Témata
Zdroj: Emag

Účinné a přesné obrábění ozubených kol

Obráběcí stroj VSC 400 PS od společnosti Emag kombinuje power skiving a soustružení pro komplexní řešení obrábění ozubených kol, čímž mění pravidla hry ve výrobě ozubených kol.

Reklama

Stroj VSC 400 PS otevírá uživatelům nové možnosti při výrobě převodovek. Usnadňuje a zpřístupňuje proces power skiving, jenž je známý svou rychlostí a flexibilitou. Díky možnosti vybavit stroj až čtyřmi nástroji pro power skiving a šesti nástroji pro soustružení mohou uživatelé bezpečně a efektivně vyrábět složité součásti v jediném upnutí. To šetří čas a zvyšuje spolehlivost procesu, což je rozhodující výhoda při výrobě ozubených kol, kde jsou přesnost a rychlost nejdůležitější.

Stroj VSC 400 PS může být vybaven až čtyřmi nástroji na power skiving a šesti nástroji na soustružení. (Zdroj: Emag)

Pro mnoho aplikací, zejména v oblasti elektromobility, výroby převodovek a hydrauliky, nabízí VSC 400 PS optimální řešení. Rychlostí a flexibilitou předčí konvenční procesy, jako je obrážení a frézování ozubených kol, a umožňuje výrobu vnitřních a vnějších ozubených kol s vysokou přesností a rychlostí. Kombinace různých procesů v jednom stroji přináší uživatelům také řadu výhod. Mohou provádět hrubování i dokončování při jednom upnutí a na jednom stroji v rychlém sledu, což minimalizuje celkovou dobu obrábění a šetří kapitálové investice.

Nový stroj je určen pro komponenty o maximálním průměru 340 mm a maximální výšce 420 mm. (Zdroj: Emag)

Stroj VSC 400 PS je určen k obrábění součástí o maximálním průměru 340 mm a maximální výšce 420 mm. Nabízí řadu technických výhod, mezi něž patří dokonalá synchronizace os během obrábění a široká variabilita příčných suportů. Robustní konstrukce zajišťuje přesnost, zatímco hydrostatická vedení tlumí vibrace, což vede k delší životnosti nástrojů.

Díky dvěma vřetenům může stroj vyrábět čtyři různá vnější a vnitřní ozubená kola pomocí čtyř nástrojů. (Zdroj: Emag)

Intuitivní uživatelské rozhraní stroje VSC 400 PS umožňuje velmi snadné ovládání. Uživatel musí pouze zadat požadované hodnoty ozubení, hodnoty z datového listu nástroje a řezné hodnoty, a stroj samostatně vypočítá celý obráběcí program pro frézování. Kromě toho stroj VSC 400 PS obsluhu podporuje prostřednictvím interaktivních obrázků a automatických bezpečnostních výzev.

Snadná obsluha je u stroje Emag VSC 400 PS klíčová. Intuitivní ovládací rozhraní pomáhá operátorovi zadávat data, zatímco stroj vypočítává celý obráběcí program pro frézování. (Zdroj: Emag)

Komplexní digitální ekosystém EDNA společnosti Emag nabízí efektivní integraci stroje do IoT. Umožňuje zaznamenávat, agregovat a analyzovat data. Pomocí funkce Health Check lze navíc vyhodnocovat stav stroje prostřednictvím pravidelného měření vibrací.


Umístění expozice firmy Emag
na EMO 2023: hala 17, stánek C34;
na MSV 2023: pavilon P, stánek 100

Související články
Mikroskopicky dokonalý povrch v minimálním čase

Při výrobě komponentů pro elektrické pohony se broušení dostává stále více do popředí: plánovači výroby požadují nová řešení pro dokonalý povrch, který zaručí požadovaný hladký chod při vysokých otáčkách a krouticích momentech. Příklad „broušení boků zubů“ na strojích Emag SU jasně ukazuje, jak specializovaný výrobce strojů tento požadavek realizuje: specialisté na broušení se sídlem nedaleko italské Boloni mají ve svém portfoliu pro tuto oblast použití například stroj G 160, který má speciální koncepci osy pro mikroskopicky dokonalé povrchy. Technologie nakládání zároveň zajišťuje minimální dobu cyklu. Jaké jsou však detaily těchto a dalších konstrukčních řešení strojů Emag SU pro broušení boků zubů?

Univerzální hrotové brusky

Univerzálními hrotovými bruskami Emag Weiss se skupina Emag vydává novou cestou. Doposud byla tato společnost ze Salachu u Stuttgartu známa především svými stroji (i bruskami) pro velkosériovou výrobu. Stroje od firmy Weiss však nabízejí zajímavá výrobní řešení i pro uživatele, kteří vyrábějí menší dávky, nebo dokonce jen prototypy.

Související články
CNC hrotová bruska pro malé série

Hrotovou bruskou W 11 CNC od firmy Emag Weiss se skupina Emag vydává novou cestou. Doposud byla tato společnost ze Salachu u Stuttgartu známa především svými stroji (i bruskami) pro velkosériovou výrobu. Bruskou W 11 CNC chce nyní oslovit především všechny, kdo vyrábějí jednotlivé díly, prototypy nebo malé série. Nová W 11 CNC je k tomu ideálně vybavena a nabízí uživateli řadu promyšlených řešení usnadňujících obsluhu. Zvláštní pozornost byla věnována optimalizaci obsluhy stroje, který lze ovládat jak prostřednictvím intuitivní dotykové plochy, tak konvenční klávesnicí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obrábění moderních komponent převodovky

Určitě není tajemstvím neustálý růst trhu v oblasti e-mobility. Současně se budou i nadále vyrábět vozidla se spalovacími motory. Pro plánovače výroby a subdodavatelské závody je to těžká situace: Jak vyřešit rozmanitost výrobků a rostoucí výrobní počty? Již mnoho let má společnost Emag Maschinenfabrik odpověď na tuto otázku. A sice svou širokou nabídkou výrobních řešení konstrukčních dílů, které své použití najdou především v oblasti hnacího ústrojí.

Nová úroveň výroby brzdových kotoučů

Výroba brzdových kotoučů osobních vozidel není jednoduchá. Jde o bezpečnostně důležitý díl, který musí být bezpečně opracován s extrémní přesností. Měnící se výrobní šarže musejí být pomocí použitých soustruhů realizovány rychle a s krátkými přípravnými časy. To, jak lze spojit kvalitu, produktivitu a bezpečnost procesu v této oblasti použití, dokazují specialisté společnosti Emag. Svými soustruhy pick-up a řady VSC a VL nabízejí výrobní řešení, která společně s koncepcí automatizace TrackMotion zajišťují vysokou výkonnost při obrábění brzdových kotoučů.

Nové a přesné řešení v oblasti obrábění převodových kol osobních vozidel

Již po desetiletí je produkce převodovek charakterizována velkým množstvím kusů a extrémní kvalitou dílu. Avšak změny v oblasti trhu a techniky jsou v současnosti stále rychlejší: Například se neustále zvyšuje počet převodových stupňů v našich autech. Proto také dále stoupá vyráběné množství. Současně roste konkurence díky novým účastníkům na trhu z Asie.

Modulární vertikální odvalovací frézka

Ozubená kola udržují doslova svět v pohybu. Vyskytují se v tolika formách a druzích a vyrábějí se z nejrůznějších materiálů, takže je lze najít skutečně všude. Droboučké exempláře pro ruční výrobu hodinek až po exempláře s průměrem 16 metrů, které se používají v hornictví nebo cementářském průmyslu, kde pohánějí obrovské mlýny nebo rotační trubkové pece. Ať už velké, nebo malé, všechny mají jedno společné. Musejí vyhovovat vysokým požadavkům.

Modulární svislý soustruh VL 2

Společnost Schneto, sídlící poblíž Basileje v idylickém Bennwilu, je specialistou na soustružnické obrábění dílů do průměru 65 mm. Společnost, která si udělala jméno díky vynikající kvalitě zde vyráběných komponentů, pokrývá široké spektrum dílů. Za účelem zvýšení produktivity si pořídila svislý soustruh VL 2.

Všestranný flexibilní stroj na obrábění hřídelí

Studie "FAST 2025" německého svazu automobilového průmyslu (VDA) se zabývá mj. trendem přesunu tvorby hodnot v automobilovém průmyslu na stranu dodavatelů. Vývoj trhu s osobními automobily by mělo podle jejích autorů současně poznamenat také zkrácení produktových cyklů a rozšiřující se paletu nabízených modelů.

Součástky do nákladních vozidel

Poptávka po těžkých nákladních vozidlech v nejbližší době výrazně celosvětově vzroste. Odhaduje se, že obrat se v tomto segmentu trhu do roku 2020 zvýší ze současných 125 mld. na 190 mld. Zejména nezbytný další rozvoj infrastruktury v zemích s progresivním vývojem ekonomiky, jako je Čína a Indie, si vyžádá daleko více nákladní automobilové techniky, než tomu bylo dosud. Tato globální dynamika je šancí i pro menší firmy. Firma Laso se sídlem v německém Olpe vyrábí již více než 40 let náhradní díly do nákladních vozidel a autobusů. Soustředí se především na náročné motorové agregáty, jako jsou olejová a vodní čerpadla a příslušné ovládací mechanismy. Sortiment však čítá na pět tisíc různých výrobků. Tak velká diverzifikace výroby se neobejde bez cílené automatizace obráběcích operací: na třískové obrábění součástí ze šedé litiny tak firma používá celkem tři vertikální soustruhy fy Emag.

Cena Energy Efficiency Award

Z nejnovějšího průzkumu německého hospodářského institutu vyplynulo, že otázka efektivního využívání energetických zdrojů resp. energetické efektivity, bude hrát do budoucna v kovozpracovatelském průmyslu stále větší roli. V této souvislosti doufá více než 60 procent všech dotázaných firem ve správné "impulzy k inovaci". Fa Emag vyvíjí obráběcí stroje a výrobní procesy s podstatně nižšími energetickými vstupy. Toto úsilí ocenil koncern ZF v rámci své soutěže "Energy Efficiency Award": soutěžní příspěvek fy Emag byl vyznamenán jako jeden z pěti nejlepších.

Vertikální soustruhy pro maximálně produktivní výrobu

U aktuálních novinek automobilového průmyslu lze pozorovat tendenci ke stále složitějším technickým řešením, a to jak v oblasti inovace, tak i dalšího rozvoje. Pro příklad uveďme odlehčované konstrukce, komplexní geometrické tvary či multifunkční jednotky. Výrobce systémů třískového obrábění staví tento trend před stále nové výzvy v oblasti přesnosti a produktivity, ale i procesní spolehlivosti. Firma Emag nabízí odpověď v podobě vertikálně koncipovaných strojů VL 2 P a VTC 100-4 pro středně velké a velké série.

Nová výrobní linka na výrobu rotorových hřídelí

Podle nové studie společnosti Deloitte by do roku 2032 mohlo být na trhu osobních automobilů licencováno více alternativních pohonů než čistě spalovacích motorů. Je snadné si představit, co tento vývoj bude znamenat pro automobilový průmysl: Podíl přidané hodnoty komponentů spalovacích motorů klesá a stejně rychle roste podíl komponentů "elektrických" pohonů - včetně mnoha rotačně symetrických dílů, pro které specialisté na strojírenství, jako je Emag, v současné době vyvíjejí výrobní řešení přesně na míru. V současné době bylo pro jednu dodavatelskou skupinu vyvinuto plně automatizované a efektivní kompletní řešení pro výrobu rotorových hřídelí i vysoce přesného soustružení svazku rotorových plechů. Díky flexibilním systémům může zákazník pokrýt široké portfolio obráběcích operací. Odpovědné osoby jsou velmi spokojeny s kvalitou a reprodukovatelností komponent.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit