Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Bezpečnost firemních dat, část 9.
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Databáze se zákazníky, zaměstnanci a obchodními kontakty. To všechno jsou nejčastější formy osobních údajů, se kterými se potkává většina firem. Jak jsou ale tyto zákonem chráněné informace reálně zabezpečené?

Osobní údaje veřejnými

Ochrana osobních údajů je i ve světle nově plánované regulace ze strany Evropské unie čím dál víc aktuální téma. Tyto údaje jsou v určité míře zpracovávány v podstatě každou organizací a platná legislativa pro ně vyžaduje několik důležitých povinností. Jednou z nejdůležitějších oblastí, které zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů řeší, je zabezpečení těchto informací při uložení a jejich používání. Navzdory medializaci případů a tomu, že související legislativa je v platnosti už řadu let (číslo 2000 mluví za vše), se stále potkáváme s nepochopením a v některých případech také s neznalostí zákonných požadavků.

Široce medializovanou událostí byl například únik dat o romských studentech z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy před několika lety. Incident nastal pochybením uživatele, který nahrál omylem databázi s 900 studenty do veřejného umístění volně přístupného z internetu. Citlivé informace o kontaktech na žáky a výši jejich dotace na studium tak byly přístupné prakticky komukoliv. Kromě negativní medializace stál MŠMT tento únik 450 000 Kč na pokutě od Úřadu na ochranu osobních údajů.

Incidenty s osobními údaji ve státní správě a velkých firmách jsou často předmětem velké medializace. Co však zatím není tak široce známo, je nová zákonná povinnost, která vstoupí v platnost s regulací osobních údajů EU. Díky ní bude povinností úplně každé firmy hlásit únik nebo zneužití údajů a čelit důsledkům takového incidentu. Kromě kompenzace dotčených osob pak nový zákon přináší i případné penalizace v případě, že firma nepodnikla dostatečné kroky k prevenci úniku dat.

Nejde však jen o to, co vyžaduje zákon. Obchodní databáze a data z CRM jsou jedny z nejcennějších typů dat, které firmy obecně shromažďují. Již v minulých dílech seriálu jsme uváděli několik případů, kdy obchodníci tato data vynesli a použili je ve prospěch vlastního podnikání nebo prodali konkurenci. Pro firmy znamenají tyto situace například vznik nové firmy v oboru nebo ztrátu zákazníků, které přímým cílením osloví konkurence s lepší nabídkou.

 

Jak být připraveni na novou legislativu...

Nařízení o ochraně osobních dat připravuje Evropská komise prostřednictvím odborné organizace Article 29 Working Party již několik let. Tato nová legislativa sjednotí stávající zákony o ochraně osobních údajů v členských státech a přinese několik důležitých změn:
•    zavedení centrální autority pro ochranu dat na celoevropské úrovni;
•    povinné nahlašování incidentů s osobními údaji dotčeným osobám i úřadům;
•    zrušení povinnosti oznamovat úřadům zpracování osobních údajů;
•    snížení nutné operativy pro menší a střední firmy.

Co se obecně měnit nebude, je informovanost pro koncovou osobu a požadavky na bezpečnost osobních údajů. Již v současnosti zákon kromě jiného vyžaduje, aby firma chránila data před neautorizovaným přístupem a manipulací a pořizovala auditní záznamy o přístupech k nim. V praxi jsou tyto požadavky nejčastěji naplňovány použitím šifrování při přenosu i uložení dat a nastavením logování v systémech. Tam, kde logování není možné, pomáhá auditní software, který dokáže zaznamenat obecně jakoukoliv manipulaci s daty.

Je dobré pamatovat také na to, že v dnešní době je pořád častější práce zaměstnanců prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů, které často neposkytují adekvátní úroveň ochrany v porovnání s počítači. Relevantní rizika v tomto směru pomáhají pokrýt řešení Mobile Device Management, resp. Enterprise Mobility Management.

… a jak reálně ochránit data

Obecně tedy můžeme doporučit několik důležitých bodů, na které by měla firma pamatovat:
•    Zjistěte, jaké typy osobních údajů zpracováváte. Personální a mzdová agenda, informace o uchazečích a kontakty na zákazníky jsou nejběžnější osobní informace, které firmy zpracovávají.
•    Prověřte, zda splňujete všechny zákonné podmínky. Může se na vás vztahovat oznamovací povinnost Úřadu na ochranu osobních údajů, nebo alespoň zpracování nutné dokumentace.
•    Zabezpečení osobních dat by mělo být na prvním místě. K tomu vám mohou pomoci softwarové nástroje na audit, šifrování a ochranu dat (data loss prevention systémy).
•    Buďte připraveni na plánované legislativní změny. Bezpečnost osobních dat se stane ještě více diskutovanou a vynucovanou oblastí. Vyhněte se únikům a opomenutím, které vás mohou stát nemalé peníze.

Matej Zachar

Safetica Technologies


Partnerem seriálu Bezpečnost firemních dat na stránkách MM Průmyslového spektra je společnost Safetica Technologies (www.safetica.cz), jejíž software dnes chrání firmy všech velikostí před následkem chyb jejich zaměstnanců i únikům citlivých informací.

mmoc@webershandwick.cz

www.safetica.cz

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: