Témata
Zdroj: United Grinding

Vytváříme společnou digitální budoucnost

Jednotná softwarová architektura C.O.R.E., vyvinutá společností United Grinding, umožňuje snadnou výměnu dat mezi stroji z produkce této firmy. Prostřednictvím vestavěného rozhraní umati je možná výměna dat i se systémy třetích stran. Tato technologie umožňuje navíc i přístup k produktům United Grinding Digital Solutions přímo na stroji, a to bez nutnosti instalovat další hardware. Systém C.O.R.E. představuje technický základ nejen pro tyto a další aplikace internetu věcí, ale také pro revoluční a jednotné ovládání strojů.

Reklama

Díky jednoduché a modulární architektuře platformy United Grinding Digital Solutions můžete k digitalizaci přistupovat v jednoduchých a zvládnutelných krocích. A vždy si zachováte kontrolu nad svými daty.

Digitální řešení United Grinding pracuje zcela nezávisle na vaší vlastní síti. Stroje vybavené technologií C.O.R.E. již mají všechny předpoklady pro připojení. Všechny ostatní stroje lze dodatečně vybavit vlastním Site Control Boxem. Zákaznická centrála je nutná jednou pro každé pracoviště. Tento software je nainstalován na samostatném průmyslovém počítači (IPC).

Modulární architektura platformy United Grinding Digital Solutions a jednotný ovládací panel systému C.O.R.E. (Zdroj: United Grinding)

Používáme tato digitální rozhraní:

OPC UA
OPC UA (open platform communications unified architecture) je standard pro výměnu průmyslových dat, který kombinuje jednoduchost a bezpečnost. Umožňuje výměnu dat mezi produkty různých výrobců prostřednictvím ethernetového rozhraní stroje. OPC UA však definuje pouze transportní a bezpečnostní mechanismus. Strukturu a sémantiku dat je třeba definovat samostatně.

umati
Umati (universal machine technology interface) je společenství výrobců výrobních strojů a systémů a jejich zákazníků, jehož cílem je šíření a používání otevřených standardů rozhraní založených na OPC UA. Umati usnadňuje komunikaci mezi stroji a systémy, a integraci do zákaznických a uživatelských IT ekosystémů – jednoduše, bezproblémově a bezpečně.

Společnost United Grinding je součástí skupiny umati jako jeden z hlavních partnerů. Společně s dalšími předními výrobci strojů ji prosazuje, protože globální standardy jsou důležitým základním předpokladem digitální transformace. Funkce v oblasti rozhraní OPC UA jsou ve společnosti United Grinding flexibilně strukturovány. V závislosti na požadavcích mohou být na serveru OPC UA kromě signálů z umati Basic k dispozici i další signály, například:

• umati Alarm & Alerts – varovná a chybová hlášení během provozu stroje;

• United Grinding Data Set – standardizovaná technologicky specifická data;

• Customer Specific – zákazníkem definované údaje, které vyžadují předchozí vyjasnění se zákazníkem, co se týče proveditelnosti a nákladů.

Tato flexibilita umožňuje snadné a bezpečné připojení strojů z produkce skupiny United Grinding do prostředí digitální továrny.

MT Connect
Na přání zákazníka nabízí společnost United Grinding rozhraní MT Connect. To je standardizovaný jednosměrný protokol pro sběr dat ze strojů prostřednictvím datových souborů XML. Poskytnuté datové body v podstatě odpovídají datovým souborům umati Basic a United Grinding Data Set. V závislosti na požadavcích a po konzultaci s vámi lze přenášet i další datové body.

Reklama
Reklama
Reklama

Na závěr shrňme, co všechno můžete nyní získat – vizualizaci výroby, minimalizaci prostojů strojů, maximalizaci ziskovosti.

Schéma propojení jednotlivých strojů a služeb v rámci struktury digitálního řešení United Grinding Digital Solutions. (Zdroj: United Grinding)
Server OPC UA může kromě sady signálů umati Basic zpracovávat také varovná a chybová hlášení umati Alarm & Alerts, standardizovaná data United Grinding Data Set a další zákazníkem definované údaje. (Zdroj: United Grinding)

Remote Service (servis na dálku) – rychlá a bezpečná vzdálená podpora

Odkudkoli a kdykoli nám můžete poslat jednoduchou a přímou žádost o bezprostřední pomoc. To vám zajišťuje zvýšenou využitelnost strojů díky minimalizaci jejich prostojů. Naši servisní odborníci provedou vzdálenou analýzu a vyřeší vaše problémy. Remote Service představuje komplexní řešení pro ideální podporu vašich strojů. Zabezpečené připojení k internetu umožňuje odbornou podporu jediným kliknutím – bez prodlev způsobených čekáním na příjezd technika. Služba Remote Service umožní zvýšit efektivitu vaší výroby.

Prostřednictvím služby Remote Service mají zákazníci k dispozici rychlou a bezpečnou vzdálenou podporu. (Zdroj: United Grinding)

Service Monitor (monitoring údržby) – digitální manuál pro předvídatelnou, proaktivní a dokumentovatelnou údržbu

V servisní oblasti je nutno věnovat pozornost strukturovanému plánování údržby na základě provozních hodin strojů. Služba Service Monitor zahrnuje online dostupnou servisní dokumentaci a uživateli dává návrhy na objednávky rychle opotřebitelných a jiných náhradních dílů. Nástroj Service Monitor signalizuje pomocí semaforu termíny údržby (ty jsou nastaveny v závislosti na provozních hodinách a servisních intervalech dle návodů k obsluze) pro všechny připojené stroje. Získáte dokonalý přehled o tom, kdy je potřeba provést údržbu. K dispozici jsou komplexní informace o každém stroji a požadovaných nástrojích, náhradních a rychle opotřebitelných dílech a také relevantní pokyny. Vaši zaměstnanci potvrzují dokončená opatření údržby – to zaručuje, že servis vašeho stroje je zdokumentován.

Služba Service Monitor zahrnuje online dostupnou servisní dokumentaci, dává návrhy na objednávky náhradních dílů a pomocí semaforu signalizuje termíny údržby. (Zdroj: United Grinding)

Production Monitor (monitoring výroby) – okamžitý přehled o stavu strojů

Prostřednictvím tohoto digitálního nástroje můžete kdykoli a odkudkoli sledovat aktuální stav vašich strojů a máte k dispozici potřebná data pro optimalizaci jejich dostupnosti a kapacity. Vylepšenou transparentnost využijete pro identifikaci vytíženosti výroby v rané fázi.

Prostřednictvím nástroje Production Monitor můžete kdykoli a odkudkoli sledovat aktuální stav vašich strojů a máte k dispozici potřebná data pro optimalizaci jejich dostupnosti a kapacity. (Zdroj: United Grinding)

Nástroj Production Monitor poskytuje spolehlivou službu nepřetržitého sledování vytíženosti strojů. V reálném čase se zobrazují provozní a přípravné časy, výrobní dávky nebo prostoje. Máte přístup ke klíčovým datům každého stroje přímo, v aplikaci pro chytré telefony. Případnou poruchu můžete ihned nahlásit prostřednictvím služby Remote Service.

Customer Cockpit (zákaznická ústředna) – kompaktní digitální řídicí centrum

Tento software umožňuje centrální správu propojených strojů a také správu uživatelů a jejich oprávnění. Zajišťuje rovněž pravidelné a bezplatné aktualizace softwaru.

Je to digitální ústředna pro propojení všech servisních produktů Digital Solutions s vašimi zaměstnanci. Díky ní máte přístup ke všem propojeným strojům od společnosti United Grinding a k jejich dokumentaci a můžete centrálně spravovat své systémové uživatele. Customer Cockpit tvoří základ pro všechny servisní produkty United Grinding Digital Solutions a je vyžadován jednou pro celou provozovnu.

Reklama

IT Security – bezpečná digitální truhla s pokladem

Každé spojení je navázáno přímo a výhradně mezi vámi a United Grinding a je vždy časově omezeno. Výměna dat probíhá vždy pouze z vaší iniciativy a v každém případě se týká jen přesně definovaných strojů a/nebo určitých funkcí, které odsouhlasíte. Uživatelé jsou identifikováni osobními uživatelskými jmény a specifickými hesly.

S United Grinding Digital Solutions je online přístup k vašemu stroji nebo systému vždy rychlý a bezpečný. Vzdálená údržba probíhá pouze na pozvání zákazníka, to znamená, že spojení s United Grinding může být navázáno výhradně na základě vaší žádosti.

Související články
Automatizace výroby válcových nástrojů

Nový systém Automated Tool Production (ATP) společnosti Walter nabízí automatizované řešení pro výrobu přesných válcových nástrojů. Systém ATP je inovativní řešení pro propojení brusných, erodovacích, laserových a měřicích strojů od společnosti Walter, ale také pro stroje od jiných systémových partnerů, jež mohou být zařazeny před výrobním procesem a za ním.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Na cestě ke zrození stroje, část 9. Know-how

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit