Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá

Statisíce až miliony korun ročně – takovou ztrátu může firmám způsobit nedostatečná péče o vodu v průmyslových odvětvích napříč spektrem. Podle společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody, přitom čirou tekutinu koncepčně neřeší valná většina českých společností – 85 % procent z nich s ní plýtvá. Velké ztráty v tomto směru hlásí chemický, energetický či potravinářský průmysl, ale i strojírenství.

Korodující obrobky u CNC obráběcích strojů, ucpané chladicí kanálky forem vstřikolisů, zanesené nebo praskající rozvody chladicí vody, havárie chladicí věže, nebezpečná legionella v TUV nebo okolí chladicích věží, zvýšená poruchovost kotlů, otopné nebo chladicí soustavy. Mimo jiné za tyto provozní problémy může používání nevhodné vody, která zkracuje životnost strojů a zařízení o několik let a má zásadní vliv na efektivitu procesů.

Milionové, zpočátku skryté škody

Škody, které páchá, jsou zpočátku skryté, o to závažnější však mají nakonec dopad. Největšími riziky jsou koroze, usazeniny a biofilm. Například u teplosměnných ploch (tepelné výměníky, kotle, chladicí věže apod.) snižuje nános vodního kamene spolu s biofilmem účinnost přenosu tepla až o desítky procent. To v průmyslovém měřítku může znamenat ekonomickou ztrátu v řádu statisíců až milionů korun ročně, a to jen na neefektivitě procesu. K tomu je třeba připočítat ztrátu způsobenou nutným čištěním, odstávkami, haváriemi či nekvalitou vody.

Čím jsou technologie modernější, tím jsou zpravidla citlivější na kvalitu vstupní vody. Přesto firmy v mnoha případech tuto problematiku podceňují. „Jen v jednom z deseti případů se na nás zákazníci obracejí, protože chtějí předejít možným problémům. Ve většině případů nás volají v momentě, kdy už se potýkají s následky,“ uvádí Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit.


Miroslav Maňásek, ředitel společnosti Aquarex Waterprofit

Investice do správně navrženého vodního managementu se přitom rychle vracejí. Často je to v řádu měsíců. Pokud firmy prostředky vynaloží už v momentě, kdy uvažují o novém technickém řešení, případně připravují modernizaci stávajícího, předejdou pozdějším nákladům na opravu porouchaných nebo neefektivně pracujících strojů. Nehledě na to, že „hašení požáru“ je vždy náročnější než předcházení mu, náklady na úpravy mohou být vyšší. A některé už ani není prakticky možné provést.

Komplexní přístup

K tomu všemu je samozřejmě nutné připočíst úspory související se samotnou spotřebou. Průmyslovou vodu, kterou se zjednodušeně řečeno rozumí procesní a odpadní voda z průmyslových provozů (mimo splaškových odpadních vod), lze velmi často recyklovat a využít opětovně jako oplachovou, chladicí, topnou. Nebo s ní umýt auto či zvlhčit povrch. Místo drahého vypouštění přitom často stačí pořídit vhodný filtrační systém (písková filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace atd.) Úplně ideální pak je, pokud se recyklovaná voda zapojí zpět do výrobních postupů. Z klasického „lineárního“ přístupu (odběr vody, její využití a vypuštění do odpadu) se tak vytvoří přístup „cyklický“.

„Naše metodika, kterou na základě zkušeností z praxe a zpětné vazby neustále upravujeme a vylepšujeme, vychází z principů ISO a Total quality managementu, tedy komplexního řízení kvality, nazvali jsme ji AWM (Aquarex Water Management) a snažíme se prostřednictvím ní řešit problematiku koloběhu vody jako celek. A to jak v krátkodobém a střednědobém, tak i dlouhodobém horizontu,“ říká Miroslav Maňásek. Podle jeho poznatků jsou firmy často zvyklé určitý postup využívat „odjakživa“, a tak se ani nezamyslí nad tím, jestli se jedná o postup nejlepší, zda například nevyužívat namísto otevřených chladicích věží třeba adiabatické chlazení. Není výjimkou, když firmy nemají zmapované, které jejich postupy jsou jak náročné na spotřebu vody a nakolik efektivně ji pro tyto účely využívají.

Průmysl 4.0 – recyklace součástí všech průmyslových řešení

Prostor pro zlepšování a modernizaci stále existuje. Zvýšit úspory je možné například u vody oplachové, další oblastí, kde si firmy mohou výrazně pomoci, je přesné měření kvality a množství vody. Bez toho se dají těžko vyhodnocovat a následně řídit jakékoliv procesy. Již v dnešní době Aquarex nabízí jako součást svých služeb vzdálený monitoring technologických celků pro úpravu vody, který umožňuje proaktivně reagovat a doplňovat provozní chemii a vysílat servisní techniky na údržbu s předstihem, a ne až jako „hasiče“, kteří reagují na vzniklý problém.

Četnost využívání vodního managementu by měla v budoucnu narůstat, vládou schválený dokument Iniciativa Průmysl 4.0, který odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, považuje dostupnost vody za jeden z největších problémů blízké budoucnosti. A předpokládá, že nakládání s touto tekutinou, její zadržování v krajině, čištění a recyklace odpadních vod budou součástí všech nových průmyslových řešení.


Valná většina českých firem vodu koncepčně neřeší, 85 % z nich s ní přímo plýtvá. To je stojí statisíce až miliony korun ročně…

Dohledová centra pro sledování koloběhu vody ve firmách by tak do budoucna měla být využívaná mnohem častěji. Dalším přirozeným prvkem bude automatizace systémů a technologických celků, aby byla minimalizována nebo úplně vyloučena lidská obsluha. Stále větší důraz bude kladen na šetrné postupy a moderní membránové technologie nebo UV záření, ozonizaci vody. Naopak chemikálie by se měly využívat jen v případech, kdy je to opravdu nutné.
Nejdůležitější však bude i nadále proaktivní přístup k celé problematice: tedy „řešit vodu“ komplexně a včas.

Jan Hamrník

jan.hamrnik@aspen.pr

Další články

Legislativa, nařízení
Průmyslové kapaliny
Výzkum/ vývoj
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: