Témata
Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Vláda řeší, kam s výnosy z povolenek

Nový rok přivítal Českou republiku spíše teplejším počasím. To se záhy změnilo a topná sezona běží na plné obrátky a jen tak neskončí. První letošní událost, která se oboru teplárenství bezprostředně týká, je vládou odložené jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami.

Denisa Ranochová

Má dlouholeté zkušenosti jako novinářka, šéfredaktorka a tisková mluvčí. „Od malička mě baví psát, zároveň mi v žilách koluje manažerská krev. Prací pro firmy, asociace či vysoké školy jsem své životní vášně propojila. Není pro mě důležitá kvantita, nechceme být velkou agenturou, kde se střídají account manažeři jako na běžícím pásu. Nemáme desítky klientů, ale s těmi, co máme, tvoříme dlouholetý tým. A proč ráno s nadšením zaklapáváme budíky a pracujeme ve dne v noci svátek nesvátek? Jednoduše nás práce pro vás baví.“

Reklama

Implementace evropské směrnice do zákona měla proběhnout již koncem loňského roku, vláda se však zatím neshodla, jak s prostředky z povolenek naložit. MŽP prosazuje, aby veškeré výnosy z povolenek musel stát v budoucnosti nasměrovat do snižování nebo kompenzace důsledků změny klimatu. Dosud se takto výnosy uplatňují jen z části.

Tradiční konference Dny teplárenství a energetiky 2024 se blíží. Téma implementace směrnice, a především toho, pro jaké účely mají být prostředky používány v budoucnu, je pro teplárenství velmi důležité. (Zdroj: Teplárenské sdružení ČR)

Novela zákona z pohledu teplárenství jednak znamená odklad termínu pro vyřazení povolenek z 30. dubna na 30. září, ostatně tuto změnu obsahuje i poslanecký návrh, se kterým vláda souhlasila, což znamená více času pro pořízení povolenek a menší tlak na cash flow,“ uvádí ředitel Teplárenského sdružené ČR Martin Hájek a pokračuje: „Na jedné straně pak zpřísňuje bezplatné přidělování povolenek, které je podmíněno realizací opatření z energetického auditu, na druhé straně v případě tepláren je bezplatná alokace povolenek navýšena o 30 %, což je podmíněno předložením plánu klimatické neutrality a pravidelným vyhodnocováním jeho realizace. Posledním zásadním bodem je definovat, na jaké účely je možné používat prostředky z Modernizačního fondu a prostředky získané z aukcí povolenek do státního rozpočtu.

(Zdroj: Teplárenské sdružení ČR)

Kdo je bude kontrolovat?

Podle odhadů by letošní výnosy z povolenek měly překročit hranici 40 miliard korun. Mezi jednotlivými rezorty panují neshody o tom, kdo bude příjmy z dražby povolenek kontrolovat. V současné době jsou prostředky rozděleny mezi Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a část jde do státního rozpočtu. Novela toto schéma změní. Jak, to záleží na dohodě vlády a následném projednání v Parlamentu.

Reklama

MŽP navrhuje, aby byly prostředky spravovány Státním fondem životního prostředí. S tímto ale nesouhlasí MPO, které by rádo vidělo peníze z povolenek ve vlastní rozpočtové kapitole a mohlo jimi financovat provozní podporu zdrojů energie. Ministerstvo financí a dopravy naopak navrhují, aby výnosy z povolenek byly příjmem státního rozpočtu.

(Zdroj: Teplárenské sdružení ČR)

Z pohledu sektoru není až tak zásadní, kdo bude prostředky z povolenek spravovat, daleko důležitější je, na jaké účely bude možné tyto prostředky použít. Pro nás je zásadní, aby byly prostředky z povolenek v souladu s evropskou směrnicí používány pouze na aktivity spojené se snižováním emisí, a nikoliv na zcela nesouvisející účely, jako je tomu do značné míry v současné době, kdy většina prostředků z aukcí končí v ‚černé díře‘ státního rozpočtu,“ říká Martin Hájek.

(Zdroj: Teplárenské sdružení ČR)

Zapojte se do diskuze

Tradiční konference Dny teplárenství a energetiky 2024 se blíží. Téma implementace směrnice, a především toho, pro jaké účely mají být prostředky používány v budoucnu, je pro teplárenství velmi důležité. Proto bude zcela určitě projednáváno v diskuzích, a to i zákulisních, a prezentováno v přednáškách.

Dny teplárenství a energetiky 2024
23.–27. 4. 2024 | Clarion Congress Hotel Olomouc
pořadatel: Teplárenské sdružení ČR
organizátor: Exponex

Související články
Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Teplo a energie ve prospěch všech

Otázka, zda, jak a za kolik topíme či svítíme, byla ještě nedávno pro běžného člověka celkem podružná. Dnes se však dostává do popředí zájmu každého z nás. Odborníci ji však řeší již řadu let, mimo jiné v rámci konference s názvem Dny teplárenství a energetiky, která se bude letos konat ve dnech 26.-27. dubna. Na témata, související s teplem a energiemi, jsme se proto zeptali Ing. Martina Hájka, Ph.D., ředitele výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR.

Dny teplárenství a energetiky 2015

Hradec Králové se opět stane centrem středoevropského teplárenství a 21. až 23. dubna bude hostit už 21. ročník největší oborové konference Dny teplárenství a energetiky. Co v současné době hýbe teplárenským trhem? Na to jsme se ptali Ing. Martina Hájka, Ph.D., ředitele Teplárenského sdružení ČR, které akci pořádalo.

Ocelové město a CO2

Co Jules Verne nemohl tušit… Nebo mohl? Zlého profesora nechává umřít na zadušení kysličníkem uhličitým…

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Jiří Mašek, ČZU v Praze

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Jiřího Maška, děkana Technické fakulty ČZU v Praze.

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

MM Podcast: Glosa - Potěmkinovy vesnice současnosti

Položme si otázku, zdali dokáže evropský průmysl snížit své emise tak, abychom dle dohody Green Deal byli v roce 2050 uhlíkově neutrální.Odpověď zní – nikoliv. Nastavované limity jsou naprosto technicky nereálné. Podle stávající legislativy musíme plyn v průmyslu nahradit do roku 2030 minimálně z poloviny zeleným vodíkem, který ale stále neexistuje. A nemluvě o tom, že na jeho výrobu potřebujeme 10krát více zelené elektřiny, kterou neumíme ani vyrobit, ani uchovat a distribuovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit