Témata
Zdroj: CPIA

České know-how pro české jádro

Na podzim letošního roku má česká vláda rozhodnout o vítězi tendru na výstavbu nových jaderných bloků. Jak plánuje zapojit české dodavatele? A plánuje to vůbec? Nejen na to jsme se zeptali Josefa Perlíka, výkonného ředitele Aliance české energetiky, která sdružuje největší technologické firmy z dodavatelů pro jaderný průmysl v naší zemi.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Změnila současná energetická situace u nás i v celé Evropě postoj ČEZu a také našeho státu k dostavbě Dukovan? Pokud ano, co z toho vyplývá pro české firmy?

J. Perlík: Výstavba nového bloku v JE Dukovany, a případné rozhodnutí o dostavbě dalších tří v JE Temelín, je dlouhotrvající proces spadající do energetické koncepce státu. Energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině spíše potvrdila nutnost mít v České republice stabilní energetický zdroj, který dokáže naplnit potřeby českých domácností a firem. Pro významnou část českých firem s jaderným programem i jejich dodavatelů pak výstavba znamená stěžejní možnost uplatnit své know-how na domácím trhu, a potvrdit tak své kompetence pro účast v dalších jaderných zakázkách u nás i ve světě.

Pokud český průmysl dosáhne avizovaného objemu zakázek, má před sebou další desítky let existence v roli, kterou hraje doposud. Tedy silného hráče na světovém trhu dodávek pro jaderné elektrárny,“ říká Josef Perlík.
(Zdroj: CPIA)

MM: Kterých typů českých firem se možné dodávky pro budování jaderných elektráren obecně a konkrétně Dukovan potenciálně týkají a kolik takových dodavatelů (subdodavatelů) se v případě dostavby Dukovan předpokládá?

J. Perlík: České firmy mají v současné době know-how na zajištění dodávek při výstavbě nových jaderných bloků v objemu 65 %. Jsou schopny dodávat klíčová zařízení pro jednotlivé části jaderné elektrárny, tj. jaderný ostrov, turbínový ostrov, pomocné a společné provozy, systémy kontroly a řízení, elektro a stavební části. A to včetně klasifikovaných komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny. Mohou se významnou měrou podílet na inženýringu projektu, některé dodávky řídit jako systémový integrátor a dodavatel, i převzít odpovědnost za smluvní podmínky.

Co se týká počtu, jde řádově o desítky firem s jaderným know-how.

MM: Z čeho vycházíte při definici podílu českého průmyslu na dostavbě NJZ?

J. Perlík: Procento je definováno reálnými možnostmi jednotlivých společností reprezentujících český průmysl a je stanoveno velmi konzervativně. Jsou v něm obsaženy pouze a jen ty dodávky, na které je průmysl skutečně připraven. Pokud bychom do této analýzy promítli ještě ty dodávky, které bychom technicky určitě zvládli, ale kde firmám chybí třeba reference nebo aktuálně technologický výrobní park apod., pak by jejich podíl osciloval k 70 až 75 % celkových dodávek.

Český průmysl má kompetence na výstavbu až dvou třetin jaderné elektrárny. A kdo jiný než české firmy by se měl podílet na jedné z největších investic v historii České republiky?
(Zdroj: CPIA)

MM: Jaké jsou hlavní důvody, proč by těmito dodavateli měly být české firmy?

J. Perlík: Jde především o to, že český průmysl má kompetence na výstavbu až dvou třetin jaderné elektrárny. A kdo jiný než české firmy by se měl podílet na jedné z největších investic v historii České republiky? Stejně tak to mají nastavené i v Polsku, Maďarsku nebo Francii, kde tamním firmám zajistil jejich účast stát. Neméně důležitým faktorem pro zapojení českých firem je i udržení soběstačnosti české energetiky a nezávislosti při servisování, provozování a modernizaci nového či nových bloků. To se ostatně potvrdilo za covidu, kdy byly zavřené hranice. ČEZ tuto skutečnost vůbec nepocítil, vše byly schopny dodat a zajistit právě české firmy.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Aliance české energetiky, která zastupuje největší hráče z jaderného průmyslu v ČR, uvádí také ekonomické přínosy. O jaké jde?

J. Perlík: Podle analýzy vypracované Vysokou školou ekonomickou v Praze by v případě dostavby čtyř jaderných bloků činilo navýšení HDP České republiky za dobu výstavby až 936 mld. korun a příjmů veřejných rozpočtů až 384 mld. Při dostavbě jednoho bloku by došlo k navýšení HDP až o 234 mld. korun a příjmů veřejných rozpočtů až o 96 mld. korun. A to už nejsou zanedbatelné příjmy do státní pokladny. Aktuálně řešíme důchodovou reformu, schodky státního rozpočtu, hledáme nástroje, jak zvýšit příjmovou stranu státního rozpočtu atd. Proto je zcela nelogické, aby český průmysl, který je jedním z tahounů české ekonomiky, stál stranou v situaci, kdy se v zemi budou utrácet stovky miliard korun, a zároveň neměl možnost vrátit finance zpět do státní kasy.

MM: Co se stane, když bude podíl českého průmyslu menší?

J. Perlík: Pokud český průmysl dosáhne avizovaného objemu zakázek, má před sebou další desítky let existence v roli, kterou hraje doposud. Tedy silného hráče na světovém trhu dodávek pro jaderné elektrárny. Naopak, nepodaří-li se to, čeká jej zásadní propad, mnohem horší a trvalejší než po konci výstavby JE Temelín. Pokud nebudou české firmy přizvány k realizaci na domácím projektu, obchodní výpadky, ztráta know-how, a s tím související neobnovení referencí v jaderné energetice v České republice i úbytek vysoce kvalifikovaného personálu by byly na takové úrovni, že by skutečně šlo o tragickou ránu vývoji a existenci tohoto oboru.

Pokud bude stát držet výrobu elektrické energie ve vlastních rukou, pak může mít i nástroje na případnou cenotvorbu.
(Zdroj: CPIA)

MM: Pokud se záměr, aby dodavateli byly české firmy, podaří, jaký prospěch z toho bude mít Česká republika a její občané?

J. Perlík: O řadě z nich jsme už hovořili. Zachování oboru v kondici, možnost proexportního navázání společností na domácí referenci, zvýšení zájmu o technické obory, a tedy vysoce pozitivní dopad na školství jako takové, zvýšení zaměstnanosti a kvalifikovaného personálu. Dále jsou to značné pozitivní dopady na jednotlivé složky státního rozpočtu, zajištění budoucnosti oboru a jeho soběstačnosti jako celku. Jak jsem už uvedl, aktuálně nepotřebuje provozovatel jaderných elektráren v ČR společnost ČEZ v průběhu provozu bloků podporu ze zahraničí – má ji doma od českých firem. Je to unikátní věc, o kterou nesmíme přijít. Zajištění účasti českého průmyslu v připravovaném tendru je proto státním zájmem České republiky.

MM: A může ovlivnit energetickou samostatnost Česka? Pokud ano, jak?

J. Perlík: Zcela jistě ano. V rámci Green Deal a plánovaného ukončování uhelných elektráren v 30. letech může vzniknout nedostatek elektrické energie v celé Evropě. Otázka by pak už nebyla za kolik, ale zda vůbec bude elektrická energie na trhu. Aktuálně je Česká republika soběstačná v její výrobě a tyto objemy je třeba zachovat. Čtyři jaderné bloky jsou potřebná náhrada za odstavené uhelné elektrárny a pokryjí očekávaný růst spotřeby elektřiny.

Reklama

MM: Může situace kolem dostavby Dukovan ovlivnit cenu elektřiny v Česku?

J. Perlík: Pokud bude stát držet výrobu elektrické energie ve vlastních rukou, pak může mít i nástroje na případnou cenotvorbu.

MM: Pokud vím, v Polsku řešili podobnou situaci a polská vláda zvýhodnila polské firmy oproti zahraničním. Jak se jí to povedlo a mohli bychom si z polského řešení vzít příklad?

J. Perlík: Evropa snad kromě Německa a Rakouska zažívá jaderný boom. Polsko plánuje postavit čtyři nové bloky, Francie šest a u osmi dalších mají vzniknout studie proveditelnosti, v Maďarsku probíhá dostavba JE Pakš II, Turecko realizuje stavbu dvou bloků v JE Kozloduj atd. O tom, že se budou ve Francii podílet na výstavbě tamní firmy, není třeba spekulovat. Také Polsko jasně definovalo rozsah povinné účasti svého průmyslu na výstavbě nových JE – od 20 % na stavbě prvního bloku až po 60 % při výstavbě třetího a čtvrtého bloku. Westinghouse už nasmlouval kolem 35 polských dodavatelů do svého dodavatelského řetězce. Proto je třeba, aby český stát ještě před podáním nabídek vyjednal s uchazeči garanci účasti českých firem na projektu v České republice. Pokud tak neučiní, hrozí reálné riziko, že bude pro vítěze tendru výhodnější najmout si na dostavbu jaderného zdroje u nás zahraniční dodavatele, se kterými bude spolupracovat na zakázkách v Evropě, kde mají tamní firmy účast vyjednanou státem. A to by jak pro český průmysl, tak i pro další obory na něj navázané bylo fatální.

České firmy mají v dodávkách do jaderného průmyslu 50letou historii. Podílejí se na výstavbě a rekonstrukcích jaderných elektráren v řadě zemí po celém světě.
(Zdroj: CPIA)

MM: Jakou roli hraje cena nabídky českých řešení oproti těm zahraničním a co dalšího vstupuje do hry?

J. Perlík: České firmy mají v dodávkách do jaderného průmyslu 50letou historii. Podílejí se na výstavbě a rekonstrukcích jaderných elektráren v řadě zemí po celém světě. Je logické, že pokud vyhrajete výběrové řízení, nabídli jste špičkové řešení za konkurenční ceny. A stejný postup bude uplatněn i v rámci projektu v České republice.

Nicméně je třeba brát na zřetel i bezpečnost provozu jaderných elektráren po dobu následujících 50 až 70 let. A jedním z hlavních parametrů je i teritoriální blízkost firem pro zajištění servisu a modernizace zařízení.

MM: Jaký časový horizont si můžeme představit, pokud hovoříme o uvedení Dukovan do plného provozu? A může na tom něco změnit právě skutečnost, které firmy budou dodavateli?

J. Perlík: Předpokládaný termín uvedení nového bloku v JE Dukovany je stanoven na rok 2036. I vzhledem k plánu odstavování uhelných elektráren je třeba tento termín dodržet.

Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

MM Podcast: Glosa - Tschüss Kernenergie

Zelené Německo nás intenzivnějším spalováním uhlí, substituujícím bezjadernou výrobu elektřiny pro uspokojení rostoucích direktivně nastavených požadavků na provoz elektromobilů, může v následujícím období dostihnout, a přiblížit se tak naší produkci 500 gramů emisí CO2 na jednu spotřebovanou kWh, tedy např. 20násobku objemu produkce Švédska, které naopak svoji energetickou koncepci zaměřuje na jádro.

MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

Související články
MM Podcast: Glosa - Tanec na Titaniku ve dvojitém svetru

Podnikatelé potřebují mít možnost predikovat své náklady. Trh se nechová přirozeně, nepohybujeme se v tržním hospodářství, ale v ekonomice ovlivněné válkou a spekulanty. Nic nemá svoji logiku. V létě, kdy byly obnovitelné zdroje na maximálním výkonu, byla spotová cena elektřiny na burze nejvyšší. Na všem v obrovské míře profitují obchodníci, často mimoevropští. Různé podpůrné substituce, které stojí stát obrovské finanční zdroje, se v důsledku rozplynou jako pára nad hrncem. Vzpomeňme na letní politicky pompézní snížení spotřební daně u PHM o necelé dvě koruny na litr, které jsme ve finále ani nezaregistrovali, protože bylo okamžitě přehlušeno nárůstem ceny ropy a marží prodejců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Stavme na pozitivním a fungujícím

Česko patřilo ke konci roku 2023 k zemím, jejichž ekonomika stále nedosáhla předcovidové úrovně. Hospodářský růst bude podle většiny ekonomů i v tomto roce velmi pomalý. Situaci komplikují nepříliš optimistické faktory, jako je nestabilita veřejných financí, výroba postavená na subdodávkách, nedostatečná infrastruktura a další. Když k tomu připočteme vnější geopolitické okolnosti, není situace příliš příznivá. A o tom, jak toto vše ovlivňuje automobilový průmysl a jak se zbavit stigmatu subdodavatelské země, jsme hovořili s Petrem Knapem, odborníkem společnosti EY pro automobilový průmysl.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Jiří Mašek, ČZU v Praze

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Jiřího Maška, děkana Technické fakulty ČZU v Praze.

Matematiku považuji za základ všeho

O problémech s výukou matematiky na českých základních a středních školách, o českých vysokoškolácích, kteří mají vynikající výsledky v oblasti informatiky, kybernetiky, robotiky a umělé inteligence, ale také o budoucnosti energetických zdrojů, jsme diskutovali s rektorem Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit