Témata
Zdroj: archiv F. Hezoučkého

Život ve znamení jádra

Pokud se řekne „František Hezoučký“, je to bezmála to samé, jako by se řeklo „československá a následně česká jaderná energetika“. Pan docent Hezoučký totiž stál u jejího zrodu v naší zemi a pomáhal bez přerušení jejímu rozvoji až do dnešních dnů – a už z pozice pracovníka provozu a výstavby elektráren v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech a Temelíně, nebo z pozice pedagoga Západočeské univerzity v Plzni a ČVUT. Za tyto celoživotní zásluhy o rozvoj oboru, který je dnes ještě důležitější než v minulosti, získal ve svém životě několik významných ocenění. Naposledy letos Zlatou medaili na MSV.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Pane docente, jak se vlastně stalo, že jste si v době, kdy jaderná energetika byla u nás ještě „v plenkách“, zvolil právě tento obor?

F. Hezoučký: Končil jsem v roce 1965 studium tepelně-energetických zařízení na ČVUT v Praze u prof. Maštovského, kde jsme měli i přednášky o jaderné energetice. Vzal jsem si umístěnku do Jaslovských Bohunic, trochu z romantiky. Tehdy se stavěla naše první jaderná elektrárna A-1 s reaktorem na přírodní uran, moderovaným těžkou vodou a chlazeným CO2. Ukázalo se pak, že tento typ byl sice slepou uličkou, ale náš průmysl a lidé se na ní hodně naučili. Provoz nebyl příliš stabilní vzhledem k výměně paliva za provozu a ani výkon nebyl velký. Dosáhli jsme tam sotva 100 MW, ale i ty byly dobré, protože to byla doba, kdy byl elektřiny nedostatek.

Všech ocenění si vážím a přijímal jsem je jako zástupce spousty mimořádných spolupracovníků, kolegů na stavbách i ve výrobních fabrikách,“ říká František Hezoučký. (Zdroj: ZČU)

MM: Můžete nám popsat, co vše jste během svého profesního života v souvislosti se zaváděním jaderné energetiky u nás prožil? Ideálně to, co sám považujete za nejdůležitější nebo co vás „vzalo za srdce“, protože popsat vše by vydalo na knihu...

F. Hezoučký: Co mě vzalo za srdce? Slovensko. Žil a pracoval jsem po škole na Slovensku 15 let a jsem za toto období vděčný. Pro Čecha z Prahy neocenitelná zkušenost poznat jinakost lidí, jazyka, včetně nářečí, kultury, humoru… Slovensko jsem si zamiloval.

A pak Morava, protože jsem přešel do Dukovan. To bylo kouzelné období. Navíc se nám tam dařilo. Měli jsme skvělou partu a podařilo se nám tam uvést do provozu všechny čtyři bloky během necelých tří let (1985–1987). Republika elektřinu potřebovala.

To, co přinesl profesní život, se snažím předávat studentům. Hlavně v čem se nám nedařilo a jak jsme ty otázky řešili. Vaše čtenáře by to sotva bavilo.

Doc. František Hezoučký při převzetí letošní Zlaté medaile na MSV. (Zdroj: Veletrhy Brno)

MM: Mohl byste porovnat rozvoj energetiky u nás v 60. letech, v 90. letech a dnes? Co se dělá nyní lépe, a co hůře a proč?

F. Hezoučký: V 60. letech byl přece jen začátek. Výzkumný reaktor v ÚJV Řež, rozvoj školství a zahájení výstavby elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích.

Protože se celosvětově ukázalo, že nejperspektivnější typy reaktorů pro velkou elektroenergetiku jsou reaktory moderované lehkou vodou navzdory potřebě obohaceného uranu, vláda rozhodla, že i Československo se vydá touto cestou. V Jaslovských Bohunicích jsme proto vybudovali dva bloky V-1 (1982) o celkovém elektrickém výkonu 880 MW, další dva (modernější) bloky V-2 (do provozu byly uvedeny v roce 1985), rovněž 880 MW a paralelně jsme stavěli čtyři bloky stejného typu v Dukovanech (do provozu uvedeny v letech 1985 až 1987). To byla výzva pro český a slovenský průmysl! Licence k projektu jaderného ostrova byla zakoupena od sovětského projekčního institutu, avšak projekt celé elektrárny, výroba komponent, výstavba, montáž, uvádění do provozu – to všechno zvládli naši lidé. EGP Praha, Škoda Praha, Škoda Plzeň, Vítkovice, Sigma, Královopolská Brno, Regula, EZ Bratislava, ZAT Příbram, Energetické strojárne Tlmače, VÚJE Trnava… A pak pokračování v Mochovcích, kde byly naplánovány (4x 440 MW) a v Temelíně, kde měly být postaveny čtyři větší bloky o celkovém výkonu 4x 1000 MW. V prosinci 1987 už se v Temelíně betonovala základová deska prvního bloku. Byli jsme „rozjetí“ z Dukovan a předpokládali jsme uvedení prvního z temelínských bloků do provozu do konce roku 1992. Společenské změny po listopadu 1989 ale přinesly zpochybňování jaderné energetiky, dokonce i nejvyšší představitelé státu v roce 1990 se vyslovovali pro zastavení výstavby. Přešlapování na místě, problémy s bankami, personální turbulence… Až Zemanova vláda v květnu 1999 rozhodla, že budou dva bloky dostavěny. V květnu 2003 jsme pak oba bloky měli dokončené a v provozu.

A dnes, zase přešlapování na místě. Mudruje se, místo toho, aby se pracovalo.

Reklama
Reklama

MM: V roce 2017 jste získal pamětní medaili za dlouhodobou významnou činnost pro ZČU v Plzni, a následně v roce 2020 Státní vyznamenání 1. stupně – za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. A konečně letos Zlatou medaili na MSV za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. Které z těchto ocenění vás nejvíce potěšilo a proč?

F. Hezoučký: Některá ocenění dostává člověk za sebe, jiná dostáváte za celou partu lidí, kteří s vámi spolupracovali. Myslím, že patřím k té druhé skupině. Všech ocenění si vážím a přijímal jsem je jako zástupce té spousty mimořádných spolupracovníků, kolegů na stavbách i ve výrobních fabrikách. I mnohé jiné osobnosti by si ocenění zasloužily.

Doc. Hezoučký s profesorem Burgovem 25. prosince 1972 na blokové dozorně první čs. Jaderné elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích. (Zdroj: archiv Škoda)

MM: Jak hodnotíte stav jaderné energetiky v naší zemi v současnosti? A co by podle vás bylo potřeba udělat – v krátkodobém i dlouhodobém horizontu – pro to, aby měla co nejlepší perspektivy?

F. Hezoučký: Našich, českých, šest bloků je provozováno a udržováno kvalifikovanými pracovníky, tak, jak se má. Zařízení ale stárne. Je třeba na to myslet. No a v dlouhodobém horizontu je nutné myslet na obnovu portfolia elektráren.

Reklama

MM: Jak přispívá či jak může k rozvoji jaderné energetiky přispět technické školství?

F. Hezoučký: Samozřejmě přispívá, potřebujeme novou kvalifikovanou generaci. Specialisty z oborů měření a řízení, elektro, strojaře i pár jaderných inženýrů. Protože se dnes nic nestaví, moc studentů se do oboru nehlásí. A těch pár studentů postačuje většinou na doplnění personálu provozovaných bloků.

MM: Jaký hlavní přínos pro naši zemi spatřujete v rozvoji jaderné energetiky?

F. Hezoučký: Jaderná energetika, jak známo, má výhodu ve stabilitě dodávky, v bezemisním provozu. V našich geografických podmínkách máme možnosti jiných zdrojů jen v omezeném množství. Takže, jasná volba.

Rok 1985, Dukovany. (Zdroj: archiv Elektrárna Dukovany)

MM: A jsou si toho vědomy naše novodobé vlády? Pokud ano, proč se podle vás v této oblasti vše děje tak pomalu?

F. Hezoučký: Těžko se mi to říká, ale vědomy si toho nejsou. Temelín měl výhodu, že v posledních letech jeho dokončování byl ministrem průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Byl to pragmatik, věděl, že náš průmysl potřebuje levnou elektřinu, myslel ekonomicky a věděl, co naši lidé umí zvládnout. Před ním a po něm si těžko na někoho vzpomenu. Málokterý z členů polistopadových vlád si byl a je vědom, že jsme si v Československu postavili celé naše současné bloky sami. A chybí muži činu.

Na konferenci v Šanghaji v roce 2007. (Zdroj: archiv F. Hezoučkého)

MM: Existuje některá země, kde řeší jadernou energetiku podle vás perfektně, a ze které bychom si tedy mohli vzít příklad? A v čem konkrétně?

F. Hezoučký: Bezpochyby Rusko a Čína, protože mají v jaderné energetice nepřerušovanou kontinuitu. Jsou to ale velké země, a proto si z nich lze těžko brát příklad. Zejména Čína dosáhla mimořádných úspěchů. Ze středních zemí by nám mohl být nejblíže přístup Maďarska. Buduje svou novou jadernou energetiku pragmaticky, v návaznosti na předchozí bloky, bez ideologických vměšování, čímž udržuje kontinuitu své technologie. My jsme uměli vyrobit vše, ale od dokončení dvou temelínských bloků se ve výrobních fabrikách vyměnila celá generace znalých lidí, ztratily se znalosti, které se předávají nejlépe při práci. Ztratili jsme kontinuitu. Mnohde se přešlo na jinou výrobu, některé naše fabriky zkrachovaly po divoké privatizaci. Nemáme profesně znalé a moudré vlády. Mnohdy chybí i znalost elementární fyziky.

MM: Vzhledem k tomu, že jsme se potkali právě v rámci letošního MSV, odbočím závěrem od energetiky a zeptám se: Která či které z oceněných firem v rámci letošních Zlatých medailí vás osobně zaujala a proč?

F. Hezoučký: Asi to letadélko (viz článek Zlaté medaile 2023, pozn. redakce). Protože jsem za studentských dob také létal, i když jen na větroních.

Doyen českého jaderného průmyslu, doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D. (naroz. 18. 8. 1942), je vědecko-výzkumný pracovník Katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU v Plzni. Je absolventem Katedry tepelně energetických zařízení FSI ČVUT v Praze a oboru Jaderná technika při SVŠT a ČVUT v Praze. Po studiu pracoval v mnoha technických funkcích na jaderných elektrárnách, například v elektrárně A1 v Jaslovských Bohunicích. Byl hlavním inženýrem spouštění všech čtyř bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. V období 1993–1999 působil ve společnostech Westinghouse a Colenco. V letech 2001–2003 jako ředitel divize výstavby jaderné elektrárny v Temelíně spustil oba nové bloky. Poté pět let pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni. Poslední roky přednáší na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a na ČVUT v Praze.

Vydání #11
Kód článku: 231114
Datum: 15. 11. 2023
Rubrika: Redakce / Rozhovor
Související články
Za modulárními jadernými reaktory do Plzně

Již doslova za dveřmi je akce, která každoročně přiláká do Plzně všechny, kdo se zajímají o jadernou energii – výstava Jaderné dny. Ty letošní proběhnou ve dnech 14. září – 18. října, již tradičně v univerzitním kampusu Plzeň-Bory. První dva dny se zde bude konat Mezinárodní konference na téma Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy. Na podrobnosti, nejen k Jaderným dnům, ale k celé problematice jsme se opět zeptali Ing. Jana Zdebora, CSc., z pořádající Západočeské univerzity v Plzni, který je duchovním otcem Jaderných dnů.

Jádro: Cesta z energetické krize

Letos v září ve svých prostorách kampus Plzeň-Bory Západočeské univerzity v Plzni opět přivítá účastníky mimořádně zajímavé akce s názvem Jaderné dny 2023. Tématem, bude – jak jinak – jaderná energetika z nejrůznějších úhlů pohledu. Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 Ing. Jan Zdebor, CSc., kterého jsme se i letos zeptali na podrobnosti.

Pravda o jádru zazní v Plzni

Jaderné dny 2022. Tak se nazývá mimořádně zajímavá výstava, která se bude konat ve dnech 14. září–19. října 2022 v kampusu Západočeské univerzity na Borských polích. V rámci výstavy proběhnou též nejrůznější konference a semináře se společným jmenovatelem – jaderná energetika. Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 Ing. Jan Zdebor, CSc., proděkan Fakulty strojní pořádající Západočeské univerzity v Plzni.

Související články
Jaderné dny 2023: Ohlédnutí

Jaderné dny 2023 začínaly, jako již tradičně, dvoudenní mezinárodní konferencí, letos s podtitulem „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“, a ukončily svůj oficiální program 18. října poslední přednáškou pro střední školy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ohlédnutí za jadernými dny

Letošní jaderné dny na Západočeské univerzitě v Plzni probíhaly v atmosféře prohlubující se energetické krize v Evropě. Také úvodní konference, která měla ve svém názvu "Jaderná energetika a Green Deal", se tímto tématem měla zabývat.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Hloubkové vrty elektrickou plazmou

Geotermální energie zosobňuje zdroj energie, který má předpoklad definitivně vyřešit lokální energetickou závislost na fosilních palivech.

MM Podcast: Glosa - Tschüss Kernenergie

Zelené Německo nás intenzivnějším spalováním uhlí, substituujícím bezjadernou výrobu elektřiny pro uspokojení rostoucích direktivně nastavených požadavků na provoz elektromobilů, může v následujícím období dostihnout, a přiblížit se tak naší produkci 500 gramů emisí CO2 na jednu spotřebovanou kWh, tedy např. 20násobku objemu produkce Švédska, které naopak svoji energetickou koncepci zaměřuje na jádro.

MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

MM Podcast: Glosa - Tanec na Titaniku ve dvojitém svetru

Podnikatelé potřebují mít možnost predikovat své náklady. Trh se nechová přirozeně, nepohybujeme se v tržním hospodářství, ale v ekonomice ovlivněné válkou a spekulanty. Nic nemá svoji logiku. V létě, kdy byly obnovitelné zdroje na maximálním výkonu, byla spotová cena elektřiny na burze nejvyšší. Na všem v obrovské míře profitují obchodníci, často mimoevropští. Různé podpůrné substituce, které stojí stát obrovské finanční zdroje, se v důsledku rozplynou jako pára nad hrncem. Vzpomeňme na letní politicky pompézní snížení spotřební daně u PHM o necelé dvě koruny na litr, které jsme ve finále ani nezaregistrovali, protože bylo okamžitě přehlušeno nárůstem ceny ropy a marží prodejců.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit