Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Digitalizace pro vyšší přidanou hodnotu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Digitalizace pro vyšší přidanou hodnotu

„Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ – to bylo motto, pod nímž společnost Siemens představila na letošním MSV své nejnovější produkty a směry vývoje v rámci rozsáhlého portfolia komplexních řešení pro digitalizaci výroby. MSV 2018 je již historickou událostí a Siemens nyní hledí do roku 2019. Jaký byl pro něj letošní rok a jaké má v Česku další plány? Na to jsme se zeptali Tomáše Duby, ředitele obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty.

MM: Mohl byste zhodnotit rok 2018 z pohledu vašeho působení na českém trhu?

Tomáš Duba: Rok 2018 byl velmi úspěšný a pro nás v mnohém přelomový. Jako zásadní vidím to, že se nám podařilo přesvědčit významné výrobce obráběcích strojů, aby začali na mezinárodních trzích bojovat vyšší mírou přidané hodnoty. Tím, v čem jsou unikátní a jakou službu nebo řešení navíc mohou svým zákazníkům nabídnout, namísto toho, aby se snažili být nejlevnější.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jsme na příkladu modelu stroje HCV4000 společnosti Škody Machine Tool ukázali celou řadu výhod, které výrobcům strojů přináší digitální dvojče a jeho virtuální zprovoznění. Ohlas byl tak velký, že již máme zadání od dalších českých výrobců, kteří se chtějí vydat stejným směrem jako Škoda Machine Tool.

Je jasné, že čím je stroj větší, mohutnější, komplikovanější a vyrobený na zakázku, tím více se zvyšuje přidaná hodnota výrobku. Nicméně výrobci díky naším digitálním řešením budou schopni míru přidané hodnoty akcelerovat.

„Srovnání naší produkce s ostatními evropskými zeměmi znamená právě v oblasti výroby obráběcích strojů vysoce postavenou laťku, kterou ale naše firmy statečně drží. Avšak aby ji udržely i nadále, musí investovat jak do lidí, tak do vlastního rozvoje,“ říká Tomáš Duba.

MM: Myslíte, že to může znamenat pro české výrobce strojů start k větší konkurenceschopnosti v porovnání se zahraničními výrobci?

Tomáš Duba: Jsem o tom přesvědčen. A to i přesto, že my Češi jsme hodně skeptický národ a snažíme se zpravidla bagatelizovat možný přínos věcí, které jsou nové a které neznáme. A většinou tak dlouho čekáme, až nám ten vlak ujede. Jsem tedy hrozně rád, že společnost Škoda Machine Tool se do toho s námi pustila. Virtuální zprovoznění digitálního dvojčete jsme začali vyvíjet už v roce 2015 a následně jsme ho představili na veletrhu MSV, a to prostřednictvím karuselu společnosti TOSHULIN. Letos se nám podařilo, díky úspěšnému příkladu Škody Machine Tool v kontextu velikých horizontálních vyvrtávaček a frézek, vzbudit zájem dalších výrobců podobných strojů na českém trhu a přimět je přemýšlet o možnostech, které digitální dvojče nabízí. Předpokládám, že jejich zájem bude narůstat a věřím tomu, že během příštího roku zaznamenáme signifikantní, až téměř lavinový efekt v této oblasti.


Digitální dvojče totiž věrně popisuje mechatronické vlastnosti stoje. To také znamená, že se už ve fázi vývoje stroje dají jeho vlastnosti odsimulovat.

 

MM: A bylo pro ně inspirující, že mohli vidět digitální dvojče a jeho virtuální zprovoznění na vlastní oči na MSV? Nebo si to spíše řekli?

Tomáš Duba: Především si to řekli v rámci setkání na různých odborných konferencích ještě před konáním MSV a nyní již s několika výrobci intenzivně jednáme. Neřekl bych tedy, že je k tomu přiměl přímo strojírenský veletrh. Cílem bylo oslovit nejen oblast výrobců strojů, ale i širokou odbornou veřejnost a budoucí koncové uživatele, pro které digitální dvojče nabízí také celou řadu výhod. Jako jednu z největších bych uvedl školení pro budoucí obsluhu. V tomto případě výhoda pro koncového uživatele spočívá zejména v úspoře času, protože školení se dá provést ještě dříve, než firma stroj fyzicky převezme. Digitální dvojče totiž věrně popisuje mechatronické vlastnosti stoje. To také znamená, že se už ve fázi vývoje stroje dají jeho vlastnosti odsimulovat. Největší benefit to samozřejmě přináší zákazníkům, kteří mají ke svému výrobci geograficky daleko. V takovém případě se školení dá realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace na dálku.

MM: Kam tedy nyní povedou vaše další kroky v oblasti vývoje?

Tomáš Duba: Virtuální zprovoznění stoje prostřednictvím digitálního dvojčete je jenom jedním střípkem z mozaiky toho, co nabízíme. Společnost Siemens je v dnešní době jediným poskytovatelem komplexního řešení digitalizace od vlastního návrhu výrobku a přípravy jeho výroby, simulování výroby, jejího ověření a následně uvedení do provozu. A samozřejmě i servisu v rámci celého výrobního cyklu. V té souvislosti bych se ještě chtěl zastavit u dalšího řešení, které jsme prezentovali na letošním MSV. Konkrétně jde o aplikaci s názvem Manage My Machine vyvinutou pro obráběcí stroje, která běží v cloudovém prostředí, na našem otevřeném operačním systému pro průmyslový internet věcí MindSphere. Na veletrhu jsme předvedli připojení celé řady strojů, z nichž některé byly umístěny u koncových uživatelů, jiné u výrobců, další v našem výrobním závodě nebo také na SF VUT v Brně. Je rozdíl, jestli aplikace pro sběr a vyhodnocování dat z obráběcího stroje je fyzicky připojena na úrovni shopflooru, tedy na úrovni jedné výrobní haly, a tou, která běží v cloudu. Pokud provozovatel obráběcího stroje vyrábí své produkty v rámci jednoho objektu, lze velmi dobře realizovat zasíťování výroby na úrovni tohoto shopflooru. Pokud však zákazník má celou řadu provozoven a některé z nich jsou rozmístěny v různých částech světa, pak je pro něj ideální cloudové řešení. Jedině tak může mít přehled o tom, jak jednotlivé výrobní závody v reálném čase produktivně a efektivně vyrábějí.

MM: Pro vývoj vašich produktů bezesporu spolupracujete také s akademickou sférou...

Tomáš Duba: Pomáháme vytvářet propojení mezi akademickým světem a reálným průmyslovým světem. Naší snahou je zprostředkovat školám – mám na mysli nejen univerzity, ale i střední odborné školy a učiliště, a dokonce i školy základní – znalosti a posilovat vztah k průmyslové výrobě. Přiblížit studentům, co je může v praxi reálně potkat. Protože jedna věc je, co zažíváte během studia, kdy si vytváříte určité iluze o tom, jak průmysl funguje. Jakmile však úspěšně opustíte brány školy a jdete do praxe, můžete zjistit, že mnohé je jinak.

Když jsem zmínil základní školy, rád bych podotkl, že již druhým rokem jsme hrdým partnerem projektu Dětské technické univerzity, která vznikla při Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Cílem Dětské technické univerzity je ukázat dětem už na základní škole a jejich rodičům, jak perspektivní, a přitom zajímavé je studium technických oborů. Uchazeče z řad středoškoláků, kteří se již rozhodli pro studium humanitních oborů, jen stěží přesvědčíte, aby změnili svůj úmysl a přihlásili se na technickou univerzitu. Proto se je snažíme nasměrovat k tomu, že již ve chvíli, kdy budou opouštět základní školu, se budou chtít hlásit na technické obory.

MM: A jaký je zájem o Dětskou technickou univerzitu?

Tomáš Duba: Loňský ročník naprosto překonal veškerá očekávání a velice pozitivní je, že dnes zájem o kroužky výrazně převyšuje možnosti a kapacity univerzity. Proto univerzita přišla s výborným nápadem, že se bude snažit rozšiřovat své aktivity do celého Západočeského, a potažmo Karlovarského kraje. Od letošního roku běží paralelně nejenom v Plzni, ale i v několika okresních městech a univerzita nyní intenzivně jedná o tom, že se počet měst bude postupně rozrůstat. Velmi pozitivní je i zájem ze strany samotných základních a také středních škol, jejichž pedagogové hrají roli odborných lektorů kroužků. Díky tomu se dá očekávat, že v tom pomyslném řetězci technického studia dojde ke zvýšení poptávky na všech jeho úrovních.

 
Společnost Siemens je v dnešní době jediným poskytovatelem komplexního řešení digitalizace od vlastního návrhu výrobku a přípravy jeho výroby přes simulování výroby, jejího ověření a následně až po uvedení do provozu.

MM: Kde se však v budoucnu vezme dostatečný počet odborníků pro vedení kroužků, jestliže děti budou mít čím dál větší zájem?

Tomáš Duba: Odborníci se rekrutují nejenom z univerzit, ale i ze středních odborných škol a odborných učilišť. Vždy je třeba najít někoho, kdo je do té věci zapálený a baví ho to. Protože můžete mít sebelepší myšlenku, ale pokud se nenajde člověk, který by ji chtěl posunout dál, nad rámec svých běžných povinností, není šance na úspěch. Věříme, že naše partnerství s univerzitou pomůže zvýšit konkurenceschopnost České republiky.

Sami máme velké obtíže shánět kvalitní techniky na různých úrovních. V dnešní době je obecně těžké sehnat někoho, kdo o techniku má skutečný zájem, a zdaleka ne všichni absolventi, ať už středních odborných škol a učilišť, nebo technických univerzit, nakonec u této profese vydrží. Proto je nutné se snažit budovat co nejširší základnu studentů.

MM: Co se však stane, pokud dostatek lidí přes to vše prostě nebude?

Tomáš Duba: Klíčem k vyšší konkurenceschopnosti České republiky jsou lidé. Srovnání naší produkce s ostatními evropskými zeměmi znamená právě v oblasti výroby obráběcích strojů vysoce postavenou laťku, kterou ale naše firmy statečně drží. Aby ji však udržely i nadále, musí investovat jak do lidí, tak do vlastního rozvoje. Digitalizace jim v tom dokáže nesmírně pomoci. Existuje celý řetězec postupů, díky kterému se dá výroba optimalizovat. Dokonce do té míry, že i se stávajícími, zdaleka ne dostatečnými lidskými zdroji, lze dosáhnout vyšší produktivity. A nakonec dokážete své zaměstnance i lépe zaplatit, při jejich stejném počtu budete dosahovat vyšších zisků.

MM: Jaké jsou vaše plány pro rok 2019?

Tomáš Duba: V následujícím roce budeme pokračovat v implementaci digitálního řešení u dalších výrobců obráběcích strojů. Budeme se rovněž dál věnovat podpoře škol a odborného vzdělání.

Kromě aktivit, o kterých jsem již mluvil, máme v plánu organizovat regionální semináře s názvem SinuTrain Days za podpory technické univerzity a středních škol, které v daném regionu působí.

Chceme vytvořit příležitost k setkávání a dialogu mezi akademickou sférou a průmyslovými podniky, ke sdílení znalostí, třeba proto, aby někdo nemusel objevovat to, co už bylo objeveno před ním. První z těchto akcí se uskuteční již na konci roku 2018 v Plzni. Dále počítáme s brněnským a libereckým regionem a Ostravou. Ani Praha určitě nezůstane stranou.

Akce je určena primárně pro pedagogy. Podařilo se nám najít zajímavé řečníky z oblasti průmyslu. Přednášet tedy budou i zástupci výrobců strojů, aby akademické sféře přiblížili, co v současné době řeší, a jaké znalosti by proto od jejich studentů očekávali. Střední školy budou mít díky této akci příležitost navázat kontakty s koncovými uživateli strojů, tj. potenciálními zaměstnavateli jejich studentů.

Hana Janišová

eliska.kozlova@siemens.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Informační technologie/E-business
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: