Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nový velký hráč na poli vědecko-technického výzkumu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nový velký hráč na poli vědecko-technického výzkumu

Již v roce 2011 byl vědecko-technický potenciál Brna považován za enormní ve srovnání s ostatními regiony České republiky a objevily se první články, ve kterých se upozorňovalo na možnou paralelu mezi Brnem a kalifornským zázrakem Silicon Valley. Sedm uplynulých let je dost dlouhá doba na to, abychom mohli říci, zda se tato vize naplňuje, či nikoli. Údaje, které jsou nyní k dispozici, hovoří ve prospěch brněnského regionu, k čemuž výrazně přispělo i spuštění plného provozu výzkumného centra CEITEC – Středoevropského technologického institutu.

CEITEC jako takový je založen na těsné spolupráci šesti partnerů (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Veterinární a farmaceutická univerzita, Institut fyziky materiálů AVČR, Ústav veterinárního lékařství a Mendelova univerzita), pokrývajících sedm oblastí výzkumu (pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a protemika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární a veterinární medicína).
 


Kampus CEITEC VUT sídlí v Brně v Technologickém parku.

Nejprestižnější granty

Ke grantům, které se podařilo CEITEC VUT získat, patří zejména prestižní projekty Evropské komise pro vědu – projekty ERC, dva projekty typu H2020 Widespread a jeden projekt FET Open. Právě projekt H2020 Widespread Teaming: Back for the Future: Upgrading the Centre of Excellence for Advanced Materials and Nanostructures je přímo navázán na další rozvoj níže více popsané infrastruktury CEITEC Nano. Jedná se o větší zapojení vědců z ČR do přípravy a testování aplikací nanostruktur a nových materiálů pro biologii a další zlepšování kvality života člověka ve spolupráci se světovými odborníky z této oblasti z Vídně (Technische Universitaet Wien a BOKU Wien). „Cílem navrhovaného projektu a dlouhodobá vize rozvoje centra spočívá ve vytvoření účinných podmínek, aby se CEITEC VUT etabloval jako vysoce konkurenceschopná a udržitelná výzkumná instituce spojující mezinárodní profil a silný dopad na regionální a národní ekonomiku,“ uvedl profesor Tomáš Šikola, který je jeho hlavním koordinátorem.

Sdílené laboratoře

CEITEC je unikátní sdílenými laboratořemi o celkové rozloze cca 25 000 m², ve kterých se angažuje cca 59 výzkumných skupin. Sdílených laboratoří je celkem 11 a pracují na principu otevřeného přístupu, což znamená, že jejich vybavení mohou využívat nejen interní, ale i externí výzkumníci a průmysloví partneři, ale také studenti. Mezi největší laboratoř tohoto typu na CEITECu patří CEITEC NANO, která sídlí Pod Palackého vrchem.


V laboratořích se nachází unikátní vybavení jako například nejlepší mikroskop pro zkoumání atomárních struktur.

 

„Poskytujeme komplexní vybavení, odborné znalosti a metody pro výzkum nanotechnologií a pokročilých materiálů. Zařízení a komplexní celky, nacházející se v této sdílené laboratoři, umožňují výrobu nanostruktur a jejich charakterizaci ve zcela čistém prostředí a dále pak strukturální analýzu a rentgenovou tomografii vzorků,“ říká o infrastruktuře její vedoucí Michal Urbánek.


Výzkumná infrastruktura CEITEC Nano se chlubí největšími čistými laboratorními prostory v České republice.

 

Otevřeni ke spolupráci

Uživatelé mohou využívat služeb infrastruktury dvojím způsobem. Buď formou tzv. služby full-service, kdy si zadají nějakou analýzu vzorků, nebo tzv. self-service, kdy si komerční uživatel zaplatí přístup do laboratoří a po absolvování potřebných školení provádí měření na přístrojích sám. Pro průmyslové partnery je tak jednodušší a rychlejší zaplatit si službu a nechat si analýzy provést kvalifikovanými výzkumnými pracovníky z CEITECu. Jako příklad jedné velmi úspěšné spolupráce lze uvést vyhledání zdroje kontaminace elektronické součástky při její výrobě. Ve sdílené infrastruktuře jsou k dispozici unikátní s možností provádět sofistikované analýzy. Tak se podařilo jednak najít znečišťující prvek, a především zdroj jeho původu v technologické lince výrobku firmy, která denně zmetkovostí výroby čipů přicházela o statisíce korun.


CEITEC jako první vědecké centrum v ČR integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu.

 

Podpora spin-off

I za dobu své krátké existence už CEITEC založil spin-off firmu, která pod názvem NanoVision nabízí doplněk k elektronovým mikroskopům, díky kterému je možné rozšířit možnosti elektronového mikroskopu o 3D zobrazování s hloubkovou analýzou reliéfu měřeného vzorku. „Jedná se v podstatě o krabičku, která se dvěma šrouby přimontuje k elektronovému mikroskopu a posílá do počítače data o povrchu vzorku, díky čemuž můžeme vidět povrch vzorku i ve 3D rozměru,“ doplňuje spoluzakladatel firmy Jan Neuman.


CEITECu VUT působí celkem 14 výzkumných skupin zabývajících se pokročilými materiály a nanotechnologiemi.

 

Společné projekty

Další formou spolupráce vědců a techniků CEITECu VUT s průmyslem, kterou některé výše uvedené firmy používají, jsou dlouhodobější společné projekty podporované například Technologickou agenturou ČR. Výstupem těchto projektů jsou nové produkty a technologie rozšiřující nebo zdokonalující výrobní portfolio zapojených firem. Jedná se mj. o vývoj nových typů elektronových a optických mikroskopů, elektronických čipů, přístrojů pro tvorbu nanostruktur, technologie polovodičového průmyslu a tak dále. Do těchto projektů jsou zapojováni i studenti magisterského a doktorského studia a výsledky spolupráce lze v případě neutajovaných dat použít i ve studentských závěrečných pracích. Takto do vývoje zapojení studenti se po absolvování studia běžně stávají zaměstnanci spolupracujících firem. Nevyužít této jedinečné příležitosti by znamenalo nevyužít naplno možností, které se před námi v tuzemském Silicon Valley otevírají. Vidíte již v zázračném „brněnském technologickém údolí“, kterak může ojedinělou infrastrukturu využít vaše firma, vaše instituce? Přijďte se podívat, dveře ke spolupráci jsou v ní otevřené neustále.

CEITEC VUT

Prof. Jiří Spousta

hana.janisova@mmkspektrum.com

Další články

Inovace
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: