0 a digitalizace je velkou příležitostí pro české strojírenství. Cílem by měla být výroba s možností flexibility, která maximálně usnadní zhotovování individualizovaných produktů. Výroba by měla být propojená se schopností sdílet výrobní kapacity, a to i na mezinárodní úrovni. Za 10 let určitě tyto parametry a vlastnosti u českých firem najdeme. Českému strojírenství přeji, aby takových firem bylo co nejvíce. Rovněž se domnívám, že budoucí strojírenství v České republice bude velmi atraktivní pro novou generaci techniků.

Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit