Témata
Reklama

Jak připravit pro studenty techniku přitažlivou a zajímavou?

Přinášíme vám rozhovor s Ing. Evou Klocovou, která téměř rok podniká nelehké kroky k získání licence České republiky k mezinárodní soutěži v učňovských dovednostech WorldSkills. Kdo jí zná, dá nám za pravdu, že jde do toho celým svým srdcem, podobně jako do všech svých profesních aktivit. V jaké fázi cesty se nyní nachází?

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

MM: Kdy vás poprvé „přepadla „myšlenka přivézt tuto světově uznávanou soutěž do České republiky?

Eva Klocová: Když jsem si před šesti lety připravovala příspěvek k vyhodnocení prvního ročníku soutěže Sinumerik Cup, tak jsem zcela náhodou našla odkaz na mezinárodní soutěž v učňovských dovednostech s názvem WorldSkills. Okamžitě mě to nadchlo a od té doby jsem přemýšlela jak to udělat…, olympiáda řemesel ve světovém měřítku, probojují se sem jen ti nejlepší z nejlepších, tedy pouze vítězové národních kol. Atmosféra soutěže snese srovnání minimálně s finále těch nejprestižnějších sportovních událostí. A závěrečný ceremoniál? Nechybí mu národní hymna a vítězové hrdě sledují, jak na stožáru stoupá vlajka jejich země. Mladí lidé z celého světa demonstrují slavné přísloví o tom, že řemeslo má zlaté dno. Hodně mě proto udivilo, že ačkoliv organizace vznikla těsně po válce a má dnes již 80 členů, posledním z nich se letos v únoru stalo Polsko a členem je například i Zimbabwe, tak Česká republika na seznamu členů chybí.

Reklama
Reklama

„K cíli s názvem WorldSkills Czech Republic vede ještě dlouhá a náročná cesta, velice mě těší vyjádřená podpora, nesmírně si jí vážím, děkuji za ni všem a věřím, že společně dohlédneme na to, aby byla úspěšná.“ říká Ing. Eva Klocová, iniciátorka a hlavní koordinátorka soutěže WorldSkills pro Českou republiku.

MM: Věřme, že díky vaší iniciativě se tento velký rest naší země podaří napravit. V čem WorldSkills International spočívá?

Eva Klocová: Tato organizace nepředstavuje pouze velkou soutěž, ale je to hnutí za celosvětovou podporu odborného školství. Cílem je propagace hodnoty učňovských dovedností, a především také ocenění učitelů a mistrů odborného výcviku, kteří tyto dovednosti mladé lidi učí. Osobně to považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, mít kvalitní učitele, kteří mají studentům co předat. Pod jednou střechou zde najdeme více než 50 „skills“. Světového mistra tak mají např. floristé, pekaři, zedníci, truhláři, malíři, instalatéři, kadeřníci, elektrikáři, automechanici, ale také obráběči kovů – soustružníci, frézaři a celá řada dalších. Z krátkého výčtu dovedností jasně vyplývá, že právě ony jsou základem moderního života. Celá společnost je formována jako jejich přímý důsledek, právě ony jsou hybnou silou na pozadí úspěchů firem a táhnou průmysl i ekonomiku. A právě nyní jsme přímými svědky toho, co se děje, když nám aktuálně některé „skills“ prostě a jednoduše začnou chybět. Nářky firem nad nedostatkem kvalitní a kvalifikované pracovní síly neberou konce.

MM: Co je vaším motorem, který vás pohání na této nelehké cestě?

Eva Klocová: Kluci a holky z Česka, pojedeme na WorldSkills? Právě kvůli této otázce postupně plním všechna kritéria kladená ústředím organizace v Amsterodamu a snažím se posunout Českou republiku mezi členy WorldSkills International. A mimo jiné s ní také trávím veškeré své volné víkendy a večery. Je mi velkou ctí, že na přípravě projektu mohu spolupracovat s Národním vzdělávacím fondem a jeho ředitelkou paní doktorkou Miroslavou Kopicovou. Vzhledem k tomu, že jsem většinu svého profesního života prožila mezi obráběcími stroji, cílím svou pozornost zejména na technické dovednosti, které by se v národní soutěži měly objevit jako první. Jsou to Skills 06 frézování, Skills 07 soustružení. Nejde pouze o naprogramování dílce, studenti si musí nachystat komplet pracoviště, tzn. seřízení stroje, měření a celou řadu dalších operací, přesně tak, jako kdyby stáli na dílně. Věřím, že soutěž na mezinárodní úrovni je otázka prestiže a k motivaci studentů i jejich učitelů přispěje. Porovnání českých dovedností s nejlepším světovým standardem bychom se rozhodně neměli bát. Pomyslná laťka je vysoko, ale o to právě jde, nikdy ji nesnížit.

Hlavní technický partner soutěže Worldskills Czech Republic společnost Kovosvit MAS zapůjčí stroje, které odpovídají parametrům soutěže, konkrétně vertikální soustružnické centrum KL 285 a obráběcí centrum MCV 800.

MM: Přípravy však nejsou pouze o „one women show“, že? Obklopujete se výrobními firmami a profesními organizacemi, které soutěži udílejí záštity. Přibližte prosím čtenářům aktuální stav.

Eva Klocová:
Hlavním technickým partnerem připravované soutěže je společnost Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, která dlouhodobě podporuje např. studentskou soutěž na MSV v Brně a celá řada českých škol je pro praktickou výuku vybavena stroji právě tohoto jihočeského výrobce. Díky vstřícnosti vedení společnosti nabídne Kovosvit MAS zázemí pro přípravu studentů na soutěž národní, evropskou i světovou. Nejde pouze o zapůjčení strojů, které odpovídají parametrům soutěže (MCV 800 a KL 285), ale zejména o spolupráci s odborníky z praxe z řad technologů a elektrokonstrukce. A pro studenty jde rozhodně o více než jen o trénink před soutěží nebo povinnou praxi ve výrobní firmě. Postavit stroje pro WorldSkills je především prestižní záležitost, jsem proto velmi ráda, že národní soutěž bude provázet český výrobce s dlouholetou tradicí. V době realizace tohoto rozhovoru má projekt WorldSkills záštitu Česko-německé obchodní a průmyslové komory, společnosti Fermat, z akademické sféry je to výzkumné centrum RCMT při ČVUT v Praze a řada dalších institucí žádost o záštitu projektu obdrží v nejbližších dnech. Protože časopis MM Průmyslové spektrum je hlavním mediálním partnerem, budeme o přípravě soutěže a celém projektu v budoucnu informovat. Ambicí projektu je vytvořit a zastřešit síť národních soutěží v odborných dovednostech s možností prezentace odborného vzdělávání a zkušeností v České republice na mezinárodní úrovni a také zejména podpora kvalifikované a kvalitní práce.

MM: Děkujeme za rozhovor a přejeme na vaší cestě mnoho zdaru.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Letos, ve dnech 22. až 27. srpna, je pořadatelskou zemí soutěže WorldSkills 2019 ruská metropole Kazaň, administrativní a kulturní centrum Tatarstánu. Podrobné informace jsou dostupné na https://worldskills2019.com

Reklama
Související články
Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Možnosti v prosperující firmě

Je na zaměstnanci, jak dokáže využít zavedený systém kariérního postupu a prosadit se třeba z pozice obráběče kovů na vyšší manažerský post, říká personalistka firmy Brück AM Drahomíra Smetáková.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Tvorba obráběcího stroje: část 5 - konstrukční proces a podnik

Přinášíme vám pátý díl našeho seriálu, ve kterém se budeme zabývat procesem nejvíce ovlivňující tvorbu obráběcího stroje. Jedná se o konstrukční proces s jeho hlavními aktéry - konstruktéry. Právě odborné a charakterové vlastnosti konstruktérů výrazně ovlivňují, jak úspěšně bude další tvorba obráběcího stroje probíhat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit