Témata
Zdroj: Veletrhy Brno

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Tento článek je součástí seriálu:
MSV 2021 očima vystavovatelů
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Prosím, představte nám svoji firmu.

M. Badin: Společnost TOX Pressotechnik je významným, celosvětově působícím, dodavatelem technologií a inovativních výrobků v oblasti spojování plechů, lisování funkčních prvků a dalších silových aplikací. Nabízíme různé typy pohonů pro lisy, dodávku komplexních jednoúčelových strojů, převážně lisů, a speciálního strojního vybavení. Jsme partnerem, na jehož odborné kvality se můžete spolehnout.

Michal Badin

„Věříme, že po dlouhých restrikcích právě letošní ročník přitáhne velký počet návštěvníků.“ (Zdroj: TOX Pressotechnik)

A. Zapletal: Společnost Raveo se zabývá dodávkami pohonné techniky, jako jsou motory, převodovky, lineární technika a řízení. Nabízíme komponenty jak pro rotační, tak i lineární aplikace. Zákazníkům navrhujeme řešení na míru jejich technických požadavků. V sortimentu máme produkty od předních světových značek v oboru pohonné techniky. Tyto produkty kombinujeme a vytváříme finální produkt reflektující požadavky našich zákazníků.

Aleš Zapletal

„Účast jsme dlouho zvažovali, nakonec jsme se však rozhodli, že do toho půjdeme a podpoříme naše zákazníky, kteří se na veletrh přijdou podívat,“. (Zdroj: Raveo)

Reklama
Reklama

MM: Co bylo hlavním důvodem pro vaše rozhodnutí vystavovat na letošním MSV?

M. BadinJsme tradičním účastníkem strojírenských či oborových veletrhů konaných po celém světě. Účastí na letošním MSV bychom chtěli navázat na účast na předchozích ročnících. Doufáme, že po dlouhé době omezených kontaktů bude opět příležitost k osobním setkáním se stávajícími i novými zákazníky.

A. Zapletal: Na rovinu jsme to dlouho zvažovali. Situace „venku“ není příliš jistá, a tak jsme nevěděli, co od veletrhu máme čekat. Pokud se veletrh bude realizovat, přijdou návštěvníci? To byla naše hlavní otázka. Nakonec jsme se však rozhodli, že do toho půjdeme a podpoříme naše zákazníky, kteří se na veletrh přijdou podívat.

Reklama

MM: Pokud jste předloni vystavovali nebo jste byli na veletrhu jako návštěvníci, jak ročník 2019 hodnotíte a co vás na něm zejména zaujalo?

M. BadinRočník 2019 asi pro nás nebyl nijak výjimečný. Obecně bylo méně návštěvníků než v letech předchozích. Věříme, že po dlouhých restrikcích právě letošní ročník přitáhne velký počet návštěvníků.

TOX Pressotechnik je dodavatelem technologií a inovativních výrobků v oblasti spojování plechů, lisování funkčních prvků a dalších silových aplikací. (Zdroj: TOX Pressotechnik)

A. Zapletal: Veletrh 2019 byl pro nás nejlepší za celou historii firmy. Nejen, že jsme měli větší stánek než kdykoli v minulosti (100 m2), ale celkový dojem z veletrhu byl prostě úžasný. Pět dní přeplněného stánku uvedeného rozměru mluví samo za sebe. Co se týče obchodního úspěchu, dojednali jsme na veletrhu nové významné partnerství a viděli jsme se spoustou stávajících i nových zákazníků. A o tom veletrh je – společenská událost, kde se mají setkávat lidé. Produkty jdou trochu stranou, ale to určitě nevadí.

Raveo se zabývá dodávkami pohonné techniky, jako jsou motory, převodovky, lineární technika a řízení. (Zdroj: Raveo)

MM: V čem podle vás obecně spočívá hlavní přínos veletrhů „na živo“ oproti nejrůznějším virtuálním akcím?

M. BadinExpozice firmy TOX Pressotechnik nabízí vždy několik praktických ukázek našich výrobků, strojů a aplikací, které si návštěvníci mohou takzvaně „osahat“ a vyzkoušet „na živo“. Což právě chybí u akcí, které probíhají online.

A. Zapletal: Jak jsem již psal. Veletrh je o setkávání se. O diskuzi mezi lidmi v uvolněné atmosféře. O potkávání se s konkurencí a diskuzi o situaci na trhu. A tak to má být. Virtuál je dobrý nástroj, když nemáte čas a chcete něco vyřešit rychle. Ale obchod se dá dělat pouze osobně. Samozřejmě, že se bavíme o sofistikovaných produktech pro průmyslovou automatizaci.

Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Související články
Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Na cestě k autonomním dopravním prostředkům

Ve Stockholmu se bude konat na začátku června globální summit o veřejné dopravě UITP 2019, který pokrývá všechny městské a regionální druhy dopravy po celém světě, kombinuje různorodý program přednášek, workshopů, zasedání a expozic a zůstává největší světovou akcí zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Neustále se vyvíjející veřejná doprava je definována potřebami měst a neobejde se bez odborníků, kteří se dívají do budoucnosti. Summitu se účastní ministři dopravy, starostové a zástupci městských dopravních podniků, provozovatelé veřejné dopravy, generální ředitelé průmyslu, výrobci dopravních prostředků, operační a síťoví manažeři, vývojáři a mnoho dalších odborníků v segmentu veřejné dopravy.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit