Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Progresivně obrábět znamená progresivně myslet
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Progresivně obrábět znamená progresivně myslet

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Mori Seiki, začátkem tohoto roku otevřela své oficiální zastoupení pro Českou republiku a Slovensko. Náš časopis získal exkluzivitu rozhovoru s prezidentem a výkonným ředitelem firmy Mori Seiki panem Masahiko Mori a s ředitelem firmy Newtech panem Ivanem Kinkorem.

MM: Vážený pane prezidente, vaše společnost již měla své zastoupení v České republice. Co vás vedlo k této změně?
Masahiko Mori: Myslíme si, že tak budeme moci zákazníkům ve vašem regionu poskytovat kvalitnější, cílené služby prostřednictvím našeho nového partnera. Strategií společnosti Mori Seiki je přidaná hodnota nabízená s obráběcími stroji, a zákazníkům tak nabízíme produktivitu a efektivitu pro jejich provozy.
MM: S čím přichází firma Newtech na český trh obráběcích strojů a jaký prospěch z toho pro výrobní provozy vyplývá?
Ivan Kinkor: Přicházíme se značkou obráběcích strojů, která zákazníkům vedle tradiční robustnosti konstrukce a vysoké spolehlivosti poskytuje hlavně nejmodernější technologické možnosti obrábění. Samozřejmě že dodávky moderních technologií musí být zabezpečeny i odpovídající úrovní zákaznické podpory. Nasazením vhodné technologie vše začíná, následovat však musí průběžná školení, technické konzultace, dodávky náhradních dílů apod. Rovněž nutnost aplikace doplňujících zařízení zvyšujících produktivitu obrábění je v případě náročnějších technologických celků nezbytností. Toto vše chce Newtech nabízet jak pro stroje nové, tak pro existující instalovanou bázi v České republice a na Slovensku.
MM: Shrňte prosím váš výrobní program. Jaká je vaše pozice na světovém trhu obráběcích strojů?
Masahiko Mori: Jsme jedním z největších světových výrobců univerzálních CNC soustruhů a obráběcích center. Průběžně zdokonalujeme víceosé CNC stroje, které kombinují CNC soustruhy a obráběcí centra v jeden celek, a tak umožňují realizovat výrobu součástí na jedno upnutí. Tyto obráběcí stroje série MT a ZT jsou velmi žádané u evropských zákazníků pro svoje technologické možnosti. Jak již bylo řečeno, se stroji zákazník získává vysokou přidanou hodnotu.
MM: Proč soustředíte vaše výrobní závody pouze na území Japonska?
Masahiko Mori: Je to hlavně proto, že jsme japonský výrobce. Máme tak po ruce mnoho dodavatelů komponent nejvyšší kvality. Dalším důvodem je, že dokud bude kurz japonského jenu v rozmezí 110 - 130 za americký dolar, naše náklady budou skoro stejné, ať bychom vyráběli v Japonsku, Evropě nebo USA. Vývoj kurzu za posledních 10 let nás přesvědčil, že soustředit všechny výrobní operace do Japonska bylo správné, a tak můžeme našim zákazníkům zaručit zlepšování kvality našich produktů a držet ceny na stabilní úrovni.
MM: Na loňském veletrhu EMO Hannover byly ve vaší expozici zastoupeny i dlouhotočné CNC automaty Tsugami. Jaký je vztah mezi firmou Mori Seiki a tímto výrobcem?
Masahiko Mori: S automaty Tsugami máme obchodní dohodu pro Evropu. Tento svazek vznikl především na návrh jednoho z našich dealerů, který nabízí jak produkty Mori Seiki, tak Tsugami. Tsugami vyrábí dlouhotočné CNC automaty, které my ve svém výrobním programu nemáme. Touto spoluprací dokážeme našim zákazníkům nabízet řešení a tak si je získávat.
MM: Čím se vámi nabízená řešení výrobních prostředí odlišují od ostatních? V čem jsou jedinečná?
Masahiko Mori: V našem závodě v japonském městě Iga máme oddělení výzkumu a vývoje vysoce přesného obrábění. Při obrábění součástí pro automobilový průmysl na našich strojích tak máme příležitost vyzkoušet si naše produkty z pozice jejich uživatelů. Jedním z návrhů vzešlých z tohoto pracoviště je např. snížení spotřeby elektrické energie a mazacích olejů. Tyto návrhy slouží jako podklady pro vývojové oddělení, kde se zpětně aplikují na naše obráběcí stroje. Výsledkem tedy v tomto případě je, že se nám podařilo realizovat úspory energií i zlepšit výrobní prostředí.
MM: Pro koho jsou především vaše stroje určeny?
Masahiko Mori: Hlavním zákazníkem je automobilový průmysl, zhruba 40 % našich produktů nachází uplatnění v tomto odvětví. Dále jsou to aplikace pro IT technologie a polovodičový průmysl, následuje letectví, stavební stroje, lékařství a optické technologie. Velmi důležitý je i ropný zpracovatelský průmysl.
MM: Můžete představit nějakou unikátní aplikaci s využitím svých řešení?
Masahiko Mori: Mnoho našich strojů a technologických řešení je využito na výrobu součástí automobilových motorů či podvozků. Je to například kompletní výroba klikových hřídelí na strojích série MT na jedno upnutí. Naše stroje najdete také při výrobě turbín tryskových motorů nebo obrábění řezných hran vrtacích nástrojů pro těžbu ropy. Rozsah aplikací je však prakticky neomezený.
MM: Do České republiky směřují japonské investice, naposledy automobilka Toyota. Existuje spolupráce mezi firmami produkčními a výrobci obráběcích strojů při přípravě optimálních výrobních kapacit?
Masahiko Mori: Výrobci automobilových součástí potřebují vyrábět vysoká množství výrobků jednotné kvality. Jejich obráběcí stroje musí pracovat bez problémů, být co nejodolnější a mít zabezpečen servis, který je k dispozici ihned, jakmile nastane problém. Naše starosti nekončí okamžikem prodeje stroje, musíme zavést spolehlivý a kooperativní vztah s uživatelem, který zaručuje technickou podporu v jakémkoli okamžiku po dobu životnosti stroje, což je 10 - 15 let. Proto se soustřeďujeme nejen na dodávky strojů, ale také na poskytování perfektních služeb a zajištění náhradních dílů. Máme vybudované velmi dobré vztahy s firmami Toyota, Denso a dalšími japonskými výrobci působícími v automobilovém průmyslu.
MM: V loňském roce byla firmě Mori Seiki udělena cena Industry LEAD Award Trophy? Můžete představit našim čtenářům, co se za tímto oceněním skrývá?
Masahiko Mori: Pro sdílení rozličných dat a informací mezi odděleními vývoje, výroby, prodeje a servisu jsme vyvinuli systém nazvaný Integrated Digital Manufacturing (něco jako digitálně propojená výroba, pozn. red.), pomocí něhož jsou okamžitě k dispozici takové informace, jako např. technická data nebo stavy právě pobíhajícího obrábění. V závodě Iga, naší výrobní vlajkové lodi, jsme využili vlastního síťového systému (software CAPS-NET a standardizovaný operační panel MAPPS) k výstavbě bezdrátové sítě LAN propojující kolem 600 výrobních jednotek a vyráběných strojů, což nám umožnilo řídit obráběcí a výrobní procesy s vyšší účinností. Myslím si, že zmíněnou cenu jsme obdrželi právě díky projektům, jako je tento.
MM: Jakým způsobem je zajišťován tuzemský servis?
Ivan Kinkor: Chápeme, že bezporuchový provoz je u produktivního, cenově náročnějšího zařízení podmínkou návratnosti investice. Proto v celkové filozofii naší firmy je podpora zákazníka klíčovou záležitostí. V současné době disponujeme několika servisními inženýry s dlouhodobými praktickými zkušenostmi v oblasti obráběcích strojů, kteří prošli řadou školení u firmy Mori Seiki. Pro starší stroje a náročnější opravy můžeme též kdykoli využít přímé podpory servisního centra Mori Seiki Stuttgart.
MM: V letošním roce se na brněnském výstavišti koná již 3. ročník mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT 2002. Na co se mohou návštěvníci těšit ve vaší expozici? Kterých dalších světových veletrhů se letos Mori Seiki zúčastní?
Ivan Kinkor: Jak již zde bylo řečeno, stroje Mori Seiki poskytují nejmodernější zařízení pro technologie třískového obrábění. Tyto stroje společně s různými doplňky zvyšujícími produktivitu procesu obrábění budou moci návštěvníci zhlédnout v našem stánku. Pokud jde o konkrétní exponáty, nechci předbíhat, vaši čtenáři budou mít možnost se o nich dozvědět.
Masahiko Mori: Kromě veletrhu IMTS v Chicagu se Mori Seiki zúčastní výstavy JIMTOF, která se bude konat letos v Japonsku. V Evropě jsou po loňském veletrhu EMO v mnoha zemích na programu různé lokální akce. Chystáme prezentovat náš nový obráběcí stroj příští generace, vertikální centrum NV 5000, které bylo představeno letos v březnu, ale taktéž i jeho horizontální variantu. NV 5000 je revoluční stroj, který má oproti minulému modelu o 30 % vyšší produktivitu, a přitom je o 10 % levnější.
MM: Jak se podle vás vyvíjejí trendy světové výroby obráběcích strojů?
Masahiko Mori: V posledních 20 letech se kolem 48 % na světě vyrobené obráběcí techniky prodalo na evropském trhu, což znamená, že tato oblast je centrem světového výrobního průmyslu. Tento trend bude v příštím desetiletí pokračovat a zkušenosti evropských zákazníků a jejich potřeby určují vývoj v oboru obráběcích strojů. Posílení našich prodejních a servisních vazeb v evropském regionu, tedy i v České republice, nás posouvá dál.
Ivan Kinkor: Průmysl obráběcích strojů logicky existuje proto, aby uspokojil potřeby zákazníků v oblasti obrábění. Trh vytváří firmy a ne naopak. Současné výzkumy ukazují, že rozdíly ve výkonnosti firem používající 15 let starou výrobní technologii a firem vybavených současnou technologií jsou až 40 %. Před 10 lety tato diference činila pouze 15 %. Jinými slovy, investice do nové technologie přináší stále více jasné ekonomické výhody. Ti, kteří se rozhodnou soutěžit se zastaralou technologií, nemohou úsporou plynoucí z levných strojů a pracovní síly dohnat zmíněný 40% rozdíl.
Podíváte-li se na některá specifika ČR, kdy díky privatizaci bylo možno získat celé podniky za pořizovací ceny rovnající se zlomkům účetní hodnoty, ani zde nenajdete příklady, kdy by tato skutečnost poskytla mimořádnou výhodu ve snadné konkurenci proti malým, moderně vybaveným firmám.
Zákazníci hledají cesty, jak snížit náklady výroby a efektivně obrábět menší výrobní dávky a pružně reagovat na měnící se potřeby odběratelů. Vícefunkční stroje, jako je například série Mori MT, umožňují vyrábět na jednom stroji to, co dříve muselo být obráběno na několika strojích při několika seřízeních. Firmy, které používají tuto novou technologii, mohou rychle reagovat na požadavky trhu s minimální potřebou zásob. Investice do nových technologií na druhé straně, aby mohla být opravdu efektivní, vyžaduje úzkou spolupráci s dodavatelem, pokud jde o školení, servisní a technologickou podporu. To vyžaduje novou formu vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem.
MM: Vážení pánové, děkuji vám za rozhovor.
Masahiko Mori
Prezident a výkonný ředitel firmy Mori Seiki:
„Evropa je centrem světového výrobního průmyslu.“
Ivan Kinkor
Ředitel firmy Newtech:
„Firmy jsou vytvářeny trhem, a ne naopak.“

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: