Témata

MM Glosa Není zákon jako zákon

07. 02. 2024

Jaderná fúze se musí stát klíčovým zdrojem stabilní výroby energie. Jedině ona z dlouhodobého hlediska poskytne nevyčerpatelné dodávky energie bez znečištění a globálního oteplování. K tomuto vyjádření mě vede důvěra k fyzikům a matematikům, nikoliv k ideologickým fanatikům.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Před 35 lety byla u nás prolomena totalita, o 10 let později jsme se stali součástí aliance NATO a za dalších pět let jsme rozšířili rodinu EU. Můžeme se díky tomu považovat za svobodnou, nezávislou a suverénní zemi? Jsem přesvědčen, že ano. Ale bohužel nikoliv za zemi bezpečnou. Proč tomu tak není? Proč postrádáme geopolitickou bezpečnost, a tím pádem i politickou a ekonomickou? Protože jsme přišli o bezpečnost energetickou.

Na první dobrou bychom mohli prohlásit, že bezpečnost je garantována přísunem energie 24/7, a to za přijatelný peníz, který vážně nenaruší náš rodinný rozpočet v horizontu týdne aktuálního, příštího, ale ani za rok. Avšak co vlastně máme v životě garantováno? Nic, až na tu věčnost, která nám je nabídnuta skrze živou víru, nikoliv nábožnou. Ono totiž energetickou nezávislost ani garantovat nelze. Avšak je třeba pro ni vytvořit primární předpoklady, a ty musejí být založeny na důvěře. Energetická bezpečnost se tak právem dostává do centra pozornosti. Energie je předpokladem pro existenci všech živých organismů, které tvoří páteř civilizace, a ta se neobejde bez nepřetržité dodávky základních potřeb v podobě tepla, světla, elektřiny, jídla, vody, léků, a samozřejmě pocitu bezpečí. Všechno ostatní je druhotné. 

Díky technickému vzdělání mám k energetice blízko a zároveň moje profese mě nutí sledovat geopolitickou situaci. Opakovaně jsem v úvodnících upozorňoval na rizika plynoucí z německého odklonu od jádra a z využití ruského plynu jako přechodové fáze jejich energetického přerodu na obnovitelné zdroje, které německé potřeby v žádném případě nemohou uspokojit. V dlouhodobém výhledu se tak stalo z dočasného navždy. Podobně jako náš národ nakonec musel vzít na vědomí přítomnost vojsk Varšavské smlouvy na svém území po roce 1968, i když zpočátku naši rodiče a prarodiče doufali v jejich dočasnost. Ve veřejných komentářích jsem se řadil k těm, kteří varovali před naší surovinovou závislostí na Rusku, před kroky vlád nerespektujícími potřeby modernizace energetických výrobních zdrojů, ale i před nepochopitelnou ignorací fyzikálních zákonů, o kterých se zmiňuji v úvodní vzpomínce. Kvitoval jsem naše výhody plynoucí z diverzifikace energie pocházející z jádra a ze spalování domácích zdrojů uhlí. Ignorace tohoto všeho nás nyní vyzouvá z naší suverenity a mílovými kroky táhne do prostředí naší nekonkurenceschopnosti založené na drahých energiích a ve střednědobém časovém pásmu k absenci potřebných zdrojů k výrobě energie, konkrétně mám na mysli jádro. Přesto se i v této bezvýchodné situaci najdou šílenci, kteří tomu všemu tleskají a podporují vše, co nese jakýkoliv nádech zelené. Chceme-li pro sebe zajistit spolehlivé dodávky elektřiny a tepla, pak nemůžeme všechno sázet na kartu nestabilních zdrojů, poskytujících neefektivní a drahou dotovanou výrobu energie především technologií „Made outside Europe“.

Buďte zdrávi na těle i na duchu, a přesto přese všechno si s nadějí nových prodlužujících se dnů i nadále udržujte zdravý rozum. Požehnané dny.
Kristova léta

Ke svému závěru se nachýlil rok, ve kterém stále rezonovaly všechny krize, které si Evropa nashromáždila za předchozí období. Některé státy se jejich důsledky popraly celkem se ctí, jako například Polsko, další se vrátily do předcovidové úrovně a bohužel Česká republika jako jediná stále lapá po dechu. Proč? Co je důvodem?

Firmy
Související články
Kristova léta

Ke svému závěru se nachýlil rok, ve kterém stále rezonovaly všechny krize, které si Evropa nashromáždila za předchozí období. Některé státy se jejich důsledky popraly celkem se ctí, jako například Polsko, další se vrátily do předcovidové úrovně a bohužel Česká republika jako jediná stále lapá po dechu. Proč? Co je důvodem?

MM Podcast: Glosa - Nároková ekonomika

Aplikovaný výzkum musí ekonomiku primárně posouvat k vyšší přidané hodnotě. Je však třeba stávající přístup hodnocení změnit optikou dlouhodobé efektivity a rentability investovaných prostředků, a to jak účelově, tak do místa určení. Mám tím na mysli například tvorbu dopravní, energetické či digitální infrastruktury nebo transformaci hospodářství na nízkouhlíkové. Bez dotací se totiž firmy na zelenou ekonomiku nepřetransformují.

Související články
MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

MM Podcast: Glosa - Potěmkinovy vesnice současnosti

Položme si otázku, zdali dokáže evropský průmysl snížit své emise tak, abychom dle dohody Green Deal byli v roce 2050 uhlíkově neutrální.Odpověď zní – nikoliv. Nastavované limity jsou naprosto technicky nereálné. Podle stávající legislativy musíme plyn v průmyslu nahradit do roku 2030 minimálně z poloviny zeleným vodíkem, který ale stále neexistuje. A nemluvě o tom, že na jeho výrobu potřebujeme 10krát více zelené elektřiny, kterou neumíme ani vyrobit, ani uchovat a distribuovat.

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Tschüss Kernenergie

Zelené Německo nás intenzivnějším spalováním uhlí, substituujícím bezjadernou výrobu elektřiny pro uspokojení rostoucích direktivně nastavených požadavků na provoz elektromobilů, může v následujícím období dostihnout, a přiblížit se tak naší produkci 500 gramů emisí CO2 na jednu spotřebovanou kWh, tedy např. 20násobku objemu produkce Švédska, které naopak svoji energetickou koncepci zaměřuje na jádro.

Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

MM Podcast: Glosa - Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Krize je selektivním očistným procesem. Je to její zákon a řád, po generace prověřený a v důsledku vždy přijímaný. Není jiné možnosti. Někdy přijde v menší vlně, jindy s větší vervou, než bychom si přáli. Je na světě jiné spravedlnosti?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit