Témata

MSV ve znamení řídicích technologií

03. 11. 2021

Všichni pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci informačních a řídicích technologií. Proto jsme tentokrát oslovili Ing. Ladislava Reisnera, jednatele společnosti dataPartner.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Prosím, představte nám svoji firmu.

L. Reisner: Společnost dataPartner je soukromá česká firma se sídlem v Českých Budějovicích, která působí více než 23 let v oblasti dodávek a realizací informačních a řídicích technologií. Dodává výrobní informační systémy, automatizuje stroje, výrobní linky a technologie, a dále dodává softwarové komponenty pro tvorbu automatizačních aplikací a moderních řídicích jednotek strojů.

Ladislav Reisner

„Na MSV v Brně naše společnost již řadu let pravidelně vystavuje a pořádá odborné semináře.“

(Zdroj: dataPartner)

MM: Co bylo hlavním důvodem pro vaše rozhodnutí vystavovat na letošním MSV?

L. Reisner: Na MSV v Brně naše společnost již řadu let pravidelně vystavuje a pořádá odborné semináře. Stejně tomu bude i v letošním roce, kdy po výjimečné dvouleté přestávce má opět návštěvníkům co nového a zajímavého ukázat a nabídnout.

Reklama
Reklama

Pro konstruktéry a vývojáře řídicích jednotek strojů bude prezentována Automatizační softwarová platforma Kingstar, která představuje absolutní technologický průlom ve vytváření flexibilních řídicích jednotek strojů. Umožňuje vytvářet inteligentní ovladače strojů, které pracují v reálném čase ve standardním počítači pro všeobecné použití s operačním systémem MS Windows s doplňkem RTX64 pro práci v reálném čase. Vývojářům umožní efektivně vytvářet inteligentní a flexibilní ovladače strojů, mohou do řídicí jednotky vkládat optimální objem vlastní přidané hodnoty bez potřeby kupovat komponenty, které mohou vytvořit ve stejné nebo vyšší kvalitě sami. Současně díky otevřenosti a standardizaci nejsou odkázáni na určité konkrétní značky HW komponent, ale mohou vybírat z široké škály standardizovaných alternativ.

Také v roce 2019 se společnost dataPartner strojírenského veletrhu aktivně účastnila. Díky návštěvě mnoha zájemců na výstavním stánku, proběhla řada užitečných setkání a konzultací. (zdroj: dataPartner)

Při osobním setkání s managementem a kompetentními pracovníky výrobních podniků se podělíme o praktické zkušenosti z implementací výrobních informačních systémů kategorie MES v podnicích. Budeme diskutovat skutečnosti, že cíle Průmyslu 4.0 jsou sice vysoce sofistikované, ale při zavádění systémů kategorie MES ve výrobních závodech se producenti nejčastěji soustředí na disciplínu sledování vytíženosti strojů, respektive prostojů, případně na plánování se sledováním průběhu výroby. Dosáhnout kompletního cíle Průmyslu 4.0 je možné postupně, s použitím informačního systému, který je schopen se postupně rozšiřovat a doplňovat nové užitečné funkcionality, a to bez nutnosti výměny předchozí verze. Takovým systémem je výrobní informační systém od společnosti dataPartner, MES Patriot.

Reklama

MM: Pokud jste předloni vystavovali nebo jste byli na veletrhu jako návštěvníci, jak ročník 2019 hodnotíte a co vás na něm zejména zaujalo?

L. Reisner: Také v roce 2019 se naše společnost strojírenského veletrhu aktivně účastnila. Díky návštěvě mnoha zájemců v našem výstavním stánku proběhla řada užitečných setkání a konzultací, získali jsme mnoho kontaktů od zájemců o naše produkty. Bohužel následující rok zcela zbrzdil očekávané obchodní a implementační aktivity, které by z kontaktů vzešly.

MM: V čem podle vás obecně spočívá hlavní přínos veletrhů „na živo“ oproti nejrůznějším virtuálním akcím?

L. Reisner: Osobní setkávání s našimi zákazníky a se zájemci o produkty jsou v rámci strojírenského veletrhu těžko nahraditelná. Velkou roli hraje prostředí výstavní expozice, její grafické ztvárnění, atmosféra veletrhu, osobní účast návštěvníků a mezilidská komunikace při setkávání a vzájemném jednání.

Schéma automatizační softwarové platformy Kingstar. (zdroj: dataPartner)

Letos bude těžištěm našich expozic prezentace prostředků pro digitalizaci výroby, a to jak na úrovní řídicích jednotek strojů, tak i na úrovni výrobního informačního systému. V diskuzi a dialogu s vývojáři řídicích jednotek strojů zájemcům vysvětlíme výhody použití automatizační softwarové platformy Kingstar, při vytváření inteligentních ovladačů strojů. Během osobních setkání se zástupci managementu a kompetentními pracovníky výrobních společností se podělíme o praktické zkušenosti, doporučení a koncepci postupných implementací MES ve výrobních podnicích.

Ve středu 10. listopadu od 9:30 pořádáme v sále č. 2 pavilonu E celodenní seminář s názvem Digitalizace výrobního ekosystému pro vznik inteligentní továrny. Dopolední část má podtitul „Inteligentní řídicí jednotka jako průlom v architektuře strojního vybavení“ a je vhodná pro konstruktéry strojů a vývojá­ře řídicích jednotek strojů, odpolední „Plánování a řízení výroby optimalizované podle sledovaných parametrů pro kompetentní pracovníky výrobních podniků.


Umístění společnosti dataPartner na MSV:
pavilon F, stánek č. F07 a stánek č. 113 na ploše Digitální továrny.

Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit