Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Adaptivní plánování umožnilo významně zvýšit výrobu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Adaptivní plánování umožnilo významně zvýšit výrobu

Společnost AVL Moravia, která patří do rakouského koncernu AVL, je výrobcem testovacích zařízení do automobilového průmyslu a komponent pro mateřskou firmu. Implementace systému pokročilého plánování PSIpenta Adaptive přinesla firmě 70% zvýšení obratu při současném nárůstu počtu zaměstnanců jen o 20 % a snížení stavu zásob materiálu o 40 %.

Společnost AVL Moravia sídlí v Hranicích na Moravě, její roční obrat činí zhruba 700 milionů Kč a zaměstnává zhruba 220 pracovníků, od konstrukčního oddělení až po výrobu a administrativu. Zákazníky společnosti jsou především velké automobilky, jako BMW, Renault, Peugeot, Honda, Toyota, Ford či Volkswagen. Firma se zabývá převážně zakázkovou výrobou s charakterem projektu a v rámci svých procesů klade extrémní důraz na efektivní plánování zakázek. V tom je podporována třemi podnikovými systémy – jedním z nich je SAP pro ekonomiku, se kterým je integrován systém PSIpenta (dodávaný společností Berghof) pro plánování a řízení logistiky a výroby, a třetím je EPDM pro správu produktových dat. Systém řízení výroby PSIpenta, který byl implementován v roce 2004, pokrývá kompletní logistické a výrobní procesy včetně konstrukce, TPV, vlastní výroby včetně montáže, uvedení do provozu, demontáže, balení i expedice.

Výzvy

Dodací lhůty na hotová zařízení se v AVL Moravia pohybují mezi 6 až 12 měsíci v závislosti na složitosti konkrétní válcové zkušebny. Management společnosti sice dlouho dopředu ví, jak se bude přibližně vyvíjet další období, ale vzhledem k charakteru výroby je kompletní specifikace daného zařízení známa až při jeho expedici, případně při uvedení do provozu u zákazníka. Zásadním zlomem byl pro firmu rok 2011, kdy bylo jasné, že v roce 2012 dojde k prudkému zvýšení výroby, zejména díky zakázkám ze strany asijských automobilek. Začalo se zvažovat jak zefektivnit výrobu tak, aby byly dodrženy dodací lhůty a nedošlo ke skokovému nárůstu nákladů a zvýšení počtu pracovníků.

Systém PSIpenta již pokrýval všechny logistické a výrobní činnosti včetně plánování a řízení nevýrobních etap (jako např. konstrukce, TPV) a plánování potřebné montážní plochy. Přesto do té doby docházelo k přetížení kritických činností – zejména nákupu, plánování a montáže. Docházelo ke zpoždění ve výrobě a bylo potřeba příliš mnoho přesčasových hodin. Plánování výroby se provádělo operativně formou každodenních porad. I proto společnost hledala způsob, jak dosáhnout vyšší flexibility výroby v prostředí omezeného výrobního prostoru a kapacit.

Řešením byla implementace pokročilého plánování PSIpenta Adaptive. Od nasazení tohoto řešení se očekávala možnost automatického plánování výrobních operací, zlepšení práce s výrobními kapacitami a plné zajištění synchronizace výroby s nákupem.

Řešení

Implementace řešení proběhla kompletně během tří měsíců v první polovině roku 2012 v režii společnosti Berghof. PSIpenta Adaptive pracuje v návaznosti na tom, jak se vyvíjejí dosavadní operace, a podle situace inteligentně navrhuje, přeplánuje a priorizuje navazující výrobní operace. Na rozdíl od běžných ERP/APS systémů PSIpenta Adaptive dokáže uživatelům proaktivně sdělovat, co je důležité, a automatizovaně navrhnout optimální postup.


Nasazení řešení PSIpenta Adaptive v zakázkové výrobě přineslo možnost automatického plánování výrobních operací, zlepšení práce s výrobními kapacitami a plné zajištění synchronizace výroby s nákupem.

Důležitým předpokladem správného fungování systému PSIpenta Adaptive jsou uživatelé, kteří systém správně používají, a aktuální zpětná vazba z výroby. Z toho důvodu byly zavedeny čtečky čárových kódů umožňující včasné a bezchybné odhlašování operací v systému. Dříve nebylo pokrytí čtečkami plošné, z velké části byly operace odhlašovány pomocí papírových lístků a do druhého dne byly zapsány do systému a zaevidovány. V případě, že bylo něco zaevidováno chybně či vůbec, mohlo dojít k chybnému přeplánování apod.

Na rozdíl od jiných řešení, která se snaží počítat parametry výroby až příliš přesně a jsou tím pádem extrémně náročná na údržbu dat a náchylná na případné poruchy, PSIpenta Adaptive může začít pracovat s méně přesnými údaji, které si systém dále automatizovaně upřesňuje. Významným prvkem řešení je regulace zpožděných zakázek a synchronizace ve výrobě a s nákupem. Uživatelům nabízí aktivní pomoc při rozhodování. Poskytuje potřebnou a především v praxi použitelnou funkčnost v prostředí reálné výroby.

Přínosy

Společně se zlepšením organizace výroby a důslednou analýzou „make or buy“ pomohly pokročilé moduly PSIpenta Adaptive zefektivnit průtok výrobou. S pomocí systému mohly být odbourány manuální plánovací procesy, které nyní automatizovaně řídí software, aniž by bylo nutné posílit plánovací oddělení. I přes zvýšení obratu o 70 % nebylo potřeba rozšiřovat výrobní plochy ani adekvátně zvyšovat počet pracovníků, když stačilo nabrat zhruba jen 20 % nových zaměstnanců.
Nový systém také pomohl při snižování stavu zásob a s využitím regulačních mechanismů zásoby optimalizovat tak, aby důležité díly byly v daný moment dostupné, a přitom v zásobách nebylo vázáno příliš mnoho kapitálu. Díky tomu mohlo dojít i při téměř zdvojnásobení průtoku výrobou ke snížení průměrného stavu zásob u nakupovaných položek o cca 40 %, a to i přes skutečnost, že firma nakupuje materiál na zakázku s minimálním předzásobením.

V AVL Moravia se nyní mohou více soustředit na nestandardní zakázky, kterých je v současné době přibližně třetina, a nemusejí plýtvat časem na standardní zakázky zvládnutelné rutinním způsobem. Systém také poskytuje lepší přehled o rozpracované výrobě a umožňuje najít chyby, nedostatky a rezervy tam, kde se opravdu nacházejí. Tím dochází ke kontinuálnímu zvyšování efektivity výroby a zajišťování větší spolehlivosti dodacích termínů.

Do budoucna se plánuje další postupné vylepšování fungujícího řešení, zejména v oblasti zkvalitňování dat a optimalizace podnikových procesů, které systém PSIpenta Adaptive pokrývá. Jedním z aktuálních projektů je například motivace pracovníků ke včasnějšímu odvádění práce tak, aby nedocházelo ke zpožděním ve výrobě a dodávkách. Výhodou softwaru je v této souvislosti možnost individuální customizace zákazníkem (bez znalosti programování) a především bez zásahu do zdrojového kódu, což výrazně zjednodušuje přechod na nové verze a snižuje celkové náklady na vlastnictví a provoz informačního systému. V AVL Moravia tak mohou přizpůsobovat funkčnost systému podle aktuálních potřeb a bez asistence dodavatele softwaru, což šetří čas i náklady.

Komentář zákazníka

„Se společností Berghof dlouhodobě spolupracujeme od roku 2004, a je to spolupráce úspěšná. Pro nás je klíčové, že efekt systému PSIpenta Adaptive není jednorázový, ale dlouhodobý a neustále nám umožňuje zefektivňovat naše procesy a zlepšovat naše data,“ uvádí Milan Rajtár, DiS., ekonomický ředitel AVL Moravia, a pokračuje: „Díky tomu došlo za dobu posledních dvou let k výraznému zpřesnění termínů dodávek a ke zvýšení průtoku výrobou s využitím prakticky stejných zdrojů.“

Miroslav Fribert

Berghof
miroslav@myr.cz
www.berghof.cz

Další články

Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: