Témata
Reklama

Role použitých strojů v „Lean Managementu“

„Lean Management“ (štíhlé řízení výroby) je obzvlášť důležitý v turbulentním ekonomickém období, protože prostřednictvím optimalizace procesů zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost společností. I použité stroje mohou v této strategii hrát svou roli, protože nabízejí cenově efektivní způsob pro včasné odstranění úzkých míst ve výrobě a optimalizaci strojového parku.

V ekonomicky turbulentních dobách se do popředí dostává především jedna firemní strategie: „Lean Management“. Cílem této strategie je zvýšení provozní efektivity firmy cestou zeštíhlení interních procesů. Tím se zvýší jak odolnost, tak i konkurenceschopnost společnosti, což má existenciální význam zejména v době hospodářské krize.

Definice: Lean management zahrnuje všechny přístupy k efektivnímu ztvárnění celého hodnotového řetězce v průmyslové výrobě. V literatuře o tom existují různé teorie. Všechny se společně shodují v tom, že lean management klade důraz na orientaci na zákazníky, využití vlastních silných stránek a kontinuální optimalizaci procesů a kvality. Jak ale zapadá koncept použitých strojů do této filozofie orientované na efektivitu? Nákupem a prodejem použitých strojů je totiž možné principy lean managementu v podnikové praxi skutečně ideálně využít.

Použité stroje v přístupech lean managementu

Na začátku stojí analýza toku hodnot. Představuje centrální nástroj lean managementu, ve kterém jsou všechny zúčastněné procesy vizualizovány v jejich aktuálním stavu, a díky tomu transparentně znázorněny. Ukazuje vnitropodnikové toky materiálu a informací, které mohou odhalit skryté neefektivnosti. V oblasti výroby by to například byly nepotřebné zásoby materiálu nebo drahé úpravy. Roli hraje i strojový park podniku. Pomocí podrobné analýzy toku hodnot je možné například identifikovat úzká místa ve vytížení strojů a následně je vyřešit restrukturalizací nebo optimalizací.

Analýza toku hodnot v akci: Nástroj lean managementu pomocí kterého je popsán jak inventář, tak i procesy ve výrobě. To je základem pro větší efektivitu a optimalizaci. (ZdroJ: Amorn Suriyan / Shutterstock.com)

Restrukturalizace strojového parku je součástí lean managementu v oblasti managementu inventáře. Na jedné straně k tomu patří i držení pouze skutečně potřebného počtu strojů. Prodej postradatelných zařízení nejenže redukuje strojový park, ale vytváří i prostor pro efektivnější přepravní trasy výrobků a rozpočet pro jiné optimalizace. Na druhé straně nabízí nákup použitých strojů cenově příznivou možnost pro včasné rozšiřování výroby dle dané potřeby, aniž by se tím navýšilo vázání kapitálu v nových zařízeních.

Ruku v ruce s managementem inventáře jde optimalizace procesů. Použité stroje přitom mohou představovat přínos jak pro výrobní oblast, tak i pro podnikovou ekonomiku. Pokud byly v analýze toku hodnot identifikovány nedostatečné strojní kapacity nebo deficity efektivity u jednotlivých výrobních kroků, může se třeba na trhu s použitými stroji právě nacházet stroj, který může nabízet vyšší propustnost materiálu nebo zařízení, které může výrobní kroky několika jednotlivých strojů provádět současně. Kromě toho je z hlediska podnikové ekonomiky nákup použitého stroje nesmírně efektivní. Použité stroje jsou totiž – při jejich okamžité dostupnosti – z pravidla cenově výhodnější, což umožňuje jejich rychlejší amortizaci.

Jako efektivní a cenově příznivé možnosti pro optimalizaci výrobních procesů zujímají použité stroje klíčovou roli v lean managementu. (Zdroj: Surplex)

Zajištění kvality je dalším podstatným aspektem lean managementu, protože se společnosti při této podnikové strategii zaměřují na kvalitu při současné kvantitě. I použité stroje zde mohou pomoci. Neboť na trhu s použitými stroji se obchoduje i s vysoce kvalitními, částečně zánovními zařízeními. Ty rovněž splňují vysoké požadavky firemních zákazníků.

Příklad z praxe

V tomto kontextu nabízí průmyslový aukční dům Surplex relevantní platformu pro obchod s použitými stroji. Na více než 800 aukcích změní majitele přes 55 000 průmyslových výrobků – především stroje pro zpracování kovů a dřeva, jakož i stroje pro stavební průmysl.

V jedné z těchto dražeb se 26.09.2023 bude prodávat přes 400 vysoce kvalitních strojů a inventárního vybavení pro zpracování plastů a kovů. Díky rozmanitému výběru kovoobráběcích strojů, jako jsou např. vertikální obráběcí centra, CNC soustruhy a nástrojové frézky, jakož i vstřikolisy na plasty a průmyslové roboty pro automatizaci, nabízí aukce ve smyslu principů lean managementu společnostem ideální příležitost k flexibilnímu a nákladově efektivními rozšíření nebo optimalizaci jejich strojového parku. Průmyslové stroje jsou koncipovány tak, aby se daly hladce integrovat do stávajících výrobních procesů a díky jejich vhodnosti pro automatizaci mohou přispět ke zvýšení efektivity a optimalizaci procesů ve smyslu lean managementu.

Komerční článek

Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Výborný ekonomický rok a inovované brusky

Švýcarská firma Fritz Studer, jeden z lídrů v konstrukci a výrobě brusek, pořádal ve dnech 13. - 15. března tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci zástupci firmy zhodnotili rok 2018 z hlediska prodeje a příjmů a zároveň proběhlo první představení inovovaných brusek S31 a S33. Výjimečností celé akce bylo to, že neprobíhala tradičně v místě sídla firmy, tj. v Thunu, ale na rozhraní kantonů Graubunden a St. Galen. Akce se zúčastnilo na šedesát novinářů v celého světa.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit