Témata
Reklama

Covidová pandemie je jednou jedinou izolovanou událostí, která má obrovský dopad na život lidí na celém světě. Jaký? Závažný dopad do ekonomiky (pokles HDP většiny zasažených zemí); změna životního stylu lidí (zastavení cestování a setkávání se); změna způsobu vzdělávání (online distanční vzdělávání); velmi se všude omezuje doprava; podstatně se mění organizace zdravotních systémů; uspíšilo se rozšiřování umělé inteligence (hledání vhodných kombinací látek na léčbu) a 3D tisku - masivně se vyvíjí a tisknou ochranné pomůcky. Ze dne na den přišli o příjmy z pronájmu bytů skrze Air-bnb všichni vlastníci investičních bytů. Lidé se nenavštěvují, jsou závislí na chytrých telefonech a internetu. Sociální sítě chrlí fake news a balamutí lidi.

Tzv. úzká a široká umělá inteligence dostává čím dál tím větší prostor ve všem, co lze algoritmizovat. (Foto: Gerd Altmann, Pixabay)

Urychluje se digitalizace státní a veřejné správy. Využívá se tvořivosti lidí k řešení nenadálých problémů. Mnoho lidí přichází o živnost. Umělci netvoří, skládají zboží ve skladech či sedí za pokladnou v supermarketu, aby se uživili. Zřizuje se mnoho aplikací, které mají usnadnit trasování nakažených (e-rouška), aplikace na sledování uměleckých představení na podobné bázi, jako je Netflix. Zemřely statisíce lidí. Nevíme, jak se bude pandemie vyvíjet příští rok.

To všechno udělala jedna jediná událost. Co kdyby jich nastalo více najednou? Jaké by byly synergické efekty?

Reklama
Reklama
Reklama

Reálnost předpovědi

V médiích pomalu přibývá předpovědí, co se v průběhu deseti až dvaceti let stane. Bohužel, mnohé předpovědi mají průměrně jen padesátiprocentní šanci, že se buď vůbec stanou, nebo že se stanou v určitém čase a v podobě, kterou někdo predikuje.

Přesto lze vydedukovat pár desítek událostí či situací, které jistojistě nastanou, protože už se daly do pohybu. Jsou události, které mají pomalý náběh – třeba dvacetiletý, s vrcholem, který se špatně odhaduje, kdy k němu dojde. Podobně jako vznik a rozvoj internetu či mobilních telefonů.

Jiné události např. soptění sopek, tsunami, výsledek prezidentské volby, pandemie apod., mají náběh velmi rychlý a nelze předpovědět, zda a kdy přesně nastanou či jak dopadnou.

Každá krize v sobě skrývá příležitost. Někdo vidí jen krizi a hořekuje, jiný vidí dál a hlouběji. Někdo umí posoudit dopady budoucích krizí, jiní vidí pouze nejbližší dopady současných událostí. Jaké příležitosti a hrozby nás čekají? Do roku 2030 můžeme spolehlivě předpokládat události v tabulce.
Události s téměř stoprocentní jistotou, že nastanou do roku 2030:

Jak vypadá hrozba a jak příležitost?

Hrozbou – katastrofou – by mohlo být odpálení špinavé bomby v londýnské City. Zdánlivě neškodný útok by mohl vést ke zhroucení finančních trhů. To je příklad rychlé akce a dopadu. Některé hrozby zpočátku nevypadají tak hrozně. Mají poněkud pomalejší náběh. Například covid se objevil v prosinci 2019 a rozvinul se za tři čtvrtě roku až rok. Tedy počátek hrozby nemusí vypadat katastroficky. To znamená, že pomaleji se vyvíjejících hrozeb jsou kontury nejasné. Například změna klimatu probíhá pomalu a jistě. Nedá se s ní nic dělat, jen trochu brzdit či vymýšlet opatření typu 3D tisku ochranných hrází a stěn okolo pobřeží velkých aglomerací.

Podobně je to u příležitostí

Příležitost nemá na sobě napsáno: Jsem tvoje příležitost, využij mne. Příležitost se také musí cíleně objevovat, mívá nejasné kontury, zvláště u dlouhodobých věcí. Musí se na ně vytrénovat „čich“. V tabulce jsem uvedl několik tzv. „jistých příležitostí“, které budou velmi zřetelné do roku 2030.

Medicína prodlužování života

Jestliže IBM, Google, Facebook, Amazon, Apple a další ročně investují stovky miliard dolarů do nových léků, omlazování, prodlužování života a do nesmrtelnosti, pak to pro nejbližších deset let bude nejvíce se rozvíjející obor ze všech. Na možnost prodlužování mládí a života čeká asi pět miliard lidí. Na tomto poli inovační vlak ještě neujel. Vždy se najde místo pro firmy „druhého řádu“, dodavatele či následovatele vyzyvatelů, ke spolupráci s lídry v oboru. Je to oblast, v níž uspějí mnohé nové koncepty.

Medicína zvyšování intelektu

Nejen Neuralink Elona Muska usiluje o zvyšování intelektu pomocí čipů v mozku. Takových snah se objevuje čím dál více. Intelekt půjde zvyšovat i chemicky a biologicky. Ti, kdo budou mít intelekt o stovky procent vyšší, budou moci komunikovat s tzv. širokou AI a vymýšlet nové převratné koncepty pro život lidstva. Bude mezi námi více Teslů, Einsteinů, Hawkingů apod.

Nový internet na bázi kvantové fyziky

Jestliže stávající lineární internet změnil životy devadesáti procent lidstva, pak nový typ internetu založený na kvantové fyzice otevře lidstvu nebývalé možnosti ke změně práce a života. Navíc současný internet je čím dál více centralizovaný a slouží hlavně sociálním sítím. Mnoho špičkových odborníků na sítě se bojí, že ovládnou životy uživatelů od A do Z. Potřebujeme nový, nezávislý decentralizovaný internet. Může jich být několik, aby si konkurovaly. Jeden může být více intelektuálský, kde si lidé po vzoru Wikipedie budou více hlídat, co se na nich vyskytuje. Internet s Facebookem a dalšími manipulativními produkty bude pro masy.

Kvantová fyzika otevře obzory, o nichž se ani nesnilo

Kvantová fyzika nám umožní vstup do nanosvěta a makrosvěta a umožní využívat přechody mezi nimi. Zatím známe využití kvantové fyziky z telefonování, navigace či z laserových operací. Velkým příslibem je možnost nekonečného ukládání informací (kvantové cloudy) a využití neprolomitelného šifrování. Také rychlost práce kvantového počítače bere dech. Kvantový počítač dokáže za tři minuty vypočítat příklad, který by klasickému lineárnímu počítači trval deset tisíc let.

AI na řízení téměř všeho bez lidí

Tzv. úzká a široká umělá inteligence dostává čím dál tím větší prostor ve všem, co lze algoritmizovat. Kapitalisté budou preferovat roboty před lidmi, kteří se jeví nespolehliví a drazí – jsou prý s nimi hlavně problémy. Digitalizace a robotizace bude určovat charakter podnikání, práce i zábavy. Již dnes řídí psaní článků, pečení chleba, řídí výrobu a dopravu, řídí operace očí a čehokoliv či vybírá správné lidi do firem. AI a VR (virtuální realita) jsou nástroji, které stále porostou a budou pronikat všude.

Nové materiály – nanomateriály, 3D tisk a kompozity

Nové materiálové inženýrství změní svět. Koncem desetiletí dojde k bodu zlomu. Postupně se přestanou těžit a opracovávat suroviny. Každý rok bude vyvinuto několik nových materiálů, které budou nahrazovat ty stávající klasické. Změní se materiálová základna všeho. Nastane totální změna podstaty výrobků – budou vyráběny na zakázku a bez molekuly odpadu. Budou dokonce vytvořeny nezničitelné materiály pro tisk zdí na pobřežích k ochraně před zaplavením zvyšující se hladinou moří, na stavbu vesmírných lodí či na obranné systémy, silnice, železnice apod. 3D tisk je spolu s AI nejvíce rozšiřující se technologií. V této oblasti může uspět 80 až 90 procent firem.

Větší využití dronů

Již dnes je rozšiřování dronů tak razantní, že jsou tím všichni odborníci překvapeni. Od armádního využití přes zemědělství i archeologii až po doručování balíčků či inventury ve skladech. Drony se budou dále rozšiřovat do bezpečnostních složek k mapování změn v krajině, hledání ložisek vzácných prvků, ke kontrole čehokoliv – od chování demonstrantů až po migrace zvířat. Velké drony – tzv. kvadrokoptéry – se na konci desetiletí stanou všudypřítomnými taxíky či nahradí automobilové dodávky na rozvoz balíčků.

Vertikální farmy

Je to k neuvěření, že na klimatickou změnu a proměnlivé (záplavy střídají sucho znovu a znovu) a devastující počasí máme řešení. Vertikální farmy. Množí se dnes po celém světě. Jsou to takové moderní automatické skleníky, kde rostou bylinky a zelenina. Rostou pod speciálními LED lampami buď v hydroponickém roztoku či ve výživné mlze (aeroponie). Za pár let se v nich bude pěstovat i ovoce, obiloviny a zrniny, protože zajišťovny a pojišťovny nebudou úrodu na otevřených polích pojišťovat. Proč? Rozšiřují se pouště, mizí voda, eroze půdy odnáší humus, zůstává neúrodná půda. Takových farem budou potřeba statisíce, ne-li miliony. Zapojit se do tohoto byznysu není těžké. Břeclavské firmě Fosfa to trvalo tři roky, než vyvinula vše „tak akorát“. Její zelenina je chuťově vynikající.

Autonomní auta

Autonomní auta asi nebudou brzy takovou samozřejmostí, protože to bude vyžadovat obrovské investice do infrastruktury. Technologie jednotlivých aut asi bude k dispozici zanedlouho, ale systémy řízení, kontroly či stanovení právní odpovědností za škodu bude obtížné. Celý systém bude dobře fungovat až tehdy, kdy všechna auta na Zemi budou fungovat pod řízením umělé inteligence. Ale pokoušet se zapojit do dílčích projektů bude výhodné.

Super baterie a super fotovoltaika

Vynález super baterie, která beze ztrát podrží energii z léta na zimu a z noci na den, bude průlomem v energetice, zvláště když se propojí s fotovoltaikou, která už nebude mít podobu křemíkových desek, ale polymerových fólií, které lze nalepit či nastříkat na chodby, stropy, všechny vnitřní a vnější povrchy. Při propojení fotovoltaiky se super bateriemi se postupně může každá budova na Zemi stát energeticky nezávislou. To bude další revoluce v energetice, která změní tvář světa. Odstraní klasické elektrárny, rozvodné sítě, rozvodny apod. Do takového byznysu se vyplatí investovat.

Příležitosti jsou rámcové

Každou zmíněnou oblast by chtělo konkrétněji rozepsat. To by však vydalo na celou knihu. V podnicích facilituji schůzky skupin pro strategické myšlení a řízení, aby přišly na to, co se stávajícími zdroji znalostními, lidskými, technickými, finančními atd. může firma relativně snadno dělat. Často bývají překvapeni, jakou podobu mají příležitosti. Jak jim mnohé utekly, protože všichni byli ponořeni do plnění plánu a o příležitosti se nikdo nestaral. Když už to někoho napadlo, rychle myšlenku zavrhl. Proto, že se mu jevila buď moc odvážná, nebo málo konkrétní.

Proto jsem si jist, že by každá firma měla mít zřízenou radu pro strategické myšlení, složenou z lidí, co vidí dál a za roh. Měli by zkoumat obzor příležitostí, rozebírat možnosti firmy a navrhovat vedení alternativy. Zároveň by měli zkoumat hrozby a naučit se vnímat synergie. Aby mohli varovat před nebezpečím a minimalizovat dopady hrozeb. Aby mohli navrhovat posilování silných stránek a oslabování slabých stránek. K tomu je třeba mít jednoho až dva lidi nad stav a neumořit je odstraňováním nedostatků a řešením problémů. Jak říká guru managementu Jim Collins, máte-li ve firmě špičkového člověka, nikdy mu nedávejte řešit problémy, ale vyhledávat příležitosti a realizovat je. Musí k tomu mít kompetence a nesmí se mu házet mnoho klacků pod nohy, protože může brzy vyhořet a odejít. A firma přijde o potenciál a spadne do průměru.
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Baťův odkaz máme v DNA, říká ekonom Milan Zelený

Přestože profesor Milan Zelený žije od roku 1967 ve Spojených státech, tvrdí o sobě, že je Čech jako poleno a doma se cítí tam, kde zrovna pobývá. Nejen na téma globalizace, lokální ekonomiky a odkaz Baťů jsme si povídali při jednom z jeho četných pobytů v České republice.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit