Témata
Reklama

I když nový stroj představuje významnou investici, je pravda, že zhruba 70 % všech strojů se prodává bez nástrojového vybavení. To znamená, že mnoho výrobců stále nemá možnost zkrátit dobu návratnosti a zvýšit investiční návratnost (ROI) z jejich kapitálových výdajů.

Pro dosažení co nejvyšší možné investiční návratnosti je důležité uvědomit si, že nákup stroje je pouze jednou ze součástí úspěšné instalace. Pečlivě naplánovaná strategie strojní investice by měla zahrnovat jak kapitálové krytí nákupu stroje, tak i detailní analýzu nejvhodnějších metod a nástrojů pro zvolené výrobní úlohy. Čas vynaložený v co nejranější fázi plánování se může vrátit v podobě obrovských úspor spočívajících ve snížení celkových pořizovacích nákladů díky bezproblémové instalaci, zkrácení doby rozhodování, minimálnímu narušení produkce, snížení nákladů na vyrobenou součást a nejrychlejší možné návratnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Tým společnosti Sandvik Coromant v úzké spolupráci se zákazníkem a výrobcem stroje zajistí, aby všechny požadavky byly reálné a bylo jich dosaženo.

Skutečně, včasné určení nejvhodnější koncepce a nástrojových řešení může dokonce v některých případech nabídnout příležitost k dalšímu zvýšení návratnosti investice díky nákupu levnějších strojů, než bylo původně plánováno.

Díky využívání služeb pro MI podporu mohou obrobny rychle proniknout do světa nových příležitostí, který se jim otevírá na základě spuštění nového stroje na jeho plnou výrobní kapacitu.

Strojní investice

MI (strojní investice) je osvědčený postup vyvinutý firmou Sandvik Coromant, který se skládá z na sebe navazujících kroků a který byl navržen tak, aby šetřil čas, starosti i peníze. Stanoví jak technické, tak i obchodní podmínky, potřeby koncového uživatele i nové příležitosti, které investice může přinést.

Komplexní projektová podpora

Podpora MI zahrnuje posouzení obráběných součástí, výrobních postupů a aplikací, pomoc s vypracováním časových studií, stanovení nákladů na obrobenou součást a vypracování projektu na klíč. Její součástí je také na míru vytvořený nástrojový balíček, který dokonale odpovídá požadavkům na obrábění, na místě poskytovaná aplikační podpora a přizpůsobení vzdělávacích programů s ohledem na rozvoj špičkové výkonnosti operátorů. Aplikace Tool Investment Analyzer poskytovaná společností Sandvik Coromant umožňuje popis všech aspektů výrobního procesu (časovou studii nástrojového balíku) a k tomu nabízí také výkresy, posouzení návratnosti investice nebo výpočty času cyklu/času na seřízení a mnoho dalších funkcí. Výrobcům je také k dispozici kalkulátor návratnosti investic (www.payback-calculator.com), který může pomoci přesně určit, jak dlouho potrvá splacení investice.


Vzhledem k tomu, že obsahují soubor nástrojů, jejichž použití je obvykle zapotřebí pro okamžité zahájení výroby, umožňují startovací sady nástrojů MI společnosti Sandvik Coromant zkrácení doby přechodu mezi dodávkou stroje a zahájením výroby. Obr. 4: U těchto celkem 66 různých startovacích sad, je výběr jednotlivých nástrojů individuálně přizpůsoben jejich použití na běžných soustružnických nebo obráběcích centrech a strojích s posuvnou hlavou.

Plánování s předstihem

Sandvik Coromant ze zkušenosti ví, že pokud se při plánování nepostupuje správně, má to za následek dodatečné náklady na nové nástroje a ztrátu klíčových osob kvůli jiným závazkům. Často také začíná být stroj velice rychle značně vytížený a začne být obtížné najít si čas na řešení problémů, což postupně vede spíš k soustavnému „hašení požárů“ než k aktivnímu plánování.

U těchto celkem 66 různých startovacích sad, je výběr jednotlivých nástrojů individuálně přizpůsoben jejich použití na běžných soustružnických nebo obráběcíchcentrech a strojích s posuvnou hlavou.

Získané výhody

Například systém pro upínání nástrojů Coromant Capto, který je samotnou duší a podstatou chytrého nástrojového vybavení. Systém Coromant Capto byl navržen tak, aby umožňoval racionalizaci procesu správy nástrojů díky využití stejného systému jak pro soustružnické, tak i pro rotační nástroje. Poskytuje maximální tuhost a vysokou opakovatelnost, což usnadňuje dosažení maximální možné rychlosti úběru kovu. Nejsou zapotřebí žádné úpravy – okamžitě je možné použít standardní nástroje. Doba výměny nástroje se obvykle zkracuje z 10 minut na pouhých 60 sekund, což na běžném CNC soustruhu může znamenat úsporu přibližně 50 000 eur ročně.

Není pochyb o tom, že nástrojové vybavení má velký vliv na návratnost investic, jak ukazuje několik jednoduchých příkladů. Například když je pro hrubovací a polodokončovací operace prokazatelně lepší frézování než konkurenční procesy, potom také, je-li zapotřebí lineární soustružení, může být z hlediska rychlosti úběru kovu lepším řešením rotační frézování pomocí stopkových nebo čelních fréz. Stejně tak i efektivita vrtání je obvykle nejvyšší v případě vrtání krátkých děr pomocí vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami. Avšak v případě častého střídání velikosti děr a omezeného počtu pozic v zásobníku nástrojů nebo omezeného výkonu vřetena v případě děr velkých průměrů může být opravdu nejlepší cestou k řešení flexibilní výroba děr pomocí stopkových fréz s využitím šroubovicové interpolace.

Svět příležitostí

Díky MI podpoře mohou obrobny rychle proniknout do světa nových příležitostí, který se jim otevírá na základě spuštění nového stroje na jeho plnou výrobní kapacitu. Nakonec obráběcí nástroje speciálně přizpůsobené pro konkrétní operace umožňují zvýšení řezných parametrů o impozantních 20 %, což může znamenat snížení celkových nákladů na obrobenou součást o plných 15 %.

Samozřejmě že nižší náklady na obrobenou součást jsou pouze jedním z tlaků moderní doby, kterým musí společenství výrobců čelit. Mezi další náleží globální konkurence, kratší dodací lhůty, vysoké ceny surovin a stále složitější konstrukční řešení nebo neobvyklé materiály. V důsledku toho – a to bez ohledu na velikost firmy – by se každý, kdo se rozhodne koupit nový stroj, měl ujistit, že se mu to skutečně vyplatí. MI společnosti Sandvik Coromant nabízí komplexní balíček, který je schopný aktivovat plný potenciál investice – správně od úplného začátku.

Startovací sady nástrojů

Přibližně 70 procent nových strojů je dodavateli, zprostředkovateli a distributory obráběcích strojů prodáno bez nástrojového vybavení. S vědomím toho mohou strojní dílny lehce opomíjet otázku nástrojového vybavení, což je skutečnost, která pak snadno může prodloužit dobu přechodu mezi dodávkou stroje a dosažením plné výrobní kapacity. Jako prostředek pro řešení tohoto problému nabízí společnost Sandvik Coromant široký sortiment startovacích sad nástrojů, jejichž úlohou je umožnit, aby stroj mohl okamžitě zahájit obrábění a začít vytvářet zisk.

Ing. Andrej Palovčík

nikki.stokes@sandvik.com

b.schoeniger@pinnaclemarcom.com

www.sandvik.coromant.com

Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Související články
Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Multifunkční bruska aneb tři v jednom pro Koreu

Období sériové výroby, ve kterém TOS Hostivař nebo TOS Čelákovice dodávaly tisíce obráběcích strojů, je dávno minulostí. Tuto úlohu v oblasti univerzálních strojů převzaly do jisté míry asijské firmy, kterým lze, co do kvantity, a tedy i ceny, jen těžko konkurovat.

Revoluce v soustružení - netradiční použití zavedeného procesu

Soustružení je zavedený proces, který už se zdál být takřka navždy neměnný. Ale ti, kteří si mysleli, že jejich proces je neotřesitelný jako skála – dovedený k dokonalosti a se skvěle doladěnými parametry umožňujícími dosažení maximální výkonnosti a ziskovosti –, se musí zamyslet znovu. Co kdyby existoval nový způsob soustružení, který zpochybňuje zakořeněné a předpojaté představy o tomto dlouhá léta využívaném procesu? Nadešel čas připojit se k právě probíhající revoluci v soustružení, prolomit stávající výrobní překážky a užívat si nově nalezenou produktivitu.

Záchrana do 100 milisekund

Všichni víme, jaký přínos pro ochranu pasažérů mají airbagy v automobilech. Díky vývoji vest Point 2 mohou podobné úrovně ochrany dosáhnout i například motorkáři nebo jezdci na koních. Aby k tomu mohlo dojít, dvě společnosti se zkušenostmi z výroby a prodeje se musely spojit, aby byly schopny vyrobit dostatečně přesně díly nutné k aktivování nafukovací vesty za méně nez 100 milisekund. Následující článek přináší zkušenosti s nástroji společnosti WNT, které byly ve výrobě použity.

Obrábění s minimálním množstvím mazání

Firma Gühring stála od počátku u zrodu aplikace zcela nové progresivní technologie obrábění s minimálním množstvím mazání (MMS, v anglickém překladu jako MQL). Před dvaceti lety zakoupila licenci na tuto technologii od japonského výrobce obráběcích strojů Horkos a začala tento výrazně rozvíjet. Výsledkem je kompletní program nástrojů, upínačů i měřicí techniky pro obrábění s technologií MMS. Vysoká inovativnost je potvrzena mnoha patenty.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit