Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Employer Branding I: Jak na firmu, kde chce pracovat každý?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Management a řízení

Employer Branding I: Jak na firmu, kde chce pracovat každý?

Někdo říká, že je to jen pro velké firmy, někdo, že to nepotřebuje. Někdo tomu říká HR marketing, někdo personální marketing a někdo employer branding. To hlavní ale je, že tím lze získat ty nejkvalitnější pracovníky pro vaši společnost.

Buďte jiní

Dnešní doba žádá využívání nejrůznějších forem zviditelnění kariérních možností ve firmě. Kandidáti jsou si dobře vědomi, že jsou žádaným zbožím a mají na výběr. Pokud se již rozhodnu práci změnit, často je hlavní hnací silou výše platu a první dojem z firmy. Ukažte jim důvody, proč pracovat právě u vás.

Co je employer branding?

Employer branding je souhrn marketingových aktivit, které mají za cíl vytvořit pozitivní obrázek o společnosti, a to jak v očích potenciálních uchazečů, tak i v očích již stávajících zaměstnanců. Jelikož jsou tyto dvě skupiny zcela rozdílné, rozlišujeme dva druhy employer brandingu – interní a externí. Interní employer branding (směřující k současným zaměstnancům) má za cíl zlepšit firemní kulturu a zvýšit loajalitu zaměstnanců k firmě. Vhodným nástrojem na jeho podporu může být stanovení vnitrofiremních hodnot za účasti všech zaměstnanců a následná prezentace těchto hodnot například na informačních plochách ve výrobě. Externí employer branding je soubor aktivit, které vedou potenciální uchazeče k tomu, aby zaslali svůj životopis do vaší společnosti. Dobrým začátkem může být samostatný kariérní web, který se osvědčil již mnoha společnostem. Dává možnost představit kandidátům nejrůznější informace o společnosti a zejména kariérní možnosti. Forma obsahu záleží jednak na samotné podstatě podnikání společnosti, ale hlavně na lidech, kteří již ve firmě pracují, a na typu lidí, jaké chce firma svou nabídkou oslovit. Například: strojírenská firma s mnohaletou tradicí a věkovým průměrem 55 a více let chce svůj věkový průměr razantně snížit, jelikož většina zaměstnanců odejde do pěti let do důchodu. Kariérní web by měl v takovém případě působit mladě a svěže. Ideálně pokud využije moderních prvků, jako je napojení na sociální sítě nebo virtuální prohlídka po pracovišti. Samotné vytvoření kariérního webu výsledky nepřinese. Důležité je návštěvníky na tento web přivést. Nyní je cest několik a opět záleží na tom, jací jste a jaké zaměstnance chcete zaujmout. Obecně by se dalo říci, že způsob, jakým můžeme přivést návštěvníky na web, je dvojí. Online nebo offline cestou. Online znamená po internetu, tedy formou reklamy ve vyhledávání, bannerové reklamy či reklamou na sociálních sítích. Offline, tedy bez internetu. Příkladem může být třeba plakát v místním obecním zpravodaji, billboard, plakát na vozidle hromadné městské dopravy. Každá z těchto aktivit má svá specifika a nelze předem říct, která bude nejefektivnější. Výhodou u online reklamy je její měřitelnost, možnost zjistit, z jakých webů se lidé dostali na váš kariérní, jak dlouho na něm byli, co je zaujalo, a v neposlední řadě, jaký byl poměr návštěv k počtu zaslaných životopisů. Tuto možnost offline kanály nemají. Tato data, stejně jako data, která firma zjišťuje před zahájením aktivit, jsou však nesmírně důležitá a je nutno je sledovat a průběžně vyhodnocovat.

Firemní kultura

Směrodatným materiálem pro váš obsah v kampaních by měla být vaše firemní kultura, kterou tvoří vaši současní zaměstnanci. Správně definovat firemní kulturu je tvrdý oříšek. Není jednoduché definovat něco, co se nám zdá na první pohled jako samozřejmost, jelikož ve specifickém ekosystému, jako je firma, ve které pracujeme, fungujeme minimálně čtyřicet hodin týdně. Tato skutečnost nám nasadila klapky na oči, přes které nevidíme to, čím se odlišujeme a co je u nás dobré. Bývá tedy vhodnější pozvat nezávislého odborníka, který potřebnou analýzu provede. To má hned několik výhod: jde o nezaujatého člověka, lidé ve firmě mu mohou důvěřovat a otevřít se mu. Disponuje metodikou, která je maximálně efektivní a tím pádem nebere lidem čas, který musejí věnovat své práci. Nevýhodou je nutnost velké důvěry, kterou v tohoto člověka nebo společnost musíte mít, doporučujeme tedy maximálně dbát na smluvní závazek mlčenlivosti.

O tom, jak by měla vypadat analýza firemní kultury, budeme informovat příště.

EmBrand

Jáchym Důjka

jachym.dujka@embrand.cz

Další články

Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: