Témata

MSV ve znamení
sofistikovaných technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Vojtěcha Marka, jednatele společnosti Heidenhain, Ing. Josefa Slámy, ředitele společnosti Renishaw, Ing. Pavla Ambrože, prokuristy, a Gabriely Prudilové, marketingové specialistky ve společnosti Schunk, a Daniela Dančáka, ředitele divize fluidních konektorů ve společnosti Stäubli.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Prosím, představte nám svoji firmu.

V. Marek: Heidenhain je v ČR známa především díky CNC řídicím systémům, ale naše produktové spektrum má mnohem větší záběr. Když se řekne přesnost, je spojení s naší společností na místě. Nabízíme celou řadu produktů nejen pro stavbu obráběcích strojů, ale také pro metrologii, automatizaci, zabýváme se měřením délek a úhlů, a okruh našich zákazníků je velmi široký.

Heidenhain je v ČR známa především díky CNC řídicím systémům, ale její produktové spektrum má mnohem větší záběr. (Zdroj: Heidenhain)

J. Sláma: Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro mnoho různých aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby (známé také jako 3D tisk z kovových prášků). Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu.

Skupina Renishaw má v současnosti přes 80 poboček ve 36 zemích, s více než 5 000 zaměstnanci. Zhruba 3 000 zaměstnanců pracuje ve Velké Británii, kde se soustřeďuje většina výzkumu, vývoje a výroby společnosti.

P. Ambrož: Schunk z německého Lauffenu nad Neckarem je německá rodinná firma. Společnost byla založená roku 1945 jako mechanická dílna Friedrichem Schunkem. Vyvinula se v kompetentního a světového leadera v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů. Více než 3 500 zaměstnanců v devíti závodech, ve 34 dceřiných společnostech, stejně jako obchodní partneři ve více než 50 zemích, zajišťují intenzivní přítomnost na trhu. Na českém trhu má firma zastoupení od roku 2005. S 11 000 standardními komponenty nabízí Schunk celosvětově největší sortiment v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů od jednoho dodavatele. Mezi nejdůležitější odběratele patří výrobní závody, které se zabývají montážními, manipulačními i obráběcími procesy.

Pavel Ambrož

„Vystavovali jsme každý rok od založení pobočky na českém trhu. Loni nám to nebylo bohužel umožněno, ale chceme v této ‚tradici‘ pokračovat.“
(Zdroj: Schunk)

D. Dančák: Stäubli Systems je dodavatelem mechatronických řešení pro napojení energií a průmyslovou automatizaci. Kromě pardubického sídla se prostřednictvím našich poboček v Komárně, Bukurešti a Lublani kompletně staráme o region střední a východní Evropy. Konektorová divize dodává technologie pro rychlou výměnu forem, od jejich zakládání a upínání až po napojení všech energií pomocí rychlospojek a manuálních nebo automatických multi-spojkových desek, které naleznou využití i v řadě dalších průmyslových odvětví. V oblasti automatizace disponujeme širokou řadou čtyřosých a šestiosých průmyslových robotů, zaměřujeme se zejména na aplikace vyžadující vysokou přesnost a produktivitu, a dále cílíme na nasazení robotů v náročných prostředích.

Stäubli Systems je dodavatelem mechatronických řešení pro napojení energií a průmyslovou automatizaci. (Zdroj: Stäubli)
Reklama
Reklama

MM: Co bylo hlavním důvodem pro vaše rozhodnutí vystavovat na letošním MSV?

V. Marek: Odpověď nebude nijak výjimečná. Hlavním důvodem naší účasti byla samozřejmě možnost opětovně se po tak dlouhé době setkat s našimi zákazníky v přímém osobním kontaktu a předvést jim naše produkty. Brněnské výstaviště vždy bylo místem pro takováto tradiční setkání a návštěvníci se jednoduše přišli podívat, co má kdo nového. A toto je i náš další důvod – uvidíme, co s touto tradicí udělala dlouhá nucená přestávka, i to, jak jsme se jí všichni dokázali přizpůsobit. Zvykli jsme si na online konference a obchodní jednání? Vadí zákazníkům vybírat si z online katalogů strojírenské produkty nebo školení a zážitky pomocí VR? I to nám ukáže návštěvnost letošního MSV, pokud návštěvníci přijdou v hojném počtu, je jasné, že výstavnictví v oboru strojírenství své místo má a zákazníci chtějí navštívit toho „svého“ dodavatele, dát si se svým obchodním partnerem kávu na stánku a popovídat si, a že jim za to cesta do Brna stojí.

J. Sláma: MSV je vlajková loď veletrhů a výstav v regionu CEE. Je to příležitost potkat se v jednom termínu na jednom místě se zákazníky, kolegy i konkurenty. Hlavním důvodem je samozřejmě obchod. Očekáváme množství obchodních jednání a po sérii lockdownů se připravujeme na expanzi.

Josef Sláma

„Přinášíme svým zákazníkům stále sofistikovanější řešení potřeb, které si často ještě ani neuvědomili.“
(Zdroj: Renishaw)

P. Ambrož: Vystavovali jsme každý rok od založení pobočky na českém trhu. Loni nám to nebylo bohužel umožněno, ale chceme v této „tradici“ pokračovat.

Důvodů je spousta, ať už mezi ně patří praktická prezentace většiny výrobků našeho portfolia, prezentace novinek či praktické ukázky a funkční exponáty. Důležité je i získávání nových zákazníků, upevňování vazeb se stávajícími, a tedy networking provázený neformální konverzací, který veletrh, jakožto společenská událost umožňuje.

D. Dančák: MSV je pro nás dlouhodobě nejvýznamnějším veletrhem v rámci střední a východní Evropy a jako takový je každoročním vrcholem naší veletržní sezony. I díky dobrému jménu veletrhu jsme schopni do Brna přivážet každý rok zajímavé exponáty. Jeden z dalších důvodů je možnost potkat se s množstvím obchodních partnerů, s nimiž se během roku nepotkáme. Také nás zajímá, jaké nové technologie prezentují další firmy, a hledáme využití pro naše produkty.

Daniel Dančák

„Na veletrhu mají návštěvníci lepší možnost si produkty naživo ‚osahat‘ a vidět, jak fungují.“
(Zdroj: Stäubli)

Reklama

MM: Pokud jste předloni vystavovali nebo jste byli na veletrhu jako návštěvníci, jak ročník 2019 hodnotíte a co vás na něm zejména zaujalo?

V. Marek: MSV 2019 hodnotíme velmi dobře, pro naši společnost zejména z toho důvodu, že jsme na stánku prezentovali v živých ukázkách naše produkty, a to především dotykové sondy. Potvrdilo nám to staré dobré pravidlo, že živé ukázky jsou pro zákazníka zajímavé a přijde se podívat. Stejně tak jsme využili možnost předvést i některé naše softwarové produkty, které si mohli návštěvníci přímo na stánku s naší asistencí vyzkoušet. A opravdu je to bavilo, stejně tak jako nás.

J. Sláma: MSV 2019 byl především ve znamení signálů nadcházející světové ekonomické krize. Připravovali jsme se na Brexit, na zavádění cel mezi Čínou a USA a na strukturální změny v autoprůmyslu. Kdo by se nadál, že do půl roku nás budou trápit úplně jiné obtíže…

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. (Zdroj: Renishaw)

G. Prudilová: Byla to doba, kdy jsme si říkali, jak strojírenský obor, a hlavně oblast robotiky, expanduje a že to nejde přece do nekonečna. A i když scénářů, jak by se mohla situace dále vyvíjet, byla jistě spousta, nikdo z nás netušil, jak se vše brzy vyvine a změní.

MSV 2019 pro nás byl nejúspěšnějším co do počtu návštěvníků/kontaktů, ale zároveň se nesl ve znamení ochlazení poptávky.

Gabriela Prudilová

„Žádná online akce se nedá srovnávat s tou ‚na živo‘. A to ani ta nejpovedenější, nicméně jsme si vědomi toho, že to teď nějakou dobou jinak nešlo a online bylo lepší než nic.“
(Zdroj: Schunk)

D. Dančák: Z pohledu vystavovatele určitě veletrh v roce 2019 hodnotíme jako úspěšný, náš stánek navštívilo hodně nových i stávajících zákazníků. V návaznosti na rostoucí potřeby řešení pro automatizaci v průmyslu bylo vidět, že se veletrhu zúčastnilo také více firem prezentující automatizaci a robotizaci. Rok 2019 kopíroval rok 2018, co se týče počtu návštěvníků na stánku, nevybočoval z trendu vzrůstajícího počtu návštěv.

MM: V čem podle vás obecně spočívá hlavní přínos veletrhů „na živo“ oproti nejrůznějším virtuálním akcím?

V. Marek: Hlavním úkolem veletrhů vždy bylo především představit produktové novinky a využít možnosti přímého osobního kontaktu se zákazníkem. Veletrh je bezesporu také významnou záležitostí společenskou se zajímavým doprovodným programem. Záleží na zákaznících, jakou formu prezentace produktu si vyberou. Skutečnost, že dodavatel nebo výrobce nevyhledává virtuální akce nebo online prezentace, však neznamená, že tato forma nevyhovuje zákazníkovi. Uvidíme, o budoucnosti MSV v Brně může rozhodnout především letošní návštěvnost a z toho plynoucí budoucí zájem vystavovatelů.

J. Sláma: Veletrh je především příležitost k setkávání lidí se stejnými zájmy. V našem případě jde o obrábění a jeho efektivitu, produktivitu a přesnost. My přinášíme našim zákazníkům stále sofistikovanější řešení potřeb, které si často ještě ani neuvědomili. A naši zákazníci nám na oplátku ukazují, jak inovativně dokážou využívat naše výrobky způsobem, který jsme si nikdy neuměli představit. Tuhle vzájemnou podporu a toto vzájemné poznání žádnou virtuální cestou prostě zrealizovat nedokážete.

G. Prudilová: Náš názor je takový, že žádná online akce se nedá srovnávat s tou „na živo“. A to ani ta nejpovedenější, nicméně jsme si vědomi toho, že to teď nějakou dobou jinak nešlo a online bylo lepší než nic.

Pár výhod z našeho pohledu: možnost skutečně fyzicky či osobně si osahat výrobky, vidět jejich funkci v praktických ukázkách a samozřejmě možnost komunikace „face to face“.

D. DančákNa veletrzích obecně je větší prostor k diskuzi a osobní přístup k obchodním partnerům. Ve virtuálním prostředí není taková možnost diskuze a výměny názorů, jako tomu je osobně. Na veletrhu mají návštěvníci lepší možnost si produkty naživo „osahat“ a vidět, jak fungují. Veletrh je i společenská událost, kdy se mnohdy probírají osobnější věci, což je pro budování obchodních vztahů také důležité.

Vydání #9
Kód článku: 210915
Datum: 15. 09. 2021
Rubrika: Redakce / Veletrhy a výstavy
Firmy
Heidenhain

Firma vyvíjí a vyrábí lineární a úhlové snímače, rotační snímače, indikace polohy a řízení pro náročné aplikace polohování. Produkty se používají především ve vysoce přesných obráběcích strojích i zařízeních pro výrobu a další zpracování elektronických součástek. S rozsáhlým know-how ve vývoji a výrobě snímačů, měřidel a řízení firma Heidenhain splňuje důležité předpoklady pro automatizaci zařízení a výrobních strojů zítřka.

Číst dál
Renishaw

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro mnoho různých aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby. Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu.

Číst dál
Schunk Intec

Schunk GmbH & Co. KG z německého Lauffenu nad Neckarem je německá rodinná firma. Společnost byla založena roku 1945 jako mechanická dílna Friedrichem Schunkem. Vyvinula se v kompetentního a světového lídra v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů. Více než 3 500 zaměstnanců v devíti závodech, ve 34 dceřiných společnostech, stejně jako obchodní partneři ve více než 50 zemích, zajišťují intenzivní přítomnost na trhu. Na českém trhu má firma zastoupení od roku 2005. S 11 000 standardními komponenty nabízí Schunk celosvětově největší sortiment v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů od jednoho dodavatele. Mezi nejdůležitější odběratele patří výrobní závody, které se zabývají montážními, manipulačními i obráběcími procesy.

Uchopovací systémy: chapadla Schunk, rotační a lineární moduly, příslušenství pro roboty, modulární montážní automatizace, uchopovací řešení, modulární asistenční robotika

Upínací technika: upínače nástrojů, řešení v hydraulické rozpínací technice, stacionární upínací technika, upínací systém nulového bodu, magnetická upínací technika, sklíčidla, upínací čelisti

Číst dál
Stäubli Systems

Stäubli je globální poskytovatel řešení v oblasti mechatroniky se třemi specializovanými činnostmi: konektory, robotika a textilní průmysl. Poskytuje služby zákazníkům, kteří chtějí zvýšit svoji produktivitu v mnoha průmyslových odvětvích. Stäubli je mezinárodní společnost, která v současnosti působí v 29 zemích a má obchodní zastoupení v 50 zemích na čtyřech kontinentech. Společnost Stäubli, která byla založena v roce 1892, dnes sídlí v obci Pfäffikon ve švýcarském kantonu Schwyz.

Číst dál
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řídicí systém budoucnosti

Premiérou nového řídicího systému TNC7 na výstavě EMO v Miláně otevírá společnost Heidenhain novou kapitolu dílensky orientované výroby. Řídicí systém TNC7 nastavuje nová měřítka pro toto odvětví. TNC7 podporuje koncové uživatele od prvního nápadu až k hotovému dílci, ať už jde o zakázkovou nebo sériovou výrobu, o komplexně obráběné dílce nebo ty nejjednodušší drážky. Nová platforma řídicího systému je orientována především na budoucí vývoj a výrobcům strojů umožní pohodlně přizpůsobit uživatelské rozhraní řídicího systému jejich specifickým požadavkům. S tím souvisí i otevřenost nového řídicího systému pro další dynamický vývoj funkcionality.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Strojírák 2019 na vlně digitalizace

Jako každoročně i letos v říjnu se brány brněnského výstaviště otevřou vystavovatelům i návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu. Hlavními tématy jeho již 61. ročníku budou digitální továrna, cirkulární ekonomika a start-upy.

Veletrh robotických příležitostí

Ve dnech 18. a 19. května letošního roku uspořádala společnost FANUC Czech ve svých nových prostorách akci příznačně nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Na akci se formou přednášek a expozic s praktickými ukázkami robotů a robotických technologií prezentovala nejen hostitelská firma, ale také 20 jejích partnerů. Na veletrh během dvou dní zavítalo 265 registrovaných návštěvníků ze 105 firem, pozvání jsme přijali také my.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit