Témata
Zdroj: Automa CZ

Automatizace je tradičně spojována hlavně s velkými výrobními společnostmi a za její hlavní doménu jsou považovány automobilový průmysl a elektronika. Z konceptu Průmysl 4.0 se během let stal velmi složitý a pro běžného člověka obtížně pochopitelný fenomén. Jeho název se často používá, ale málokdo dokáže vysvětlit význam tohoto pojmu. Také o průmyslové automatizaci, robotizaci a digitalizaci panují mylné představy, že jde o něco příliš složitého, co lze jen obtížně využít v každodenním životě malých a středních podniků. Jde však o nedorozumění, které je třeba uvést na pravou míru.

Reklama

Rostoucí potřeba automatizace se vztahuje na všechny podniky bez ohledu na odvětví, velikost nebo umístění. Také malé firmy totiž potřebují hladší řízení pracovních toků, lepší plánování dodávek, efektivnější řízení logistiky a robotizaci standardizovaných procesů. Chtějí-li zvýšit svoji efektivitu, flexibilitu a produktivitu při zachování vysoké kvality, musí také ony optimalizovat náklady na údržbu, redukovat sklady náhradních dílů a zkrátit dobu od prvotního nápadu po uvedení produktu na trh. Musí rovněž bojovat s nedostatkem pracovní síly a lépe využívat potenciál svých zaměstnanců. Aby průmyslová automatizace pomohla malým a středním podnikům se s těmito úkoly vypořádat, je třeba vyvrátit mýty, jež brání jejímu nasazení v tomto firemním segmentu.

Rozšířené mýty o automatizaci

Existuje mnoho velmi populárních „mýtů malých a středních podniků“ souvisejících s průmyslovou automatizací. Můžeme se s nimi setkat nejen u nás, ale i v sousedních zemích střední a východní Evropy. Jmenujme některé z nich: Naše společnost je příliš malá na automatizaci. Naše procesy jsou natolik specifické, že je nelze automatizovat. Investice do automatizace nepřinesou další ekonomické výhody. Robotizace je nad naše finanční možnosti. Nevidíme potřebu automatizace, protože jsme dosud úspěšně žili bez ní. Nemohu najít dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by naši výrobu povýšili na další úroveň. Robotizace bere lidem práci.

Společnost Automa CZ navrhuje a vyrábí jednoúčelové stroje, robotické stanice a montážní linky podle unikátních potřeb a požadavků zákazníka. (Zdroj: Automa CZ)

Pojďme se podívat na fakta

Jedním z dobře přijímaných ukazatelů automatizace je tzv. hustota robotů, která představuje počet jednotek průmyslových robotů využívaných v zemi na 10 000 zaměstnanců. Tento údaj najdeme například ve zprávě o průmyslových robotech World Robotics 2021, vydané Mezinárodní federací robotiky (IFR). Tato zpráva uvádí údaje o hustotě za rok 2020 v Evropě: Německo 371, Švédsko 289, Dánsko 246, Itálie 224, Nizozemsko 209, Španělsko 203. Slovinsko 183, Slovensko 175, Česká republika 162, Maďarsko 120. Tato čísla jasně ukazují, že země střední a východní Evropy jsou sotva nad polovinou „vyspělejších“ evropských zemí. Při bližším zkoumání důvodů jsou některé patrné – dražší vs. levnější pracovní síla a ekonomická síla společností, abychom jmenovali alespoň některé. Skrytým hnacím motorem vyšší hustoty je však úroveň přijetí automatizace napříč malými a středními podniky a širokou škálou výrob v těchto zemích – zemích s vyšší produktivitou, efektivitou a lepším využitím potenciálu lidské pracovní síly.

Není to dobrá odpověď na argument „jsme příliš malá firma“? Proč nejsou malé společnosti ve Švédsku, Španělsku nebo Německu „příliš malé“ na investice do inteligentních automatizačních řešení? Důvod může být jednoduchý – chtějí být konkurenceschopnými, efektivními a ziskovými a tyto své cíle úspěšně podporují investicemi do automatizace.

Robotické buňky se uplatňují nejen ve velkosériové výrobě, ale díky flexibilitě je lze využívat i při výrobě malých sérií různých výrobků. (Zdroj: Automa CZ)

Specifická výroba

Můžeme se do určité míry shodnout, že některé výrobní procesy jsou jedinečné a obtížně automatizovatelné. Mnoho úkolů, operací a technik však již bylo úspěšně automatizováno, digitalizováno a robotizováno ve stovkách výrobních zařízení po celém světě, což těmto firmám přináší konkurenční výhody. Existuje mnoho způsobů, jak se inspirovat. Mluvit s profesionály v oboru automatizace nebo jen strávit nějaký čas na YouTube, kde prakticky každý může najít reálné příklady aplikací, které odpovídají jeho potřebám a řeší jeho obchodní nebo výrobní výzvy.

Reklama
Reklama

Práce pro zaměstnance

Také mýty související s pracovní silou si zaslouží určité objasnění. Automatizace, digitalizace a robotizace lidem práci neberou. V dnešní době zaměstnavatelé potřebují dostupnější pracovní sílu, jejíž nedostatek je jedním z omezení pro růst jejich podnikání a dosahování nových příležitostí a trhů. V takové situaci je řešením uvolnit lidi z „DDD“ (dull, dirty, dangerous neboli nudných, špinavých a nebezpečných) činností a zařadit je na pozice, které více využívají jejich lidského potenciálu. Díky tomu budou moci rozvíjet své dovednosti a poskytovat více pro společnost zvýšením produktivity, efektivity a přidané hodnoty. Další výzvou, se kterou se v dnešní době potýká mnoho firem, je nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací. Protože takoví lidé jsou nedostupní a pravděpodobně brzy nebudou, je cestou vpřed lepší využití, rozvoj a podpora pracovníků, kteří již pro společnost pracují. Jak? Pochopitelně automatizací, digitalizací nebo robotizací DDD činností.

Finanční náročnost

Množství mýtů souvisí i s finanční stránkou příběhu. Zkušenosti ukazují, že návratnost investice do inteligentního automatizačního řešení se pohybuje (v závislosti na mnoha faktorech) obvykle mezi třemi měsíci a dvěma roky, což jsou velice přijatelné hodnoty. Navíc se zdá, že rozumné investice do automatizace, robotizace a digitalizace jsou nutností, protože přinášejí významnou konkurenční výhodu, zvyšují produktivitu a umožňují výrobcům vyrábět více při stejném počtu zaměstnanců, přejít z dvousměnného na třísměnný provoz bez zvýšení počtu zaměstnanců, zlepšit zajištění kvality a snížit zmetkovitost výroby, zkrátit dobu uvedení výrobku na trh a zvýšit flexibilitu při změně výroby podle nových příležitostí a měnící se poptávky. Investice zde tedy není investicí do automatizace jako takové, ale investicí do úspěchu a budoucnosti firmy, protože firma bez automatizace dříve nebo později ztratí svou konkurenceschopnost.

Díky automatizaci lze výrazně zvýšit efektivitu logistiky a získat dokonalý přehled o pohybu surovin, polotovarů a hotových výrobků a o stavu jejich zásob. Společnost Antra ID nabízí automatizované identifikační systémy s čárovými kódy i s čipy RFID. (Zdroj: Antra ID)

Administrativa, výroba i logistika

Automatizace a digitalizace usnadňují výrobním podnikům všech velikostí srovnání konkurenčních produktů, zjednodušují nákupní proces a formují zcela odlišný provoz výroby a logistiky. Svou stopu zanechávají prakticky všude, nejviditelněji při nasazování automatizovaných a kybernetických systémů do výrobních procesů. To znamená, že nahrazují rutinní ruční operace ve výrobě zaváděním automatizovaných výrobních nebo montážních linek. Hlavní výhodou je úspora výrobních nákladů; tak je možné snížit cenu za kus bez snížení kvality. Naopak automatizované a robotizované linky výrazně snižují zmetkovitost a umožňují vyrábět více dílů. Ze zkušenosti víme, že počítačově řízená montážní linka má až 97% úspěšnost kvality. Toto řešení je vhodné pro firmy všech velikostí, protože každé řešení lze přizpůsobit potřebám zákazníka. Jedna ze společností v holdingu CEAH, Automa CZ, se zabývá výrobou jednoúčelových strojů, robotických stanic a montážních linek dle unikátních potřeb a požadavků zákazníka, což není na trhu standardem.

V automatizaci je také typická situace, kdy se výroba může po několika měsících či letech změnit na jiný produkt. To lze s dostatečným předstihem vyřešit inteligentním návrhem stroje, stanice nebo celé linky, s ohledem na budoucí potřeby výrobních změn, aby byly efektivně přizpůsobeny novým požadavkům a v budoucnu přepracovány, včetně zákaznického přeprogramování našimi inženýry ze společnosti Auware Engineering.

Reklama

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se automatizace uplatní v každém výrobním podniku, je intralogistika. Takové řešení zahrnuje celkovou logistiku, řízení zásob a veškerou evidenci. V dnešním rychle se měnícím světě jsou digitalizované, bezpapírové, štíhlé procesy a sledovatelnost zboží a zařízení potřeba více než kdy jindy. Unikátní logistická řešení, využívající automatizované identifikační systémy (Auto-ID), pokrývají celý dodavatelský řetězec a umožňují plné sledování zboží, surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Komplexní řešení z jedné ruky

Existuje mnoho způsobů, jak automatizovat výrobní a intralogistické procesy, a toto téma se může na první pohled zdát komplikované. Výhodou Central European Automation Holdingu však je, že všechna tato řešení jsou pod jednou střechou. Díky synergii speciálně vyškolených konzultantů, designérů, programátorů a techniků ze společností Automa CZ, Antra ID a Auware Engineering dokážeme zákazníkovi nabídnout ty nejlepší služby, řešení, implementaci a servis v těchto oblastech. Díky plnému využití synergií, kompetencí, zkušeností a jedinečných odborných znalostí v rámci skupiny mohou naše společnosti dobře uspokojit jakoukoli poptávku našich zákazníků v kritických oblastech dnešní automatizace, robotizace a digitalizace, a to od tvorby nápadů přes návrh, konstrukci a programování až po uvedení do provozu a údržbu.

Vydání #3
Kód článku: 230323
Datum: 08. 03. 2023
Rubrika: Produktový článek / Automatizace
Firmy
Automa CZ

Přední český hráč v oboru průmyslové automatizace s 30letou historií se zaměřuje na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů, výrobních linek a robotických pracovišť. Specialisté pomáhají zákazníkům od počátečních fází projektu vytvořením konceptu řešení, který komplexně pokryje všechny potřeby a požadavky – funkční, výkonnostní i bezpečnostní. Každý dodaný stroj, linka, stanice je unikátní a vždy navržen přesně podle individuálních požadavků a potřeb zákazníka. Společnost je součástí skupiny Central European Automation Holding – středoevropské skupiny firem specializovaných na automatizaci. Zajišťuje komplexní služby lokálním i nadnárodním zákazníkům ze segmentů automotive, elektrotechniky, potravinářského průmyslu a dalších.

Číst dál
Central European Automation Holding (CEAH)

Strategický projekt založený společností Oriens Investment Management (Oriens), aby se stal regionálním lídrem v oblasti průmyslové automatizace. CEAH je portfolio vzájemně se doplňujících společností, které jsou uznávanými lídry na trhu v oblastech svého zaměření. Tyto společnosti nabízejí komplexní řadu řešení, služeb a schopností, včetně strojírenství, inženýrských služeb, průmyslových služeb, služeb dostupnosti výroby a služeb optimalizace procesů.
Členy holdingu jsou společnosti Automa CZ (český výrobce jednoúčelových strojů, výrobních linek a robotických pracovišť), Antra ID (maďarský poskytovatel řešení pro automatizaci sledování a sledování a intralogistiky) a Auware Engineering (maďarský poskytovatel profesionálních služeb a řešení v oblasti designu, programování, projektů modernizace a strategického poradenství, zaměřený na Průmysl 4.0 a průmyslovou automatizaci).

Číst dál
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit