Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jiný pohled na věc?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Pořízení i obnova strojního parku je proto často spojena s cizími zdroji, tedy s externím financováním. Investor stojí před volbou z řady možností napříč institucemi, produkty a službami. První křižovatkou při rozhodování o financování stroje je většinou volba mezi bankou a leasingovou společností.Banka se může na první pohled jevit jako ideální partner pro pořízení technologie, a často to bez ní opravdu nejde. Jejím řešením je úvěr. Banka ale naráží na schopnost posoudit pořizovaný stroj. Technologii nemusí rozumět, nevnímá ji a soustředí se jen na výsledky hospodaření společnosti. Výsledkem například bývá, že požadované zajištění případu je neúměrné (zástava násobně dražší nemovitostí apod.). Přestože průběh bude hladký, může tímto klientovi svázat ruce pro další investice. Každým dalším společně realizovaným obchodem si klienta k sobě připoutává a znesnadňuje jeho příští rozhodování. Přestože banka tzv. vidí klientovi denně pod ruce, je třeba se připravit na vyšší administrativní zátěž a delší dobu schvalování.

Další možná cesta

Leasingová společnost na druhé straně, pokud zvolíte tu správnou, stroji rozumí a velmi často zajistí své riziko pouze na něm. Jejím produktem bude úvěr nebo leasing. Najít ovšem tu správnou není jednoduché, většina je orientovaná (minimálně historicky) na financování aut. Řada postupů a produktů je stavěna právě na ně. Charakter auta a stroje je ale odlišný, a proto šablonovitý přístup z masivního financování aut nemusí odpovídat. Klient pořizující strojní vybavení potřebuje většinou individuální a flexibilní řešení.

Majetkovým propojení finančních institucí dochází v posledních letech k mazání rozdílů mezi nimi i jejich produkty. Celý sektor je navíc zasažen obrovskou zátěží regulace ze strany státu a v kombinaci s nedostatkem pracovní síly sahá k „automatizaci“ svého přístupu čím dál více firem. Na tyto skutečnosti doplácí klient, stejně jako na pokročilý marketing a skutečnost, že reálná zkušenost s bankovním produktem přichází až po podpisu smlouvy.

Nebylo by seriózní přicházet jen s negací. Zajímavé a funkční produkty existují. Problém spočívá v tom, že financujících institucí je mnoho, jejich nabídka velká, dynamicky se měnící. Pro klienta je poskládání této mozaiky, aby dávala smysl, bez přímého vhledu do těchto institucí minimálně obtížné. Proto nabízím třetí cestu z pomyslné křižovatky, nebo spíše zkratku na ní. Tou je oslovení specializované zprostředkovatelské firmy.

Řeč banky i zájem klienta

Kvalitní zprostředkovatel se realizací obchodů ve velkém objemu i počtu, častou komunikací s bankovními domy a trhem, a určitou nezávislostí, dostává vůči bance do výhodnějšího postavení než klient. Hovoří řečí bank a rozumí jí, ale má zájem na úspěšné realizaci investice. Pracuje na individuální bázi a umí nabídnout celý trh. Těžko najdete na trhu jednu finanční instituci, která zvládne nabídnout všem profesím a branžím individuální a smysluplné řešení financování. Financování svářečky nebo automobilu by se logicky mělo lišit od financování laseru. Banka, nebo leasingová společnost, vždy nabídne jen jedno (své) řešení, odpovídající jejímu zaměření. Navíc při realizaci nákupu do hry vstupují i ostatní přidružené produkty, jako jsou dotace z EU, produkty ČMZRB, pojištění apod. I toto zadání řeší specializovaný zprostředkovatel, díky přehledu o celém trhu, lépe než například banka. Klient tak dostane celý balíček služeb, které jsou společně kompatibilní.

Umět hledat řešení

V ČR má pojem „zprostředkování“ nebo „finanční poradenství“ určitý pejorativní nádech, přesto si myslím, že právě tento způsob je budoucností financování strojů a technologií. Tak, jak je často investice do stroje unikátní, musí být připravena i po stránce finanční. Čím dál unifikovanější banky toto pole pozvolna opouštějí.

Má zkušenost vychází z dlouholeté působnosti v oboru, nyní z praxe ve společnosti Leasing Partner Group. Ta pracuje způsobem, kdy výrobní společnost zadá jedné instituci své konkrétní představy o financování a ta následně vyhledá napříč trhem odpovídající řešení. Řešení je třeba i kombinací různých produktů různých společností, což je na trhu financování strojů a technologií nové. Nutno podotknout, že kromě vyhledání firma pochopitelně financování na klíč i připraví, zpracuje a v dané finanční instituci i schválí. Ve své podstatě se tak nejedná o prosté zprostředkování jako spíše o externí zpracování financování od vybraných partnerů na trhu.
Zvažte i tuto možnost při úvaze o vašich dalších investicích.

Tomáš Dokulil

Leasing Partner Group s.r. o.

dokulil@leasingpartner.cz

Další články

Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: