Témata
Zdroj: Abra Software

ERP a digitalizace ruku v ruce

Digitalizace ve výrobě. To je dnes stěžejní téma, prolínající se všemi oblastmi podnikání. Jakou roli však v tomto komplexním procesu hrají ERP – podnikové informační systémy? Právě o tom si naše redakce povídala s Petrem Vojtou, obchodním ředitelem společnosti Abra Software.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: V čem mohou podle vás ERP systémy obecně prospět dnešním firmám? A v čem konkrétně firmám výrobním?

P. Vojta: Dnešní firmy žijí v prostředí nejistoty, kde se věci velmi rychle mění, a jsou proto raději obezřetné při přijímání důležitých rozhodnutí. A to je něco nového. Není to tak dávno, co si firmy užívaly „bezstarostný růst“, měly dostatek zakázek, dodavatelé fungovali, vše se zdálo být v pořádku. To se však změnilo v důsledku dynamického vývoje několika předešlých let. Společnosti se musely vypořádat s dopady covidu a letos také se začátkem vojenské agrese Ruska na Ukrajině, což samozřejmě mnoho firem, zejména ve výrobním sektoru, ovlivnilo. A nyní jsou pro změnu v očekávání, co přinese turbulentní situace kolem cen energií. To vše firmy výrazně ovlivňuje v jejich rozhodování i v kontextu ERP systémů. My jsme ale přesvědčeni, že je to právě ERP systém, který jim v tuto dobu může dát určitý pocit jistoty, protože díky němu mají firemní procesy pod kontrolou a v klíčových věcech jsou efektivní. Mohou tak lépe zvládnout krizi a problémy, které je čekají. A to je jedna ze zásadních úloh informačního systému. Umožnit manažerům mít dění ve společnosti pod kontrolou.

ERP pomáhá zlepšit kvalitu a efektivitu výroby. Aby si firmy udržely zákazníky, je důležité, aby dodávaly kvalitní výrobky a dodávaly je včas. Kvalitní informační systém automatizuje procesy a zbaví zaměstnance zbytečné administrativy,“ říká Petr Vojta. (Zdroj: Abra Software)

MM: Jak konkrétně může firmě ERP systém prospět?

P. Vojta: ERP systém především poskytuje manažerům komplexní informace pro rychlé rozhodování. V dnešní zrychlené době je více než kdy dříve potřeba umět zareagovat na nové situace, mít kvalitní podklady a umět se na jejich základě rychle rozhodovat a přijímat potřebná opatření. Ať už jde o zefektivnění procesů, změnu ve výrobě, v poptávkách či dodávkách, nebo zavedení nového distribučního kanálu. A přesně v tom ERP systém pomáhá. Vlastně se díky němu zrychlí reakce na změny. Řada výrobních firem je postavena na toku materiálu a na speciálních technologiích. Ale to se v dnešní době může ze dne na den různě posunout a ERP bezesporu umožní zvládat tyto změny efektivněji a rychleji.

MM: Pokud se domnívám, že ERP může do jisté míry i pomoci v té současné dost citelné energetické krizi, mám pravdu, nebo se mýlím?

P. Vojta: ERP pomáhá především ke zviditelnění těch míst, kde dochází k neefektivitám. S úsporou energie tedy informační systém přímo pomoci nemůže, dokáže ale vyhodnotit, kde je proces neefektivní.

Digitalizace je velmi úzce spojena s využíváním informačního systému. Digitalizace nebude fungovat bez informačního systému a informační systém by zase nefungoval bez digitalizovaných dat. (Zdroj: Abra Software)

MM: V čem tedy konkrétně pomáhá ERP výrobním firmám?

P. Vojta: ERP jednoznačně pomáhá zlepšit kvalitu a efektivitu výroby. Aby si firmy udržely zákazníky, je důležité, aby dodávaly kvalitní výrobky a dodávaly je včas. Kvalitní informační systém automatizuje procesy a zbaví zaměstnance zbytečné administrativy. Společným jmenovatelem je tedy efektivita – a na té potřebuje pracovat každá firma. Další věcí, kde může ERP pomoci, je otevření úplně nového byznysu nebo obchodního kanálu, například e-shopu.

MM: Dnes se ve všech pádech skloňuje slovo digitalizace. ERP však s digitalizací úzce souvisí…

P. Vojta: Digitalizace je velmi úzce spojena s využíváním informačního systému. Digitalizace nebude fungovat bez informačního systému a informační systém by zase nefungoval bez digitalizovaných dat. ERP je z mého pohledu řídicím systémem a hybatelem digitalizace. Na začátku jsou to třeba pouze jedna nebo dvě oblasti, jako jsou nákup, prodej, pak se ale přidá výroba, expedice, servis atd. Každý tento proces se musí digitalizovat, aby se firmy mohly zbavit zbytečné papírové evidence. A co je důležité, pokud firmy nedigitalizují, nemohou automatizovat. A teprve automatizací se využijí benefity digitalizace, dojde k úspoře, k zefektivnění, snížení náročnosti toho procesu.

Reklama
Reklama
Reklama

Dnešní firmy jsou, a čím dál více budou, postaveny na datech. A jsou to právě data, která jim umožňují přijímat správná rozhodnutí. To je pro úspěch firem zásadní.

MM: Jaké jsou přínosy vašeho produktu Abra Gen?

P. Vojta: Je to komplexní informační systém, který zajišťuje automatizaci a zefektivnění firemních procesů napříč celou firmou. Výhoda Abra Gen spočívá v komplexitě řešení a v široké nabídce modulů, které pokryjí většinu firemních procesů. S tím jde ruku v ruce maximální přizpůsobivost – vždy se díváme na unikátní procesy každé firmy a systém poté přizpůsobíme na míru, aby pro ni byl maximálně přínosný a dokázal s ní dále růst. Současně je systém otevřený pro integraci specializovaných aplikací, jako jsou systémy pro řízení výroby, WMS, e-shopy nebo speciální systémy pro sběr dat z výroby, například pomocí IoT.

Klíčovou částí je vizualizace dat, tedy určitá podoba reportingu ve formě grafů a tabulek, tvorba rozpočtů a plánů. Manažerům umožňuje mít všechny důležité firemní informace pro rozhodování ve srozumitelné a rychle pochopitelné podobě. V systému máte veškerá data o nákladovosti, maržích, skladových zásobách, výrobních postupech, zakázkách apod. na jednom místě a můžete je porovnávat v patřičných souvislostech. Ihned vidíte, jak na tom firma je. Na základě skutečných dat, bez dojmů a přibarvení.

MM: Jak byste jej tedy stručně charakterizoval?

P. Vojta: Jedná se o platformu, kde se sbíhají všechna data z firmy a dalších propojených systémů a aplikací. Je velmi přizpůsobitelný potřebám konkrétní firmy a umožňuje důslednou evidenci a správné rozhodování. A mimochodem, zákazníci u něj velmi oceňují špičkovou podporu a služby, které k němu poskytujeme.

ERP systém především poskytuje manažerům komplexní informace pro rychlé rozhodování. (Zdroj: Abra Software)

MM: Je systém Abra Gen určen pro některou velikost firem, či více pro konkrétní segment, anebo jde napříč velikostmi a segmenty?

P. Vojta: Abra Gen je určen pro velké a střední společnosti. Pro ty menší máme speciální produkt Abra Flexi. Systém Abra Gen však využívají i startupy, které jsou na začátku svého podnikání, ale již vědí, že budou potřebovat robustní systém, který s nimi poroste. A to je právě výhoda Abra Genu, že dokáže růst společně s firmou.

MM: Jak pomohla vašim klientům integrace systému firmy Flores?

P. Vojta: Integrace firmy Flores má několik rozměrů. V oblasti produktu jsme získali specializovaný software pro řízení výrobních procesů. V týmu Flores jsou také lidé, kteří jsou špičkovými odborníky zejména v oblasti výroby. Flores je vhodný pro zákazníky, kteří jsou primárně orientovaní na výrobu.

MM: Systém Flores je integrován se systémem Abra Gen?

P. Vojta: Ne zcela. Jsou to dva produkty, které stojí vedle sebe. Mají stejný programový základ a stejné základní principy. V mnoha směrech jsou velmi podobné, ale liší se zejména v propracovanosti a komplexnosti funkcí pro oblasti výroby a procesního řízení, pro tuto oblast je Flores vhodnější.

MM: Které novinky v současné době vaše společnost nabízí svým zákazníkům?

P. Vojta: Naše produkty stále inovujeme. Je to nikdy nekončící proces. Samozřejmostí je to, že zákazníkům – a je jedno, jestli jde o Flexi, Flores, nebo Gen – garantujeme legislativní podporu. V poslední době jsme hodně energie věnovali digitalizaci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Mimo jiné jsme dokončili funkce pro plnou podporu EDI komunikace. Neustále také zlepšujeme otevřenost systému, a to tak, aby byl schopen komunikovat s jinými systémy, např. vyměňovat si data z e-commerce. Došlo také k výraznému zlepšení rychlosti API díky paralelnímu zpracování požadavků.

společnost Elko EP, která vyrábí elektronická zařízení pro domácí a průmyslovou automatizaci, získala v rámci Strojírenského veletrhu v Brně cenu za Průmysl 4.0. (Zdroj: Abra Software)

Nabízíme také vlastní e-commerce řešení, které je plně integrované s naším systémem, a přidali jsme dále podporu univerzální znakové sady, což firmám umožní expanzi do zahraničí.

Část funkcí se též přesouvá z webu do mobilních zařízení. Například manažeři schvalují objednávky nebo faktury přímo ze svého mobilu.

V poslední době se věnujeme i oblasti logistiky. Kromě know-how pro řízení skladových procesů nabízíme speciální mobilní řešení pro skladníky. A chystáme i nějaké nové věci, ale ty ještě nemohu prozradit. Zájemci však mohou sledovat naše webové stránky, kde se dozvědí více.

MM: Je možné, abyste uvedl několik firem, které považujete za své nejvýznamnější zákazníky, a něco nám o nich prozradil?

P. Vojta: Pro nás je důležitý každý zákazník, nedělíme je na více a méně důležité. Mohu ale zmínit například společnost Elko EP, která vyrábí elektronická zařízení pro domácí a průmyslovou automatizaci. Tato firma získala v rámci Strojírenského veletrhu v Brně cenu za Průmysl 4.0. Díky informačnímu systému Abra Gen se Elku EP podařilo digitalizovat výrobu skutečně od A až do Z – mají informace o celém výrobním procesu, o každé operaci a práci konkrétního člověka, a dokážou tyto informace vyhodnocovat a rozhodovat se podle nich. Proto jsou efektivnější než jiní.

Reklama

Druhou firmou, kterou bych chtěl zmínit, je uživatel systému Flores, společnost Hobra-Školník. Ta vyrábí řešení a produkty z oblasti filtrace a separace v rámci vysokoteplotních izolací, a orientuje se na export. Jejich cílem bylo sjednotit data z výroby na jedno místo, protože do té doby fungovali v excelových tabulkách. Šlo tedy o to zajistit efektivní sběr dat z výroby, dostat je do jednotného systému a na jejich základě být schopni na 100 % dohledat výrobky. To vše jim systém Flores umožňuje. Navíc je systém schopen poradit již ve stadiu návrhu výrobku – jaké použít suroviny, v jakém množství a pořadí a na jaké hodnoty mají být nastaveny parametry výrobní linky.

Sběr dat je tedy klíčovou oblastí pro obě zmíněné firmy. Na jeho základě dokážou detailně vyhodnocovat efektivitu výroby a produktivitu po jednotlivých pracovištích, nebo dokonce na úrovni pracovníků.

MM: Které související služby Abra svým produktům poskytuje? A které z nich jsou zákazníky nejvíce oceňované?

P. Vojta: Naše služby mají několik úrovní. Už na začátku spolupráce poskytujeme poradenství a expertní konzultace. Analyzujeme procesy zákazníků a navrhujeme vhodné řešení tak, aby implementace systému přinášela konkrétní užitek.

Poté následuje samotná implementace. Pečlivě volíme způsob, jak systém do firmy zavedeme a jakým způsobem zaškolíme lidi, aby implementace byla úspěšná a bylo dosaženo požadovaných přínosů.

Další kapitolou je následná péče, která má dvě roviny: standardní, kterou poskytujeme plošně všem zákazníkům, tj. hot line, technická podpora, školení atd. Máme však i sadu prémiových služeb. Ty nabízíme těm zákazníkům, kteří vnímají systém jako strategický prvek své firmy. Je to pyramida vyladěných služeb pro náročnější zákazníky.

Díky informačnímu systému Abra Gen se Elko EP podařilo digitalizovat výrobu skutečně od A až do Z – mají informace o celém výrobním procesu, o každé operaci a práci konkrétního člověka, a dokážou tyto informace vyhodnocovat a rozhodovat se podle nich. (Zdroj: Abra Software)

Tyto prémiové služby začínají zvýšenou péčí o produkt, např. monitoringem toho, v jakém stavu se systém nachází. Nabízíme také vzdálené zálohování s garancí záložního provozu v případě výpadků. Samozřejmostí je i péče o databáze. Těm zákazníkům, kteří nechtějí řešit vlastní servery, poskytujeme služby v oblasti provozu v cloudu. Firmám, které mají systém u sebe, ale nemají své IT oddělení, nabízíme službu aktualizace systému, nebo komplexní péči v podobně „virtuálního správce“. Ten se jim stará o bezproblémový provoz systému a zpracování požadavků, jako je například vytváření uživatelů nebo úprava sestav.

Vrcholem pyramidy služeb je all inclusive péče, kdy se firmy v podstatě nemusí o nic starat. Vše zajišťujeme my na základě smlouvy a pevně daných podmínek. Smluvně garantujeme reakční dobu a o potřeby zákazníka se stará tým specialistů, kteří zajišťují provoz a rozvoj systému. Zákazník si pouze řekne, co potřebuje, a my se postaráme o návrhy řešení a pak společně domluvíme realizaci.

MM: Má vaše společnost nějaké motto nebo firemní zásadu, kterou byste mohl zmínit?

P. Vojta: Určitě – dodáváme software, který je srdcem firmy. Takže i naše srdce bije pro IT. Naší dlouhodobou vizí je být pro naše zákazníky spojencem, opravdovým partnerem. Naší zásadou je etické chování ve všem, co děláme. Jsme spojencem v dobrých i špatných časech, a když je potřeba něco vyřešit, tak to vyřešíme.

MM: Zasáhla vaši firmu relativně nedávná „doba covidová“?

P. Vojta: Myslím, že patříme mezi firmy, na které to mělo pozitivní vliv. Nepodlehli jsme panice a nezavedli jsme nějaké drastické změny. Zvládli jsem přechod do online a naši lidé bez problémů pracovali z domova. Avšak velmi brzy jsme zaveleli k návratu do kanceláří, samozřejmě v rámci nějakých bezpečnostních pravidel, protože jsme vnímali, že lidem chybí kontakt a sociální interakce. Stejně tak jsme se co nejrychleji vrátili k setkávání klíčových lidí a týmů a ke schůzkám se zákazníky. Myslím, že jsme po covidu silnější a odolnější.

MM: Mohl byste zmínit nějaké nedávné události, které vaší společnosti mohou dát další směr?

P. Vojta: Hlavní novinkou je nedávné spojení s německým investičním fondem Elvaston Capital s cílem podpořit expanzi do zahraničí.

Související články
Jak začít s digitalizací v menších a středních firmách

Digitalizace se nejčastěji skloňuje v souvislosti s Průmyslem 4.0 a moderními technologiemi. Co si pod digitalizací představit a jak s ní začít?

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit