Témata
Foto: Gabriela Jedličková

Průmyslové srdce Vysočiny slaví 70 let

V srpnu 1951 se uskutečnila první tavba na divizi Metalurgie ve Žďáru nad Sázavou, čímž společnost Žďas zahájila svoji činnost. V roce letošním tedy slaví 70 let své existence. K činnostem v oboru metalurgie v řádu několika let přibyla výroba mechanických lisů vlastní konstrukce. Později se Žďas začal specializovat na výrobu odlitků, výkovků a ingotů. Mimo ně je dnešní výrobní program zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné kování, zařízení na zpracování šrotu, briketovací stroje, hydraulické a vulkanizační lisy, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí a kusové dodávky pro válcovny. Společnost se specializuje také na výrobu modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu a je též dlouholetým a tradičním dodavatelem v segmentu jaderné energetiky.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Reklama

Společnost Žďas dlouhodobě investuje do rozvoje nových vysokojakostních materiálů a dodává specializované odlitky a výkovky pro primární a sekundární okruhy jaderných elektráren. Největší zakázky na díly pro jadernou energetiku má společnost v Rusku. Před třemi lety společnost Žďas získala nejvyšší možné hodnocení v kompletním auditu společnosti CKBM, která je součástí energetického gigantu Rosatom, a stala se jedním z mála českých výrobců, kteří zvládli splnit náročná obchodní i auditová kritéria této skupiny.

Odlévání ocelového ingotu o hmotnosti 20 tun v Ocelárně Žďas. (Foto: Gabriela Jedličková)

V předvečer výročí jsme dostali možnost zúčastnit se setkání vedení českého zastoupení společnosti Rosatom s představiteli managementu společnosti Žďas. Setkání byli přítomni mj. Zdeněk Šíma, ředitel Rosatom Central Europe, generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek, obchodní ředitel divize Strojírny Michal Prokůpek, obchodní ředitel divize Metalurgie Jaromír Pospíšil či ředitel divize Energetické projekty Lukáš Chmel.

Reklama
Reklama

Po uvítací řeči generálního ředitele Pavla Cesneka byla v rámci jednání zhodnocena spolupráce dodávek pro společnost CKBM či byla diskutována aktuální možnost spolupráce s maďarskou společností GANS spadající do skupiny Atomenergomash skupiny Rosatom. Obchodní ředitelé divizí Strojírny a Melaturgie krátce představili výrobní portfolia a výsledky divizí v uplynulém období s ohledem na růst cen emisních povolenek, energií a surovin a na nedostatek pracovníků. Následně Lukáš Chmel promluvil o unikátním projektu divize Energetických projektů, malé vodní bezlopatkové turbíně Protur, která slibuje ekologický provoz a bezúdržbovost. Po úvodní části byla pro účastníky připravena komentovaná prohlídka areálu, zakončená právě předvedením nové turbíny v provozu.

Kovací lis a postupně chladnoucí výkovky. (Foto: Gabriela Jedličková)

Projekční a realizační fáze projektu pro MMK začala

V srpnu 2021 obdržela společnost Žďas zálohu na realizaci projektu výstavby 100MW energetického zdroje pro Magnitogorský metalurgický kombinát (MMK) v celkové hodnotě 172 mil. eur. Tento projekt byl vyvinut divizí Energetické projekty pod vedením ředitele Lukáše Chmela. Svojí hodnotou představuje projekt nejvýznamnější zakázku v novodobé historii společnosti a zároveň patří k největším exportním projektům z České republiky do Ruské federace za posledních 15 let.

Společnost Žďas se stala generálním dodavatelem zdroje energie na bázi parních turbín s následnou výrobou stlačeného vzduchu. Vlastní zdroj bude zpracovávat vysokopecní plyny z nově postavené vysoké pece na třech parních kotlích, z nichž každý má výkon 220 t.h-1. Vyrobená pára bude použita k výrobě elektřiny na dvou 50MW parních turbínách společnosti Siemens a k výrobě stlačeného vzduchu na třech turbodmychadlech s instruktážními turbínami, rovněž od společnosti Siemens. Smlouva byla podepsána v březnu 2020, ale pandemie koronaviru způsobila roční posun realizace.

První fáze basic designu byla předána a v průběhu prosince začnou přípravy staveniště a vybavení pro výstavbu. Celý projekt bude realizován do konce roku 2024 a představuje pro společnost významný posun ve vývoji energetických projektů.

Lis na zpracování sekundárního jaderného odpadu

Jedním z produktů, které Žďas již delší dobu dodává do jaderného průmyslu, je hydraulický vysokotlaký lis HDP 2000, určený ke zpracování sekundárního odpadu. Toto unikátní technické zařízení společnost dodává do jaderných elektráren, výzkumných ústavů a zpracovatelských center po celém světě. Nelze-li sekundární jaderný odpad dekontaminovat či spálit, přichází na řadu jeho redukce lisováním až o 93 % kvůli uložení do sudů pro budoucí likvidaci. Tuhý, nízko až středně aktivní odpad je umístěn v ocelových sudech uzavřených víkem a naplněné sudy jsou následně slisovány do tvaru válcových výlisků před uložením do betonových kontejnerů.

Ruční čištění odlitku. (Foto: Gabriela Jedličková)

Turbína pro malé průtoky a nízký spád

Současný název Protur je akronymem pro Precession Rolling Turbine, vylepšenou bezlopatkovou odvalovací turbínu s nulovým ekologickým dopadem na životní prostředí a klimatické změny. Systém Protur Turbine byl vynalezen docentem stavební fakulty Miroslavem Sedláčkem, následné technické zdokonalení původního odvalovacího principu provedly společnosti P.F – Economy consulting a Žďas. Turbína je odzkoušena, certifikována a v dceřiné společnosti, vlastnící celosvětový patent, začíná její sériová výroba.

Reklama

Základní výhodou systému je jeho schopnost efektivně pracovat s malými průtoky vody a nízkými spády, které nejsou běžně dostupnými technologiemi využitelné, a vyrábět odpovídající energii. K instalaci systému jsou vhodné všechny potoky, řeky, přehrady, jezy, kanály a další zdroje tekoucí vody s dostatečným spádem a průtokem vody. V porovnání se solárním a větrným řešením mají odvalovací turbíny nulový ekologický dopad a jsou nepřetržitým nezávislým zdrojem energie s bezúdržbovým provozem a jednoduchou instalací. Možnosti turbíny jsou široké, využije k výrobě elektrické energie jakoukoliv tekoucí vodu, například se instaluje v čističkách odpadních vod, v okruzích chladicí a užitkové vody v průmyslových podnicích, ve vodárenských zařízeních, při čerpání a čištění důlních vod při důlní činnosti. Dále při chovu ryb, konkrétně v sádkách, kde je výroba energie spojena s provzdušňováním vody, na přítocích a odtocích z rybníků a dalších umělých nádrží. V případě většího průtoku může být do jednoho společného výstupu integrováno více jednotlivých zařízení v kaskádě. Další využití se nabízí v zemědělství a lesnictví – základní výroba elektrické energie v místech, kde není nebo nemůže být její dodávka zajišťována z rozvodné sítě, například v chráněných krajinných oblastech. K ukládání vyrobené energie jsou použita samostatná ostrovní úložiště.

Hydraulický lis HDP 2000 slouží ke zpracování tuhého sekundárního odpadu z jaderných elektráren nebo obdobného průmyslu. Tato zařízení jsou provozována v Číně, Rumunsku, Turecku, Litvě, Rusku a na Ukrajině. (Zdroj: Žďas)

„Malá turbína už má několik úspěšných realizací na českém území a od příštího roku je plánován její vstup i na zahraniční teritoria,“ podotkl Lukáš Chmel, který nás po prohlídce kovárny a slévárny Žďas dovedl do nově otevřené zkušebny turbín. Ta bude sloužit k dalšímu vývoji a zkouškám těchto jedinečných zařízení. Současně bude tato zkušebna, která je kromě jiného vybavena i výkonným čerpadlem s průtokem vody o objemu až 300 l.s-1, využívána i pro montáž a zkoušky sériově vyráběných turbín určených pro zákazníky ze všech koutů světa.

Na přítoku do historických sádek v areálu žďárského zámku je nainstalována turbína Protur I. Vyrobená elektrická energie je primárně využívána k osvětlování areálu středověkých sádek. (Zdroj: Protur – Precession Rolling Turbine)

Technické detaily turbíny Protur

Základní výhodou systému Protur je právě jeho schopnost efektivně pracovat s malými průtoky vody a nízkými spády. Například při průměru rotoru 0,6 m a spádu 1 m a průtoku 100 l.s-1 má turbína výkon 0,5 kW. Denní výroba tak činí 12 kWh elektrické energie. Pokud se do jedné soustavy zapojí čtyři stroje s celkovou produkcí 10 kWh za den, na spádu 0,8 m, tak za rok vyrobí až 3,7 MWh elektrické energie. Tedy o něco více, než ročně spotřebuje jedna domácnost.

Ve zkušebně probíhají zkoušky sériově vyráběných odvalovacích turbín. (Foto: Gabriela Jedličková)

Čtyři turbíny modelové řady Protur I jsou nainstalované na odtoku vyčištěné vody do řeky Bíliny v Elektrárně Ledvice, kde je spád 0,85 m a průtok vody na jednu turbínu je 40 l.s-1. Vyrobená elektrická energie je ukládána do bateriového úložiště o kapacitě 12 kWh a následně využívána k osvětlení celého areálu. Tato instalace umožňuje současně i fázování vyrobené elektrické energie do sítě a je vybavena vzdáleným přístupem pro online monitoring provozu. Při hledání optimální aplikace zapojení odvalovacích turbín bylo zvoleno umístění na odtoku z pojistných nádrží technologie likvidace odpadních vod, takže je využit zbytkový energetický potenciál vyčištěných odpadních vod odcházejících z elektrárny.

Více o konstrukci, výrobě a použití bezlopatkových odvalovacích turbín se dozvíte v tomto videu.
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Česká zbrojovka se světovým zvukem

Pistole ČZ-75 je druhou nejkopírovanější krátkou zbraní na světě, v zámoří se na zbraně z České zbrojovky Uherský Brod stojí fronty. Čeští zbrojaři mají trefu. Neodolali jsme a přijali pozvání do 20hektarové zbrojovky na pomezí Valašska a Slovácka.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Trh výroby drátů a trubek

Na düsseldorfském výstavišti bude druhý dubnový týden 2014 opět představen obor technologie zpracování a opracování drátů a kabelů, resp. trubek a rour na veletrzích wire a Tube. Bližší informace k této akci jsme vám přinesli v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra, ale jelikož se následně konala tisková konference organizátora Messe Düsseldorf, jenž tradičně dodává hodnotné analýzy a statistická data k daným oborům, přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

Výzkumné centrum materiálů a metalurgie spuštěno

Ne do roka a do dne jako v Jiráskových Psohlavcích, ale do roka a týdne se metalurgové opět setkali v Dobřanech u Plzně při příležitosti otevření Západočeského materiálově metalurgického centra (ZMMC). Před rokem zde bylo slavnostně poklepáno na základní kámen stavby a nyní zde stojí moderní, špičkově vybavené výzkumné pracoviště, které nabízí výrobním podnikům spolupráci při realizaci jejich inovací a výzkumným institucím a vysokým školám kooperaci na výzkumných projektech. V současnosti spolupracují aktivně s desítkami firem, ale potenciál je daleko větší.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Promyšlené investice do strojírenské výroby

Strojírenská společnost Brück AM v Zámrsku na Orlickoústecku realizovala za loňský rok ve své historii rekordní obrat ve výši 845 milionů korun s čistým ziskem 6 milionů. V porovnání s rokem 2010 to představuje 52procentní navýšení. S růstem hlavních ekonomických ukazatelů počítá firma i letos.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit