Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Veletrh Věda Výzkum Inovace - Program
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Veletrh Věda Výzkum Inovace - Program

28. 2. - 2. 3. 2017, pavilon B, Brno - Výstaviště Prezentujte své výsledky v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací a získejte nové kontrakty!



Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) je:

  •  jedinečnou novou platformou pro propojení vědecko-výzkumné a podnikatelské sféry;
  • výjimečnou příležitostí pro výzkumníky fyzicky představit výsledky své práce přímo potenciálním uživatelům, komercionalizovat výsledky výzkumu a vývoje;
  • příležitostí pro odborníky setkávat se napříč vědními obory, veletrh není oborově omezen;
  • místem prezentace inovativních řešení a způsobů uplatnění výsledků výzkumu a vývoje;
  • příležitostí pro všechny, jejichž posláním je podpora a zajišťování znalostního transferu;
  • prostorem pro všechny ostatní, jejichž činnost se dotýká vědy, výzkumu a inovací.

Záštitu nad VVVI 2017 již převzali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad průmyslového vlastnictví, rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Petr Štěpánek a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.


Vystavovatelé

Pro subjekty, které se stanou vystavovateli, se otevírá velký prostor pro navazování nových výzkumně-vývojových partnerství při spolupráci na budoucích společných projektech, což je oblast, která je velmi podporována též z evropských dotačních programů. VVVI také skýtá značný potenciál pro navázání mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Podrobné informace naleznete zde.

Staňte se vystavovateli – kontaktní osoba: Roman Bečka, becka@vvvi.cz,
+ 420 603 878 878


Návštěvníci

VVVI přináší velmi zajímavé informace pro pracovníky z akademické i komerční sféry. Je místem pro setkávání především všech těch, kteří by se měli VVVI účastnit jako vystavovatelé, ale pro účast na daném ročníku se ještě nerozhodli nebo nemají připravenou vhodnou prezentaci. V každém případě mají potřebu setkat se s vystavovateli VVVI a mezi sebou navzájem. Toho mohou využít především v rámci doprovodného programu, který je otevřen odborné i široké veřejnosti. Soustředění zajímavých výsledků výzkumu, vývoje a inovativních řešení je však podnětné i pro širokou veřejnost a studenty.

Podrobné informace pro návštěvníky naleznete zde.

Úvodní den veletrhu, úterý 28. 2. 2017, je určen pro vystavovatele, partnery vystavovatelů a významné hosty a osobnosti. Veřejnosti bude veletrh otevřen ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. 3. 2017. Na každý veletržní den je připraven bohatý doprovodný program, v němž vystoupí významné osobnosti.

V rámci workgroupových míst jednotlivých sekcí (výzkumníci, aplikační firmy, mladá věda a podpora VaVaI) budou probíhat zajímavé semináře, kulaté stoly, samostatné přednášky. V neposlední řadě bude při VVVI 2017 probíhat také „Konference Věda Výzkum Inovace 2017“, jejímž výstupem bude sborník s přiděleným ISBN číslem.
 
Zúčastněte se této jedinečné příležitosti a získejte nové informace a výzkumně-vývojové partnery. Položte tak základ svým novým projektům. Výzkum, vývoj a inovace je oblast s obrovským potenciálem do budoucna, s vysokou přidanou hodnotou a s možností veřejné finanční podpory.


Doprovodný program


První den veletrhu (28. 2. 2017)

10:30 - 13:00 Konference „Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017–2020“
Konference je zaměřena na stěžejní témata týkající se rozvoje vědy, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v letech 2017–2020. Konference se zúčastní vrcholní představitelé vlády, akademické půdy a přední představitelé podnikatelské sféry.

13:30 - 17:00 Konference „Vzdělávání v 21. století“
Pro úspěch České republiky v 21. století je klíčové, aby naše republika disponovala lidmi vzdělanými v oborech, po kterých je velká poptávka na trhu práce. Konference se tudíž zúčastní zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, představitelé vysokých škol, středních škol a reprezentanti podnikatelské sféry. Cílem je definovat požadavky na znalosti a dovednosti pracovníků dobře uplatnitelných na trhu práce.


Druhý den veletrhu (1. 3. 2017)

10:00 - 13:30 Konference „Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou“
Konference zaměřená na klíčovou oblast vědy, výzkumu, inovací, a to na spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a technologickými inovativními firmami. Bez systematické podpory této spolupráce nelze očekávat praktické výsledky propojení těchto dvou světů. Konference se zúčastní odborníci s dlouholetou praxí jak z akademické půdy, tak z podnikatelské sféry.

14:00 - 17:00 Konference „Startup – cesta k úspěchu“
Konference je určena pro studenty, absolventy SŠ/VŠ a občany, kteří mají podnikatelský záměr, ale nevědí, jak jej správně uchopit, aby se z něj stalo úspěšné podnikání. Konference se zúčastní zástupci organizací, kteří systematicky podporují startupy (začínající podnikatele), investoři a též představitelé úspěšných startupů. 


Třetí den veletrhu (2. 3. 2017)

10:00 - 13:00   Konference „Smart Region – Smart City“
Oblast vědy, výzkumu a inovací se stále více týká také měst a krajů, neboť chytrá řešení dopravy, samosprávy, bezpečnosti a mnoha dalších oblastí jsou stále více žádaná. Na této odborné konferenci vystoupí reprezentanti Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a města Brna, kteří představí smart strategie pro své regiony, a zástupci významných technologických firem, kteří seznámí přítomné s projekty chytrých technologických řešení, jež jejich firmy nabízejí pro města a kraje. Konference je určena pro starosty měst a reprezentanty krajů v České republice.

14:00 - 16:30   Seminář „Dotační příležitosti pro výzkum, vývoj a inovace ve firmách a výzkumných organizacích“
Veletrh si též klade za cíl umožnit vystavovatelům a účastníkům, aby získali nejnovější informace o dotačních příležitostech z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, z Horizontu 2020 nebo o tom, jak správně uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj. Semináře se zúčastní zástupci OP VVV, OPPIK, TA ČR a společností poskytujících praktické rady pro napsání úspěšné projektové žádosti.

Kontaktní osoba pro doprovodný program: Ing. Vít Čermák, GSM: +420 721 458 140, cermak@vvvi.cz


Semináře v rámci workgroupových míst

V rámci doprovodného programu budou dále připravena každý den čtyři workgroupová místa, kde budou probíhat tematické semináře pro cca 50 osob.

Kontaktní osoba pro semináře ve workgroupových místech: Ing. Ivona Dolinská, GSM: +420 605 035 647, dolinska@vvvi.cz
 

Další články

Inovace
Novinky z veletrhů a výstav
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: