Témata
Reklama

Od ruční pilky k laseru

Laserové zpracování plechů, ohýbání trubek, robotické svařování, CNC obrábění, povrchové úpravy a mnoho dalšího. To je výčet hlavních činností západočeské strojírenské firmy Baumruk & Baumruk. Vyrábějí se zde sériové součásti dle výkresové dokumentace, včetně dodávky přímo k zákazníkovi – ať už pro stavební a výrobní stroje, operační stoly, či třeba drážní vozidla. Nejen na to, jak v době extrémní konkurence lze dosáhnout v oboru úspěchu, jsme se zeptali Ing. Martina Baumruka, jednatele firmy.

MM: Vaše společnost vznikla již v roce 1991. Jaké byly začátky podnikání, s čím se zakladatelé museli potýkat a jak se dařilo překovávat překážky? Například určitě nebylo snadné získat finance...

Ing. Baumruk: Naše firma byla založena pod názvem Stroj & Spol mým otcem, Josefem Baumrukem. Otce se na podrobnosti bohužel již zeptat nemohu. V době, kdy společnost zakládal, měl sice za sebou dlouhodobé zkušenosti v oblasti strojírenství a vedení lidí, ale veškeré zkušenosti získal jen jako zaměstnanec v socialistickém podniku. Obrovskou výzvou muselo být zakládat firmu rok po revoluci, kdy neměl k dispozici žádný kapitál ani jakékoliv zkušenosti z tržního hospodářství nebo soukromého podnikání. Firmu navíc zakládal a provozoval celou dobu při svém dosavadním zaměstnání. To v praxi znamenalo, že odpoledne po příchodu z práce vlastnoručně vyráběl velkou část prvních zakázek. Osobně si ani nedovedu představit náročnost tohoto velkého rozhodnutí a námahu spojenou s počátky podnikání. Podle mě jej ke všemu tomu vedla touha něco vybudovat a po sobě zanechat. A protože celých 40 let nebylo nic z toho možné, tak se to po revoluci snažil s velkou vervou dohnat. V roce 1996 pak z živnosti vznikla společnost Baumruk & Baumruk s.r.o.

Po dalších 10 letech fungování firmy, ve svých 23 letech, jsem byl nucen ji doslova ze dne na den převzít. V té době jsem stále ještě studoval vysokou školu a neměl žádné zkušenosti ani v oboru, ani s vedením lidí. Společnost měla v té době personální i zakázkovou základnu, nedisponovala však téměř žádnými moderními výrobními technologiemi ani výrobními prostory. To samé platilo o chybějícím systému řízení výroby či interních procesech a podobně. Motivací samozřejmě bylo rozvíjet firmu, kterou doslova z ničeho založil můj otec. Zároveň jsem však chtěl sobě i ostatním dokázat, že i v tomto oboru „černého řemesla“ s vysokou mírou konkurence se dá prosperovat, a přitom vyrábět v čistém prostředí, na moderních strojích a chovat se korektně k zákazníkům, zaměstnancům i ostatním subjektům.

Reklama
Reklama
„Jde nám o to, abychom pomohli zákazníkovi, i kdybychom mu měli pro určitý díl doporučit konkurenční firmu,“ říká Martin Baumruk.


MM: Jak se vám například podařilo překonat roky hospodářské recese, které mnoho firem položily nebo jim minimálně způsobily obrovské starosti?

Ing. Baumruk: Jako výrobce, který dodává zákazníkům operujícím na globálních trzích, jsme byli poslední krizí v roce 2008 zasaženi velice silně. O to více, že v té době byla firma ještě nucena při financování nových strojů využívat cizích zdrojů. Pořízené stroje v té době nevyráběly, závazky se ale musely platit. Naštěstí jsme toto celkem krátké období ve spolupráci se svými zákazníky překonali a od roku 2010 jsme vyráběli jako před krizí. V současné době, po 10 letech neustálého růstu, pociťujeme opět významnou změnu trendu a pokles výroby. Firma samotná se však za tu dobu výrazně posunula, je finančně stabilní a slabé období bez problémů překoná. Hospodářské cykly jsou součástí průmyslu a je nutné s nimi dopředu počítat.

Na strojích Mazak oceňuje Martin Baumruk nezvykle masivní konstrukci, kvalitní komponenty a vysokou spolehlivost.MM: Kdo dnes patří k vašim zákazníkům a jaké vyznáváte hlavní principy v přístupu k nim?

Ing. Baumruk: Ačkoli nemáme více než 100 zaměstnanců, disponujeme všemi technologiemi pro kompletní výrobu – od laserového dělení plechů přes ohýbání trubek a plechů, robotické svařování, CNC obrábění až po práškovou lakovnu aj. Součástí je i plně vybavené měřicí středisko, skladové systémy, vlastní konstrukce a další.

Máme přibližně šest hlavních zákazníků, kteří dohromady představují přes 90 % našeho obratu. Jedná se často o společnosti, které ve svém oboru představují vedoucí firmy na světovém trhu. Získávání takových zákazníků je však velmi obtížné a rozvoj spolupráce trvá mnoho let. Ačkoli klademe důraz i na marketing formou webových stránek, firemních letáků a podobně, většinu hlavních zákazníků jsme získali na základě osobní kladné reference. Vždy preferujeme pomalé začátky, kdy se obě firmy vzájemně poznají a vyjasní si vzájemné priority. Při postupném nárůstu vyráběných dílů je možné odladit možné technologické a logistické problémy. Většině hlavních zákazníků dodáváme díly přes 10 let.

Taková spolupráce nemůže pochopitelně probíhat bez vzájemné důvěry obou partnerů. Zákazníkovi se proto snažíme nabízet maximální úroveň služeb – od rychlých reakcí, výrobní flexibility přes kvalitu, plnění dodávek až po podpůrné činnosti, jako je spolupráce na vývoji nebo testování dílů.

MM: Co je podle vás nejdůležitější, pokud chce firma být úspěšná, zejména v oblasti strojírenství?

Ing. Baumruk: Každý se orientuje na jiný obor a má různou strategii. V našem případě se snažíme, aby v nás měl zákazník dlouholetého partnera, na kterého se může kdykoli spolehnout. Nabízíme mu dlouhodobou stabilitu, velkou flexibilitu, férové jednání a moderní výrobní technologie. Trh a technologie se mění a firma nesmí zůstat stát na místě, je nutné sledovat trendy a jít s dobou. Nejde nám o jednorázovou zakázku, ale o to, abychom pomohli zákazníkovi, i kdybychom mu měli pro určitý díl doporučit konkurenční firmu, pokud víme, že jej dokáže vyrobit lépe nebo levněji. V dlouhodobém horizontu to zákazník většinou ocení.

MM: Co považujete za největší současné trendy v oblasti strojírenství? Průmysl 4.0?

Ing. Baumruk: O Průmyslu 4.0 už bylo napsáno mnoho článků. Trendem samozřejmě je postupující automatizace strojů a výrobních procesů. Nejjednodušeji se nahrazují jednoduché opakující se činnosti, jako je zakládání dílů do strojů, svařování atd. Dále nastupují složitější aplikace využívající strojové vidění aj. Základem bude samozřejmě propojení veškerých strojů a řízení, a plánování procesů do jakéhosi celku, který bude řídit výrobu, nákup, jednotlivé stroje aj. Samozřejmě záleží na druhu výroby, velikosti firmy a dalších faktorech. Nelze pro všechny strojní firmy aplikovat stejné doporučení nebo pravidlo. Jiné trendy lze očekávat v oblasti automotive a jiné v běžné zámečnické dílně.

Trendem je postupující automatizace strojů a výrobních procesů.

MM: Je známo, že pro část své výroby využíváte i lasery, konkrétně stroje Mazak Optiplex 3015 Fiber III 6 kW, r. v. 2018, a Laser Mazak Optiplex 3015 Fiber II 6 kW. K čemu konkrétně se využívají a od kdy?

Ing. Baumruk: Jeden stroj máme od roku 2016 a druhý od roku 2018. Původně jsme zakoupili od Mazaku ještě slabší 3kW laser v roce 2015, ale kvůli potřebě vyššího výkonu jsme jej v roce 2018 vyměnili za silnější 6kW stroj. Oba stroje slouží pro výrobu plechových výpalků, které jsou základem pro veškeré následné zpracování ve výrobě – ohýbání, svařování, obrábění atd.

Ve firmě Baumruk se vyrábějí sériové součásti dle výkresové dokumentace, včetně dodávky přímo k zákazníkovi.

MM: Jak vás pořízení těchto strojů posunulo?

Ing. Baumruk: Hledali jsme stroj jako náhradu za dosluhující laser z roku 2007, který bude využívat novou fiber technologii, umožňující oproti předchozím CO2 laserům víceméně bezúdržbový provoz s minimální spotřebou energie. Náš výrobní program je velmi pestrý a zpracováváme různé síly plechů od slabých po silné. Ostatní výrobci nabízeli také nové fiber lasery, avšak výhradně pro slabé plechy např. do síly cca 8 mm. Kvalita řezu i silných 15–20mm plechů nebyla pro nás dostatečná. Pro tyto silné plechy byly na trhu stále výkonné verze CO2 laserů, ale jejich provozní náklady byly pro řezání slabých plechů neúměrně vysoké. Nechtěli jsme mít vyčleněný jeden laser pro slabé a druhý pro silné plechy, potřebovali jsme univerzální stroj pro celé spektrum výroby. Prováděli jsme mnoho testů téměř rok a jediný Mazak splňoval veškeré naše požadavky. Po několikaletém provozu musíme správnost našeho rozhodnutí potvrdit.

Na strojích Mazak oceňujeme nezvykle masivní konstrukci, kvalitní komponenty a vysokou spolehlivost. Samozřejmě jsme uvažovali o rozšíření této značky i pro jiná pracoviště, avšak zatím jsme to nerealizovali. Snažíme se pracovníkům ulehčit práci a nekombinovat více výrobců od jednoho typu stroje. Museli bychom tak uvažovat o komplexní výměně, proto je tento proces náročnější.

MM: Jak se vám v dnešní době daří získávat technicky fundované pracovníky?

Ing. Baumruk: To je kapitola sama pro sebe. Naštěstí nemáme problémy s fluktuací, většina zaměstnanců je u nás desítky let. Nové pracovníky tedy hledáme pouze v případě, pokud navyšujeme výrobu nebo jako náhradu za odchody do důchodu. Samozřejmě jsme v posledních letech cítili úbytek kvalitních zaměstnanců na trhu práce. Snažíme se hledět nejen na technické znalosti, ale i na osobní kvality, a aby člověk zapadl do kolektivu, což výběr ještě zužuje. Ze všeho nejvíce se nám asi osvědčilo osobní doporučení vlastních zaměstnanců, ačkoli počet takto získaných pracovníků je samozřejmě předem omezený. Máme i několik kolegů, kteří u nás byli na školní praxi, a poté u nás zůstali. Jsme otevřeni studentům, kteří u nás chtějí realizovat svoji praxi, avšak systematickou spolupráci s konkrétními školami zatím nemáme.

Nejjednodušeji lze roboty nahradit jednoduché opakující se činnosti, jako je zakládání dílů do strojů, svařování atd.

MM: Jste úspěšná firma, v průběhu své existence jste mimo jiné získali i několik ocenění. Které z nich a proč vás nejvíce potěšilo?

Ing. Baumruk: Do soutěží se většinou aktivně nijak nehlásíme ani je nevyhledáváme. O to více nás pak ocenění potěší. Nové zákazníky nám to v našem oboru sice nezíská, bereme to však jako ohodnocení práce pro naše zaměstnance. Nejvíce jsme ve firmě asi prožívali soutěž Firma roku v roce 2015, kdy jsme vyhráli krajské kolo a následně se dostali do celostátního výběru. Sami jsme nečekali, že bude kolem této soutěže tolik publicity.

MM: Co plánujete dále? Hodláte například v blízké budoucnosti ještě rozšířit svůj strojový park?

Ing. Baumruk: Naším cílem není expanze na úkor služeb a kvality. Chceme si udržet současné standardy při velikosti, která ještě umožňuje osobní kontakt mezi vedením, výrobními pracovníky i samotnými zákazníky. Samozřejmě máme v plánu výrobu nadále postupně rozšiřovat a doplňovat nejnovější výrobní technologie. Ve střednědobém horizontu bychom rádi vybudovali novou halu pro povrchové úpravy, včetně automatizované lakovací linky. Dále uvažujeme o trubkovém laseru, s ohledem na současné pozitivní zkušenosti je v našich preferencích opět značka Mazak.

MM: Děkuji za rozhovor.

Hana Janišová

baumruk@baumruk.eu, IGeistova@mazak-ce.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 191134
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

Související články
Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Design jako značka českého průmyslu

Vydavatelství MM publishing je hrdým partnerem designéra Martina Tvarůžka a blahopřeje mu k dalšímu úspěchu v prestižní soutěži Red Dot Award.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit