Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Variabilní produkt a zkušená pojišťovna
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Jednou z nejúčinnějších forem ochrany, díky kterým se mohou podnikatelé úspěšně bránit řadě rizik, je podnikatelské pojištění. To představuje velmi chytře vynaložené peníze, protože dokáže zabránit ztrátě hodnoty firmy v případě událostí, které omezují nebo znemožňují její běžný provoz. Přinášíme základní přehled o tom, jak si podnikatelské pojištění vybrat a zbytečně neriskovat.

Dvě důležité oblasti

Pojištění podnikatelských rizik má dvě základní složky – majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti. Každý podnikatel či každá profese je náchylnější k určitému typu škod. Samozřejmě to ale neznamená, že by si podnikatel měl sjednat jen jedno pojištění jen jednoho rizika. V praxi obvykle každý čelí škodám jak majetkovým, tak odpovědnostním.

Většina podnikatelů vlastní nebo používá k podnikání nějaký majetek – vybavení, stroje, zásoby apod. a případné škody na něm mohou firmu významně ohrozit v její činnosti. Pak existují podnikatelské činnosti, u nichž není majetek tak zásadní, ale kde hrozí zejména škody odpovědnostní, tedy že svou činností způsobí újmu někomu jinému.


Před sjednáním pojištění je třeba uvědomit si konkrétní hrozící rizika. (Zdroj: Pixabay)

Je nutné přemýšlet

Před sjednáním pojištění je třeba uvědomit si konkrétní hrozící rizika. Doporučujeme si nejprve sepsat seznam veškerého majetku firmy, movitého i nemovitého. Mnohdy se tím odhalí i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit. Lze se tak vyhnout tomu, aby pojistka v případě škody nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami.

Sjednaná pojistná částka by vždy měla odpovídat částce, za kterou je podnikatel schopen znovu pořídit poškozený majetek. Tedy např. postavit prodejnu, pořídit zásoby nebo vybavení. Částka musí odpovídat aktuálním cenám na trhu, za které lze nový majetek pořídit.

„Analýze své reálné činnosti by měli podnikatelé věnovat dostatek času, protože jen tak se jasně ukáže, jaká pojištění se jim skutečně vyplatí. Promýšlet možná rizika by měli tedy opravdu důkladně, což znamená věnovat jim především dostatečný čas. Nestačí dívat se jen za jeden roh – na rizika, která každého napadnou jako první. Ale rovnou za dva – tedy na to, jaká další rizika mohou podnikání ohrozit, např. při plánovaném rozvoji a růstu,“ upozorňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Pomoc odborníků

Udržovat si přehled o veškerých změnách v oblasti pojišťovnictví je pro běžného člověka nemožné. S důkladnou analýzou situace je vhodné obrátit se na poradce pojišťovny, kteří se na oblast SME specializují. Podstatné je zvolit takové pojištění, které se plně přizpůsobí potřebám konkrétního podnikatele. Pojišťovat autodopravce nebo lahůdkářství jsou velmi odlišné disciplíny.

„Možnost variability pojištění je u podnikatelského pojištění klíčová, proto jsme pojištění ProfiPlán připravili tak, aby se maximálně přizpůsobilo klientům,“ vysvětluje Jan Marek. Podle jeho slov je optimálním řešením vždy kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům. Nejen s ohledem na účel podnikání, ale také třeba na geografickou polohu firmy nebo rizika vyplývající z druhu výroby apod.

V praxi obvykle každý čelí škodám jak majetkovým, tak odpovědnostním. (Zdroj: Pixabay)

Zkušenosti i digitalizace

Při rozhodování o pojištění je zásadní neřídit se pouze jeho cenou, ale brát v potaz i stabilitu pojišťovny, její historicky úspěšné působení například v době kalamit, kvalitu péče a rychlost, se kterou pojišťovna dokáže řešit pojistné události. Stále významnější roli přitom hraje oblast digitalizace, která se do podnikatelského pojištění propisuje velmi intenzivně.

„Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku, kdy se podepisuje v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet. Další možností vzniku pojistné smlouvy je její zaplacení,“ vysvětluje Jan Marek. „V době složité epidemiologické situace tak jde o další příspěvek ke komfortu a ochraně zdraví na straně klienta i pojišťovny.“

Digitální technologie vstupují také do oblasti likvidace pojistných událostí. Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům například zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem e-mailem zápis o prohlídce. Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota.

Je třeba si uvědomit, že podpisem smlouvy by spolupráce s pojišťovnou končit neměla. „Pokud firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny, pořízením nového vybavení apod., je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě,“ vysvětluje Jan Marek a dodává: „Podnikatelské pojištění může být skutečně funkční, jen když se s ním průběžně pracuje.“

Jan Marek

Generali Česká pojišťovna 

Další články

Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: