Témata
Reklama

Vysoce kvalitní ozubené pohony a transportní technika

Prvky pohonové, transportní a systémové techniky nechybějí téměř v žádném výrobním stroji nebo procesu. Jihočeský dodavatel pohonové techniky společnost TAT na následujících řádcích představuje své portfolio ozubených pohonů a transportní techniky.

181038, TAT, 4 000 znaků

Vysoce kvalitní ozubené pohony a transportní technika

Autor: Ladislav Křížek
Firma: TAT – Pohonová technika, umístění na MSV: pavilon F, stánek 91

Prvky pohonové, transportní a systémové techniky nechybějí téměř v žádném výrobním stroji nebo procesu. Jihočeský dodavatel pohonové techniky společnost TAT na následujících řádcích představuje své portfolio ozubených pohonů a transportní techniky.

Vysoce kvalitní ozubené pohony

Ozubené tyče společně s pastorky jsou jedny z nejdůležitějších součástí strojů. Stále vyšší požadavky na přesnost a kvalitu strojů kladou také vysoké nároky na konstrukci a výrobu ozubených tyčí a ozubených kol. Firma TAT jako dlouholetý výhradní zástupce firmy Atlanta v České republice, která se specializuje na výrobu precizních pohonových prvků, má ve svém portfoliu velký výběr ozubených tyčí vhodných pro použití právě při stavbě strojů a zařízení. Jde o více jak šest set různých typů ozubených tyčí: od speciálních přes vysoce kvalitní broušené a kalené až po zákaznicky řešená provedení. Ozubené tyče se vyrábějí v osmi stupních přesnosti od 12 do 200 μm.m-1 , v šikmém nebo přímém provedení, frézované nebo broušené, ze zušlechtěné nebo kalené oceli, a to od velikosti modulu 1 až po modul 12. Různé kombinace těchto parametrů nabízejí mnoho různých řešení vhodných pro každou aplikaci.

K realizaci kompletního ozubeného pohonu je zapotřebí doplnit ozubené tyče také vhodným ozubeným či pastorkovým kolem. Tato ozubená kola a pastorkové hřídele jsou k dispozici s frézovaným nebo broušeným ozubením, z měkké nebo kalené oceli, šikmé nebo přímé, a to od velikosti modulu 1 až po modul 12. Sortiment dále doplňují mazací systémy, které napomáhají ztišit chod pohonu a zaručují stálou přesnost po dlouhá léta provozu.

Transportní a systémová technika

Další stěžejní produktovou řadu nabídky firmy TAT tvoří výrobky dopravní a systémové techniky. Ideální technické řešení není pouze hotový produkt, je to výsledek komplexního procesu, který zohledňuje všechny požadavky. Důležité jsou parametry každého projektu – od prvního nákresu koncepce přes výkresovou dokumentaci, výrobu a montáž až po uvedení do provozu. Samozřejmostí je i záruční a pozáruční servis. Právě u složitých dopravních celků se projevují dlouholeté zkušenosti a know-how firmy.

Široká nabídka transportní techniky, ale i ochranných systémů nabízí mnoho technických řešení, která splní kritéria každého projektu. Ať už se jedná o dodávky jednotlivých dopravníků nebo realizaci komplexního toku materiálu. Široký sortiment dopravníků zahrnuje např. dopravníky závěsné, pásové, modulární, řemenové či válečkové, a to včetně rozsáhlého příslušenství. Tím jsou unášeče, bočnice, zarážky, stopery a ostatní příslušenství optimalizované na daný projekt.

Každý dopravník je tvořen jednotlivými stavebnicovými prvky. Základem stavebnicového systému jsou přesné hliníkové profily o velikostech 20, 40 a 50 mm. Ty pak doplňuje rozsáhlý sortiment příslušenství – panty, kryty, madla, držáky, výplně atd. Výhodou systému je maximální flexibilita a nepřeberné možnosti při konstrukci jednoduchých i složitých řešení. Důležitými vlastnostmi stavebnicového systému jsou rychlá montáž a cenově výhodná realizace.

Od poradenství až po funkční realizaci projektu

„Stěžejní jsou pro nás potřeby a přání našich klientů. Od prvopočátku pracujeme společně s nimi, počínaje návrhem celého projektu přes výběr materiálů a výrobků až po funkční realizaci. Mezi naše silné stránky patří široká škála kvalitních produktů, dlouholeté zkušenosti z oblasti inženýringu a individuální přístup při řešení jednotlivých projektů,“ říká Ladislav Křížek a dodává, že zájemci mohou navštívit stánek společnosti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v říjnu 2018.

Reklama
Reklama

Obr. 1. Modulární dopravníky, realizace dopravníku se zatáčkou

Obr. 2. Automatické mazací systémy Atlanta

Obr. 3. Pastorky a pastorkové hřídele

!!!!CHYBI

Obr. 4. Ozubené tyče s broušeným profilem a ozubením

Kontakt:
Ladislav Křížek
tat@cz.tat.at
www.tat.cz

Reklama
Firmy
Související články
EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Související články
Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prvky pro tlumení vibrací

ACEolator-gumokovové tlumiče od společnosti ACE jsou určeny k tlumení rušivých rázů, vibrací strojů a motorů pro zlepšení pracovních podmínek, životního prostředí a zvýšení výrobní kvality. Průmyslové výrobní podniky, které používají dopravní systémy, vzduchové pružiny nebo např. kompresory, mají nyní možnost s pomocí osmi různých typů gumokovových tlumičů vibrace a s nimi spojenou výslednou kvalitu výroby ovlivnit.

Fórum výrobních manažerů

Jak se odráží ve vaší výrobě stále přetrvávající nedostatek materiálových vstupů? Jak to ovlivňuje chod vaší firmy, plánování průchodu zakázky výrobou? Navýšení cen surovin musíte pravděpodobně promítnout do výsledných cen vašich produktů. Jak na to reagují odběratelé?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Jak se vyvíjí a vyrábí proudový motor?

V letošním roce uvedla První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) na trh nový turbínový motor PBS TJ150. Jedná se o proudový motor, u kterého se výkon, resp. tah motoru uvádí v jednotkách Newton. Maximální tah tohoto motoru činí 1 500 N. Je to již pátý typ proudového motoru, který tato exportně orientovaná firma dodává na zahraniční trhy.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Vzájemně prospěšná spolupráce

Ideální model spolupráce je ten, ze kterého profitují obě zainteresované strany, což vyžaduje pozitivní a vstřícný přístup s ochotou dospět k oboustranně prospěšnému řešení. Někdy bývá takové řešení označováno jako win-win. Ne vždy je však snadné toho dosáhnout. Rodinná firma na výrobu balicích strojů a linek Viking Mašek se sídlem ve Vlašimi takovou spolupráci navázala s jihočeským výrobcem obráběcích strojů Kovosvit MAS.

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit