Témata
Foto: H. Janišová

Když se řekne Messe München, pak si každý, kdo na tomto výstavišti, hostícím prestižní světové veletrhy, alespoň jednou byl, vybaví především tři pojmy: perfektní přehlednost, výborná organizace a skvělá dopravní dostupnost (jak autem, tak mnichovským metrem, mezi jehož předposlední a poslední stanicí se výstaviště rozkládá). To se pochopitelně promítlo i do podoby tří sesterských veletrhů, které se zde odehrály letos ve dnech 27. až 30. června - Automatica, Laser World of Photonics a World of Quantum.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Zhruba 40 000 návštěvníků z 88 zemí světa, 650 vystavovatelů z 34 zemí a velmi zajímavý doprovodný program. To je pouze stručná charakteristika letošních veletrhů. Kdo zde však nebyl, ten si skutečnou představu o pestrosti a o tom, co vše zde bylo možné vidět, neudělá. Nicméně alespoň některé postřehy se vám pokusí přiblížit naše reportáž.

Na veletrhu Automatica byl patrný důraz všech vystavovatelů na inovativnost, snahu o kompenzaci nedostatku specialistů pomocí technologií i o ušetření lidského potenciálu na činnosti, které se zatím bez lidské hlavy či rukou neobejdou. (Foto: H. Janišová)

O tom, že prostředí (nejen) ve výrobních firmách se v nejbližší době výrazně změní vlivem automatizace a digitalizace, se mohli přesvědčit zejména návštěvníci veletrhu Automatica. Také zde byl patrný důraz všech vystavovatelů na inovativnost, snahu o kompenzaci nedostatku specialistů pomocí technologií i o ušetření lidského potenciálu na činnosti, které se zatím bez lidské hlavy či rukou neobejdou.

Nejen prostředí výstaviště, ale samozřejmě především renomé veletrhu i jeho obsah inspirovalo k účasti nejen zahraniční firmy, ale byly zde ke zhlédnutí také expozice jednotlivých států. Bezesporu nejvýraznější pak byla prezentace Číny. Ta zde byla vidět doslova na každém kroku. Důvodem bylo, že tato země zvolila cestu nikoli jednoho velkého (či menšího) stánku na jednom místě mnichovského výstaviště. Myšlenkou Číny bylo cosi, co odpovídá naší báji o Svatoplukových prutech: když se hodně malých subjektů spojí, nikdo je neporazí. Množství čínských firem, kdy každá z nich měla jeden malý stánek, lemovalo uličky ve všech halách a všechny byly vytvořeny v jednom nápadném, typicky čínském designu. Výsledek? Čína byla v rámci všech současně probíhajících veletrhů skutečně všude…

Myšlenkou Číny bylo cosi, co odpovídá naší báji o Svatoplukových prutech: když se hodně malých subjektů spojí, nikdo je neporazí. (Foto: H. Janišová)

Ekologická automatizace a pokročilé řídicí systémy

Naše redakce navštívila zajímavé expozice množství firem, především však těch, které jsou buď české, nebo mají na Česko užší vazby. Jednou z těch českých byla v pavilonu A6 expozice společnosti JHV Group a její divize JHV Solutions, která je zaměřena na vývoj a výrobu šroubovacích a podávacích systémů.

Zde jsme se setkali s Ing. Lubošem Turanským, CEO JHV Solutions.

Pro tento rok se nám podařilo připravit a prezentovat zde kompletní portfolio šroubovacích a podávacích systémů pro automatické linky a manuální pracoviště,“ přiblížil nám pan Turanský. „Jedná se například o digitálního asistenta Mainware, který pomáhá při nastavení systému nebo řešení problémů při provozu. Obsluha i údržba zařízení se tak stává zcela bezpapírovou, a díky rozšířené realitě velice rychlou a efektivní.

JHV zde například prezentovala digitálního asistenta Mainware, který pomáhá při nastavení systému nebo řešení problémů při provozu. (Zdroj: JHV)

Na otázku, které trendy, z těch, jež byly v rámci veletrhu obecně prezentovány, považuje za velmi zajímavé, případně převratné, odpověděl: „Zejména trendy v oblasti ekologické automatizace a pokročilých řídicích systémů. Ty přinášejí nové možnosti pro šetrné využití zdrojů a zvýšenou efektivitu v průmyslových procesech. Jsou to klíčové oblasti, na které se zaměřujeme i v JHV ať už v rámci jednotlivých projektů, nebo nových oblastí mimo výrobní linky, kde začínáme být také aktivní.

Expozice české společnosti JHV Group spolu s její divizí JHV Solutions, která je zaměřena na vývoj a výrobu šroubovacích a podávacích systémů. (Zdroj: JHV)

V rámci veletrhu Automatica vystavovala mimo mnoha dalších též společnost ABB, která je producentem technologií pro energetiku a automatizaci. Tato společnost je známá také tím, že prostřednictvím svých produktů podporuje technické školství, mimo jiné i v České republice. Proto jsme se nepodivili skutečnosti, že právě u její expozice na veletrhu Automatica jsme potkali ředitele Střední průmyslové školy strojnické Betlémská z Prahy, Ing. Miroslava Žilku.

Je tady k vidění opravdu mnoho zajímavého a inspirujícího,“ řekl nám a dodal: „Věřím, že mnohé z těchto firem zamíří se svými produkty a technologiemi také na MSV do Brna, který s našimi žáky každoročně navštěvujeme.

U expozice ABB na veletrhu Automatica jsme potkali ředitele Střední průmyslové školy strojnické Betlémská z Prahy, Ing. Miroslava Žilku. (Foto: H. Janišová)

Méně hardwaru, více softwaru

Další firmou, jejíž expozici naše redakce navštívila v pavilonu A6, byla společnost ACI Laser. Jejím hlavním zdejším exponátem byla robotická laserová označovací stanice Workstation Robotic.

Tento náš produkt považujeme za skutečně pozoruhodný,“ sdělil nám Mirko Wunderlich, generální ředitel společnosti. „Jeho podstatou je robot, který je integrován do laserové stanice a je schopen rychle provádět složité pohybové sekvence při manipulaci s předměty. Automaticky odebírá díly z palety, a následně je vyměňuje. Protože to již není nutné provádět ručně, uživatel musí realizovat méně kroků, a časy cyklů se proto zkrátí.

Reklama
Reklama
Reklama

Jak nám vysvětlil, ACI Laser se v poslední době stále více zaměřuje na téma získávání procesních dat. Výhody pro zákazníky s návrhy na údržbu nebo výměnu opotřebitelných dílů jsou pak pozitivními efekty, které poskytují laserovým systémům další benefity v interakci s inovativními softwarovými řešeními v kontextu kontinuálního sběru dat.

Charakteristiky produktu jsou podle jeho slov dnes definovány stále méně hardwarem a více softwarovými funkcemi.

Hlavním zdejším exponátem společnosti ACI Laser byla robotická laserová označovací stanice Workstation Robotic. (Zdroj: ACI Laser)

Tento trend jsme rozpoznali již brzy a budeme v něm důsledně pokračovat. Softwarová řešení od ACI Laser mohou pomoci usnadnit implementaci automatizačních procesů,“ dodal. „V České republice má společnost ACI Laser prodejního partnera – Stroje JMK. Čeští zájemci se na něj mohou s důvěrou obrátit.

Česko pod jednou střechou

Z pavilonu A6 jsme pokračovali do pavilonu A3 k dalším expozicím veletrhu Laser World of Photonics. Tady jsme zamířili především na stánek agentury CzechTrade. Přivítala nás zde Eva Novotná, manažerka pro aktivity Novumm KET, fondy EU a kreativní průmysly. V jejím případě nás zajímalo především, které české firmy se veletrhu účastní s nejzajímavějšími produkty či projekty.

Na stánku CzechTrade jsme se potkali s Evou Novotnou a také s Jaroslavem Vondruškou ze společnosti Expo-Consult+Service, která s českými vystavovateli úzce spolupracuje. (Foto: H. Janišová)

V rámci našeho projektu Novumm KET se zde v rámci společné expozice prezentují firmy Narran, Network Group, Ecoglas a LaserTherm a v samostatné expozici společnost Argotech. Firmy prezentují různé typy laserových technologií pro průmyslová využití, dále produkty pro optické a metalické datové sítě, také například přesně lisované skleněné díly pro osvětlovací aplikace využitelné v automobilovém průmyslu či letištní osvětlení ranvejí nebo optických dílů pro LED aplikace, stejně tak zde nechybějí produkty z oblasti mikroelektroniky. Návštěvníci nejvíce oceňují prezentaci firmy Narran – buňky s umístěným laserem, který je možné pozorovat přímo v běhu, a tak porozumět, jak vlastně tato technologie funguje v praxi.

Evy Novotné jsme se nakonec ještě zeptali, co bylo hlavním cílem CzechTrade v rámci letošních veletrhů v Mnichově a co si můžeme představit pod pojmem Novumm KET.

Podle slov Evy Novotné z CzechTrade se v rámci veletrhů Laser World of Photonics a Automatica podařilo, ve spolupráci s Českým optickým klastrem, podpořit další české firmy, které by se možná samy akce nezúčastnily, především z důvodu finanční i organizační náročnosti. (Zdroj: CzechTrade a Český optický klastr)

Podle jejích slov se zde v rámci veletrhů Laser World of Photonics a Automatica podařilo, ve spolupráci s Českým optickým klastrem, podpořit české firmy, které by se možná samy akce nezúčastnily, především z důvodu finanční i organizační náročnosti.

Vysvětlila nám, že projekt Novumm KET je primárně určen pro malé a střední české podniky a jeho cílem je podpořit účast českých firem na specializovaných mezinárodních veletrzích v zahraničí, a tím usnadnit jejich vstup na zahraniční trhy a jejich prezentaci, zvýšit export a mezinárodní konkurenceschopnost.

Projekt Novumm Ket (zkratka projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií) agentury CzechTrade je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podpora je poskytovaná formou zvýhodněné služby a firmy, které mají o účast na podpořené akci zájem, mají možnost získat zvýhodněnou službu v hodnotě 90 tisíc Kč. V projektu se převážně orientujeme na veletrhy z oblasti klíčových technologií, vyhledávanými obory jsou vodohospodářství, letectví a zdravotnická technika. V rámci projektu Novumm Ket bylo od roku 2016 podpořeno již 397 účastí malých a středních podniků v zahraničí a byla jim poskytnuta podpora v hodnotě 27 mil. Kč.

CzechTrade aktuálně připravuje navazující projekty v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,“ dodala Eva Novotná. „Ty jsou nyní v procesu hodnocení řídicím orgánem, přičemž bližší informace bychom mohli mít ke konci roku 2023.

Firmy spolu s Akademií věd

Pokračovali jsme do pavilonu A2, kde jsme se na stánku Českého optického klastru setkali s Mgr. Petrem Přikrylem, manažerem Českého optického klastru.

Na otázku, které produkty členů Českého optického klastru z těch, jež byly v Mnichově prezentovány, považuje za zvláště pozoruhodné, nám odpověděl:

Český optický klastr, jako hlavní vystavovatel, prezentoval na svém stánku s třemi špičkovými pracovišti Akademie věd ČR. Jedním z nich je laserové Centrum HiLASE (FZU AV ČR), které zde představilo Shutterlase 1100, unikátní bezpečnostní zařízení určené pro zajištění ochrany osob před nebezpečným laserovým zářením. Zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno ve spolupráci HiLASE s dalším naším členem, společností Crytur.

Podle Petra Přikryla lze obecně hovořit o trendech v oblasti udržitelnosti, kdy se vzrůstajícím tlakem na spolehlivost laserů a jejich bezúdržbovost je bude nutné vybavit systémy umělé inteligence (AI), tak aby jejich provoz byl prediktivní. (Zdroj: Český optický klastr)

Podle slov Petra Přikryla jsou pozoruhodná – a na veletrhu v Mnichově k vidění – také speciální optická vlákna vyvinutá v Akademii věd ČR. Tato aktivní vlákna jsou dopovaná prvky vzácných zemin – thuliem, příp. holmiem, a mají vysokou účinnost generace laserového záření v okolí vlnové délky kolem dvou mikrometrů. Některá z aktivních vláken našla využití při vývoji nové generace laserového efektoru, a to na obranu před drony a dalšími letícími objekty, který by měl mít výrazně menší riziko vedlejších civilních škod od odraženého a rozptýleného záření. Na rozdíl od nyní používaných vláknových laserů na vlnové délce kolem jednoho mikrometru jsou totiž thuliové, resp. holmiové, vláknové lasery oku bezpečnější, je u nich více než 1 000x vyšší práh poškození oka.

Ústav fotoniky a elektroniky (ÚFE) Akademie věd ČR představil na veletrhu Laser World of Photonics své pokroky ve vývoji tzv. hollow-core vláken revolverového typu, což jsou optická vlákna s prstencem kapilár a světlem vedeným uprostřed ve volném prostoru. Průřez vlákna připomínající bubínkový revolver si zájemci mohli prohlédnout přímo na místě v příručním mikroskopu. Hollow-core vlákna jsou vhodná pro přenos piko a femtosekundových ultrakrátkých pulzů s vysokou energií, a díky tomu, že se světlo šíří takřka výhradně vzduchem, dochází k minimálnímu zkreslení tvaru pulzu nelineárními jevy a disperzí. Pracovníci ÚFE rovněž vyvinuli nízkoztrátové napojení těchto vláken na standardní optická vlákna.

Ústav přístrojové techniky AV ČR pak rozvíjí optické technologie např. v mikroobrábění pulzními laserovými svazky, ve vytváření polotovarů nekonvenční mikrooptiky, ve vývoji technologií laserového svařování, laserového navařovacího 3D tisku z kovů a hybridních svařovacích technik.

Pomáhali jsme také našim členům, které zmínila již kolegyně Eva Novotná z CzechTrade, s expozicí v rámci programu Novumm KET,“ dodal Petr Přikryl. „Unikátní je systém od Network Group – monitoring a měření kritických infrastruktur pomocí opto-vláknových FBG senzorů,“ upřesnil Petr Přikryl.

Tento systém díky své přesnosti a citlivosti dokáže zavčas odhalit poškození stavebních konstrukcí, a tím zabránit kritickým událostem, jako je např. pád mostu. Kromě monitoringu SHM objektů se tyto systémy rovněž s výhodou uplatní pro monitoring kolejových vozidel nebo specializované měření teploty např. v silně elektromagneticky zarušených provozech nebo průmyslových silech.

V rámci workshopu s názvem Laser challenge and cooperation prezentoval Češký optický klastr očekávané trendy v laserových aplikacích a technologiích. (Foto: H. Janišová)

„Společnost Narran prezentovala nový Pulzní laserový čisticí systém ROD 500. Jedná se o laser určený k průmyslovému čištění materiálů od oxidů, rzí, barev, laků, mastnoty a nečistot. Tento systém s vysokou účinností (35–55 %), který nepoužívá žádný přídavný materiál nebo chemikálie, disponuje automatickou změnou fokusační vzdálenosti bez nutnosti výměny čoček.“

„LaserTherm vyvíjí vlastní procesní optiku pro laserové aplikace, jako je navařování, svařování a kalení. Za zmínku stojí speciálně uzpůsobená hlava pro navařování vnitřních stěn trubek nebo obtížně dostupných míst. Stejně tak speciální hlava určená pro vysokorychlostní laserové navařování (tzv. EHLA), při čemž jsme schopni dosáhnout procesních rychlostí v řádech ~ 100 metrů.min-1. Zákaznicky zajímavý a ekonomicky dostupný je modulární systém pro robotizované laserové svařování menších dílů s vlastním laserovým OEM systémem. Je vhodný všude tam, kde společnost s laserovým svařováním začíná nebo nedosahuje tak velkých objemů, jako je běžné například v automotive sektoru. Zajímavá je volba a kombinace s konvenčním MIG/MAG svařováním. Jedná se tak o dvě zařízení v jednom.

Reklama

„Další naši členové jako Asphericon, Crytur, Meopta – optika, Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Toptec na Laser World of Photonics vystavovali na svých samostatných expozicích. Česká stopa na Laseru tedy byla hodně vidět,“ řekl dále a uzavřel: „Stává se také již tradicí, že v rámci workshopu Českého optického klastru jsou v Mnichově vyhlášeny i výsledky HiLASE soutěže, LIDT Challenge. Soutěž se věnuje tématu určení prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold, LIDT). Vždyť právě znalost kvality použitých komponent je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů. To znamená, že spolehlivost výkonných laserů je do určité míry dána právě i optickými součástkami. LIDT Challenge 2023 letos vyhrál vzorek litevské společnosti EKSMA Optics.

Hitem veletrhu byla tzv. TestZone, kde si návštěvníci mohli osobně vyzkoušet práci s produkty některých vystavovatelů. (Foto: H. Janišová)

Za zmínku rozhodně také stojí workshop s názvem Laser challenge and cooperation, na němž v rámci doprovodných akcí veletrhu prezentoval Český optický klastr očekávané trendy v laserových aplikacích a technologiích. Na tyto trendy se zaměřila například velmi zajímavá přednáška Martiny Řehákové z HiLASE.

Podle Petra Přikryla lze obecně hovořit o trendech v oblasti udržitelnosti, kdy se vzrůstajícím tlakem na spolehlivost laserů a jejich bezúdržbovost je bude nutné vybavit systémy umělé inteligence (AI), tak aby jejich provoz byl prediktivní. Zároveň lasery budou nuceny provádět optimalizaci nastavování ve vztahu k umělé inteligenci.

O tom, že prostředí (nejen) ve výrobních firmách se v nejbližší době výrazně změní vlivem automatizace a digitalizace, se mohli přesvědčit zejména návštěvníci veletrhu Automatica. (Foto: H. Janišová)

Dále zmínil trend v oblasti úspory energií, tedy důraz na menší materiálovou náročnost a celkové zmenšení laserových systémů, tak aby i výkonné lasery byly schopny implementací do většího množství pokročilých výrobních systémů, jako jsou laserové úpravy povrchů, laserové mikro a nano obrábění, laserem vytvořené biofilmy, antibakteriální povrchy, laserový tisk 2D materiálů, depozice 2Dmaterálů, syntéza materiálů, výroba biokompatibilních rozhraní apod.

V souvislosti s dnešní bezpečnostní situací je třeba zmínit i obranné aplikace, kde výrazným rozvojem v posledních letech prošly drony, a proto je třeba uplatnit i nové laserové technologie v oblasti boje proti těmto bezpilotním leteckým systémům. Bude se muset vyvinout nová generace systémů založená na modulární a flexibilní architektuře. Jedná se hlavně o monitorování prostoru a rychlost reakční doby, což lasery umožňují. Nelze opomenout ani trendy v oblasti digitalizace, automatizace, laserové bezpečnosti,“ dodal.

Na shledanou opět v Mnichově!

Závěrem lze snad dodat jen jeden malý osobní postřeh: Budete-li plánovat cestu na veletrh do Mnichova, snažte se najít si ubytování v pěším dosahu centra. Jeho návštěva poté, kdy se za vámi k večeru zavřou brány výstaviště, rozhodně stojí za to.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit