Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Snižování nákladů neplánovaných absencí
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Snižování nákladů neplánovaných absencí

V současnosti, kdy je na trhu práce dostatečná nabídka, mají pracovníci tendenci fluktuovat. Podniky to často řeší zaměstnáváním agenturních pracovníků, a tak se stává, že proti plánu je na směně přítomno méně pracovníků, nebo jsou přítomni pracovníci s nedostatečnou kvalifikací. Společnost PPROI připravila softwarovou aplikaci, která výše uvedeným rizikům předchází a eliminuje jejich dopady.

Prvním problémem, který před začátkem směny může nastat, je nedostatečný počet pracovníků na lince. To zapříčiní stav, že linku nelze spustit do té doby, než jsou vyhledáni náhradníci. To následně znamená nesplnění výrobního plánu, a v krajním případě ztrátu zákazníka.

Druhý problém může nastat v nevědomém zařazení neproškoleného personálu na výrobní linku. To s sebou přináší celou řadu rizik, jako je nárůst zmetkovitosti, porušení bezpečnosti práce, nebezpečí poškození výrobní linky a obslužných komponent, a v neposlední řadě nepřizpůsobení se dotyčné osoby taktu linky.

Softwarový nástroj

Společnost PPROI, která se věnuje vývoji informačního systému pro zhodnocování investovaného kapitálu ve firmách, vyvinula v kontextu výše uvedeného aplikaci DCM – Dynamic Competence Management, jejímiž primárními cíli jsou eliminace možných rizik díky včasnému spuštění linky dle plánu a zařazení operátora na linku s potřebnou kvalifikací a dovednostmi.

Jak vše funguje? Supervizor vidí na počítači nebo mobilním zařízení aktuální stav pracovníků přítomných na lince, resp. pracovišti. Aplikace DCM nabídne za absentující pracovníky náhradníky s odpovídajícím dovednostmi. Supervizor je pak v aplikaci alokuje na neobsazená místa „přetažením“ na pracovní místo v lince. Zároveň si může zkontrolovat, zdali mají nejen potřebné dovednosti, ale i nutná školení, odborné zkoušky nebo splňují zdravotní či jiné, např. legislativní, požadavky. Veškerá data o pracovnících, jejich dovednostech, zařazení na linku, zdravotních omezeních, absolvovaných školeních atd. jsou udržována v databázi, kterou lze napojit na firemní HR systém.

 

 

Softwarová rozhraní aplikace DCM – aktuální stav na začátku směny – vyřešení případných problémů

Příklad z praxe

V podniku, kde je 150 operátorů na linkách, plánují směny čtyři supervizoři třikrát denně. Poprvé ráno v sedm hodin s příchodem kmenových zaměstnanců, podruhé po osmé hodině pro agenturní pracovníky a brigádníky, a odpoledne ještě jednou ve 13 hodin, protože někteří operátoři pracují na půl úvazku. Jestliže každý z nich věnuje plánovacímu procesu v průměru půl hodiny, tak celkově touto činností stráví šest hodin denně, které by mohli věnovat denní operativě. DCM tento proces zkracuje na 1,5 hodiny.


Realita běženého dne ve výrobním závodě a eliminace možných rizik.

Aplikace DCM se zaměřuje na řízení aktuálního stavu obsazenosti linek, resp. pracovišť, na základě dovedností a skutečného stavu přítomných pracovníků. Je přístupná online z jakéhokoli zařízení v reálném čase, čímž se maximalizuje uživatelský komfort a zrychluje využití. Jejím uživatelem může být např. vedoucí směny, leader týmu, supervizor, případně HR manažer.
 

PPROI

 matejka3@pproi.com

Další články

Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: