Témata
Reklama

Slévání hliníku s velkou tradicí

Společnost Kovolis Hedvikov se již dlouho specializuje na tlakové slévání hliníkových slitin a nabízí svým zákazníkům kompletní řešení v této oblasti. Připravili jsme pro vás reportáž, která představí celou společnost a necháme vás nahlédnout do nynějšího výzkumu a vývoje.

Společnost Kovolis Hedvikov má bohatou historii a její počátky v Hedvičině údolí se datují již k r. 1816, kdy zde byla založena železárna. Ve 30. letech dvacátého století byly instalovány první tlakové licí stroje, zakoupen patent a společnost tak získala jako jediná v ČSR právo na prodej strojů pro lití pod tlakem a na výrobu odlitků litých pod tlakem. Po roce 1945 se firma specializovala výhradně na tlakové lití hliníkových slitin.

Reklama
Reklama
Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Miloslav Pavlas vidí budoucnost hlavně v nových technologiích a materiálech.

Ing. Miloslav Pavlas, generální ředitel, předseda představenstva a zároveň vlastník společnosti, dále uvedl: „Od roku 1992 je Kovolis Hedvikov rodinná firma s ryze českým kapitálem. Společnost je stoprocentně vlastněna dvěma rodinami, tou mojí a rodinou pana Koudelky, a členové rodin jsou součástí vedení společnosti. Důležitým mezníkem v historii je i založení akciové společnosti, a to k 1. 4. 1996 na Kovolis Hedvikov, a. s. “ V tomto roce firma měla roční produkci zhruba 600 tun hliníkových odlitků, produkce v roce 2013 přesahuje 7 000 tun. Firma se řadí mezi uznávané a konkurenceschopné společnosti nejenom v ČR, ale i ve světě. V současné době má společnost 840 zaměstnanců.

Výrobkové portfolio firmy

Hlavní část portfolia výroby tvoří obrobené odlitky pro automobilový průmysl. V současné době je největším zákazníkem firma Wabco, která vyrábí brzdové systémy pro nákladní vozy a autobusy a která v této oblasti zaujímá 2/3 celosvětového trhu. Mezi další velké zákazníky patří Honeywell, který vyrábí turbodmychadla, a dále výrobci klimakompresorů – firma Valeo z Humpolce, Sanden a Visteon. Kovolis Hedvikov vyrábí také napínáky řemenů pro firmu Mubea. Dlouhodobým partnerem je i společnost Webasto, která vyrábí nezávislá topení do automobilů. Tato spolupráce má velmi zajímavou budoucnost, protože elektromobily mají tu nevýhodu, že v zimě už vytápění vnitřku auta nezvládají, a proto se zde musí instalovat nezávislé topení. Firma Webasto je v tomto ohledu velice úspěšná a dokončila výrobu prvních prototypů výměníků pro elektromobily. Takže teď již opravdu záleží pouze na budoucnosti rozvoje elektromobilů.

Společnost je umístěna v nádherném Hedvičině údolí.

Mezi zákazníky, kterým se dodává přímo na výrobní linku, patří automobilka PSA Peugeot Citroën. Dále společnost mimo automotive sortiment vyrábí držáky pro satelitní antény, součástí světlometů, součásti textilních strojů apod. Hlavním cílem je mít strategické zákazníky, se kterými je možné se dále rozvíjet.

Technologie tlakového lití slitin hliníku

Společnost Kovolis nastartovala směr mít vše pod jednou střechou, což znamená, že se nezabývá jen výrobou odlitků, ale má svůj vlastní vývoj orientovaný přímo na požadavky zákazníků. Výzkumní pracovníci navštěvují výzkumný tým PSA Peugeot Citroën a řeší společně nové projekty. Ing. Miloslav Pavlas k tomuto tématu podotkl: „Kovolis má svou vlastní konstrukci, tzn. konstrukci forem i nářadí a všeho, co je zapotřebí při tlakovém odlévání hliníku. Pak nastává vlastní proces tlakového lití. Provádí se zde i finální obrábění, aby byla na výrobcích provedena maximální přidaná hodnota. Převážná část odlitků se ještě po odlití obrábí nebo jsou prováděny také následné podmontáže a potom se může výrobek ještě například povrchově upravovat.“ Tímto firma zajistí opravdu celý výrobní proces a to zákazníci vnímají jako velice pozitivní. Firma Kovolis se neorientuje pouze na omezené množství slitin, ale vyvíjí si i vlastní nové materiály a nyní odlévá devět druhů slitin.

Pohled na tavírnu

Úroveň automatizace

Automatizace je ve firmě opravdu na velmi vysoké úrovni. Od roku 1996 se do ní začalo investovat, začala se stavět robotizovaná pracoviště pro tlakové lití. Ing. Miloslav Pavlas říká: „Zpočátku se i hodně riskovalo, v jednom roce se zakoupila najednou tři automatizovaná pracoviště. Zaměstnanci se na nich postupně všechno naučili a pak už se dále budovala jen automatizovaná pracoviště. Výsledkem je, že nyní má Kovolis 29 pracovišť a z toho jsou pouze tři ruční a ty jsou zde jen pro to, aby se na nich školili noví pracovníci, kteří se zaučují.“ Dnes má pracoviště minimálně jednoho robota a jeden manipulátor, někdy má i dva až tři roboty. S tímto stupněm automatizace je Kovolis na evropské i světové úrovni.

R&D a implementace inovativních procesů

Několik zákazníků firmu zhruba před pěti lety dovedlo k myšlence mít vlastní výzkum a vývoj. V současné době má firma ve vývoji dvacet zaměstnanců, někteří se orientují na již zmíněné materiály a dále i na nové až nestandardní technologie z pohledu tlakového lití. Druhá skupina se zabývá již samotnou implementací těchto nových prvků do samotné výroby. Dále Kovolis přenáší i různé technologie z Japonska. Důvod, proč právě z Japonska, je ten, že po pořízení japonského stroje se podařilo získat zakázky pro japonské firmy. Japonské podniky prostě důvěřují více svým technologiím. Proto má nyní společnost devět strojů, čímž jsou otevřené dveře i pro japonské firmy.

Hala pro obrábění

„Co se týče nových technologií, tak nejvýznamnější novinkou je technologie rheocasting, což je tlakové lití v polotuhém stavu. To vyžaduje speciální přípravu materiálu, tak aby se dostal do polotuhého stavu. Pro přiblížení, materiál je v máslovitém stavu a natlačí se do formy, zatímco v běžném tlakovém lití se používá tekutý kov, kde se nalije pod tlakem do formy. Rozdíl je v tom, že pokud se použije technologie rheocasting, je odlitek podstatně homogennější a nevznikají v něm póry, bublinky či staženiny. Výsledkem je odlitek s lepšími mechanickými vlastnostmi,“ dodal při reportáži hrdě ing. Pavlas. Konkrétně tento výzkum probíhá ve spolupráci s firmou PSA Peugeot Citroën na držáku, který je při výrobě novou technologií o třetinu lehčí při zachování stejných mechanických vlastností. Podrobněji o této metodě pojednává článek na straně 36 a 37.

Vnější a vnitřní pohled do nové slévárny

Další technologií, kterou Kovolis používá, je Master Squeeze, technologie koupená z Japonska. Je to technologie, která přesně řídí tlak v určitých místech. Dále Kovolis řeší vysoké vakuum, které se již v Evropě běžně používá. Tato metoda umožňuje odlévání vysoce náročných odlitků.

Úspěšnost v čerpání veřejných prostředků

„První snahy získat veřejné prostředky začaly v době ekonomické krize, a to jak formou školení, tak jinými možnými podporami z evropských fondů. Významným projektem, který se dokončil v loňském roce, je zvyšování životnosti forem. S životností forem jsou spojeny velké náklady. Tento projekt byl vypracován ve spolupráci s ČVUT v Praze,“ řekl ředitel společnosti ing. Pavlas. Nastavovala se metodika, jak pracovat, aby životnost formy byla opravdu co nejvyšší. V současné době se řeší nová úloha přes Technologickou agenturu ČR, která se zabývá výběrem materiálu. Hlavním jejím cílem je zvýšit tlak na dodavatele základních materiálů, kteří v rámci šetření nedodávají dostatečně kvalitní materiál, což se pak odráží v celé výrobě.

Řada nástrojů – forem
Kompresor klimatizace

Další velká podpora je právě v oblasti inovací, kde se financuje vývoj již zmiňované technologie rheocasting. V současné době také probíhá úloha – vývoj solných jader vyráběných slisováním, která se standardně při tlakovém lití nepoužívají. Nyní je přihlášen i průmyslový vzor pro směsi, ve kterých se dají jádra vyrábět. Námětů je velké množství, ovšem největší problém je v dostatečném počtu kvalifikovaných lidí.

Spolupráce se školou

Na toto téma reagoval ing. Pavlas: „Společnost spolupracuje s vysokými školami v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, a to nejen formou bakalářských a diplomových prací. Ale počet studentů je malý, potřebovali bychom jich právě pro výzkum více. Co se týče středního školství, tak pro obsluhu strojů je zapotřebí člověk se středním vzděláním a v tomto oboru je také velice málo absolventů.“ Přímo v Třemošnici je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, s nimiž podnik velmi úzce spolupracuje. Žáci chodí na praxi ve druhém i ve třetím ročníku. K tomu ing. Pavlas dodává: „Kraj chce školu v Třemošnici zavřít z hlediska nedostatků studentů. To teď od prosince intenzivně řešíme, a pokud by nezbývalo nic jiného, tak bychom školu převzali. Je to velké sousto, ale do budoucna bych si to bez této školy nedovedl představit.“

Tepelný výměník

Vize společnosti do budoucna

Hlavním směrem společnosti je automobilový průmysl. Tento směr již běží a firma v něm chce pokračovat. Avšak největší budoucnost společnosti vidí ing. Pavlas ve výzkumu a vývoji. Je to hlavně o nových technologiích, nových materiálech a nových způsobech výroby. Již se vyrábějí velice složité výrobky, ale to je možné jen díky skvělému týmu lidí ve vývoji, kteří posouvají firmu stále dál a dál. Ing. Pavlas k tomu uvádí: „Veškeré prostředky reinvestujeme do technologií, strojů a přístrojů, tak aby vzniklo vhodné zázemí pro další rozvoj.“ Hodně se investovalo i do nové slévárny a zde je do budoucna vize naplnit veškeré její kapacity. V tomto roce bude společnost přecházet na nový informační systém, aby se na požadavky zákazníků dalo velice rychle reagovat.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektum.com

kovolis@kovolis-hedvikov.cz
www.kovolis-hedvikov.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 140145
Datum: 12. 02. 2014
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Víceúčelová linka chemicko-tepelného zpracování

Mnoho kalíren, ať už zakázkových, či vnitropodnikových ocení kompaktní, univerzální a spolehlivé zařízení pro chemicko-tepelné zpracování ocelí v plynné atmosféře, které umožňuje změnu zakázky z jednoho druhu chemicko-tepelného zpracování na jiný během několika minut a které lze na základě požadavků zákazníků rozšířit o další moduly, a tak pružně rozšiřovat nabízenou paletu služeb.

Budoucnost nástrojových materiálů bez kritických kovů

V současné době jsou nejrozšířenějšími nástrojovými materiály slinuté karbidy a nástrojové oceli. Slinuté karbidy, tedy cermety tvořené vysokým podílem karbidů, převážně karbidu wolframu, a dále TiC, TaC a NbC, a kobaltem jako pojivem jsou využívány především pro výrobu výměnných břitových destiček pro strojní obrábění, případně vrtáků do zdiva a betonu. Díky výborné otěruvzdornosti a velmi dobré lomové houževnatosti jsou v poslední době tyto materiály využívány pro různé aplikace, jako je obrábění ocelí, litin i neželezných kovů.

Náhrada drahých legur v metalurgii slitin neželezných kovů

Přesto, že tradiční a ověřené slévárenské procesy v posledních desetiletích nezaznamenaly významné změny, nedá se totéž říci o procesech metalurgických. Mimo jiné je kladen stále větší důraz na chemické složení slévárenských slitin a to jak z hlediska jejich čistoty, resp. obsahu nežádoucích či doprovodných prvků, tak z hlediska přídavků prvků zlepšujících jejich vlastnosti.

Související články
Tradice a perspektivy slévárenství

Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nejmodernější slévárna litin v Evropě

V příspěvku jsou stručně popsány segmenty výroby tekutého kovu a bentonitových forem pro odlitky ve slévárně Kasi postavené na zelené louce v letech 2010 a 2011 v Novém Bydžově - Zábědově.

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Česká zbrojovka se světovým zvukem

Pistole ČZ-75 je druhou nejkopírovanější krátkou zbraní na světě, v zámoří se na zbraně z České zbrojovky Uherský Brod stojí fronty. Čeští zbrojaři mají trefu. Neodolali jsme a přijali pozvání do 20hektarové zbrojovky na pomezí Valašska a Slovácka.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Aplikovaný vývoj a výzkum 3D technologií

CARDAM (Centre of Applied Research and Development for Additive Manufacturing) je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů při využití aditivní výroby kovů. Poskytuje služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů, pomáhá společnostem vytvořit potřebné vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby. Aditivní design a výroba patří mezi nejdůležitější technologické směry, celosvětově rozvíjené v rámci „Průmyslové revoluce 4.0“.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit